آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

آموزش درس سوم زبان انگلیسی دوازدهم + حل تمرین

درس سوم زبان دوازدهم

درس سوم زبان انگلیسی دوازدهم اطلاعاتی در مورد انرژی تجدیدپذیر در اختیار دانش آموزان قرار می‌دهد. در این مقاله از آکادمی روان همراه ما باشید تا نکات گرامری این درس را شرح داده و متون آن را ترجمه کنیم.

برای مطالعه درس یک زبان دوازدهم کلیک کنید.

برای مطالعه درس دوم زبان دوازدهم کلیک کنید.

صفحه 73 درس سوم زبان انگلیسی دوازدهم

صفحه 73 درس سوم زبان انگلیسی دوازدهم

در صفحه 73 چهار کلمه نوشته شده که باید آن‌ها را با تصویر مطابقت دهید.

 • Wind: باد
 • Water: آب
 • Sunshine: نور خورشید، آفتاب
 • Plants: گیاهان

مطالعه کنید: کلمات محیط زیست به انگلیسی

در بخش پایینی این صفحه یک تمرین آورده شده که باید با کمک این چهار کلمه آن‌ها را تکمیل کنید.

 1. plants

برخی دانشمندان بر روی تولید الکتریسته از گیاهان کار می‌کنند. در این روش، حین رشد گیاهان برق تولید می‌شود.

 1. water

نیروی هیدروالکتریک (قوه محرکه مولد برق) یا انرژی آبی در نتیجه ریزش یا جاری شدن آب تولید می‌شود.

 1. sun

انرژی خورشیدی یا انرژی که از نور خورشید بدست می‌آید، می‌تواند برای گرم کردن، سرد کردن و روشنایی خانه‌ها و مدارس ما مورد استفاده قرار گیرد.

 1. wind

توربین‌های بادی انرژی جنبشی در باد را به انرژی مکانیکی تبدیل می‌کنند.

صفحه 74 درس سوم زبان انگلیسی دوازدهم

صفحه 74 درس سوم زبان انگلیسی دوازدهم

در تمرین B صفحه 74 از شما خواسته شده تا دور انرژی‌های تجدیدپذیر را خط بکشید. (منابع تجدیدپذیر یا Renewable resource منابع طبیعی بوده که پس از استفاده انسان، دوباره جایگزین خواهند شد مانند نور خورشید یا توربین‌های بادی.)

در تمرین C شش راه ذخیره انرژی کشیده شده که باید جمله مناسبی برای آن انتخاب کنید.

1.B

در را پشت سر خودت ببند تا هوای گرم یا سرد خارج نشود.


2.A

چنانچه آخرین نفری هستی که اتاق را ترک می‌کنی، تلویزیون را خاموش کن.


3.E

درختان می‌توانند به کاهش هزینه‌های سرمایش خانه کمک کنند.


4.C

استفاده از ماشین ظرفشویی باعث صرفه جویی بیشتر آب، نسبت به شست و شو با دست می‌شود.


5.D

لامپ‌های ال‌ای‌دی 75 درصد انرژی کمتر مصرف کرده و 10 برابر بیشتر از لامپ‌های رشته‌ای عمر می‌کنند.


6.F

برای صرفه جویی در مصرف انرژی اجازه دهید مانیتور به حالت خواب رفته یا آن را خاموش کنید.

کلیک کنید: کلمات مرتبط با آلودگی هوا به انگلیسی

صفحه 75 درس سوم زبان انگلیسی دوازدهم

ترجمه متن صفحه 75 درس سوم انگلیسی دوازدهم

Emad and his father are traveling to Guilan. On the way, in Manjeel, Emad sees huge wind turbines.

عماد و پدرش در حال سفر به گیلان هستند. در مسیر و در منجیل، عماد توربین‌های بادی عظیمی را می‌بیند.

مکالمه درس سوم

Emad: Daddy, look at those big fans.

عماد: بابا به اون پنکه‌های بزرگ نگاه کن.

Father: They are actually wind turbines.

پدر: در واقع اون‌ها توربین‌های بادی هستن.

Emad: Wind turbines?

