آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

آموزش زمان گذشته کامل در زبان انگلیسی | ماضی بعید

زمان گذشته کامل

 زمان گذشته کامل انگلیسی یا ماضی بعید انگلیسی، یکی از زمان‌های پرکاربرد در زبان انگلیسی است. گذشته کامل در انگلیسی برای بیان اتفاقاتی که قبل از یک اتفاق دیگری در گذشته افتاده است استفاده می‌شود. به مثال زیر دقت کنید

When I arrived home, they had had their dinner.

وقتی من به خانه رسیدم، آن‌ها شام خورده بودند.

در مثال بالا، جمله دوم یعنی “They had had their dinner” نشان دهنده‌ی گذشته کامل است. چون قبل از این‌که گوینده به خانه برسد، انجام شده بود. معادل فارسی این زمان در زبان فارسی، ماضی بعید است و به‌صورت (خورده بودم، خورده بودی، خورده بود و…) ترجمه می‌شود.

مطالب پیشنهادی: آموزش کامل زمان گذشته کامل استمراری

در فیلم زیر گذشته ساده کامل توضیح داده شده است.

ساختار زمان گذشته کامل

قید زمان قید مکان قید حالت مفعول شکل سوم فعل (P. P) فاعل

They had killed the man before the police arrived.

آن‌ها آن مرد را کشتند قبل از اینکه پلیس برسد.

همان‌گونه که از فرمول و مثال دیده می‌شود، فعل این زمان با استفاده از فعل کمکی had و قسمت سوم فعل اصلی جمله (p. p) ساخته می‌شود. همانند زمان حال کامل، در این زمان نیز قسمت سوم فعل با اضافه کردن d یا ed به آخر افعال باقاعده ساخته می‌شود. این در حالی است که قسمت سوم افعال بی قاعده از قواعد خاصی پیروی نمی‌کند و باید آن‌ها را حفظ کرد.

توجه: مخفف had به صورت (d’) نوشته می‌شود.

ساختار جمله سوالی

برای سوالی کردن زمان گذشته کامل، فعل کمکی had را به قبل از فاعل منتقل می‌کنیم:

Had they practiced together before they gave the concert?

آیا آن‌ها با یکدیگر تمرین کرده بودند، قبل از اینکه کنسرت را اجرا کنند؟

Had they gone home?

آن‌ها به خانه رفته بودند؟

اگر از کلماتی سوالی مانند wh هم استفاده می‌کنید باید این کلمات را در ابتدای جمله بکار ببریم و سپس با تغییر جایگاه فعل کمکی و فاعل جمله خود را بسازیم.

Where had you gone before you finished your work?

کجا رفته بودی قبل از اینکه کارت را تمام کنی؟

What had they done before they started cooking dinner?

آن‌ها چکار کرده بودند قبل از اینکه شام پختن را شروع کنند؟

بهترین دوره برای یادگیری کامل مکالمه زبان انگلیسی

در هر زبانی 90 درصد مکالمه و صحبتی که شما در طول شبانه روز با افراد مختلف دارید شامل 700 قالب است که استاد کریمی و تیم متخصص آکادمی روان بعد از 3 سال این 700 قالب طلایی زبان انگلیسی را جمع‌آوری کرده‌اند و داخل ترم پیشرفته دوره جامع آکادمی روان آموزش داده‌اند. برای مشاهده دوره روی تصویر زیر کلیک کنید و برای کسب اطلاعات بیشتر به مشاورین ما با شماره تماس 09130013252 پیام دهید.

پکیج‌های آکادمی کریمی


مطلب پیشنهادی: آموزش حروف انگلیسی به کودکان

ساختار جمله منفی

برای منفی کردن زمان گذشته کامل، بعد از فعل کمکی had قید منفی ساز یا مخفف آن n’t را اضافه می‌کنیم.

They hadn’t practiced together before they gave the concert.

آن‌ها قبل از این که کنسرت را اجرا کنند، با هم تمرین نکرده بودند.

We hadn’t watched the movie before we ate dinner.

ما قبل از خوردن شام، فیلم را تماشا نکرده بودیم.


