آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

19 کاربرد کاما comma (,) | ویرگول در زبان انگلیسی

کاربردهای مهم کاما یا ویرگول در زبان انگلیسی

ویرگول یکی از علائم نگارشی کاربردی در زبان انگلیسی است که شاید بتوان آن را پر استفاده‌ترین علامت نگارشی در این زبان دانست و جای تعجب نیست که قوانین متعددی برای استفاده از ویرگول در زبان انگلیسی وجود دارد. با آگاهی از کاربردهای ویرگول در زبان انگلیسی می‌توانید در جملات خود به خوبی از آن‌ استفاده نمایید. در ادامه با ما همراه باشید.

ویرگول چیست؟

پیش از شروع کاربردهای متعدد ویرگول، ابتدا لازم است یک تعریف کلی از این علامت نگارشی داشته باشیم؛ زمانی که جمله به پایان می‌رسد، برای نشان دادن آن از نقطه استفاده می‌شود اما در شرایطی که نیازی به یک توقف کوتاه مدت است، از ویرگول کمک می‌گیرند. ویرگول یک علامت نقطه‌گذاری است که کلمات یا جمله‌واره‌های یک جمله را از هم جدا می‌کند.


لینک مفید: جمله‌واره در انگلیسی چیست؟

چه موقع از کاما (ویرگول) در انگلیسی استفاده کنیم؟

کاربردهای کاما یا ویرگول در زبان انگلیسی

در این قسمت می‌آموزیم که کجاها از کاما استفاده کنیم. قبل از آن با کاربردهای مهم نقطه در زبان انگلیسی آشنا شوید.

ویرگول پس از جمله معارفه

در زبان انگلیسی، معمولا از ویرگول پس از جملات معارفه استفاده می‌کنند. مانند:

Grabbing her umbrella, Anna raced out of the house. Confused by her sister’s sudden change in mood, Mary stayed quiet

آنا چترش را برداشت و با سرعت از خانه بیرون رفت. ماری که از تغییر ناگهانی خلق و خوی خواهرش گیج شده بود، ساکت ماند.

نکته) وقتی یک عبارت قیدی آغاز کننده جمله باشد، اغلب با یک ویرگول همراه می‌شود. به عنوان یک قانون کلی بخاطر داشته باشید اگر عبارت بیشتر از چهار کلمه بود، از ویرگول استفاده کنید. هم‌چنین زمانی که می‌خواهید بر روی یک عبارت تاکید کرده و یا شکل ادبی‌تری به جملات ببخشید، استفاده از ویرگول مجاز است.

لینک مفید: استفاده از علامت سوال در انگلیسی

ویرگول در زبان انگلیسی ، عبارت پرانتزی و قطع‌کننده

قطع کننده‌ها (Interrupters) به کلماتی گفته می‌شوند که در وسط جمله ظاهر شده تا احساسات، لحن یا تاکید را نشان دهند. عبارات پرانتزی به جمله یا کلماتی نسبت داده می‌شود که اطلاعات اضافی را به جمله اضافه می‌کنند اما می‌توانند بدون تغییر معنای جمله حذف شود. قطع کننده و عبارات پرانتزی باید به وسیله ویرگول در جمله از سایر عناصر، جدا شوند.

The weather I was happy to see was beginning to clear

در این جمله I was happy to see توضیح اضافه است و به عنوان یک عبارت پرانتزی از آن یاد می‌شود پس باید بین دو ویرگول قرار گیرد. شکل صحیح جمله:


The weather, I was happy to see, was beginning to clear

مثال دوم:

It was sadly the last day of camp

متاسفانه آخرین روز اردو بود

شکل صحیح :


It was, sadly, the last day of camp

مثال سوم:

Mary unlike Anna is very organized

مری برخلاف آنا خیلی منظم است

شکل صحیح:

Mary, unlike Anna, is very organized

حتما بخوانید: اشتباهات رایج در زبان انگلیسی

ویرگول با سوالات کوتاه

سوال کوتاه انگلیسی (tag question) یک عبارت یا حتی یک کلمه است که به انتهای یک عبارت اضافه شده تا آن را به سؤال تبدیل کند. نویسندگان اغلب از سوالات کوتاه برای تشویق خوانندگان استفاده می‌کنند تا موافقت آن‌ها در مورد موضوع مورد بحث را کسب نمایند. قبل از درج یک سوال کوتاه در جمله، باید از ویرگول استفاده شود.

?These willow trees are beautiful, aren’t they

این درختان بید زیبا هستند، نه؟


You didn’t actually write a 600-page vampire romance novel, did you

تو واقعا یک رمان عاشقانه خون آشام 600 صفحه‌ای ننوشتی، درسته؟


I know, right

می‌دونم درسته؟


ویرگول در انگلیسی با خطاب کردن مستقیم یک اسم

هنگامی که شخص دیگری را مستقیما با نام خطاب می‌کنید، از ویرگول استفاده کنید.

