آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

افعال بی قاعده پرکاربرد در زبان انگلیسی + دانلود پی دی اف

افعال بی قاعده در زبان انگلیسی

افعال بی قاعده انگلیسی کدامند و چرا باید آن‌ها را یادبگیریم؟ اگر با زمان گذشته در زبان انگلیسی آشنا باشید می‌دانید که در گرامر مربوط به این زمان افعال به دو دسته با قاعده و بی‌قاعده تقسیم می‌شوند. به افعالی که با اضافه شدن ed به آن‌ها به‌صورت گذشته درمی‌آیند با قاعده و به افعالی که از این قاعده پیروی نمی‌کنند افعال بی‌قاعده گفته می‌شود.

در حال حاضر بیش از ۱۸۰ فعل Irregular وجود دارد که دانستن بیشتر آن‌ها ضروری است. شاید حالا با خودتان بگویید که چطور باید این همه فعل را حفظ کنید! نگران نباشید ما در این مطلب چند راه حل عالی برای یادگیری این افعال آورده‌ایم، پس با آکادمی روان همراه باشید…

ابتدا با این ویدیوی جذاب، آموزش رو شروع می‌کنیم:

فعل بی‌قاعده چیست؟

به افعالی که شکل دوم و سوم آن‌ها ed نگیرد بی‌قاعده گفته می‌شود. در این افعال ظاهر و تلفظ شکل گذشته با فعل اصلی تفاوت دارد به همین دلیل است که به آن‌ها irregular یا بی‌قاعده گفته می‌شود، و تنها راه یادگیری آن‌ها حفظ کردن کلمات است. فعل بی‌قاعده به سه دسته تقشیم می‌شود:

 1.  افعالی که سه شکل آن‌ها بصورت یکسان است
 2. بی‌قاعده‌هایی که در دو قسمت به یک شکل هستند
 3. در آخر فعل‌هایی که گذشته آن‌ها ۳ حالت کاملا متفاوت دارند

در ادامه برای هر یک از این دسته‌بندی‌ها مثالی می‌آوریم:

past perfect

past

present

(نوع اول) قرار‌دادن

put

put

put

(نوع دوم) گفتن

said

said

say

(نوع سوم) آواز‌خواندن

sung

sang

sing

درس بعدی: وجه وصفی فعل در انگلیسی چیست؟

افعال بی قاعده همراه با معنی

اگر به دنبال لیست کاملی از پرکاربردترین افعال بی‌قاعده هستید، تا هر زمان که نیاز داشتید بتوانید از آن استفاده کنید. ما لیست کاملی را یه همراه معنی فارسی کلمات برایتان فراهم آورده‌ایم. به جدول زیر دقت کنید.

(جدول‌ها در تلفن همراه به صورت افقی🔜🔚 اسکرول می‌شوند.)

افعال بی قاعده

meaning past perfect past present
پایبند بودن / ماندن abode abode abide
بلند شدن arisen arose arise
بیدار کردن / شدن awoken awoke awake
بودن been was/ were be
حمل کردن / تحمل کردن born)e) bore bear
زدن beaten beat beat
شدن become became become
افتادن / فرا رسیدن befallen befell befall
بوجود آوردن begotten begot beget
شروع کردن begun began begin
مشاهده کردن beheld beheld behold
خم کردن / شدن bent bent bend
محروم کردن bereft bereft bereave
استدعاء کردن besought besought beseech
احاطه کردن / بستوه آوردن beset beset beset
حاکی بودن از bespoken bespoke bespeak
نوعی ایستادن یا نشستن bestridden bestrode bestride
شرط بستن bet bet bet
دعوت / پیشنهاد کردن bid bid bid
چسباندن / دوختن bound bound bind
گاز گرفتن bitten bit bite
خونریزی کردن bled bled bleed
وزیدن blown blew blow
شکستن broken broke break
پرورش دادن bred bred breed
آوردن brought brought bring
پخش کردن broadcast broadcast broadcast
ساختن built built build
سوزاندن burnt / burned burnt / burned burn
منفجر شدن burst burst burst
خریدن bought bought buy