کاربردهای زمان گذشته کامل

در این قسمت قصد داریم تمامی کاربردهای گذشته کامل در انگایسی با مثال را برای شما شرح دهیم:

1- برای بیان عمل یا کاری که در گذشته قبل از عمل دیگری اتفاق افتاده باشد از گذشته کامل استفاده می‌شود که نیازمند دو عمل است: عملی که در گذشته دورتر انجام شده به شکل “گذشته کامل” و عملی که بعدا انجام شده به شکل «گذشته ساده» بیان می‌شود. به مثال‌های زیر توجه کنید:

I had eaten my breakfast, when my little baby brother got up.

 وقتی برادر کوچکم از خواب بیدار شد، من صبحانه‌ام را خورده بودم.


My mother had gone shopping before she started cooking dinner.

قبل از پختن شام، مادرم به خرید رفته بود.


He was exhausted because he hadn’t slept well.

او خیلی خسته بود چون خوب نخوابیده بود.


I had saved my documents before the computer crashed.

من مدارک خود را ذخیره کرده بودم قبل از اینکه کامپیوترم خراب شود.


When Sarah arrived, we had finished cooking.

وقتی سارا رسید، ما آشپزی را تمام کرده بودیم.


مطلب پیشنهادی: بهترین پکیج آموزش زبان انگلیسی در خانه

2- برای بیان عمل یا حالتی که در گذشته شروع شده و تا انجام دادن عملی دیگر در گذشته ادامه داشته است:

My teacher had lived in Paris before he studied art there.

معلم من قبل از اینکه تحصیل در رشته هنر را در پاریس آغاز کند، آنجا زندگی کرده بود.

By the time his uncle got a very good job, he had taken many risks.

تا زمانیکه عمویش شغل خوبی بدست آورد، ریسک‌های زیادی کرده بود.

مطلب پیشنهادی: آهنگ انگلیسی برای یادگیری زبان

نکات مهم در رابطه با زمان گذشته کامل

 • قانون توالی زمان در گذشته کامل

چنانچه جمله مرکبی را داشته باشیم که یکطرف ان (جمله پایه) زمان گذشته باشد، ادامه آن جمله هم (جمله پیرو) در زمان گذشته خواهد بود.

هرگاه قیدهای for، since, already, just, after, before در زمان گذشته به‌کار برده شوند. یکطرف آن‌ها زمان گذشته کامل و طرف دیگر زمان گذشته ساده خواهد بود.

چنانچه در زمان حال کامل به‌کار برده شوند، یکطرف آن‌ها زمان حال کامل و طرف دیگر زمان حال ساده می‌باشد. به غیر از since که اگر در زمان حال کامل آمده باشد، بعد از آن جمله‌ای در زمان گذشته ساده می‌اید.

When I sent the book to her, she had already bought it.

وقتی کتاب را برای او فرستادم، او قبلا آن را خریده بود.


I knew I had seen that man somewhere before.

من می دانستم که قبلا او را در یک جایی دیده بودم.


She had just turned on the T.V when the electricity went off.

او تازه تلویزیون را روشن کرده بود وقتی‌که برق رفت.

 • بیان دلیل و علت در گذشته

برای نشان دادن رابطه علت و معلول در زمان گذشته می‌توان از since و because استفاده کرد. این دو کلمه به معنی ” چون‌که” ، ” از آن جایی‌ که” می‌دهند.

گذشته کامل + since / because + گذشته ساده

I didn’t have any money because/since I had lost my wallet.

من هیچ پولی نداشتم چون کیف پولم را گم کرده بودم.


He bought a new laptop because/since his son had broken his old one.

او یک لب تاب جدید خرید چونکه پسرش لب تاب قدیمی او را خراب کرده بود.


She could understand the movie easily because/since she had read the book before.

او تازه تلویزیون را روشن کرده بود وقتیکه برق رفت.

 • اگر چند عمل در گذشته با فاصله کم یا یکی بعد از دیگری اتفاق بیفتد، فقط از گذشته ساده استفاده می‌کنیم. در این حالت استفاده از زمان گذشته کامل اشتباه است.

I arrived home at 10:30, ate my dinner, took a shower and read a novel.

ساعت ده و نیم به خانه رسیدم، شام خوردم، دوش گرفتم و رمان خواندم.

نکته: اگر بخواهیم دو زمان گذشته ساده و گذشته کامل را با هم مقایسه کنیم. می‌توان گفت اگر دو عمل در گذشته و پشت سر هم یا با فاصله کوتاهی انجام شده باشند، هر دو عمل به صورت گذشته ساده بیان می‌شوند و اگر عملی در گذشته قبل از عمل دیگری با فاصله انجام شده باشد از گذشته کامل استفده می‌شود. به دو مثال زیر دقت کنید:

When I arrived at the airport, the plane landed immediately.

