لیست کامل افعال بی‌قاعده انگلیسی + مثال

افعال بی قاعده در زبان انگلیسی

افعال بی قاعده انگلیسی کدامند و چرا باید آن‌ها را یادبگیریم؟ اگر با زمان گذشته در زبان انگلیسی آشنا باشید می‌دانید که در گرامر مربوط به این زمان افعال به دو دسته با قاعده و بی‌قاعده تقسیم می‌شوند. به افعالی که با اضافه شدن ed به آن‌ها به‌صورت گذشته درمی‌آیند با قاعده و به افعالی که از این قاعده پیروی نمی‌کنند افعال بی‌قاعده گفته می‌شود.

در حال حاضر بیش از ۱۸۰ فعل Irregular وجود دارد که دانستن بیشتر آن‌ها ضروری است. شاید حالا با خودتان بگویید که چطور باید این همه فعل را حفظ کنید! نگران نباشید ما در این مطلب چند راه حل عالی برای یادگیری این افعال آورده ایم، پس با آکادمی کریمی همراه باشید…

فعل بی‌قاعده چیست؟

به افعالی که شکل دوم و سوم آن‌ها ed نگیرد بی‌قاعده گفته می‌شود. در این افعال ظاهر و تلفظ شکل گذشته با فعل اصلی تفاوت دارد به همین دلیل است که به آن‌ها irregular یا بی‌قاعده گفته می‌شود، و تنها راه یادگیری آن‌ها حفظ کردن کلمات است. فعل بی‌قاعده به سه دسته تقشیم می‌شود:

۱- افعالی که سه شکل آن‌ها بصورت یکسان است. ۲- بی‌قاعده‌هایی که در دو قسمت به یک شکل هستند. ۳- و در آخر فعل‌هایی که گذشته آن‌ها ۳ حالت کاملا متفاوت دارند. در ادامه برای هر یک از این دسته‌بندی‌ها مثالی می‌آوریم:

meaningpast perfectpastpresent 
قرار‌دادنputputputنوع اول
گفتنsaidsaidsayنوع دوم
آواز‌خواندنsungsangsingنوع سوم

درس بعدی: وجه وصفی فعل در انگلیسی چیست؟ | Past, Present, and Perfect Participle

افعال بی قاعده همراه با معنی

اگر به دنبال لیست کاملی از پرکاربردترین افعال بی‌قاعده هستید، تا هر زمان که نیاز داشتید بتوانید از آن استفاده کنید. ما لیست کاملی را یه همراه معنی فارسی کلمات برایتان فراهم آورده‌ایم. به جدول زیر دقت کنید.