عماد: توربین‌های بادی؟

Father: Yes, wind turbines are used to produce electricity from wind power.

پدر: آره، توربین‌های بادی برای تولید برق از انرژی باد مورد استفاده قرار می‌گیرند.

Emad: I know electricity can be produced from water and sunlight. How might it be generated from wind?

عماد: می‌دونم که الکتریسته می‌تونه از آب و نور خورشید تولید بشه. چطور ممکنه از باد برق تولید کنند؟

مطالعه کنید: مکالمه روزمره انگلیسی

Father: Well, a wind turbine works the opposite of a fan. Instead of using electricity to make wind, a turbine uses wind to make electricity. It is a type of clean energy.

پدر: خب توربین‌های بادی بر خلاف پنکه عمل می‌کنند. به جای استفاده از برق برای تولید باد، از باید برای تولید الکتریسته استفاده می‌کنند. یه نوع از انرژی پاک هستند.

Emad: These wind turbines remind me of what I read about using wind power in Yazd’s buildings.

عماد: این توربین‌های بادی منو یاد چیزی می‌ندازه که در مورد استفاده از انرژی باد در بناهای یزد خوندم.

Father: You mean wind towers?

پدر: منظورت بادگیر هست؟

صفحه 76 درس سوم زبان انگلیسی دوازدهم

Emad: Yes, they are natural air cooling systems and can be used instead of electrical air conditioners. This is another source of clean energy, isn’t it?

عماد: آره اون‌ها سیستم‌های خنک کننده طبیعی هوا بوده و می‌تونند به جای تهویه کننده هوای برقی استفاده شوند. این هم منبع دیگری از انرژی پاک هست درسته؟

Father: Yes, it is. An excellent type of clean energy.

پدر آره درسته. یک نوع عالی از انرژی پاکه

Emad: Daddy, can we travel to Yazd this Norooz?

عماد: پدر این نوروز می‌تونیم به یزد سفر کنیم؟

Father: That’s OK with me. Let’s check it with others.

پدر: از نظر من مشکلی نداره. بذار با بقیه چک کنیم

 

سوالات صفحه 76

به سوالات این بخش باید به صورت شفاهی پاسخ دهید:

 1. Where are Emad and his father?

عماد و پدرش کجا هستند؟

 1. Has Emad ever traveled to Yazd?

آیا عماد تا به حال به یزد سفر کرده است؟

 1. What types of clean energy can you find in your city or village?

چه نوع انرژی پاکی را می‌توانید در شهر یا روستای خود پیدا کنید؟

صفحه 77 درس سوم زبان انگلیسی دوازدهم

ترجمه صفحه 77 و 78 درس سوم دوازدهم

Oil, coal and natural gas are three common fossil fuels.

نفت، زغال سنگ و گاز طبیعی سه سوخت فسیلی رایج هستند.

The main sources of renewable energy are wind ,water and sun.

منابع اصلی انرژی های تجدیدپذیر باد، آب و خورشید هستند.

Iran is rich in oil resources.

ایران از نظر منابع نفتی غنی است.

از دست ندهید: اصطلاحات مهندسی شیمی به انگلیسی

صفحه 78 درس سوم زبان انگلیسی دوازدهم

The factory has polluted the river.

کارخانه رودخانه را آلوده کرده است.

The new light bulbs consume less electricity.

لامپ های جدید برق کمتری مصرف می‌کنند.

My uncle sits in the balcony has a cup of coffee and reads a book.

معمولا عمو/ دایی من در بالکن نشسته، یک فنجان قهوه می‌خورد و کتاب می‌خواند.

صفحه 80 درس سوم زبان انگلیسی دوازدهم

ریدینگ درس سوم

Earth for our Children

زمین برای فرزندان ماست.

Energy is the ability to do work. It can take a variety of forms: mechanical, electrical, chemical, and nuclear.

انرژی توانایی انجام کار است که می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد: مکانیکی، الکتریکی، شیمیایی و هسته‌ای.

To produce any type of energy, the resources of the earth are used. The main resources of the earth are fossil fuels such as natural gas, oil, and coal.