وقتی به فرودگاه رسیدم، هواپیما به زمین نشست. (با فاصله زمانی کم و بلافاصله)

When I arrived at the airport (at 7), the plane had landed (at 5).

وقتی به فرودگاه رسیدم هواپیما به زمین نشسته بود. (فاصله زمانی زیاد)

مطلب پیشنهادی: بهترین فیلم‌های انگلیسی برای یادگیری زبان

باید و نباید استفاده از گذشته کامل

در ادامه به این نکته که چه زمانی باید از گذشته کامل استفاده کنید و چه زمانی نیاز به استفاده از گذشته کامل نخواهد بود، اشاره خواهیم کرد.

1-چه زمانی از گذشته کامل استفاده کنیم؟

به طور کلی گذشته کامل در زمانی نزدیک‌تر و زدتر به حال نسبت به  گذشته استفاده می‌گردد. از گذشته کامل در زمانی که نیاز به روشن کردن یک رویداد قبل از رویداد دیگر در گذشته وجود دارد، بهره گرفته می‌شود. دقت داتشه باشید در اینجا اینکه کدام رویداد زودتر اتفاق افتاده است، اهمیتی ندارد و بیشتر برای اینکه شما بتوانید خواسته و گفته خود را واضح‌تر بیان نمایید، کمک می‌کند.

به عنوان مثال:

در جدول زیر رویداد A برای اولین بار رخ داده است و رویداد B جدیدتر اتفاق افتاده است.

رویداد  A رویداد  B

John had gone out.

.جان بیرون رفته بود

when I arrived in the office.

.که من به دفتر رسیدم

رویداد  A رویداد  B

had saved my document.

من سندم را در کامپیوتر ذخیره کرده بودم.

before the computer crashed.

قبل از اینکه خراب شود.

رویداد  B رویداد  A

When they arrived.

که آنها رسیدند.

we had already started cooking.

ما آشپزی را شروع کرده بودیم.

رویداد  B رویداد  A

He was very tired.

او خیلی خسته بود.

because he hadn’t slept well.

چونکه خوب نخوابیده بود.

 

2-چه زمانی از گذشته کامل استفاده نکنیم؟

برعکس مورد قبل، هر زمان نیاز به توضیح دنباله‌ای از رویدادها در گذشته دور و یا نزدیک نداشته باشید، نباید از زمان گذشته کامل استفاده شود. در واقع تنها با استفاده از گذشته ساده می‌توان منظور خود را در گذشته بیان نمایید.  به طور مثال اگر دوستانتان از شما بپرسند که امتحان خود را چگونه پاس کرده اید و شما د رپاسخ مطرح کنید:

had cleaned it off the door.

پاسخ غلطی خواهد بود. چرا که انها منتظر هستند بدانند بعد از تمیز کردن درب چه کاری را انجام داده اید که مرتبط با امتحان شما بود است.

افعال منظم(با قاعده) رایج در زمان گذشته کامل

بیشتر افعال موجود در زبان انگلیسی از انواع افعال با قاعده تشکیل می شود و برای تبدیل آنها به شکل گذشته کافیست از d و یا ed در پایان فعل استفاده شود. البته در این بین استثناهایی نیز وجو دارد و با توجه به حرف آخر فعل می توان از d/ed بهره گرفت.

به عنوان مثال:

مصدر

گذشته کامل شکل منفی
to ask had asked had not asked
to work had worked had not worked
to call had called had not called
to use had used had not used

 

افعال نامنظم(بی قاعده) رایج در زمان گذشته کامل

در مقابل افعال با قاعده، افعال نامنظم و یا بی قاعده قرار گرفته‌اند که برای تبدیل به حالت گذشته از فرمول خاصی تبعیت نمی‌کنند. در واقع نیاز به استفاده ازd/ed برای تبدیل آنها به حالت گذشته مورد نیاز نیست. در واقع افعال بی قاعده دارای شکل و ساختار مشخصی هستند که می‌بایست آنها را به خاطر سپرد. در ادامه برخی از انواع افعال بی قاعده را مشاهده خواهید کرد:

مصدر گذشته کامل حالت منفی
to be had been had not been
to have had had had not been
to do had done had not done
to say had said had not said
to get had gotten* had not gotten*
to make had made had not made
to go had gone had not gone
to take had taken had not taken
to see had seen had not seen
to come had come had not come

 

کاربرد before و after در گذشته کامل

1-استفاده از فرمول before+past perfect به این معناست که قصد دارید نشان دهید عملی در گذشته انجام شده است و یا خیر. به عنوان مثال

 Before I knew it, she had run out the door.