مطالعه کنید: آموزش فعل در زبان انگلیسی

meaning past perfect past present
در قالب قرار دادن cast cast cast
گرفتن caught caught catch
انتخاب کردن chosen chose choose
چسبیدن clung clung cling
آمدن come came come
قیمت داشتن cost cost cost
خزیدن crept crept creep
بریدن cut cut cut
داد و ستد داشتن dealt dealt deal
کندن dug dug dig
انجام دادن done did do
نقاشی کردن drawn drew draw
خواب دیدن dreamt/dreamed dreamt/dreamed dream
نوشیدن drunk drank drink
رانندگی کردن driven drove drive
اقامت گزیدن dwelt dwelt dwell
خوردن eaten ate eat
افتادن fallen fell fall
غذا دادن fed fed feed
احساس کردن felt felt feel
جنگیدن fought fought fight
پیدا کردن found found find
فرار کردن fled fled flee
روانه ساختن flung flung fling
پرواز کردن flown flew fly
ممنوع کردن forbidden forbade forbid
پیش بینی کردن forecast forecast forecast
از پیش دانستن foreseen foresaw foresee
پیشگویی کردن foretold foretold foretell
فراموش کردن forgotten forgot forget
بخشیدن forgiven forgave forgive
meaning past perfect past present
رها کردن forsaken forsook forsake
منجمد کردن / یخ زدن frozen froze freeze
تهیه کردن / شدن gotten got get
دادن given gave give
رفتن gone went go
خرد کردن ground ground grind
رشد کردن / پرورش دادن grown grew grow
آویزان کردن hung hung hang
داشتن had had have
شنیدن heard heard hear
مخفی کردن hidden hid hide
زدن hit hit hit
نگه داشتن / برگزار کردن held held hold
صدمه زدن hurt hurt hurt
در هم بافتن interwoven interwove interweave
نگهداری کردن kept kept keep
زانو زدن knelt knelt kneel
دانستن / شناختن known knew know
قرار دادن laid laid lay
راهنمایی کردن led led lead
تکیه دادن / خم شدن leant / leaned leant / leaned lean
خیز زدن leapt leapt leap
یاد گرفتن learnt / learned learnt / learned learn
ترک کردن left left leave
قرض دادن lent lent lend
اجازه دادن let let let
دراز کشیدن lain lay (lie (in bed
روشن کردن lit / lighted lit / lighted light
از دست دادن lost lost lose
درست کردن / مجبور کردن made made make
معنی دادن meant meant mean

