آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

گفتن و نوشتن تاریخ به انگلیسی + مثال

تاریخ در انگلیسی
off 55%
گیف دوره جامع

در مکالمات انگلیسی روزمره خود با سوالاتی نظیر امروز چندمه؟ چه روزی مصاحبه کاری داری؟ سال جدید کی آغاز میشه؟ مواجه خواهید شد و برای پاسخ دادن به تمامی آن‌ها لازم است به قواعد بیان تاریخ در زبان انگلیسی آشنا باشید. این قواعد پیچیدگی خاصی نداشته و با تمرین کافی می‌توانید تسلط زیادی بر روی بیان تاریخ ها به انگلیسی پیدا کنید.

اگر نوشتن تاریخ‌ به انگلیسی شما را گیج کرده است، احتمالا مشکل شما در یکی از دو دلیل زیر خلاصه می‌شود:

 • گفتن تاریخ به انگلیسی در کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت بوده و تفاوت فرمت تاریخ ها به انگلیسی با زبان مادری، شما را سردرگم می‌کند.
 • با قواعد نوشتن تاریخ آشنایی دارید، اما کاما را در جایگاه اشتباه قرار می‌دهید.

در ادامه با آکادمی روان همراه باشید تا قواعد نوشتن تاریخ‌ها به انگلیسی را در کنار یکدیگر مرور کنیم.

تفاوت بیان تاریخ‌ها به انگلیسی آمریکا و انگلیسی بریتانیایی

 

نوشتن تاریخ به انگلیسی و آمریکایی

 

روش‌های مختلفی برای نوشتن تاریخ‌ها به انگلیسی وجود دارد؛ بین انگلیسی بریتانیایی و آمریکایی تفاوتی وجود دارد که با مطالعه جدول زیر به آن پی خواهید برد.

 

بریتانیایی آمریکایی
day-month-year month-day-year
A

the Fourteenth of March, 2016

March the Fourteenth, 2016

B

14th March 2016

March 14th, 2016

C

14 March 2016

March 14, 2016

D

14/3/2016

3/14/2016

E

14/3/16

3/14/16

F 14/03/16

03/14/16

 

از دست ندهید: نحوه خواندن و نوشتن اعداد در زبان انگلیسی

 

معمولا حالت B و C را بیشتر مشاهده خواهید کرد زیرا به شکلی مودبانه پاسخ سوال شخص مقابل را با کمک آن‌ها می‌دهید. در نگارش نامه‌های دوستانه می‌توانید از حالاتی مانند D یا E استفاده نمایید. حالت F نسبتاً رسمی است و معمولاً در فاکتور یا سند رسمی یا فنی دیده می شود.

فرمت A بسیار رسمی است و عمدتاً در کارت‌های چاپ شده، به عنوان مثال دعوت‌نامه عروسی استفاده می‌شود.

برای اشراف بیشتر در تفاوت بین گفتن تاریخ به انگلیسی و بریتانیایی می‌توان تفاوت این دو را در دسته بندی زیر دانست:

1. فرمت

ساختار تاریخ در انگلیسی آمریکایی صورت month/day/year یا در واقع  سال/روز/ماه است، اما در انگلیسی بریتانیایی این ترتیب به صورت day/month/year یا در واقع سال/ماه/روز  است.

دقت داشته باشید که در حالت رسمی در هر دوی این موارد روز و سال به صورت عددی نوشته می‌شود و تنها ماه می‌توانید به صورت حروف و یا عدد نوشته شود. به عنوان مثال:

She finished her project on March 24, 2020.

 American English

She finished her project on 24 March, 2020.

 British English

2. اعداد ترتیبی یا Ordinals

اعداد ترتیبی یا اوردینال اعدادی شماره دهنده نام دارند که در مقابل اعداد اصلی یا کاردینال قرار دارند. به عنوان مثال دهم(tenth)، دوم (second) و… جز اعداد اوردینال هستند.