برای تولید انواع انرژی از منابع زمین استفاده می‌کنند. منابع اصلی زمین سوخت های فسیلی مانند گاز طبیعی، نفت و زغال سنگ هستند.

We get most of our energy from these fossil fuels, but this is harmful to the environment.

ما بیشتر انرژی خود را از این سوخت‌های فسیلی دریافت می‌کنیم اما این عمل برای محیط زیست مضر است.

Fossil fuels are nonrenewable and cannot be replaced easily.

سوخت‌های فسیلی تجدید ناپذیر بوده و به راحتی قابل جایگزینی نیستند.

Once we use them up, they’re gone forever. They are not clean as they pollute water or air.

وقتی از آن‌ها استفاده کنیم، برای همیشه از بین می‌روند. آن‌ها تمیز نیستند زیرا آب یا هوا را آلوده می‌کنند.

In recent years, scientists try to use other types of energy resources. They call them clean energy resources because they do not pollute the earth.

در سال‌های اخیر، دانشمندان سعی در استفاده از انواع دیگر منابع انرژی دارند. دانشمندان آن‌ها را منابع انرژی پاک می‌نامند زیرا زمین را آلوده نمی‌کنند.

Clean energy is renewable. It is made from resources that can be replaced, like wind, water, sunshine, tides, and plants.

انرژی پاک تجدید پذیر است. از منابع قابل جایگزینی مانند باد، آب، آفتاب، جزر و مد و گیاهان تولید می‌شود.

When renewable energy resources are used, the demand for fossil fuels is reduced.

هنگامی که از منابع انرژی تجدیدپذیر استفاده شود، تقاضا برای سوخت‌های فسیلی کاهش می‌یابد.

The most common type of clean energy is the solar power. Solar energy is produced by the radiation that reaches the earth.

رایج‌ترین نوع انرژی پاک انرژی خورشیدی است. انرژی خورشیدی توسط نور خورشیدی که به زمین می‌رسد، تولید می‌شود.

کلیک کنید: لغات مرتبط با کهکشان به انگلیسی

People have used the sun as a heat source for thousands of years.

هزاران سال است که مردم از خورشید به عنوان منبع گرما استفاده می‌کنند.

Iranians, for instance, use special designs and arrangements of windows, balconies, and yards to get the most sunshine.

به عنوان مثال ایرانیان از طرح‌ها و چیدمان‌های خاص پنجره‌ها، بالکن‌ها و حیاط‌ها استفاده می‌کنند تا بیشترین نور خورشید را داشته باشند.

Different types of materials might also be used in building the houses.

در ساخت خانه‌ها نیز می‌توان از مصالح مختلفی استفاده کرد.

This keeps people warm during cold seasons and cool during hot days of the year.

این امر باعث می شود افراد در فصول سرد سال، گرم و در روزهای گرم سال، خنک شوند.

Nowadays, solar energy can be converted into other forms of energy, such as heat and electricity.

امروزه انرژی خورشیدی می‌تواند به اشکال دیگر انرژی مانند گرما و برق تبدیل شود.

Solar energy might be used for heating water and air in homes, buildings, or swimming pools.

انرژی خورشیدی ممکن است برای گرم کردن آب و هوا در خانه‌ها، ساختمان‌ها یا استخرها استفاده شود.

Maybe you’ve seen buildings or houses with big shiny panels on the roof.

شاید ساختمان‌ها یا خانه‌هایی را با پنل‌های بزرگ روی پشت بام دیده باشید.

These are solar collectors that collect heat by absorbing sunlight and producing solar power.

این‌ها کلکتورهای خورشیدی (مبدل حرارتی) هستند که با جذب نور خورشید و تولید انرژی، گرما را جمع آوری می‌کنند.

Also, solar energy can be used in generating electricity to provide power for watches, highway signs, houses and even space stations.

همچنین از انرژی خورشیدی می‌توان در تولید برق برای تامین انرژی ساعت‌ها، تابلوهای بزرگراه، خانه‌ها و حتی ایستگاه‌های فضایی استفاده کرد.

Clean energy resources are widely used in many countries to keep cities and villages clean.