مطالعه کنید: اسامی جمع بی قاعده در انگلیسی

افعال بی قاعده

meaning past perfect past present
ملاقات کردن met met meet
اشتباه کردن mistaken mistook mistake
چیدن mown / moved mowed mow
استراق سمع کردن overheard overheard overhear
خواب ماندن overslept overslept oversleep
چیره شدن overtaken overtook overtake
پرداخت کردن paid paid pay
قرار دادن put put put
خواندن read read read
پاره کردن rent rent rend
رهانیدن از rid rid rid
راندن ridden rode ride
زنگ زدن rung rang ring
بالا رفتن / طلوع کردن risen rose rise
دویدن run ran run
اره کردن sawn / sawed sawed saw
گفتن said said say
دیدن seen saw see
جستجو کردن sought sought seek
فروختن sold sold sell
فرستادن sent sent send
تنظیم کردن / غروب کردن set set set
دوختن sewn / sewed sewed sew
لرزاندن / لرزیدن shaken shook shake
بیرون ریختن shed shed shed
درخشیدن shone shone shine
مدفوع کردن shit/shat shit/shat shit
شلیک کردن shot shot shoot
نمایش دادن shown showed show
کوچک شدن shrunk shrank shrink
اعتراف گرفتن shriven shrove shrive
meaning past perfect past present
بستن shut shut shut
آواز خواندن sung sang sing
غرق شدن sunk sank sink
نشستن sat sat sit
ذبح کردن slain slew slay
خوابیدن slept slept sleep
سُر خودن slid slid slide
پرتاب کردن slung slung sling
حرکت دزدکی slunk slunk slink
چاک دادن slit slit slit
بوییدن smelt smelt smell
شکست دادن smitten smote smite
بذر افشانی کردن sown/sowed sowed sow
صحبت کردن spoken spoke speak
سرعت گرفتن sped sped speed
هجی کردن spelt / spelled spelt / spelled spell
خرج کردن / گذراندن spent spent spend
افشا کردن spilt / spilled spilt / spilled spill
چرخاندن spun spun spin
تُف کردن spat spat spit
شکافتن split split split
از بین بردن spoilt spoilt spoil
گستردن/پخش شدن spread spread spread
پریدن sprung sprang spring
ایستادن stood stood stand
دزدیدن stolen stole steal
چسباندن / چسبیدن stuck stuck stick
نیش زدن stung stung sting
بوی بد دادن stunk stank stink
گام های بلند برداشتن stridden strode stride
ضربه زدن struck struck strike
meaning past perfect past present
رشته کردن strung strung string
تلاش کردن striven strove strive
قسم خوردن sworn swore swear
جارو کردن swept swept sweep
باد کردن / متورم شدن swollen / swelled swelled swell
شنا کردن swum swam swim
تاب خوردن swung swung swing
گرفتن taken took take
درس دادن taught taught teach
پاره کردن torn tore tear
گفتن told told tell
فکر کردن thought thought think
پرتاب کردن thrown threw throw
رخنه کردن در thrust thrust thrust
لگد کردن trodden trod tread
فهمیدن understood understood understand
بعهده گرفتن undertaken undertook undertake
بی اثر کردن undone undid undo
بی اثر کردن undone undid undo
مضطرب کردن upset upset upset
بیدار کردن waken woke wake
پوشیدن worn wore wear
گریه کردن wept wept weep
برنده شدن won won win
wound wound wound wind
کنار کشیدن withdrawn withdrew withdraw
مقاومت کردن withstood withstood withstand
زنجیر کردن wrung wrung wring
نوشتن written wrote write

دانلود پی دی اف

دانلود pdf(پی دی اف) افعال بی قاعده

با استفاده از لینکی که قرار دادیم می‌توانید کامل‌ترین لیست موجود را بر اساس حروف الفبا دانلود کنید.

دوره آموزش ۳۰۰ فعل مهم زبان انگلیسی

در این دوره افعال کاربردی را در سه فصل با موضوعات افعال سطح مبتدی تا پیشرفته به همراه ترجمه، افعال کاربردی برای استفاده روزانه و آموزش افعال به تفکیک حروف آورده شده است. برای مشاهده دوره روی تصویر زیر کلیک کنید و برای کسب اطلاعات بیشتر به مشاورین ما با شماره تماس 09130013252 پیام دهید.

دوره 300 فعل

 

دانلود آهنگ افعال بی قاعده انگلیسی

همیشه یادگیری به همراه موسیقی و فیلم برای همه ما جذاب بوده است، این روش آموزشی باعث می‌شود تا بهتر و سریع‌تر برخی از موضوعات را یادبگیریم. این موضوع درباره افعال بی‌قاعده که به ذهن سپردن آن شاید برای بعضی از افراد سخت باشد بسیار هیجان‌انگیز است. در ادامه می‌توانید آهنگ مربوط به افعال بی‌قاعده را بشنوید و دانلود کنید.

 

مطالعه کنید: افعال لازم و متعدی در انگلیسی

انواع افعال بی قاعده

افعال بی قاعده

پیشتر؛ انواع افعال بی قاعده را در سه حالت base, past form و past participle form بررسی کردیم و انواع آن را در جدولی برای شما قرار دادیم. ممکن است به خاطر سپردن این حجم از افعال در تمامی حالات کار شما را کمی مشکل کند و به خصوص برای مبتدیان نیز دارای درجه سختی بیشتری باشد.