با توجه به توضیح بالا در مورد اعداد اوردینال، معمولا در حین صبحت کردن از اعداد اوردینال به وفور استفاده می‌کنیم، اما باید دقت داشته باشید که در انگلیسی آمریکایی رسمی و در نوشتار آنها از این اعداد مطلقا استفاده نمی‌شود. به عنوان مثال:

شکل غلط:

❌ The day he started to live again, it was November 1st, 2021.

   شکل صحیح:

✅The day he started to live again, it was November 1, 2021.

از طرف دیگر در انگلیسی بریتانیایی اعداد اوردینال مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما نه در نوشته‌های رسمی و تنها در نوشته‌های غیر رسمی بریتانیایی کاربرد دارند. به عنوان مثال:

در نوشته غیر رسمی انگلیسی بریتانیایی:

On 21st March, 2019, the first step of the big project was taken.

در نوشته رسمی انگلیسی بریتانیایی:

 

On 21 March 2019, the first step of the big project was taken.

پس به طور خلاصه اعداد اوردینالی به هیچ وجه در نوشتار آمریکایی وجود ندارد و تنها در انگلیسی بریتانیایی غیر رسمی کاربرد دارد.

مطالعه کنید: آموزش روزهای هفته به انگلیسی

3. نشانه گذاری یا punctuation

در انگلیسی آمریکایی از کاما برای جدا کردن روز از سال استفاده می‌کنیم. به عنوان مثال:

July 20, 2021 

در انگلیسی بریتانیایی استفاده از کاما ضرورت ندارد و در نوشته‌های رسمی حذف می‌شود و در نوشته‌های غیر رسمی هم می‌توان استفاده نکرد. به عنوان مثال:

20 July 2021 

در هر دو انگلیسی آمریکایی و بریتانیایی زمانیکه تنها از ماه و سال در نوشته ذکر شده است و از روز حرفی به میان نیامده است، بهتر آن است که از کاما استفاده نکنید. به عنوان مثال:

شکل غلط:

❌It happened in November, 2018.

شکل صحیح:

✅It happened in November 2018.

زمانیکه تاریخ را به طور کامل با استفاده از اعداد می‌نویسیم، می‌توان از خط فاصله – ، نقطه . ، اسلش / برای جدا کردن آنها استفاده نماییم. به عنوان مثال:

15/07/2020 

08.01.2021 

10-02-2019

ماه های میلادی

برای نوشتن تاریخ‌ها به حالات مختلف، باید ماه‌های میلادی، نام کوتاه شده و عدد مرتبط با آن‌ها را به خوبی بشناسید.

از طرف دیگر خوب است بدانید که نحوه خواندن تاریخ به انگلیسی چگونه است.

ماه‌ها

عدد

اسم مختصر

1

January Jan

J

2

February Feb

F

3

March Mar

M

4

April Apr

A

5

May May

M

6

June Jun

J

7

July

Jul J

8

August

Aug

A

9 September

Sep

S
10 October Oct

O

11

November Nov N
12 December Dec

D

از دست ندهید: گفتن و پرسیدن شماره تلفن در زبان انگلیسی

در بیان تاریخ‌ها به انگلیسی ، چگونه سال را بنویسیم؟

چگونه سال را به انگلیسی بنویسیم

سال‌ها در تمامی جملات باید به شکل عدد نوشته شوند به جز در شرایطی که در ابتدای جمله قرار می‌گیرند. زمانی که یک جمله با سال آغاز می‌شود، معمولا آن را با حروف می‌نویسند و شکل عددی آن رایج نیست. در نوشته‌های آمریکایی پس از گفتن 2000 از and استفاده نمی‌شود اما در انگلیسی بریتانیایی برای بیان تاریخ 2016، پس از گفتن دوهزار، and را قرار می‌دهند. بنابراین برای گفتن روز و ماه و سال تولد به انگلیسی نیز باید بدانیم که چگونه آن را به انگلیسی بیان کنیم. برای درک بهتر این نکته به مثال‌های زیر توجه کنید.