meaningpast perfectpastpresent
پایبند بودن / ماندنabodeabodeabide
بلند شدنarisenarosearise
بیدار کردن / شدنawokenawokeawake
بودنbeenwas/ werebe
حمل کردن / تحمل کردنborn)e)borebear
زدنbeatenbeatbeat
شدنbecomebecamebecome
افتادن / فرا رسیدنbefallenbefellbefall
بوجود آوردنbegottenbegotbeget
شروع کردنbegunbeganbegin
مشاهده کردنbeheldbeheldbehold
خم کردن / شدنbentbentbend
محروم کردنbereftbereftbereave
استدعاء کردنbesoughtbesoughtbeseech
احاطه کردن / بستوه آوردنbesetbesetbeset
حاکی بودن ازbespokenbespokebespeak
نوعی ایستادن یا نشستنbestriddenbestrodebestride
شرط بستنbetbetbet
دعوت / پیشنهاد کردنbidbidbid
چسباندن / دوختنboundboundbind
گاز گرفتنbittenbitbite
خونریزی کردنbledbledbleed
وزیدنblownblewblow
شکستنbrokenbrokebreak
پرورش دادنbredbredbreed
آوردنbroughtbroughtbring
پخش کردنbroadcastbroadcastbroadcast
ساختنbuiltbuiltbuild
سوزاندنburnt / burnedburnt / burnedburn
منفجر شدنburstburstburst
خریدنboughtboughtbuy
در قالب قرار دادنcastcastcast
گرفتنcaughtcaughtcatch
انتخاب کردنchosenchosechoose
چسبیدنclungclungcling
آمدنcomecamecome
قیمت داشتنcostcostcost
خزیدنcreptcreptcreep
بریدنcutcutcut
داد و ستد داشتنdealtdealtdeal
کندنdugdugdig
انجام دادنdonediddo
نقاشی کردنdrawndrewdraw
خواب دیدنdreamt / dreameddreamt / dreameddream
نوشیدنdrunkdrankdrink
رانندگی کردنdrivendrovedrive
اقامت گزیدنdweltdweltdwell
خوردنeatenateeat
افتادنfallenfellfall
غذا دادنfedfedfeed
احساس کردنfeltfeltfeel
جنگیدنfoughtfoughtfight
پیدا کردنfoundfoundfind
فرار کردنfledfledflee
روانه ساختنflungflungfling
پرواز کردنflownflewfly
ممنوع کردنforbiddenforbadeforbid
پیش بینی کردنforecastforecastforecast
از پیش دانستنforeseenforesawforesee
پیشگویی کردنforetoldforetoldforetell
فراموش کردنforgottenforgotforget
بخشیدنforgivenforgaveforgive
رها کردنforsakenforsookforsake
منجمد کردن / یخ زدنfrozenfrozefreeze
تهیه کردن / شدنgottengotget
دادنgivengavegive
رفتنgonewentgo
خرد کردنgroundgroundgrind
رشد کردن / پرورش دادنgrowngrewgrow
آویزان کردنhunghunghang
داشتنhadhadhave
شنیدنheardheardhear
مخفی کردنhiddenhidhide
زدنhithithit
نگه داشتن / برگزار کردنheldheldhold
صدمه زدنhurthurthurt
در هم بافتنinterwoveninterwoveinterweave
نگهداری کردنkeptkeptkeep
زانو زدنkneltkneltkneel
دانستن / شناختنknownknewknow
قرار دادنlaidlaidlay
راهنمایی کردنledledlead
تکیه دادن / خم شدنleant / leanedleant / leanedlean
خیز زدنleaptleaptleap
یاد گرفتنlearnt / learnedlearnt / learnedlearn
ترک کردنleftleftleave
قرض دادنlentlentlend
اجازه دادنletletlet
دراز کشیدنlainlay(lie (in bed
روشن کردنlit / lightedlit / lightedlight
از دست دادنlostlostlose
درست کردن / مجبور کردنmademademake
معنی دادنmeantmeantmean
ملاقات کردنmetmetmeet
اشتباه کردنmistakenmistookmistake
چیدنmown / movedmowedmow
استراق سمع کردنoverheardoverheardoverhear
خواب ماندنoversleptoversleptoversleep
چیره شدنovertakenovertookovertake
پرداخت کردنpaidpaidpay
قرار دادنputputput
خواندنreadreadread
پاره کردنrentrentrend
رهانیدن ازridridrid
راندنriddenroderide
زنگ زدنrungrangring
بالا رفتن / طلوع کردنrisenroserise
دویدنrunranrun
اره کردنsawn / sawedsawedsaw
گفتنsaidsaidsay
دیدنseensawsee
جستجو کردنsoughtsoughtseek
فروختنsoldsoldsell
فرستادنsentsentsend
تنظیم کردن / غروب کردنsetsetset
دوختنsewn / sewedsewedsew
لرزاندن / لرزیدنshakenshookshake
بیرون ریختنshedshedshed
درخشیدن shoneshoneshine
مدفوع کردنshit/shatshit/shatshit
شلیک کردنshotshotshoot
نمایش دادنshownshowedshow
کوچک شدنshrunkshrankshrink
اعتراف گرفتنshrivenshroveshrive
بستنshutshutshut
آواز خواندنsungsangsing
غرق شدنsunksanksink
نشستنsatsatsit
ذبح کردنslainslewslay
خوابیدنsleptsleptsleep
سُر خودنslidslidslide
پرتاب کردنslungslungsling
حرکت دزدکیslunkslunkslink
چاک دادنslitslitslit
بوییدنsmeltsmeltsmell
شکست دادنsmittensmotesmite
بذر افشانی کردنsown / sowedsowedsow
صحبت کردنspokenspokespeak
سرعت گرفتنspedspedspeed
هجی کردنspelt / spelledspelt / spelledspell
خرج کردن / گذراندنspentspentspend
افشا کردنspilt / spilledspilt / spilledspill
چرخاندنspunspunspin
تُف کردنspatspatspit
شکافتنsplitsplitsplit
از بین بردنspoiltspoiltspoil
گستردن/پخش شدنspreadspreadspread
پریدنsprungsprangspring
ایستادنstoodstoodstand
دزدیدنstolenstolesteal
چسباندن / چسبیدنstuckstuckstick
نیش زدنstungstungsting
بوی بد دادنstunkstankstink
گام های بلند برداشتنstriddenstrodestride
ضربه زدن struckstruckstrike
رشته کردنstrungstrungstring
تلاش کردنstrivenstrovestrive
قسم خوردنswornsworeswear
جارو کردنsweptsweptsweep
باد کردن / متورم شدنswollen / swelledswelledswell
شنا کردنswumswamswim
تاب خوردنswungswungswing
گرفتنtakentooktake
درس دادنtaughttaughtteach
پاره کردنtorntoretear
گفتنtoldtoldtell
فکر کردنthoughtthoughtthink
پرتاب کردنthrownthrewthrow
رخنه کردن درthrustthrustthrust
لگد کردنtroddentrodtread
فهمیدنunderstoodunderstoodunderstand
بعهده گرفتنundertakenundertookundertake
بی اثر کردنundoneundidundo
بی اثر کردنundoneundidundo
مضطرب کردنupsetupsetupset
بیدار کردنwakenwokewake
پوشیدنwornworewear
گریه کردنweptweptweep
برنده شدنwonwonwin
woundwoundwoundwind
کنار کشیدنwithdrawnwithdrewwithdraw
مقاومت کردنwithstoodwithstoodwithstand
زنجیر کردنwrungwrungwring
نوشتنwrittenwrotewrite