منابع انرژی پاک به طور گسترده در بسیاری از کشورها برای تمیز نگه داشتن شهرها و روستاها استفاده می‌شود.

As a result, fewer fossil fuels are consumed each year and they are saved for the future generations.

در نتیجه هر ساله سوخت‌های فسیلی کمتری مصرف شده و برای نسل‌های آینده ذخیره می‌شوند.

صفحه 81 درس سوم زبان انگلیسی دوازدهم

استراتژی ریدینگ: یادداشت برداری

یکی از استراتژی‌های کاربردی ریدینگ، یادداشت برداری است. اگر بتوانید نکات مهم را استخراج کرده و یادداشت کنید، متن را بهتر بخاطر خواهید سپرد. برای یادداشت برداری نمی‌توان یک قاعده خاص را در نظر گرفت اما توجه به نکات زیر کمک زیادی به شما می‌کند:

 • اطمینان حاصل کنید که تمام ایده‌ها و مثال‌های مهم را نوشته‌اید.
 • نیازی نیست جملات را یادداشت کنید، نوشتن کلمات مهم تاثیر بهتری دارد.
 • از علامت‌ها و اختصار نویسی استفاده کنید.

از دست ندهید: روش یادداشت برداری در زبان انگلیسی

در کتاب یک متن کوتاه به همراه نکات اصلی آن نوشته شده تا به درک بهتری از این استراتژی برسید.

To have a healthier lifestyle, people need to do certain things. First they should check their general health.

برای داشتن یک سبک زندگی سالم‌تر، افراد باید کارهای خاصی را انجام دهند. ابتدا باید سلامت عمومی خود را بررسی کنند.

Measuring blood pressure and heartbeat is the most important thing to do.

اندازه گیری فشار خون و ضربان قلب مهم ترین کاری است که باید انجام شود.

They also need to check their family health history. In this way, they understand if anyone in the family has had a special illness.

آن‌ها همچنین باید سابقه پزشکی خانواده خود را بررسی کنند. به این ترتیب متوجه می‌شود آیا فردی در خانواده به بیماری خاصی مبتلا شده.

اگر قصد یادداشت برداری بخش‌های مهم این متن را داشته باشید، باید دو نکته زیر را در نظر بگیرید:

 • بررسی سلامت عمومی که شامل فشار خون و ضربان قلب می‌شود
 • بررسی سابقه پزشکی خانواده

در صفحه 82 سه تمرین وجود دارد که باید با توجه به متن ریدینگ، یادداشت برداری کنید.

کلیک کنید: اصطلاحات پزشکی به انگلیسی

صفحه 84 درس سوم زبان انگلیسی دوازدهم

صفحه 84 درس سوم زبان انگلیسی دوازدهم

در تمرین صفحه 84 باید معادل فارسی هر ضرب المثل را مشخص کنید.

حتما مطالع کنید: 200 ضرب المثل به انگلیسی

 • Birds of a feather flock together.

کبوتر با کبوتر باز با باز.

 • Actions speak louder than words.

دو صد گفته چون نیم کردار نیست – به عمل کار برآید، به سخن دانی نیست.

 • Practice makes perfect.

کار نیکو کردن از پر کردن است.

 • Too many cooks spoil the broth.

آشپز که دو تا بشه غذا یا شور میشه یا بی‌نمک.

 • Easy come, easy go.

باد آورده را باد می‌برد.

 • Two heads are better than one.

عقل قوت گیرد از عقل دگر – یک دست صدا ندارد.

 • Don’t count your chickens before they hatch.

جوجه را آخر پاییز می‌شمارند.

 • Out of sight, out of mind.

از دل برود هر آنکه از دیده برفت.

صفحه 85 درس سوم زبان انگلیسی دوازدهم

تمرین صفحه 85 درس سوم

 1. Cut your coat according to your cloth.

پاتو به اندازه گلیمت دراز کن.

 1. A burnt child dreads the fire.

مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد.

 1. Kill two birds with one stone.

با یک تیر، دو نشان زدن.

 1. Don’t look a gift horse in the mouth.

دندون اسب پیشکشی را نمی‌شمردند.