.The year 1929 brought the Great Depression, the St. Valentine’s Day Massacre, and an influenza epidemic

در این جمله پیش از بیان سال 1929، از year استفاده شده است و دیگر نیازی به نوشتن حروف آن نیست. اما در جمله بعد 1929 در ابتدای جمله آورده شده و حتما باید آن را به شکل حروف بنویسید.

.Nineteen twenty-nine brought the Great Depression, the St. Valentine’s Day Massacre, and an influenza epidemic

 

مطلب کاربردی: ماه های سال به انگلیسی

مثال دوم:

.Much happened in the political arena in 2016

در سال 2016 اتفاقات زیادی در عرصه سیاسی افتاد.

.Two thousand and sixteen was an eventful year in politics

2016 در سیاست سال پر حادثه ای بود.

.Two thousand sixteen was an eventful year in politic

همانطور که در این دو جمله می‌بینید، در حالت اول and آورده شده و در جمله دوم قید نشده است. هر دو جمله از لحاظ معنایی درست هستند و تفاوتی ندارد که از کدام یک استفاده کنید.

از دست ندهید: قانون 21 روز چیست؟

در بیان تاریخ‌ها به انگلیسی ، چگونه ماه و روز را بنویسیم؟

در بیان تاریخ‌ها به انگلیسی هنگام ارجاع به یک تاریخ خاص در فرمت ماه-روز، از اعداد اصلی (یک، دو، سه) به جای اعداد ترتیبی (اول، دوم، سوم) استفاده کنید؛ البته این موضوع ممکن است کمی غیرمعمول به نظر برسد؛ زیرا ما معمولاً زمانی که از تاریخ ها صحبت می‌کنیم، از اعداد ترتیبی کمک می‌گیریم. به طور مثال برای بین تاریخ January 1, 2017 می‌گوئیم : اول ژانویه 2017 اما می‌نویسیم 1 ژانویه 2017.

یکی از مشکلات دیگری که زبان‌آموزان با آن درگیر هستند، محل قرار دادن کاما در تاریخ‌‌های زبان انگلیسی است. یک قانونی کلی برای استفاده از کاما وجود دارد که با بخاطر سپردن آن، دیگری مشکلی نخواهید داشت. در قالب ماه-روز-سال (که در ایالات متحده استفاده می شود) کاما را بعد از روز و سال قرار دهید و در قالب روز-ماه-سال (که در بریتانیا و سایر کشورها استفاده می شود) به هیچ وجه از کاما استفاده نکنید.

شکل غلط:

❌.On May 13th, 2007 Daniel was born

شکل صحیح:

✅ .On May 13, 2007, Daniel was born

شکل غلط:

❌.On 13 May, 2007, Daniel was born

شکل صحیح:

On 13 May 2007 Daniel was born. ✅

از دست ندهید: آموزش ساعت درانگلیسی

اگر در جمله خود از of استفاده می‌کنید، استفاده از عدد ترتیبی صحیح است. علاوه بر آن، استفاده از اعداد ترتیبی در هنگام اشاره به یک روز خاص بدون اشاره به ماه مشکل گرامری ایجاد نمی‌کند. با این دو نکته، بیان جملات به شکل‌های زیر صحیح خواهند بود:

Daniel was born on the 13th of May.

Daniel was born on the thirteenth.

در ادامه با جدول روزهای ماه به صورت خلاصه و یا با حروف آنها بیشتر آشنا خواهید  شد:

روزهای ماه
مخفف نام روز
1st first
2nd second
3rd third
4th fourth
5th fifth
6th sixth
7th seventh
8th eighth
9th ninth
10th tenth
11th eleventh
12th twelfth
13th thirteenth
14th fourteenth
15th fifteenth
16th sixteenth
17th seventeenth
18th eighteenth
19th nineteenth
20th twentieth
21st twenty-first
22nd twenty-second
23rd twenty-third
24th twenty-fourth
25th twenty-fifth
26th twenty-sixth
27th twenty-seventh
28th twenty-eighth
29th twenty-ninth
30th thirtieth
31st thirty-first

نحوه نوشتن تاریخ با روزهای هفته

روزهای هفته

هنگام نوشتن تاریخ‌های کامل‌تر، پس از روزهای هفته از کاما استفاده کنید تا جمله شما خوانایی بهتری داشته باشد.