قبل از اینکه بفهمم، او از در بیرون رفت.

 By the time he phoned her, she had found someone new.

زمانی که با او تماس گرفت، تو یک نفر جدید پیدا کرده بود.

2-قبل از استفاده از فعل گذشته کامل از after/ as soon as/ the moment that د ر تکمیل گذشته کامل بهره گیرید. به عنوان مثال:

After she had moved out, I found her notes.

بعد از اینکه او نقل مکان کرد، یادداشت هایش را پیدا کردم.

I didn’t say anything until she had finished.

تا زمانیکه صحبتش تمام نشد، چیزی نگفتم.

قیدهای پر کاربرد در زمان گذشته کامل

معمولا جمله‌های مربوط به زمان گذشته کامل در انگلیسی را می‌توان با حضور یک قید به راحتی شناسایی کرد. از جمله مهمترین این قیدها می‌توان به just- already- never- ever- still- yet اشاره کرد. جایگاه قیدها در زمان گذشته کامل بین فعل کمکی  و فعل با زمان گذشته است.

به عنوان مثال:

1- The train had just pulled into the station when I got there.

قطار تازه وارد ایستگاه شده بود که من به آنجا رسیدم.

(در این مثال نشان دهنده آن است که عمل اول خیلی کوتاه قبل از اقدام دوم اتفاق افتاده است)

2-The lesson had already started when Luis arrived to class.

وقتی لوئیس به کلاس آمد، درس از قبل شروع شده بود.

(در اینجا قید به این معنی است که یک عمل قبل از عمل دیگری اتفاق افتاده است)

3-Siji had never seen snow before travelling to Canada.

سیجی قبل از سفر به کانادا هرگز برف را ندیده بود.

(در اینجا قید برای بیان اینکه یک عمل تا زمانی که به تغییر منجر شده است، اتفاق نیفتاده است.)

تفاوت گذشته کامل و گذشته ساده

ماضی بعید در انگلیسی و گذشته ساده هر دو به اتفاقاتی در زمان گذشته اشاره دارند، ولی با اینحال دارای تفاوت‌های مهمی می‌باشند.

گذشته ساده اعمالی را توصیف می‌کند که در گذشته رخ داده است و گذشته کامل اعمالی را توصیف می‌کند که قبل از رویدادها و یا عمل گذشته دیگری رخ داده‌اند. از جمله مهمترین تفاوت‌های این دو زمان می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1-دوره زمانی

زمان گذشته ساده به عمل کال شده د ر زمان گذشته اشاره دارد، د رحالیکه زمان گذشته کامل به یک رویداد کامل شده اشاره دارد که قبل از عمل و یا رویداد دیگری د ر گذشته انجام پذیرفته است.

مثال:

She took the train. -گذشته ساده

She had packed her stuff before she took the train. گذشته کامل

2-ساختار

زمان گذشته ساده با استفاده از شکل گذشته فعل تشکیل می‌شود که این افعال می‌توانند از انواع با قاعده و یا بی قاعده باشند. در حالی است که گذشته کامل در انگلیسی از ترکیب فعل کمکی had به همراه شکل سوم فعل قرار میگیرد. در واقع فرمول آن به صورت ذیل است:

Subject + Had + Past participle

به عنوان مثال:

I had worked so hard. گذشته کامل

3-کلمات راهنما

هر دو زمان گذشته ساده و گذشته کامل با کلماتی استفاده می شوند که به عنوان راهنمایی برای تشخیص آنها هستند. مانند جدول زیر:

Past Simple Past perfect
First Before
Then After
Yesterday Already
Last week By the time

به عنوان مثال:

Yesterday, I went to the store to buy some groceries. گذشته ساده

She finished her homework and then watched a movie. گذشته کامل

مجهول کردن زمان گذشته کامل

برای مجهول کردن زمان گذشته کامل کافیست مفعول را به جای فاعل قرار داده و به جای have/has از had been استفاده می‌شود. در واقع می‌توان از فرمول ذیل برای مجهول کردن ساختار جملات در گذشته کامل استفاده نمود:

Object + had + been + past participle ….