از این رو خوب است بدانید تمامی آکادمی‌های به روز دنیا افعال بی قاعده را بر اساس سطح زبان جو به چهار گروه طبقه بندی می‌کنند که در ادامه می‌توانید آن‌ها را مشاهده نمایید. دقت داشته باشید در مثال‌ها برخی از پر کاربردترین افعال برای شما آورده شده است و شما می‌توانید برای تمرین بیشتر، مابقی افعال را نیز به این جداول اضافه و آنها را در خاطر بسپارید.

گروه اول: افعالی که شکل ساده فعل، شکل گذشته فعل و past participle آنها همگی متفاوت هستند.

گروه دوم: افعالی که past simple وpast participle در آنها متفاوت هستند.

گروه سوم: افعالی که شکل ساده فعل و past participle دارای فرم و شکل یکسانی هستند.

گروه چهارم: افعالی که هر سه حالت شکل ساده فعل، past simple و past participle در آنها کاملا یکسان هستند.

در ادامه به معرفی بیشتر این گروه‌ها خواهیم پرداخت.

گروه اول افعال بی قاعده

در این گروه base form, past participle, past simple دارای اشکال متفاوتی از یکدیگر هستند.

Base form Past form past participle form
Be was/were been
Do Did done
Eat Ate eaten
Go Went gone
See Saw seen

گروه دوم افعال بی قاعده

در این گروه past simple , past participle دارای اشکال یکسانی هستند و base form متفاوت است.

Base form Past form past participle form
Buy Bought bought
Leave Left left
Teach Taught taught
Find Found found
Have had had

از دست ندهید: فعل های پرکاربرد انگلیسی

گروه سوم افعال بی قاعده

در این گروه base form , past participle دارای شکل یکسانی بوده و past simple دارای شکل متفاوتی است.

Base form Past form past participle form
Become became Become
Run Ran Run
come Came Come

گروه چهارم افعال بی قاعده

در این گروه هر سه فرم فعل دارای اشکال یکسانی هستند.

Base form Past form past participle form
hit Hit Hit
cut Cut cut
cost Cost cost
hurt Hurt hurt
let Let let