.How fortunate that the world did not end on Friday, December 21, 2012

.Monday, May 5, is my last day of work

نحوه نوشتن صحیح قرن‌ها در بیان تاریخ‌ها به انگلیسی

قرن یک دوره صد ساله است. به عنوان مثال از آغاز سال 1700 تا پایان سال 1799 یک قرن نامیده می‌شود. به طور کلی دو راه کلی برای اشاره کردن به قرن وجود دارد. راه اول آن است که به سادگی دوره آن را ذکر کنیم، مانند 19 century و راه دوم آن است که به دوره زمانی قرن اشاره کنیم؛ مانند سال 1900 یا 1900 s. به عنوان مثال:

The Royal Palace was built in the 1600s.

کاخ سلطنتی در سال 1600 ساخته شد.

The artwork from the nineteenth century is so beautiful.

 آثار هنری قرن نوزدهم بسیار زیبا هستند.

This painting belongs to the 18th century.

این نقاشی متعلق به قرن هجدهم است.

نکته: دقت داشته باشید که عدد قرن همیشه یک عدد بیشتر از سالی است که قرن را شروع می‌کند. به عنوان مثال ما اکنون در قرن بیست و یکم هستیم، اما سال‌های کنونی با 20 شروع می‌شوند (2000-2099)

برای نوشتن قرن می‌توان از روش‌های ذیل استفاده کرد:

 • استفاده از حروف؛ the seventeenth century
 • استفاده از اعداد اوردینالی؛ fifth century و یا 17th century

نکته شماره 1: دقت داشته باشید که قرن‌ها در صورتی با حروف بزرگ نوشته می‌شوند که شروع کننده جمله باشند و یا بخشی از یک عنوان یا تایتل را تشکیل دهند.

نکته شماره 2: اگر از یک عدد ارودینالی و کلمه قرن century به عنوان اسم استفاده شود، حتما از خط فاصله استفاده نمایید. به عنوان مثال:

Dadaism was a 20th-century art movement of the European avant-garde.

دادائیسم یک جنبش هنری قرن بیستم آوانگارد اروپایی بود.

از دست ندهید: افعال بی قاعده در انگلیسی

نحوه نوشتن و خواندن دهه در تاریخ

هر ده سال را یک دهه می‌نامند. می‌توان از روش‌های مختلف برای نوشتن دهه در انگلیسی استفاده کرد، اما بهتر است از اعداد برای نوشتن استفاده شود و نه حروف و از طرف دیگر از “s” بدون آپاستاروف بهره گیرید. به عنوان مثال:

Some of the best songs were released during the 1970s.

The 1980s fashion was remarkable.

نوشتن دهه اول یک قرن همواره گیج کننده است؛ چرا که به عنوان مثال نمی‌توان گفت 1800 به قرن یا دهه اشاره دارد. بنابراین بهتر است دهه اول یک قرن را به این شکل بنویسید:

During the first decade of the 19th century, it was indeed not easy to be a woman.

در دهه اول قرن نوزدهم، زن بودن واقعا آسان نبود.

آشنایی با BC, AD, BCE, CE

قبل از میلاد و بعد از میلاد به انگلیسی

حتما در مطالعه برخی از متون با حروفی مانند BC , AD , BCE  یا CE مواجه شده‌اید. برای آشنایی با این موارد ادامه مطلب را از دست ندهید.

