آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

آموزش آسان قید زمان در انگلیسی (Adverbs of Time) +مثال و ویدئو

انواع قیدهای زمان انگلیسی

در درس‌های قبلی از مجموعه آموزش‌های روان انواع قیدها در زبان انگلیسی را به طور کامل بررسی کردیم. در ادامه با انواع قید زمان، مثال برای هر یک از آن­‌ها و ترتیب قرارگیری آن در جملات آشنا خواهید شد.

قید زمان در انگلیسی

قیدهای زمان در زبان انگلیسی همان‌طور که از نام آن گویاست، زمان اتفاق افتادن یک عمل را نشان می­‌دهند. به عبارتی دیگر، قید زمان به ما می­‌گوید چه کاری در چه زمانی انجام شده است. به عنوان مثال وقتی می­‌گوییم «خانه را ساعت نه صبح ترک کردم» عبارت «ساعت نه» در این جمله قید زمان است.

I left home at 9 o’clock

کاربرد قید زمان در انگلیسی

معمولا در انگلیسی قیدهای زمان به سوالات: کی؟ (when)، چه مدت؟ (how long) و هر چند وقت؟ (how often)  پاسخ می­‌دهند.

انواع قیدهای زمان

قیدهای زمان به 3 دسته تقسیم می­‌گردند:

انواع قید زمان

انواع قید زمان در انگلیسی را می‌توان با when, how often, how long ادامه داد:

 • دسته اول: قیدهای زمانی که زمان انجام کار را نشان می­‌دهند و در پاسخ به کلمه پرسشی When به کار برده می­‌شوند.

من سارا را دیروز دیدم.                                                                             I saw Sara yesterday

من بعدا تو را خواهم دید.                                                                              I will see you later

مطالعه کنید: بیان تفاوت each و every | فرق each و every چیست؟

این نوع قید زمان در نوشتار رسمی (مانند گزارش پلیس) ممکن است قبل از فعل اصلی قرار گیرند.
مثال:

She later remembered that John had asked her to call him.

 • دسته دوم: قیدهای زمانی که مدت انجام یک کار را نمایش می­‌دهند. برای سوال پرسیدن درباره‌ی این جملات از کلمه پرسشی How long استفاده می­شود.

They have been living here since September.

آن ها از سپتامبر اینجا زندگی کرده‌­اند.

We waited all day.

ما تمام روز منتظر ماندیم.

My mother has lived in Italy for one year.

مادرم به مدت یک سال در ایتالیا زندگی کرده‌است.

 

 • دسته سوم: قیدهای زمانی که تکرار یک فعل (هر چند وقت؟) را نشان می­‌دهند و در جواب how often به کار می‌روند. این قیدها را قید تکرار می‌نامند که زیر مجموع‌ه‌ای از قیود زمان هستند. این قیدها معمولاً قبل از فعل اصلی قرار می‌گیرند البته اگر در جمله، فعل کمکی (مانند: be، must، have، may) داشته‌باشیم، بعد از آن واقع می‌شوند.

We sometimes go  to school by Bike.

ما گاهی اوقات با دوچرخه به مدرسه می‌­رفتیم.

They usually watch TV in the evening.

آن ها معمولا شب ها تلویزیون تماشا می­‌کردند.

** نکته 1: توجه داشته باشید قید زمان هم می‌­تواند در ابتدای جمله قرار گیرد هم در انتهای جمله؛ چنان‌چه زمان انجام کار از خود کار مهمتر باشد بهتر است قید زمان را در ابتدای جمله استفاده کرد.

از دست ندهید: تفاوت صفت با ing و ed در انگلیسی

ترتیب قیدهای زمان در انگلیسی

تا به اینجا با انواع قیدهای زمان در زبان انگلیسی و مثال هایی از هر یک آشنا شدیم. حال سئوالی که ایجاد می­شود این است که اگر در جمله ای بیش از یک قید زمان داشته باشیم ترتیب آن ها به چه صورت باید باشد. ترتیب قید زمان در انگلیسی به شکل زیر است:

 • ابتدا قیدهای دسته دوم (How long)
 • سپس قیدهای دسته سوم (How often)
 • در آخر نیز قیدهای دسته اول (When)

از دست ندهید: آموزش جمله‌واره‌های انگلیسی 

I have worked for eight hours.

من هر روز به مدت 8 ساعت کار می­‌کنم. (دسته دوم+ دسته سوم)

I was abroad for two months

من سال گذشته به مدت 2 ماه خارج از کشور بودم. (دسته دوم+ دسته اول)

My father worked in a hospital for two days every week last year.