Mom, I can’t find my shoes

مامان. من نمی‌توانم کفش‌هایم را پیدا کنم


Hello, Peter

سلام پیتر


لینک مرتبط: کاربرد مهم علامت تعجب در انگلیسی

کاما در جملات بدلویرگول در جملات بدل

بدل‌ها در زبان انگلیسی، عبارات یا کلماتی هستند که توضیح بیشتری راجع به ضمیر یا اسم قبل از خود ارائه می‌دهند. اگر می‌توانید بدون تغییر معنی جمله، عبارت بدل را حذف کنید، باید ویرگول در جمله آورده شود تا نشان دهد جز عناصر ضروری نیست؛ چنان‌چه عبارت بدل بخشی ضروری از جمله بود، نباید از ویرگول استفاده نمایید.

ویرگول در جملات بدل غیر ضروری

My sister, Anna, is a wonderful cook

خواهر من، آنا، آشپز فوق العاده ای است


Chocolate, my favorite treat, always makes me feel better after a bad day

شکلات، خوراکی مورد علاقه من، همیشه بعد از یک روز بد حالم را بهتر می‌کند


The painter, one of the city’s most promising young artists, began showing his work in galleries before he was sixteen

این نقاش که یکی از خوش آتیه‌ترین هنرمندان جوان شهر است، قبل از شانزده سالگی شروع به نمایش آثارش در گالری‌ها کرد


ویرگول در جملات بدل ضروری

The detective Sherlock Holmes is one of literature’s greatest sleuths

کارآگاه شرلوک هلمز یکی از بزرگ‌ترین کارآگاهان ادبی است


Edgar Allan Poe’s poem The Raven is a classic

شعر The Raven ادگار آلن پو یک شعر کلاسیک است

لینک مرتبط: کاربردهای مهم نقطه ویرگول در انگلیسی

استفاده از کاما (ویرگول) در تاریخ‌ها

هنگام نوشتن تاریخ در قالب ماه-روز-سال، قبل از سال از ویرگول استفاده کنید.

July 4, 1776, was an important day in American history

4 جولای 1776 روز مهمی در تاریخ آمریکا بود


I was born on Sunday, May 12, 1968

من متولد روز یکشنبه، 12 می 1968 هستم

نکته:  اگر از قالب روز-ماه-سال استفاده می کنید، استفاده از ویرگول هیچ ضرورتی ندارد.

Applications are due by 31 December 2016

درخواست‌نامه‌ها تا 31 دسامبر 2016 هستند


اگر به یک روز هفته و یک تاریخ خاص اشاره می‌کنید، ویرگول را در جمله خود قرار دهید.

On Tuesday, April 13, at three o’clock, there will be a meeting for all staff

روز سه شنبه 13 آوریل، ساعت سه، جلسه‌ای برای همه کارکنان برگزار خواهد شد


نکته:  وقتی فقط به یک ماه و سال اشاره دارید، نیازی به ویرگول نخواهد بود.

The region experienced record rainfall in March 1999

این منطقه رکورد بارندگی را در مارس 1999 تجربه کرد


ویرگول در تاریخ‌ها

استفاده از ویرگول در زبان انگلیسی بین صفات هم آهنگ

هنگامی که در جمله از چند صفت برای توضیح بیشتر یک اسم استفاده شود، به آن‌ها صفات هم‌آهنگ گفته می‌شود. در این جملات باید صفات هم‌آهنگ را توسط ویرگول جدا کنید. یکی از راه های تشخیص صفات هم آهنگ، جابجایی آن‌ها است. در صورت جابجایی نباید تفاوتی در معنای جمله ایجاد شود.

مطالعه کنید: تفاوت و تشخیص صفت و اسم در زبان انگلیسی

مثال اول:

The sweet, scintillating aroma of cinnamon buns filled the kitchen

عطر و بوی شیرین نان دارچینی، آشپزخانه را پر کرده بود

The scintillating, sweet aroma of cinnamon buns filled the kitchen


مثال دوم:

That man is a self-righteous, annoying idiot

آن مرد یک احمق خودخواه، آزار دهنده است

That man is a annoying, self-righteous idiot


نکته ) اگر صفات از نوع هم آهنگ نیستند، به وسیله ویرگول آن‌ها را از هم جدا نکنید.