مثال‌هایی بیشتر از انواع افعال بی قاعده

معنی مثال
فکر کنم زمانی‌که به من زنگ زدی، من خواب بودم. I think I might have already been asleep by the time you called me.
اگرچه او مسئول این حادثه نبود، اما عواقب این کار را به تنهایی متحمل گردید Even though he wasn’t responsible for the accident, he alone bore the consequences.
تو به شدت من را کوبیدی! من هم داشتم همین را می‌گفتم You beat me to the punch! I was about to say that.
او بهترین شناگر دبیرستان خود شد She became the top swimmer in her high school.
من تا آنجا که توانستم با عجله رفتم، اما زمانی که به آنجا رسیدم، مسابقه شروع شده بود I rushed as much as I could, but the competition had already begun by the time I got there.
من دیگر نمی‌توانم از این قسمت استفاده کنم، زیرا خم شده است I can’t use this part anymore because it’s bent.
او در یک شب سرد و بارانی با او خداحافظی کرد She bid him farewell on a cold, rainy night.
خوشبختانه تا بحال مار من را نگزیده است Luckily, I’ve never been bitten by a snake.
دیشب خون دماغ شدم و تمام روبالشتی‌ام پر از خون شد I got a nosebleed last night and bled all over my pillowcase.
من فکر می‌کنم او آن را نامناسب نشان داد- واقعا آنقدرها هم کار بزرگ و خفنی نبود I think he blew it out of proportion — it really wasn’t that big of a deal.
به محض دست زدن به دستگیره، شکست The handle broke as soon as I touched it.
او دوباره همان کلوچه‌هایی که پارسال هم آورده بود، آورد She brought the same cookies she had brought last year!
این گزارش صبح امروز پخش شد The news report was broadcast this morning.
این خانه در قرن 19 ساخته شده است This house was built in the 19th century.
من مقداری ماکارونی پنیری درست کردم، اما مدت بیشتری  ر فر قرار دادم تا برشته‌تر شود I made some mac & cheese, but I left it in the oven too long and burnt it to a crisp!
سد اصلی  در سال 1987 در اثر فشار وارده خراب شد، بنابراین آنها مجبور به ساخت یک سد جدید شدند The original dam bust from all the pressure in 1987, so they had to build a new one.
او برای تولدش یک ماشین جدید خرید She bought him a new car for his birthday.
ما بچمون را در حال استفاده از تلفن همراهش بعد از تایم خوابش دیدیم، بنابراین مجبور شدیم آن را ازش بگیریم We caught our kid using his phone past his bedtime, so we had to take it away.
لباسی که انتخاب کرده بودم، دیگر موجود نیست The dress I had chosen is no longer in stock.
گربه برای حفظ جونش به سقف چسبیده بود The cat clung on to the roof for dear life.
من شوکه شدم، این خبر واقعی بود I’m shocked, this news really came out of the blue.
با وجود اینکه او این اثر هنری را به عنوان یک اثر عتیقه و گران قیمت خرید، مجبور شد آن را با قیمتی کمتر از آنچه برایش هزینه کرده بود، بفروشد Even though she bought this art piece as an investment, she had to sell it for less than what it had originally cost her.
مزاحم بدون هیچ سروصدایی وارد خانه ما شد The intruder crept into our house without making any noise.
به دلیل محدودیت بودجه، مدرسه برنامه هنری خود را در سال گذشته کنسل کرد Due to budget constraints, the school cut its arts program last year.
سگ به طور تصادفی استخوانی را از زمین بیرون آورد The dog randomly dug out a bone from the ground.
برای فهمیدن، خیلی دیر شده بود It was too late by the time he realized what he had done.
او کاملا تحت تاثیر نتایج قرار گرفت. با توجه به اینکه قبلا هرگز چنین چیزی را تجربه نکرده بود He was quite impressed with the results, considering he had never drawn anything like that before.
آنها سرانجام به خانه‌ای نقل مکان کردند که همیشه آرزویش را داشتند They finally moved into the home they had always dreamt of.
من قبلا هرگز در چنین خط ساحلی رانندگی نکرده بودم I had never driven on a coastline like this before.
زمان شام شراب زیادی نوشیدیم I had already drunk too much wine by the time we started having dinner.
آنقدر گرسنه بودم که می‌توانستم یک گاو کامل را بخورم I was so hungry I could have eaten a whole cow!
ناتان مراقب نبود و به درون رودخانه افتاد Nathan wasn’t careful so he fell into the river.
اگر چه که تایم زیادی بود، اما آنها توانستند من را سیر کنند Even though it was a very long time, they kept me very well-fed.
احساس کردم که به حرفم گوش نمیدی I felt like you weren’t listening to me.
من خیلی سخت جنگیدم تا به جایی که امروز هستم، برسم I fought really hard to get to where I am today.
شما باید با بخش اشیای گمشده چک کنید تا ببینید که کارت شما را پیدا کرده‌اند یا خیر You should check with the lost and found department to see if they have your card.
آنها زمانی که بچه بودند از کشور جنگ زده خود فرار کردند They fled their war-torn country when they were just children.
او فقط دفترم را گرفت و از پنجره به بیرون پرتاب کرد He just grabbed my notebook and flung it out the window!
پرنده قبل از اینکه گربه بتواند او را بگیرد، پرواز کرد The bird flew away before the cat could catch it.
گرفتن عکس در موزه اکیدا ممنوع است Taking photos inside the museum is strictly forbidden.
تکالیفم را فراموش کرده بودم، اما خوشبختانه در زمان مناسبی آنها را به خاطر آوردم I had forgotten about the homework assignment, but luckily, I remembered right before the deadline.
نیازی به عذرخواهی نیست، قبلا بخشیدمت No need to apologize, you’re already forgiven!
با شنیدن صدایش، یخ کرد He froze when he heard her voice.
دیروز یک شلوار جین جدید خریدم I got a new pair of jeans yesterday.

مطالعه کنید: افعال کمکی انگلیسی

مثال‌هایی از افعال بی قاعده بدون ترجمه فارسی

برای تمرین بیشتر در مورد این مبحث؛ مثال‌هایی بدون ترجمه قرار داده‌ایم تا بر اساس مطالعه مثال‌های بالا و نکات ذکر شده بتوانید آنها را ترجمه نمایید.