صفحه 86 درس سوم زبان انگلیسی دوازدهم

صفحه 86 درس سوم

Did you know that the things nobody needs can be used to produce electricity, heat or fuel? Changing waste to energy can be considered one of the most helpful ways to save the resources of the earth.

آیا می‌دانستید که چیزهایی که هیچ کس به آن نیاز ندارد را می‌توان برای تولید برق، گرما یا سوخت استفاده کرد؟ تبدیل زباله به انرژی را می‌توان یکی از مفیدترین راه‌ها برای صرفه جویی در منابع زمین دانست.

Because garbage can be changed directly into a liquid fuel, it can be used in cars, trucks, buses and airplanes.

از آنجایی که زباله را می‌توان مستقیماً به سوخت مایع تبدیل کرد، می‌توان از آن در اتومبیل‌ها، کامیون‌ها، اتوبوس‌ها و هواپیماها استفاده کرد.

To do that, garbage should be collected and taken to a landfill by workers. People may be paid for voluntary garbage delivery as well.

برای انجام این کار، باید زباله‌ها جمع شده و توسط کارگران به محل دفن زباله منتقل شوند. ممکن است برای تحویل داوطلبانه زباله نیز به مردم پول پرداخت شود.

It is important to know that not all types of waste can be used to produce fuel.

مهم است بدانید که نمی‌توان از تمام انواع زباله برای تولید سوخت استفاده کرد.

Some materials may give off harmful gases in the process.

برخی از مواد ممکن است در این فرآیند گازهای مضر از خود خارج کنند.

Therefore, people should be informed of this danger and warned about the possible harms.

بنابراین باید مردم را از این خطر آگاه کرد و در مورد آسیب‌های احتمالی هشدار داد.

بخش B

جمله‌های نمونه در این بخش را بخوانید.

The principal should call the parents.

مدیر مدرسه باید با والدین تماس بگیرد.

The parents should be called (by the principal).

باید با والدین تماس گرفته شود(توسط مدیر).

The cook may make a fish salad for dinner.

آشپز ممکن است برای شام سالاد ماهی درست کند.

A fish salad may be made for dinner (by the cook).

ممکن است برای شام سالاد ماهی درست شود (توسط آشپز).

People must obey the traffic rules.

مردم باید قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.

The traffic rules must be obeyed (by everyone).

قوانین راهنمایی و رانندگی باید رعایت شود (توسط همه مردم).

همانطور که در این مثال‌ها مشاهده می‌کنید، در جملات مجهول فاعل مهم نیست بلکه تمرکز بر روی مفعول یا عمل انجام گرفته شده است.

برای مطالعه گرامر جملات مجهول در انگلیسی کلیک کنید.

صفحه 87 درس سوم زبان انگلیسی دوازدهم

تمرین E صفحه 87 درس سوم

در این تمرین باید با استفاده از فرم صحیح افعال، جملات مجهول بسازید.

Something should be done about global warming, or some types of animals will die out.

برای گرم شدن کره زمین باید کاری کرد در غیر این صورت، برخی حیوانات از بین خواهند رفت.

The bill must be paid before leaving the restaurant.

صورتحساب باید قبل از خروج از رستوران پرداخت شود.

Some dangerous gases may be produced when garbage is burned.

هنگام سوزاندن زباله ممکن است گازهای خطرناکی تولید شود.

Wind can be changed into electricity.

باد می تواند به برق تبدیل شود.

صفحه 91 درس سوم زبان انگلیسی دوازدهم
صفحه 91 درس سوم

صفحه 91 درس سوم

در درس دوم با قالب پاراگراف و همچنین ساختار یک جمله موضوعی آشنا شدید. اکنون دو جزء دیگر یک پاراگراف یعنی جملات پشتیبان و نتیجه گیری (جمله پایانی) مورد بررسی قرار می‌گیرد. جمله پشتیبان پس از جمله موضوعی قرار می‌گیرد و می‌تواند 4 نقش زیر را برای جمله موضوعی داشته باشد:

 • بر روی ایده جمله موضوعی تاکید می‌کند.
 • دلیلی ارائه می‌دهد.
 • داستان کوتاهی بازگو می‌کند.
 • مثال‌های مرتبط را ذکر می‌کند.