پدرم سال قبل هر هفته به مدت 2 روز در بیمارستان کار میکرد. (دسته دوم+ دسته سوم+ دسته اول)

نکته: برخی از قیدهای زمان با توجه به محل قرار گرفتن در جمله، معنای قویتر و بیشتری را به جمله ارائه دهند. معمولا این نوع قیود که در انتهای جمله قرار می‌گیرند، معنای قویتری را به جمله می‌‌بخشند.

ممکن است در معنای فارسی آنها تفاوتی وجود نداشته باشد، اما نوع تاکید و استحکام جمله را کاملا مشخص خواهند نمود. در ادامه به جدولی از قیود و دو مثال مختلف در جمله بیشتر آشنا خواهید شد:

قید با جایگاه معنایی قویتر در جمله با جایگاه معنایی ضعیف‌تر در جمله
Frequently

اغلب

I visit France frequently.

من اغلب از فرانسه بازدید می‌کنم

frequently visit France.

من اغلب به فرانسه سفر می‌کنم

Generally

به طور کلی

Generally, I don’t like spicy foods.

به طور کلی من غذاهای تند را دوست ندارم

generally don’t like spicy foods.

من معمولا غذاهای تند را دوست ندارم

Normally

به طور معمول

I listen to classical music normally.

من به طور معمول به موسیقی کلاسیک گوش می‌دهم

normally listen to classical music.

من معمولا به موسیقی کلاسیک گوش می‌دهم

Occasionally

گهگاه

I go to the opera occasionally.

من گهگاه به اپرا می‌روم

occasionally go to the opera.

من گاهی به اپرا می‌روم

Often

اغلب

Often, I jog in the morning.

من اغلب صبح‌ها، می‌دوم

often jog in the morning.

اغلب اوقات صبح‌ها می‌دوم

Regularly

مرتبا

I come to this museum regularly.

من مرتبا به این موزه می‌آیم

regularly come to this museum.

من مرتب به این موزه می‌آیم

Sometimes

گاهی

I get up very early sometimes.

گاهی اوقات خیلی زود بیدار می‌شوم

sometimes get up very early.

من گاهی خیلی زود بیدار می‌شوم

Usually

معمولا

I enjoy being with children usually.

معمولا از بودن با بچه‌ها لذت می‌برم

usually enjoy being with children.

من معمولا از  بودن با بچه‌ها لذت می‌برم

فرق since و for

قرق for و since در این است که در قیدهایی که مدت زمان انجام کاری را نشان می‌­دهند، بعد از کلمه for همیشه از «طول زمان» و بعد از کلمه since همیشه از «نقطه‌ی آغاز عمل» استفاده می‌­شود.

فرق since و for

for:

I stayed in France for 4 days.

(من برای 4 روز در فرانسه ماندم.)

I am going on vacation for 2 weeks.

(قصد دارم به مدت دو هفته به تعطیلات بروم.)

I have been riding horses for 4 years.

(من 4 سال است که اسب سواری می‌کنم.)

The French monarchy lasted for several centuries.

(سلطنت فرانسوی چندین قرن طول کشید.)

since:

I have not seen you since Saturday.

(من شما را از روز شنبه ندیده‌ام.)

Jim has been working here since 2002.

(او از سال 2002 اینجا کار می‌کند.)

There has not been a more exciting discovery since last century.

(از قرن گذشته تا به حال هیچ کشف هیجان انگیزی انجام نشده است.)

لیست قیدهای زمان در زبان انگلیسی

در این قسمت تعدادی قید زمان در جدول را برای یادگیری هر چه بیشتر شما عزیزان فراهم آورده‌ایم. برای یادگیری بیشتر به شما توصیه می­‌کنیم جدول زیر را در جایی نصب کنبد که در معرض دیدتان قرار داشته باشد.

adverbs of time

قیدهای مرتبط با زمان حال

دسته ای دیگر از قیدهای زمان در زبان انگلیسی وجود دارند که برای بیان رویدادی به کار می­‌روند که در گذشته اتفاق افتاده ولی ارتباطی با زمان حال دارند. این قیدها عبارتند از:

 • Yet هنوز
 • Already قبلاً، پیش از این
 • Still هنوز
 • Before قبل از
 • After بعد از
 • Lately اخیراً
 • Recently اخیراً
 • Soon به زودی
 • Previously قبلاً
 • Earlier زودتر

مطالعه کنید: چگونه تاریخ را به انگلیسی بنویسیم؟

لازم به ذکر است این قیدها معمولا در انتهای جملات استفاده می شوند؛ به جز already و still که بین فاعل و فعل قرار می­‌گیرند یا چنان‌چه فعل کمکی در جمله باشد، بعد از آن می­‌آیند. در ادامه به تعدادی از این قیدها و تفاوت آن ها با یکدیگر همراه با چند مثال برای قید زمان اشاره خواهیم داشت.