The adorable, little boy was eating ice cream

پسر کوچولوی دوست داشتنی در حال خوردن بستنی بود

شکل صحیح این جمله:

The adorable little boy was eating ice cream


کلیک کنید: انواع طعم‌ها به انگلیسی

ویرگول قبل از But

قبل از but از ویرگول استفاده کنید، اگر but بین دو جمله مستقل قرار گرفته بود.

Tom is a good singer but he’s an even better dancer

تام خواننده خوبی است اما او حتی یک رقصنده بهتر است


این جمله نیاز به ویرگول دارد زیرا ” اما” دو جمله مستقل را از هم جدا کرده است و باید قبل از آن ویرگول آورده شود.

Tom is a good singer, but he’s an even better dancer

اگر جمله از دو جمله وار مستقل تشکیل نشده است، استفاده از ویرگول را فراموش کنید.


Life is, but a dream

زندگی فقط یک رویاست


استفاده از ویرگول در این جمله اشتباه است و باید به شکل زیر نوشته شود:

Life is but a dream

استفاده از ویرگول در زبان انگلیسی برای لیست‌ها

زمانی که لیستی دارید و آن لیست شامل بیش از دو عنصر است، برای جدا کردن آن‌ها از ویرگول کمک بگیرید.

Mary loves ice cream books and Flowers

ماری عاشق بستنی، کتاب‌ و گل‌ها است.

نوشتن شکل صحیح این جمله به دو شکل زیر امکان پذیر است:

Mary loves ice cream, books, and Flowers

Mary loves ice cream, books and Flowers

نکته) استفاده از ویرگول قبل از and در لیست‌هایی با بیش از سه ایتم اختیاری است.

شاید مفید باشد: تقویت اسپیکینگ به صورت آنلاین

استفاده از ویرگول در جملات حاوی نقل‌قول

جملاتی که پیش از عباراتی مانند ” او گفت” یا ” او ادعا کرد” می‌آیند، باید حاوی ویرگول باشند. اگر جمله نقل قول دیگری را در خود جای داده بود، پس از ” او گفت” هم نیاز به درج یک ویرگول است.

“Once you know the solution,” Tiffany said, “the whole problem seems very simple”

تیفانی گفت: «وقتی راه حل را بدانید، کل مشکل بسیار ساده به نظر می رسد.»

“You have ice cream on your nose,” my friend snickered

دوستم با پوزخند گفت: “تو روی بینی ات بستنی داری”

“When you leave the house,” my mother yelled, “don’t slam the door

مادرم فریاد زد: «وقتی از خانه بیرون رفتی، در را نکوب»

نکته) اگر نقل قول به علامت سوال یا علامت تعجب ختم شده بود، نیازی به درج ویرگول نیست.

“You have a spider on your nose!”, my friend yelled

در این جمله از علامت تعجب استفاده شده است پس نیازی به حضور ویرگول نیست. شکل صحیح:

“You have a spider on your nose!” my friend yelled

لینک مرتبط: استفاده از علامت نقل قول در انگلیسی

کجا نباید از کاما استفاده کرد؟

کجا نباید از کاما استفاده کرد؟

1. ویرگول با فعل و فاعل

اولین نکته‌ای که در مبحث استفاده از ویرگول در زبان انگلیسی باید به خاطر داشته باشید، جدا نکردن فعل از فاعل است. به طور مثال جمله:

.My friend Tom, is a wonderful singer

دوست من تام، خواننده فوق‌العاده ای است.

اشتباه است زیرا با آوردن ویرگول، فعل را از فاعل جدا کرده‌اید. شکل صحیح این جمله :

My friend Tom is a wonderful singer


مثال دوم ) شکل غلط:

The things that cause me joy, may also cause me pain

چیزهایی که باعث خوشحالی من می شود، ممکن است باعث درد من نیز شود

شکل صحیح:

The things that cause me joy may also cause me pain

در جمله اول فاعل و فعل به دلیل حضور یک ویرگول جدا شده بود و در جمله دوم شکل صحیح آن آورده شده است.

لینک مفید: 500 فعل پرکاربرد زبان انگلیسی

2. ویرگول بین دو اسم

در جملات زبان انگلیسی، دو اسم که با هم به عنوان فاعل مرکب یا مفعول مرکب ظاهر می‌شوند را به وسیله ویرگول از هم جدا نکنید.

Tom, and her band will be playing at Berlin next Friday

تام و گروهش جمعه آینده در برلین اجرا خواهند کرد

جایگاه ویرگول در این جمله اشتباه است زیرا بین تام و گروهش فاصله انداخته است.

شکل صحیح جمله:

Tom and her band will be playing at Berlin next Friday


مثال دوم:

Anna will wear a sparkly red blazer, and high heels

آنا یک کت براق قرمز و کفش پاشنه بلند خواهد پوشید

ویرگول در این جمله بین کت و کفش پاشنه بلند مکث ایجاد کرده که اشتباه است.