به عنوان مثال:

The dog had been carried outside by the time she arrived.

سگ را تا رسیدن او به بیرون منتقل کرده بوند.

Lunch had been prepared before any guests were hungry.

ناهار قبل از گرسنه شدن میهمانان آماده شده بود.

Had the bank been robbed before the shop was robbed?

آیا قبل از سرقت مغازه، بانک سر قت شده بود؟

I had not been asked to the dance when he decided to ask me.

از من برای رقصیدن درخواستی نشده بود تا اینکه از من درخواست نمود.

نشانه‌های دیگر زمان گذشته کامل

“as soon as ” ، “till” ، ” until”، “by the time” از دیگر نشانه‌های زمان گذشته کامل هستند.

The teacher didn’t check our papers until everyone had finished.

تا زمانی‌که همه تمام نشدند، معلم ما ورقه‌هایمان را چک نکرد.


By the time his uncle got a very good job, he had taken many risks.

تا زمانی‌که عمویش شغل خود را بدست آورده بود، ریسک‌های زیادی را کرده بود.


Hassan had left as soon as we came here.

حس رفته بود به محض این‌که ما به آنجا آمدیم.


Have you cleaned up the rooms by the time your parents came back home?

آیا اتاق‌ها را تمیز کرده بودی وقتی‌که والدینت به خانه برگشتند؟

نکات گذشته کامل

1- معمولا بعد از افعالی مانند said/told/asked/thought/wondered از حالت فعل گذشته کامل استفاده می‌کنیم. این حالت برای بیان و گزارش سخنرانی به کار می‌رود.

مثال:

He told us that the train had left.

او به ما گفت که قطار دیر میاد.

He explained that he had closed the window because it was chilly.

او توضیح داده بود که پنجره را بسته است، چون هوا سرد است.

2-معمولا از قیدهایی مانند already/still/ever/never برای بیان گذشته کامل استفاده می‌کنیم.

حتما مطالعه کنید: گرامر ever و never

مثال:

I called his office but he’d already left.

با دفترش تماس گرفتم، اما او قبلا رفته بود.

It still hadn’t snowed at the beginning of December.

در اوایل دسامبر هنوز برف نبارید بود.

She was the most beautiful girl I’d ever met.

او زیباترین دختری بود که من تا بحال دیده بودم.

I’d never met anyone from Iran before I met Sarah.

قبل از اینکه با سارا آشنا شوم، قبلا هرگز یک ایرانی را ندیده بودم.

3- از زمان گذشته کامل برای بیان موقعیت‌های فرضی استفاده می‌شود. اطمینان از اینکه این موقعیت ها فرضی هستند، نکته مهمی است.

مثال:

If I had known you were under the weather, I would have visited you.

اگر می‌دانستم زیر مجموعه‌ای از بخش آب و هوا هستی، به دیدنت می‌آمدم.

She would have passed the exam if she had studied harder.

اگر بیشتر درس می‌خواند، امتحان را پاس می‌کرد.

4-از گذشته کامل قبل از افعالی مانند hope/expect/want/plan/think about/wish برای نمایش هدف و آرزویی که برآورده نشده است، استفاده می‌شود. در واقع شما هدفی داشتید که به آن نرسیده‌اید و هم اکنون کاری از شما بر نمی‌آید و پشیمان هستید.

مثال:

 had wished to get a new job!

من آرزو داشتم یه شغل جدیدی پیدا کنم.

The swimmer had hoped to get the gold.

شناگر امیدوار بود طلا بگیرد.

5-از  گذشته کامل بعد از فعل wish استفاده می‌شود تا میزان پشیمانی فرد را از یک عمل در گذشته نشان دهد.

مثال:

I wish I had studied harder.

ای کاش بیشتر درس می‌خواندم.

She wishes she had never met him.

او آرزو می‌کرد کاش هیچوقت او را ندیده بود.

مثال‌های بیشتر از زمان ماضی بعید انگلیسی

در ادامه چند مثال برای past perfect در زبان انگلیسی برای شما آورده‌ایم تا با تمرین بیشتر، تسلط بالاتری به این زمان پیدا کنید.