BC is the abbreviation for ‘before Christ

مخفف پیش از میلاد

AD stands for the Latin phrase: Anno Domin meaning the year of our lord

مخفف بعد از میلاد

BCE is the abbreviation for ‘before the common era

مخفف پیش از عصر مسیحیت

CE is the abbreviation for ‘common era

مخفف عصر مسیحیت

BC  و  AD

BC  و AD مخفف هایی هستند که د ر تقویم های میلادی مورد استفاده قرار میگیرند. BC برای اشاره به سال های قبل از میلاد مسیح و AD برای اشاره به سال های بعد از میلاد مسیح اشاره دارد. به عنوان مثال:

1200 BC or 1200 B.C.

 

AD 1060 or A.D. 1060

این دو را می‌توان هم با نقطه و هم بدون نقطه نوشت.

BCE  و CE

برخی از افراد از BCE  و یا CE به جای BC  و AD استفاده می‌کنند. در واقع می‌توان گفت این دو نیز به همان دوران قبل و بعد از تولد مسیح اشاره دارد، اما با سابقه مذهبی بیشتر از این دو مخفف استفاده می‌کنند و در معنای آنها تفاوتی وجود ندارد.

نکته مهم: حروف BC, BCE, CE همیشه بعد از تاریخ و یا سال مورد نظر قرار می‌گیرند، اما AD  همیشه پیش از تاریخ قرار می‌گیرد. به عنوان مثال:

 

200 B.C. , 200 B.C.E. , 200 C.E.

A.D. 200

نکات مربوط به تاریخ انگلیسی

 • از آنجا که بیان تاریخ در انگلیس آمریکایی و بریتیش متفاوت است و از طرف دیگر در نسخه‌های رسمی و غیر رسمی دارای تبصره‌های مختلفی می‌باشد، یک قرارداد بین الملی توافق شده برای بیان تاریخ وجود دارد که آن را با نام ISO می‌شناسند. این روش استاندارد برای بیان تاریخ در موقعیت‌های مهم؛ مانند خرید بلیط هواپیما، نامه‌های تجاری، قراردادها و… است که از فرمول YYYY-MM-DD استفاده می‌شود.
 • اگر تاریخ به روز یک رویداد و اتفاق خاصی اشاره دارد، از حرف اضافه ON استفاده می‌کنیم. به عنوان مثال:

My birthday is on July the second.

Her wedding is on January ninth.

 • برای اشاره به سال و ماه در تاریخ از حرف اضافه IN استفاده می‌شود، اما دقت داشته باشید در این مورد نمی‌توانید از روز در آن تاریخ استفاده کنید و تنها باید به سال یا ماه رویداد اشاره شود. به عنوان مثال:

She was killed in 1999.

I was born in 1997.

I think it was in December.

I saw her in March.

چگونه تاریخ را بخوانیم؟

به طور کلی سه روش برای خواندن تاریخ در زبان انگلیسی وجود دارد که می‌توانید این سه روش را از طریق بررسی مثال‌های زیر با هم مقایسه کنید:

It is the third of July.

It is July third.

It is July the third.

برای یادگیری بیشتر ویدئوی زیر را مشاهده کنید.

 

اشتراک گذاری مقاله در:
در کنار شما هستیم

مشاوره و ثبت‌نام در دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

3 پاسخ

 1. چرا نوشتین که جمله On May 13th, 2007 Daniel was born اشباه هستش؟
  چون در قسمت B جدول در قسمت تلفظ امریکایی تاریخ با همین فرمت نوشته شده.

 2. سلام. ممنون بیان تاریخ به انگلیسی رو خوب توضیح دادید فقط میشه ماه های میلادی رو هم به ترتیب بنویسید؟

  1. سلام دوست عزیز. ماه های میلادی در مقاله قید شدند. برای یادگیری بیان تاریخ به انگلیسی حتما بخونیدشون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

🔴 برای ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، کلیک کنید.  ⬇️

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

off 55%

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

جهت ثبت نام و دریافت دوره جامع زبان انگلیسی اسم و شماره تماس خود را برای ما ارسال کنید.