شکل صحیح جمله:

Anna will wear a sparkly red blazer and high heels

نکته) زمانی که یک فاعل یا مفعول از دو آیتم تشکیل شده و مورد دوم در پرانتز است، می‌توانید مورد دوم را با ویرگول بیان کنید اما وقتی به سادگی دو مورد را در جمله بیان می‌کنید، نیازی به ویرگول ندارید.

لینک مفید: فعل to be چیست؟

3. ویرگول بین دو فعل در گزاره مرکب

در جملاتی که فاعل بیش از یک کار انجام می‌دهد، یک گزاره مرکب ساخته می‌شود و در این گزاره های مرکب که دارای دو فعل هستند، نباید با درج ویرگول دو فعل را از هم جدا کرد.

شکل غلط جمله:

Tom will sing, and play the banjo

تام آواز خواهد خواند و بانجو خواهد نواخت.

شکل صحیح:

Tom will sing and play the banjo

این اشتباه اغلب زمانی مشاهده می‌شود که گزاره مرکب، کمی طولانی تر از حالت عادی باشد. به طور مثال:

I meant to buy tickets for Tom’s show, but ran out of time

من قصد داشتم برای نمایش تام بلیت بخرم، اما زمانش تمام شد.

در این جمله یک ویرگول قسمت دوم جمله را از بخش اول جدا کرده و برای تصحیح آن، باید ویرگول از آن جایگاه برداشته شود. شکل صحیح:

I meant to buy tickets for Tom’s show but ran out of time

نکته ) به طور کلی از ویرگول در گزاره‌های مرکب استفاده نکنید مگر آن‌که عدم استفاده از آن منجر به عوض شدن معنای جمله شود.

Tom spotted the man who entered the diner, and waved

تام مردی را که وارد ناهارخوری شده بود را دید و دست تکان داد

در جمله بالا، شما به ویرگول نیاز دارید تا مشخص شود که این تام بوده است که دست تکان داده نه آن مرد.

ویرگول قبل از and

4. ویرگول قبل از And

وقتی لیستی دارید که فقط شامل دو مورد است، قبل and از ویرگول استفاده نکنید.

My dog Charlie is cute, and smart

سگ من چارلی بامزه و باهوش است

شکل صحیح این جمله:

My dog Charlie is cute and smart

مثال دوم

Tom’s favorite activities are singing on stage, and relaxing in the sunshine

فعالیت های مورد علاقه تام آواز خواندن روی صحنه و استراحت در زیر نور خورشید است

شکل صحیح جمله

Tom’s favorite activities are singing on stage and relaxing in the sunshine

5. ویرگول در جملات مقایسه‌ای

هنگامی که در جملات خود دو چیز را با هم مقایسه می‌کنید، قبل از ” than” ویرگول قرار ندهید.

This box is lighter, than that box

این جعبه از آن جعبه سبک تر است

این جمله اشتباه است زیرا قبل از “than ” ویرگول اضافه شده است. شکل صحیح جمله:

This box is lighter than that box

مطالعه کنید: اسامی مرکب انگلیسی کدامند؟

6. ویرگول با فعل و مفعول آن

افعالی که نیاز به مفعول دارند را با اضافه کردن یک ویرگول، از مفعول جمله جدا نکنید.

Mary said, she likes chocolate

ماری گفت شکلات دوست دارد.

شکل صحیح:

Mary said she likes chocolate

7. ویرگول قبل از حروف ربط هم پایه ساز

حروف ربط هم پایه ساز، حروف ربطی هستند که به صورت جفت در جمله ذکر شده و کلمات یا عبارات یک جمله را به هم متصل می‌کنند. مانند : such as either/or, neither/nor و  not only/but also

معمولا در جملاتی حاوی این حروف ربط، نباید ویرگول ذکر شود.

Either the blue shirt, or the red sweater will look good with your jeans

پیراهن آبی یا ژاکت قرمز با شلوار جین شما خوب به نظر می‌رسد

شکل صحیح جمله:

Either the blue shirt or the red sweater will look good with your jeans

آیا قبل از Too از ویرگول استفاده کنیم؟

استفاده از ویرگول قبل از Too کاملا اختیاری است. هر چهار شکل زیر صحیح است:

I like bananas too

I like bananas, too

I too like bananas

I, too, like bananas

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری مقاله در:
به جمع زبان‌آموزان ما در تلگرام بپیوندید
ارتباط با ما
پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

اسم و شماره خود را در فرم زیر وارد کنید تا مشاورین ما جهت ثبت نام دوره باشما تماس بگیرند تا مشاوره شوید.

off 55%