He gave me flowers on our first date!
Do you want to buy ground coffee or whole beans?
Oh, she’s already gone! She left this morning.
I didn’t like the carpet at first, but it grew on me.
He hung his laundry on the balcony and it flew off!
I think he already had lunch, so we can start eating without him
Hey! I heard you’re coming to visit next month?
They found a hidden treasure at the beach and became rich!
He got injured while skiing because he hit a tree.
My cat loves being held like a little baby.
Your words really hurt me, so it will take some time for me to move on.
I kept your letter after all these years.
I wish I had known before I came all the way here!
They laid a strong foundation before beginning construction on the megaproject.
Poor management led to the bankruptcy of what once was a thriving company.
I was placed two math levels above my grade because I had already learned most of what they were studying.
I rushed to the airport to meet her, but she had already left by the time I got there.
Here are the books you had lent me.
Our teacher let us out of class a few minutes early.
Yesterday was a great day, I just lay by the beach and ate a bunch of fruits.
I can’t believe I found the jacket I thought I had lost years ago!
This dish is what made this restaurant an international phenomenon.
I don’t know what she meant by that, but she seems upset.
I had never met someone like you.
As long as I’m being paid, I don’t mind staying after closing.
We’re all innocent until proven guilty in a court of law.
I can’t find my scarf. I know I put it somewhere, but I can’t remember where!
He had already quit his job before I had a chance to convince him not to.
He read her a bedtime story before putting her to bed.
I’ve ridden every single rollercoaster in this theme park.
He rang me up at the cash register upstairs.
It’s very inspiring to see how you rose from the bottom.
You should have already run at least 20 miles in one go before you attempt to run a marathon.
I misunderstood what she had said.
That was the most beautiful sunset I’ve ever seen.
I sought some advice from my thesis advisor, but he was upset I even asked!
Fortunately, the house sold in less than two weeks.
I sent my bags ahead of time so they were already at the hotel when I got there.
I set the table earlier today so we should be ready for dinner.
This one-of-a-kind, hand-sewn dress was passed on to me by my grandma.
I’m still a little shaken from the car accident, but, thankfully, I’m okay.
He had already shown her the birthday party invite, so he ruined the surprise.
I forgot to shut the window and now my room is full of mosquitoes.
She sang a beautiful song at our wedding.
The boat sank to the bottom of the ocean after hitting an iceberg.
My mom forgot she had to pick me up from school so I just sat there and waited for her for hours.
I hadn’t slept that well in a really long time.
The dog slid down the waterslide like an enthusiastic child.
I was already on my way out but I still slung a few pieces of candy in my bag.
The farmers sowed diligently all day long, but soon they will be able to feast on their harvest.
There you have it, spoken like a true native!
I spent the whole afternoon studying Spanish, and I think it’s paying off!
Everything was fine at first, but things just spun out of control.
Nobody dared to help after the accident, everyone just stood there in shock.
They stopped construction because the government found out it was being financed with stolen money.
I’m very lucky because I’ve never been stung by a bee.
All of our fruits went bad because the power went out while we were away, so our fridge stunk terribly when we returned.
I could’ve sworn I saw you at the mall the other day.
I swam to the island and back yesterday.
I swung at the ball as hard as I could, but I still didn’t hit a home run.
I think what I said might’ve been taken out of context.
Having taught children for over two decades, I think I can speak to children effectively.
I’m torn between these two dresses, what do you think?
I’ve told you a million times to always lock the door when you leave!
Learning English is much easier than I thought.
I threw my bags on the floor and ran to hug him as soon as I got home.
I finally understood how to conjugate verbs in Spanish after taking a few more online classes.
She woke me up right in time to make it to the airport to catch my flight.
He wore a sharp-looking suit with a striking red tie to the gala.
I was able to get over my last breakup, but only after I had wept for several days.
They placed me with some novice players, so I had won the game before it even began.
I think this might be the most beautiful story ever written.