 

پاراگراف‌های زیر را خوانده و جملات غیر مرتبط با جمله موضوعی را حذف کنید.

Ants are strange insects. Like all insects, they have six legs. Each leg has three joints. Yesterday, I saw an ant. The legs of ants are very strong, which help ants run very quickly. I can run quickly too. If a man could run as fast for his size as an ant can, he could run as fast as a racehorse.

مورچه‌ها حشرات عجیبی هستند. مانند همه حشرات، آن‌ها شش پا دارند. هر پا دارای سه مفصل است. دیروز یک مورچه دیدم. پاهای مورچه‌ها بسیار قوی بوده طوری‌که به مورچه‌ها کمک می‌کند، خیلی سریع بدوند. من هم می‌توانم سریع بدوم. اگر مردی قادر بود نسبت به سایز بدنش، به اندازه یک مورچه سریع بدود، می‌توانست به سرعت یک اسب مسابقه بدود.

جملاتی که باید از این پاراگراف حذف شوند:

 • Yesterday, I saw an ant
 • I can run quickly too
 • If a man could run as fast for his size as an ant can, he could run as fast as a racehorse

The new century has brought big changes in communication. Cell phones are small enough to carry in your pocket. Students should not use cell phones in school. Videophones let you see the person you are talking to on the phone. But some people do not have such phones. Tiny hand-size computers know your favorite subjects. The Internet is everywhere.

قرن جدید تغییرات بزرگی در دنیای ارتباطات ایجاد کرده است. تلفن‌های همراه به اندازه‌ای کوچک هستند که بتوان آن را در جیب خود حمل کرد. دانش آموزان در مدارس نباید از تلفن همراه استفاده کنند. تلفن‌های ویدئویی به شما این امکان را می‌دهند تا فردی که با تلفن با او صحبت می‌کنید را ببینید. اما برخی افراد چنین گوشی‌هایی ندارند. کامپیوترهای کوچک به اندازه دست موضوعات مورد علاقه شما را می‌شناسند. اینترنت همه جا هست.

جملاتی که باید از این پاراگراف حذف شوند:

 • Students should not use cell phones in schools
 • But some people do not have such phones
صفحه 92 درس سوم زبان انگلیسی دوازدهم
صفحه 92 درس سوم زبان انگلیسی دوازدهم

صفحه 92 درس سوم زبان انگلیسی دوازدهم

آخرین جمله یک پاراگراف، جمله نتیجه گیری نام دارد. این جمله بر روی ایده جمله موضوعی تاکید داشته و ممکن است برخی پاراگراف‌ها فاقد آن باشند.

Horses are farm animals. They are usually black, grey, white and brown in color. They carry people and goods from one place to another. They have long legs, which are very strong. They can easily run long distances. Horses usually move in herds. They live in a stable. They are very useful farm animals.

اسب‌ها حیوانات مزرعه‌ای هستند. رنگ آن‌ها معمولا سیاه، خاکستری، سفید و قهوه‌ای است. آن‌ها افراد و کالاها را از جایی به مکان دیگر حمل می‌کنند. اسب‌ها پاهای بلندی دارند که بسیار قوی هستند. آن‌ها به راحتی می‌توانند مسافت‌های طولانی را بدوند. اسب‌ها معمولاً به صورت گله‌ای حرکت می‌کنند. آن‌ها در یک اصطبل زندگی می‌کنند. آن‌ها حیوانات مزرعه بسیار مفیدی هستند.

مطالعه کنید: روش تندخوانی به انگلیسی

 • این پاراگراف جمله نتیجه گیری دارد.

Energy is important. Without it, we would have a harder time because most of our activities like cooking dinner, heating a house, lighting a street, keeping a hospital open, and running a factory all require energy. It is thus at the heart of everybody’s life.