 • After Sofie had finished her work, she went to lunch.
 • I washed the floor when the painter had gone.
 • Harold had known about it for a while.
 • I didn’t say anything until she had finished talking.
 • After she had moved out, I found her notes.
 • Before I knew it, she had run out the door.
 • By the time he phoned her, she had found someone new.
 • By the time Doris got to the party, everyone had gone home.
 • Everyone had gone home by the time Doris went to the party.
 • I had had enough of his complaining.
 • After I’d used the phone, I paid the bill.
 • It’d happened so quickly, I didn’t notice.
 • We’d just gotten home when we heard the blast outside.

 

تمرین

Exercise 1: Fill in the blanks with the correct form of the verb in the past perfect tense.

1. By the time I arrived at the party, everyone _________ (leave).
2. She was surprised because someone _________ (eat) all of her cake.
3. Before they met, he _________ (never travel) outside his country.
4. After I had finished my work, I _________ (go) to the movies.
5. They realized they _________ (lose) the keys after they arrived home.
6. By the time the concert started, the audience _________ (already, take) their seats.
7. When the storm hit, I _________ (already, prepare) for it.
8. She couldn’t get into her house because she _________ (forget) her keys.
9. When he arrived at the station, the train _________ (already, leave).
10. By the time they got to the airport, their flight _________ (depart).


Multiple-Choice Questions

Choose the correct sentence in each of the following questions.

1. What had she been doing before she received the phone call?
a) She was cooking dinner.
b) She cooked dinner.
c) She had cooked dinner.

2. He couldn’t find his wallet because he _________ it at the restaurant.
a) leaves
b) left
c) leaving

3. When they arrived at the museum, they realized that they _________ their tickets at home.
a) forgot
b) forget
c) forgotten

4. By the time the firemen arrived, the firefighters _________ the blaze.
a) have already controlled
b) had already controlled
c) has already controlled

5. She felt exhausted because she _________ all day.
a) worked
b) working
c) work

6. When he finally reached the summit, he _________ a sense of accomplishment.
a) feels
b) felt
c) feeling

7. Before they could start the project, they _________ the necessary supplies.
a) have already gathered
b) had already gathered
c) has already gathered

8. What _________ before you came to the party?
a) has happened
b) happened
c) had happened

9. By the time we got to the airport, our flight _________.
a) left
b) leaves
c) leaving

10. She realized she _________ her phone at home after she arrived at work.
a) left
b) leaves
c) leaving

Answers

Exercise

1. By the time I arrived at the party, everyone had left.
2. She was surprised because someone had eaten all of her cake.
3. Before they met, he had never traveled outside his country.
4. After I had finished my work, I went to the movies.
5. They realized they had lost the keys after they arrived home.
6. By the time the concert started, the audience had already taken their seats.
7. When the storm hit, I had already prepared for it.
8. She couldn’t get into her house because she had forgotten her keys.
9. When he arrived at the station, the train had already left.
10. By the time they got to the airport, their flight had departed.

Multiple-choice questions answer

1. c) She had cooked dinner.
2. b) left
3. a) forgot
4. b) had already controlled
5. a) worked
6. b) felt
7. b) had already gathered
8. c) had happened
9. a) left
10. a) left

ویدئو آموزش ماضی بعید انگلیسی

سایر زمان‌ها در زبان انگلیسی

توضیح کامل زمان آینده استمراری

آموزش جامع زمان آینده ساده در انگلیسی

توضیح کامل گذشته استمراری

آموزش جامع زمان حال ساده در زبان انگلیسی

سخن پایانی

امیدواریم که این مقاله در ادامه مطلب همه‌ی زمان‌ها در زبان انگلیسی از آکادمی روان برای شما علاقمندان به یادگیری زبان انگلیسی مفید واقع شده باشد و توانسته باشیم به خوبی تمام نکات مربوط به زمان گذشته کامل را برای شما بازگو کرده باشیم. اگر سوالی در رابطه با ساختار این گرامر، نحوه سوالی یا منفی کردن آن دارید، لطفا پرسش خود را در قالب کامنت به ما منتقل کنید.

یک پاسخ

 1. سلام ممنون خیلی مفید بود. من شنیدم در انگلیسی امریکن زیاد از حال کامل استفاده نمیشه و به جاش گذشته ساده به کار میبرن. درسته؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری مقاله در:
به جمع زبان‌آموزان ما در تلگرام بپیوندید
ارتباط با ما
پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

اسم و شماره خود را در فرم زیر وارد کنید تا مشاورین ما جهت ثبت نام دوره باشما تماس بگیرند تا مشاوره شوید.

off 55%