آموزش زمان گذشته ساده انگلیسی با 100 مثال+ ویدئو (Simple Past Tense)

زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی

زمان گذشته ساده یا Past Simple در زبان انگلیسی برای بیان کاری که در گذشته انجام شده استفاده می‌شود. علاوه بر این، گذشته ساده کاربردهای دیگری نیز دارد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت. فرایند وقوع عمل در زمان گذشته ساده اهمیت ندارد، بلکه تمام شدن آن مهم است. ممکن است زمان زیادی از اتمام کار نگذشته باشد یا این‌که مدت‌ها پیش تمام شده باشد.

ساختار زمان گذشته ساده

قید زمان قید مکان قید حالت مفعول شکل دوم فعل فاعل

 

I played football in the yard last Friday.

من جمعه گذشته در حیاط فوتبال بازی کردم

مطالب پیشنهادی: آموزش کامل زمان “گذشته کامل استمراری” (Past Perfect Continuous)

مشخصه‌ی زمان گذشته ساده انگلیسی

فعل و قید زمان، از مهم‌ترین مشخصه‌های زمان گذشته ساده در انگلیسی هستند. تعدادی از کاربردی‌ترین قیدهای زمان در زبان انگلیسی را در این قسمت مشاهده می‌کنید. البته در نظر داشته باشید که اگر در جملات گذشته ساده از قید زمان استفاده نشود، مفهومش این است که شنونده از قبل می‌داند که گوینده به زمان گذشته اشاره دارد. در غیر این صورت، باید از قید استفاده کنیم تا زمان جمله را تشخیص دهیم.

1-yesterday (دیروز)

2-this morning ( امروز صبح )

2- ترکیب last (گذشته) با یک قید زمان مانند last night ( شب گذشته)

3- ترکیب ago با یک قید زمان مانند two years ago

نشانه‌های زمان گذشته ساده

املای افعال گذشته ساده

برای ساختن زمان گذشته ساده، قاعده کلی این است که به آخر فعل “ed” اضافه کنیم (مانند مثال بالا). اما برخی از افعال از این قاعده پیروی نمی‌کنند. به این افعال ” افعال بی قاعده” می‌گوییم. گذشته این افعال را باید حفظ کنید. البته در مقاله افعال بی قاعده را به روشی آسان را آموزش داده‌ایم که تا آخر عمر آن‌ها را فراموش نمی‌کنید برای مطالعه این مطلب روی قسمت آبی متن کلیک کنید.

They ate a good breakfast at an Iranian restaurant last morning.

صبح روز گذشته آن‌ها یک صبحانه خوب در یک رستوران ایرانی خوردند.

He worked hard last year.

او سال گذشته به سختی کار کرد.

مطلب پیشنهادی: انیمیشن‌های انگلیسی برای یادگیری زبان انگلیسی

چند استثنا در اضافه کردن ed

  • اگر فعل به حرف e ختم شود، تنها به آن d اضافه می‌کنیم

Love >> loved

  • اگر قبل از آخرین حرف بی صدا فعل، یک حرف صدا دار با صدای کوتاه و تاکید دار (stressed) داشته باشیم، آخرین حرف فعل دوبار نوشته می‌شود.

Admit >> admitted

  • در انگلیسی بریتانیایی، اگر حرف آخر فعل L باشد و بعد از حرف صدادار بیاید، دوبار نوشته می‌شود. اما در انگلیسی آمریکایی حرف L تکرار نمی‌شود.

Travel >> traveled (آمریکایی)

Travel >> travelled (بریتانیایی)

  • اگر فعل به y ختم شود، حرف y به i تبدیل می‌شود.

Hurry >> hurried

مطلب پیشنهادی: زمان حال ساده در زبان انگلیسی

نکته: اگر فعلی بیش از یک سیلاب (Syllable) داشته باشد، در صورتی که تکیه یا استرس روی آخرین سیلاب باشد، می‌توانیم حرف آخر را تکرار کنیم. مثلا در فعل «refer» که استرس روی سیلاب آخر قرار دارد، حرف آخر تکرار می‌‌شود و به‌‌صورت «referred» نوشته می‌شود. اما در مورد فعل «visit»، چون استرس روی سیلاب اول قرار دارد، به‌شکل «visited» نوشته می‌شود.

ساختار جمله سوالی زمان گذشته

به‌طور کلی، دو نوع جمله پرسشی داریم:

  • جملات پرسشی بله/خیر

برای ساخت جملات سوالی بله-خیر از فعل کمکی did استفاده می کنیم. به این صورت که فعل کمکی did را در ابتدای جمله پرسشی و قبل از فاعل آورده سپس فعل اصلی جمله را به شکل ساده تبدیل می‌کنیم.

Did she drink some milk last night?

ایا او دیشب مقداری شیر نوشید؟

Did they go to school by bus?

آیا آن‌ها با اتوبوس به مدرسه رفتند؟

مطالعه کنید: بهترین پکیج آموزش زبان انگلیسی در خانه کدام است؟

  • جملات پرسشی wh

برای ساخت این جمله پرسشی، ابتدا کلمه پرسشی wh را در اول جمله قرار می‌دهیم. سپس جمله را همانند جملات پرسشی بله/خیر سوالی می‌کنیم. بعد قسمتی از جمله که قرار است درباره‌اش سوال کنیم، حذف می‌شود. به مثال زیر توجه کنید:

Mr. Smith stayed at the hotel for 3 days.