‌با کلیک بر روی گزینه بعدی باقی افعال را مشاهده می‌کنید.


دانلود pdf(پی دی اف) افعال بی قاعده

با استفاده از لینکی که قرار دادیم می‌توانید کامل‌ترین لیست موجود را بر اساس حروف الفبا دانلود کنید.

دانلود آهنگ افعال بی قاعده انگلیسی

همیشه یادگیری به همراه موسیقی و فیلم برای همه ما جذاب بوده است، این روش آموزشی باعث می‌شود تا بهتر و سریع‌تر برخی از موضوعات را یادبگیریم. این موضوع درباره افعال بی‌قاعده که به ذهن سپردن آن شاید برای بعضی از افراد سخت باشد بسیار هیجان‌انگیز است. در ادامه می‌توانید آهنگ مربوط به افعال بی‌قاعده را بشنوید و دانلود کنید.

مطالعه کنید: افعال لازم و متعدی انگلیسی | Transitive & Intransitive+ویدئو آموزشی

 

مثال هایی برای افعال بی قاعده

و حالا برخی از افعال بی‌قاعده را به همراه مثال‌های مربوط را آورده‌ایم، چرا که به ذهن سپردن این کلمات زمانی که از آن‌ها در جملات استفاده شده است راحت‌تر خواهدبود، به این مثال‌ها توجه کنید:

فعل put:

Don’t hit her. (infinitive) اونو نزن

Somebody hit me as I came into the room. (past simple) وارد اتاق که شدم یکی منو زد

I’ve never hit anybody in my life. (past participle-present perfect) تو عمرم کسی رو نزدم.