استفاده از قید yet و still

قید yet به معنای «هنوز» در جملات منفی و سوالی به کار می رود و نشان دهنده این است که کاری هنوز انجام نشده و در انتظار انجام خواهد بود. قید yet در آخر جمله و یا بعد از not استفاده می­شود. به مثال زیر توجه کنید:

Haven’t you finished your work yet? No, not yet.

هنوز کارت را تمام نکردی؟ هنوز نه.

 

قید still که در فارسی به معنی «همچنان» و یا «هنوز» است، نشان دهنده استمرار کار است. این قید نشان می­‌دهد که کاری همچنان در حال انجام است و تمام نشده.

still در جملات مثبت و سوالی، قبل از فعل اصلی و بعد از افعال کمکی به کار می­رود؛ همچنین اگر فعل اصلی جمله to be باشد، still را پس از آن قرار می­دهیم. به مثال­‌های زیر توجه کنید:

She is still waiting for you.

او همچنان منتظر توست.

They are still playing.

آن­‌ها هنوز مشغول بازی هستند.

 

قید زمان Recently و Lately

جایگاه قید زمان در انگلیسی

قید زمان recently در شروع یا پایان یک جمله و بعد از فعل کمکی استفاده می­‌شود و به معنای «اخیرا» است.

Mahsa lived in Iran recently

مهسا تا همین اواخر در ایران زندگی می­‌کرد.

She has recently been promoted to Assistant Manager

او اخیرا به سمت معاون مدیریت ارتقا یافته است.

لینک مفید: آموزش مکالمه انگلیسی در سریع‌ترین زمان ویژه مهاجرت

قید زمان lately نیز به معنای «اخیرا» است و می­‌تواند در شروع، پایان و در انتهای یک جمله واره وابسته بیاید. به عنوان مثال:

Lately, l’ve had trouble sleeping

اخیرا مشکل خواب داشته‌­ام.

We`ve got new information about the murder lately

ما اخیرا به اطلاعات جدیدی درباره‌ی قاتل رسیده‌­ایم.

قیدهای منفی کننده

قیدهای منفی کننده، کلماتی هستند که برای بیان عدم انجام کاری یا انکار وظیفه‌ای به کار می‌روند و جمله را منفی می‌کنند. از جمله این قیود می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 1. hardly (ever) – به سختی
 2. little-مقدار کمی
 3. never-هرگز
 4. scarcely-به ندرت
 5. seldom-به ندرت
 6. barely (ever)-به سختی
 7. no longer-دیگر نه

 

برخی از این قیود به صورت کلمه نبوده و عبارت قیدی را تشکیل می‌دهند و ماهیت منفی کننده جمله را دارند. برخی از این عبارات را می‌توانید در ادامه مشاهده کنید:

 1. under/in no circumstances- تحت/در هیچ شرایطی
 2. (in) no way- به هیچ وجه
 3. on no condition- بدون شرط

به عنوان مثال:

They seldom speak.

آنها به ندرت صحبت می‌کنند.

I hardly go out.

به سختی بیرون می‌روم.

Little did I know that my life was about to change.

نمی‌دانستم که زندگیم در شرف تغییر است.

Never had I been so upset.

هرگز اینقدر ناراحت نشده بودم.

Hardly had she left the school when it started to rain.

او به سختی مدرسه را ترک کرد که بارون گرفت.

تفاوت دو قید some time و sometime

هر دو مورد sometimes و sometime مربوط به زمان هستند. با اینحال sometime به عنوان قید زمان و هم به عنوان صفت می‌تواند به ایفای نقش بپردازد، در حالیکه some time یک عبارت قیدی است که به دوره زمانی طولانی مدت اشاره دارد. به مثال‌های زیر توجه کنید:

I might try it sometime.

شاید یک وقتی امتحانش کنم.

As a sometime teacher, knows how to hide her problems in the company of her students.

به عنوان یک معلم، می‌داند چگونه مشکلات خود را در جمع دانش آموزان پنهان کند‌.

I used to go swimming for some time.

مدتی شنا می‌رفتم.

He decided to avoid other people for some time.

او تصمیم گرفت برای مدتی از افراد دیگر دوری کند.