آقای اسمیت در هتل سه روز اقامت داشت.

Where did Mr. Smith stay for 3 days?

آقای اسمیت کجا سه روز اقامت داشت؟

در مثال بالا، کلمه پرسشی where قید مکان(at the hotel) را مورد پرسش قرار داده است.به همین علت، عبارت at the hotel را حذف می‌کنیم. کلمه where را در ابتدای جمله سوالی قرار داده. فعل کمکی did را در ابتدای جمله و قبل از فاعل (Mr. Smith) جمله را به‌شکل سوالی تبدیل می‌کنیم. برای درک بهتر، به مثال زیر توجه کنید:

Tom washed his cay in the yard.

تام اتومبیلش را در حیاط شست

What did Tom wash in the yard?

تام چه چیزی را در حیاط شست؟

لینک مفید: همه زمان‌ها در زبان انگلیسی

ساختار جمله منفی زمان گذشته

برای منفی کردن زمان گذشته ساده، از فعل کمکی didn’t استفاده کنید. دقت داشته باشید با اضافه کردن didn’t، فعل اصلی جمله به شکل ساده تبدیل می‌شود. شکل دوم فعل فقط در جملات مثبت گذشته ساده به‌کار برده می‌شود. برای آموزش کامل ساختار جملات منفی انگلیسی کلیک کنید.

I didn’t travel to London last month.

من ماه گذشته به لندن مسافرت نکردم.

He didn’t answer my letter.

او جواب نامه من را نداد.

 

افعال to be در زمان گذشته ساده

فعل be  به معنی ” بودن” یک فعل کاملا بی‌قاعده است.  این فعل در زمان گذشته ساده به دو شکل was (گذشته فعل is) و were (گذشته فعل are) است. اگر در جمله این فعل به‌عنوان فعل اصلی به‌کار رود، برای سوالی و منفی کردن نیاز به فعل کمکی ندارند و از همین فعل استفاده می‌کنیم. در حقیقت، خودشان فعل کمکی هستند یعنی نیازی به آوردن did و didn’t نیست.

 

They were very clever and kind.

آن‌ها خیلی باهوش و مهربات بودند.

Were they very clever and kind?

آیا آن‌ها خیلی باهوش و مهربان بودند؟

They weren’t very clever and kind.

آن‌ها خیلی باهوش و مهربان نبودند.

Jack was at school yesterday.

جک دیروز در مدرسه بود.

Was Jack at school yesterday?

آیا جک دیروز در مدرسه بود؟

Jack wasn’t at school yesterday.

جک دیروز در مدرسه نبود.

کاربردهای زمان گذشته ساده

مهم‌ترین موارد استفاده از زمان گذشته ساده به شرح زیر است:

1. اشاره به عمل یا حالتی که در یک زمان مشخص در گذشته شروع و تمام شده است.

 

She met Sarah three weeks ago.

او سارا را سه هفته قبل دید.

We didn’t get a good mark in the exam.

ما در آزمون نمره خوبی نگرفتیم

Did he go to the post office this morning?

آیا او امروز صبح به اداره پست رفت؟

2. برای اشاره و بیان کارها و فعالیت‌هایی که در گذشته یکی بعد از دیگری اتفاق افتاده است.

He got up early in the morning, washed his face, ate breakfast, got dressed, and went to school.

او صبح زود از خواب بیدار شد، صورتش را شست، صبحانه خورد. آماده شد و به مدرسه رفت.

3. بیان عملی که در طول مدتی در گذشته شروع و پایان یافته است.

We lived here for 7 years.

 ما هفت سال در اینجا زندگی کردیم.

He studied for his exam all week.

 او تمام هفته برای امتحانش مطالعه کرد.

4. بیان عادت ها، اعمال و یا واقعیت‌هایی که در گذشته انجام می‌شده ولی اکنون آن‌ها را انجام نمی‌دهیم.

My mother always listened to the news.

مادرم اغلب به اخبار گوش می‌داد.

درچنین حالتی معمولا از قیود تکراری نظیر always  (همیشه)، often (اغلب)، sometimes (معمولاً) و never (هرگز) استفاده می شود. در این حالت می توان از عبارت used to  هم استفاده کرد.

I used to go walking every afternoon regularly.

من به‌طور منظم عصرها پیاده روی می‌کردم.

My father never stayed home at weekends.

پدرم هرگز آخر هفته‌ها در خانه نمی‌ماند.

We swam a lot while we were on holiday.

ما وقتی در تعطیلات ب سر می‌بردیم، زیاد شنا می‌کردیم.

 

5-در جملات شرطی نوع دو (If I talked, …)

If you spoke Chinese, you would like to go on holiday to China.

اگر من چینی صحبت می‌کردم؛ دوست داشتم برای تعطیلات به چین بروم.

4.7/5 - (459 امتیاز)

دوره آکادمی روان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

دوره جامع آموزش زبان انگلیسی
ارتباط با ما

instagram       telegram          youtube    aparat

این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید.

آخرین مطالب

فهرست