George was hit on the head by a stone. (past participle-passive) جورج با یک سنگ ضربه زده شد به سرش

فعل wake

I’ll wake you up. (infinitive) بیدارت می کنم

I woke up in the middle of the night. (past simple) نیمه های شب از خواب بیدار شدم

The baby has woken up. (past participle–present perfect) بچه بیدار شده است

I was woken up by a loud noise. (past participle–passive) با یک صدای بلند از خواب بیدار شدم

مطلب مهم: آموزش “فعل در زبان انگلیسی” | انواع افعال انگلیسی + مثال

چگونه افعال بی قاعده را تشخیص دهیم؟

اگر تا به اینجا مطلب را به خوبی خوانده باشید متوجه خواهید شد که شناخت افعال بی‌قاعده کار بسیار آسانی است، زیرا همانطور که می‌دانید افعال با قاعده از قانونی خاص پیروی می‌کنند و همه آن‌ها با اضافه شدن ed به آخرشان به گذشته تبدیل می‌شوند اما افعال بی‌قاعده اینطور نیستند و شکل گذشته آن‌ها از الگویی خاص پیروی نمی‌کند بنابراین شناخت آن‌ها در جمله بسیار آسان است.

روش یادگیری افعال بی قاعده

تعداد فعل بی‌قاعده در زبان انگلیسی زیاد نیست، اما اگر بخواهیم همه آن‌ها را حفظ کنیم ممکن است بعد از یادگیری چند فعل خسته شویم، بنابراین بهتر است تا روشی را برای حفظ افعال بی‌قاعده در نظر بگیریم. در ادامه ما به معرفی چند روش که در یادگیری آسان‌تر بی‌قاعده‌ها به شما کمک می‌کنند را معرفی می‌کنیم:

  • گروه بندی افعال: برای اینکار می‌توانید تمامی لغات را که در بالا برایتان قرار دهیم طبق یک دسته‌بندی خاص گروه‌بندی کنید، با بررسی‌هایی که ما انجام دادیم تمام افعال بی‌قاعده را می‌توان به ۴ دسته تقسیم کرد تا بتوان طبق یک برنامه به خصوص آن‌ها را به خاطر سپرد.
  • حفظ لغات پرکاربرد:سعی کنید در ابتدا تنها لغاتی را حفظ کنید که بیشتر استفاده می‌شوند و کاربرد بیشتری دارند نیاز نیست که حتما تمامی لغات را حفظ باشید.
  • یادگیری با استفاده از فلش کارت ها:فلش کارت‌ها همیشه یکی از راهکارهای مفید در یادگیری لغات جدید بوده‌اند، برای خاطر سپردن فعل‌های بی‌قاعده هم می‌توانید از این روش استفاده کنید و هر روز حداقل ۳ فعل بی‌قاعده را حفظ کنید.

مطالعه کنید: چه فعلی با چه حرف اضافه ای همراه می‌شود؟

سخن آخر:

در این مطلب تمامی نکات ضروری در رابطه با افعال بی‌قاعده را بیان کردیم، امیدواریم که با استفاده از این آموزش‌ها بتوانید برای تمامی سوالاتتان در مورد بی‌قاعده‌ها پاسخی صحیح بیابید، چنانچه در این زمینه نیاز به راهنمایی بیشتر داشتید در قسمت دیدگاه‌ها نظرات خود را بگویید ما به همه کامنت‌ها پاسخ می‌دهیم.

برچسب‌ها :

دوره آکادمی روان

3 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

دوره جامع آموزش زبان انگلیسی
ارتباط با ما

instagram       telegram          youtube    aparat

این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید.

آخرین مطالب

فهرست