تفاوت anymore و any more

Anymore یکی از قیود زمان است که تنها در جملات منفی کاربرد دارد. در حالی است که any more  ترکیبی از اسم و صفت اشاره هستند که برای ایجاد تغییر در اسم یا عبارات اسمی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به مثال‌های زیر توجه کنید:

I don’t fell like studying anymore.

دیگه حوصله درس خواندن ندارم.

The class said they didn’t want to continue discussing 19th-century drama anymore.

بچه‌ها توکلاس گفتند دیگه نمی‌خواهند به بحث درام قرن نوزدهم ادامه دهند.

Isn’t there any more cake left in the fridge?

کیک دیگری در یخچال نمانده؟

Anna doesn’t want any more coffee.

آنا دیگر قهوه نمی‌خواهد.

We cannot watch any more episodes for today.

برای امروز دیگر نمی‌توانیم قسمت های بیشتری را تماشا کنیم.

مثال‌های بیشتر برای قید زمان

برای آشنایی بیشتر با مبحث قید زمان در انگلیسی، مطالعه مثال‌های زیر را فراموش نکنید.

I’m going to tidy my room tomorrow.

فردا می‌خواهم اتاقمو  مرتب کنم.

I saw Sally today.

من امروز سالی را دیدم.

I will call you later.

من بعدا با شما تماس خواهم گرفت.

I have to leave now.

الان باید بروم.

I saw that movie last year.

من آن فیلم را پارسال دیدم.

She stayed in the Bears’ house all day.

او تمام روز را د ر خانه خرس‌ها ماند.

My mother lived in France for a year.

مادرم یکسال در فرانسه زندگی کرد.

I have been going to this school since 1996.

من از سال 1996 وارد این مدرسه شدم.

I stayed in Switzerland for three days.

من در سوئیس سه روز ماندم.

I am going on vacation for a week.

من به مدت یک هفته به تعطیلات می‌روم.

I have been riding horses for several years.

من چند سالی هست که اسب سواری می‌کنم.

The French monarchy lasted for several centuries.

سلطنت فرانسه چندین قرن ادامه یافت.

I have not seen you since Monday.

من شما را از دوشنبه ندیده‌ام.

Jim has been working here since 1997.

جیم از سال 1997 اینجا کار می‌کند.

There has not been a more exciting discovery since last century.

کشف هیچان انگیزی از قرن گذشته به این طرف وجود نداشته است.

often eat vegetarian food.

من اغلب غذای گیاهی می‌خورم.

He never drinks milk.

او هرگز شیر نمی‌نوشد.

You must always fasten your seat belt.

شما باید همیشه کمربند ایمنی خود را ببندید.

I am seldom late.

من به ندرت دیر می‌کنم.

He rarely lies.

او به ندرت دروغ می‌گوید.

This magazine is published monthly.

این مجله ماهانه منتشر می‌شود.

He visits his mother once a week.

او هفته‌ای یکبار به دیدن مادرش می‌رود.

I work five days a week.

من پنج روز در هفته کار می‌کنم.

I saw the movie seven times.

من فیلم را هفت بار دیدم.

She is still waiting for you.

او هنوز منتظر شماست.

Jim might still want some.

ممکن است جیم هنوز بخواهد.

Do you still work for the BBC?

آیا هنوز برای بی بی سی کار می‌کنید؟

قید های زمان گذشته استمراری در انگلیسی

گذشته استمراری به معنای کاری است که در گذشته برای مدتی استمرار داشته باشد؛ به عنوان مثال جمله: «آن­‌ها دیروز همین موقع در حال خوردن ناهار بودند.» گذشته استمراری است. ساختار جمله گذشته استمراری به شکل زیر است:

فعل ing دار+ was/ were+ فاعل

قیدهایی که بیشتر در این زمان کاربرد دارند عبارتند از:

 • When
 • While
 • Yesterday (morning, afternoon, evening,…)
 • Yesterday (at this time, at seven…)

 

اشتراک گذاری مقاله در:
در کنار شما هستیم

مشاوره و ثبت‌نام در دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

2 پاسخ

  1. درود بر شما. بله آموزش کامل قیدها را در مقالات قبلی ارائه کردیم و همچنین به طور جداگانه و با جزییات به انواع قید مثل قید مکان، قید حالت، قید احتمال و…پرداختیم. ممنون از همراهی شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

روزها
ساعت
دقیقه
ثانیه ها

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

🔴 برای ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، اسم و شماره خود را در فرم زیر وارد کنید:

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

لطفا بعد از وارد کردن شماره مجدد وارد فرم شوید و کد تایید را وارد کنید.🌹

off 55%
روزها
ساعت
دقیقه
ثانیه ها