آکادمی روان
الفبا و تلفظ انگلیسی

یادداشت!

شما در بخش الفبا علاوه‌بر یادگیری الفبای انگلیسی با تلفظ‌ها و فونتیک‌های انگلیسی آشنا می‌شوید.