مطلب مهم: آموزش فعل در زبان انگلیسی

چگونه افعال بی قاعده را تشخیص دهیم؟

اگر تا به اینجا مطلب را به خوبی خوانده باشید متوجه خواهید شد که شناخت افعال بی‌قاعده کار بسیار آسانی است، زیرا همانطور که می‌دانید افعال با قاعده از قانونی خاص پیروی می‌کنند و همه آن‌ها با اضافه شدن ed به آخرشان به گذشته تبدیل می‌شوند اما افعال بی‌قاعده اینطور نیستند و شکل گذشته آن‌ها از الگویی خاص پیروی نمی‌کند بنابراین شناخت آن‌ها در جمله بسیار آسان است.

روش یادگیری افعال بی قاعده

تعداد فعل بی‌قاعده در زبان انگلیسی زیاد نیست، اما اگر بخواهیم همه آن‌ها را حفظ کنیم ممکن است بعد از یادگیری چند فعل خسته شویم، بنابراین بهتر است تا روشی را برای حفظ افعال بی‌قاعده در نظر بگیریم. در ادامه ما به معرفی چند روش که در یادگیری آسان‌تر بی‌قاعده‌ها به شما کمک می‌کنند را معرفی می‌کنیم:

 • گروه بندی افعال: برای اینکار می‌توانید تمامی لغات را که در بالا برایتان قرار دهیم طبق یک دسته‌بندی خاص گروه‌بندی کنید، با بررسی‌هایی که ما انجام دادیم تمام افعال بی‌قاعده را می‌توان به ۴ دسته تقسیم کرد تا بتوان طبق یک برنامه به خصوص آن‌ها را به خاطر سپرد.

 • حفظ لغات پرکاربرد:سعی کنید در ابتدا تنها لغاتی را حفظ کنید که بیشتر استفاده می‌شوند و کاربرد بیشتری دارند نیاز نیست که حتما تمامی لغات را حفظ باشید.

 • یادگیری با استفاده از فلش کارت ها:فلش کارت‌ها همیشه یکی از راهکارهای مفید در یادگیری لغات جدید بوده‌اند، برای خاطر سپردن فعل‌های بی‌قاعده هم می‌توانید از این روش استفاده کنید و هر روز حداقل ۳ فعل بی‌قاعده را حفظ کنید.

مطالعه کنید: چه فعلی با چه حرف اضافه‌ای همراه می‌شود؟

سخن آخر:

در این مطلب تمامی نکات ضروری در رابطه با افعال بی‌قاعده را بیان کردیم، امیدواریم که با استفاده از این آموزش‌ها بتوانید برای تمامی سوالاتتان در مورد بی‌قاعده‌ها پاسخی صحیح بیابید، چنانچه در این زمینه نیاز به راهنمایی بیشتر داشتید در قسمت دیدگاه‌ها نظرات خود را بگویید ما به همه کامنت‌ها پاسخ می‌دهیم.

اشتراک گذاری مقاله در:
در کنار شما هستیم

مشاوره و ثبت‌نام در دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

6 پاسخ

 1. I rushed as much as I could, but the competition had already begun by the time I got there.
  این پنجمین مثال با ترجمه ای ۶ست که اوردین چرا مسابقه شروع شدن جمله passive تو این حالت been نگرفته؟؟

  1. سلام دوست عزیز
   در این جمله «had begun» در زمان گذشته کامل است که نشان دهنده عملی هست که قبل از فعل گذشته دیگری رخ داده است. پس به “had been begun” نیازی نیست زیرا فعل “begun” نشان دهنده این است که این کار قبلا تمام شده است. بنابراین «had begun» شکل درست برای رساندن توالی وقایع است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

روزها
ساعت
دقیقه
ثانیه ها

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

🔴 برای ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، اسم و شماره خود را در فرم زیر وارد کنید:

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

لطفا بعد از وارد کردن شماره مجدد وارد فرم شوید و کد تایید را وارد کنید.🌹

off 55%
روزها
ساعت
دقیقه
ثانیه ها