انرژی مهم است. بدون آن، ما کار سخت‌تری خواهیم داشت زیرا بیشتر فعالیت‌های ما مانند پختن شام، گرم کردن خانه، روشن کردن خیابان، باز نگه داشتن بیمارستان، راه اندازی یک کارخانه، همگی به انرژی نیاز دارند. بنابراین انرژی در قلب زندگی همه قرار دارد.

 • این پاراگراف جمله نتیجه گیری دارد.

Elephant is the largest animal to walk the Earth. An elephant can carry a load of 1200 pounds (1 pound = 454 grams). They eat 300 pounds of food a day. An elephant baby can weigh 200 pounds at birth. Elephants can live up to 70 years.

فیل بزرگترین حیوانی است که روی زمین راه می‌رود. یک فیل م‌تواند باری به وزن 1200 پوند (1 پوند = 454 گرم) حمل کند. آن‌ها روزانه 300 پوند غذا می‌خورند. یک بچه فیل در بدو تولد می‌تواند 200 پوند وزن داشته باشد. فیل‌ها می‌توانند تا 70 سال عمر کنند

 • این پاراگراف جمله نتیجه گیری ندارد.

صفحه 93 درس سوم زبان انگلیسی دوازدهم

صفحه 93 درس سوم

جملات صفحه 93 را مطالعه کرده و آن‌ها را مرتب کنید.

 1. The Solar System consists of the Sun, Moon and Planets.

منظومه شمسی از خورشید، ماه و سیارات تشکیل شده است.

 1. The Sun is the largest member of the Solar System.

خورشید بزرگترین عضو منظومه شمسی است.

 1. The Sun is at the center of the Solar System and these planets revolve around it.

خورشید در مرکز منظومه شمسی قرار دارد و این سیارات به دور آن می چرخند.

 1. In order of distance from the Sun, the planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and Pluto.

سیارات به ترتیب فاصله از خورشید عبارتند از عطارد، زهره، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس، نپتون و پلوتون.

پاسخ تمرین :

The Solar System consists of the Sun, Moon and Planets. In order of distance from the Sun, the planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and Pluto. The Sun is the largest member of the Solar System. The Sun is at the center of the Solar System and these planets revolve around it.

صفحه 94 درس سوم زبان انگلیسی دوازدهم

صفحه 94 درس سوم

مشخص کنید کدام یک از جملات زیر موضوعی، کدام کمکی و کدام جمله پایانی هستند.

 1. T) Trees are very valuable.

درختان خیلی ارزشمندند.

 1. S) They also cause rain.

باعث بارندگی نیز می‌شوند.

 1. S) They take carbon dioxide from the atmosphere and fill it with oxygen.

دی اکسید کربن را از اتمسفر گرفته  و آن را با اکسیژن پر می‌کنند.

 1. C) In short, the trees are the best friends of man.

به طور خلاصه درختان بهترین دوستان انسان هستند.

 1. S) They supply us with many necessary things of everyday life.

آن‌ها بسیاری از چیزهای ضروری زندگی روزمره را در اختیارمان قرار می‌دهند.

صفحه 95 درس سوم زبان انگلیسی دوازدهم

صفحه 95 درس سوم

در صفحه 95 باید پاراگرافی در مورد یادگیری زبان جدید بنویسید. در این مسیر مراحل زیر را دنبال کنید:

 • سعی کنید پاراگراف با یا یک جمله موضوعی خوب آغاز کنید.
 • حداقل سه جمله پشتیبان پس از آن بنویسید.
 • از یک جمله خوب برای نتیجه گیری استفاده کنید.
 • جملات را مرتب کرده و پاراگراف را یادداشت کنید.

 

در دو صفحه بعد باید به همین شکل پاراگرافی در مورد ورزش و ایران بنویسید.

از دست ندهید: 100 بیو انگلیسی

اشتراک گذاری مقاله در:
در کنار شما هستیم

مشاوره و ثبت‌نام در دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

روزها
ساعت
دقیقه
ثانیه ها

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

🔴 برای ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، اسم و شماره خود را در فرم زیر وارد کنید:

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

لطفا بعد از وارد کردن شماره مجدد وارد فرم شوید و کد تایید را وارد کنید.🌹

off 55%
روزها
ساعت
دقیقه
ثانیه ها