آکادمی روان

کاربرد و تفاوت used to و be used to در انگلیسی

آموزش گرامر used to

بدون شک هنگام خواندن متون انگلیسی، عبارات used to و be used to زیاد به چشم‌تان خورده است. اما احتمالا کاربرد دقیق این عبارات را نمی‌دانید. این عبارات، به‌ویژه عبارت used to ، کاربرد زیادی در زبان انگلیسی دارند. به همین دلیل، در این مطلب شما را با کاربردهای مختلف آن، ساختار جمله خبری، مثبت و منفی آن آشنا می‌کنیم. همچنین، تفاوت آن با عبارت use to  را شرح می‌دهیم.

کاربرد used to در زبان انگلیسی

از عبارت used to برای صحبت درباره عادت‌ها و فعالیت‌های پرتکرار در گذشته که الان دیگر انجام نمی‌دهیم، استفاده می‌کنیم. به‌عنوان مثال:

He used to go on holiday to Scotland every year

او هر سال برای تعطیلات به اسکاتلند می‌رفت (اما حالا نمی‌رود)

همچنین، از این عبارت برای صحبت کردن درمورد وضعیتی که در گذشته صادق بوده است، استفاده می‌شود:

He used to live in London

او قبلاً در لندن زندگی می‌کرد (الان در لندن زندگی نمی‌کند)

ویدئو آموزش گرامر Used to در زبان انگلیسی

 

مطلب پیشنهادی: چگونه به انگلیسی فکر کنیم؟

ساختار جمله با used to

این عبارت برای تمام فاعل‌ها (مفرد، جمع، مونث و مذکر) به یک شکل استفاده می‌شود. همچنین بعد از used to مصدر ( شکل ساده فعل) به‌کار می‌رود:

 Subject +  Used to  +  Verb + complement

 

I / You / He / She / We / They used to smoke.

من/ شما/ او(مذکر) / او (مونث) / ما / آن‌ها عادت داشتند سیگار بکشند.

 Mina used to have long hair when she was a child.

مینا قبلا موهای بلند داشت. (الان دیگر ندارد)

توجه: می‌توان برای تاکید بیشتر، فعل کمکی did را به همراه used to بکار برد. دقت کنید از این ساختار در قالب نوشتاری خود استفاده نکنید!

We never used to mix very much with the neighbors, but we did used to say hello to them in the street.

ما هرگز خیلی با همسایگان‌مان برخورد نداریم. اما در خیابان به آن‌ها سلام می‌کنیم.

مطلب پیشنهادی:‌ آموزش زبان انگلیسی از صفر

ساختار منفی عبارت Used to

برای منفی کردن این عبارت، از فعل کمکی didn’t استفاده می‌شود. دقت کنید که با آوردن didn’t، فعل used to به شکل use تغییر می‌کند:

… + فعل اصلی + use to + didn’t + فاعل

It didn’t use to be so crowded in the shops as it is nowadays.

قبلاً انقدر مغازه ها شلوغ نبود که الان هست.

Susan didn’t use to like chocolate, but she does now.

سوزان قبلا عاشق شکلات نبود. اما حالا هست.

They didn’t use to want to have a big house.

آن‌ها قبلا نمی‌خواستند که خانه بزرگی داشته باشند.

توجه: در ساختار بسیار رسمی، می‌توان از عبارت   used not to برای شکل منفی استفاده کرد:

She used not to live as poorly as she does now.

او قبلا مثل الان اینقدر فقیر زندگی نمی‌کرد.

مطالعه کنید‌: بهترین روش آموزش انگلیسی به کودکان چیست؟

ساختار سوالی عبارت Used to

برای جملات پرسشی، دو ساختار کلی داریم:

جملات پرسشی «بله یا خیر» (Yes/No Questions)

برای سوالی کردن این عبارت، فعل کمکی did را در ابتدای جمله قرار می‌دهیم. همچنین used to به use تبدیل می‌شود.

… + فعل اصلی + use to + فاعل  + Did

I think we met once, a couple of years ago. Did you use to work with Kevin Harris?

فکر می‌کنم ما قبلا یکبار همدیگر را دیده‌ایم. آیا قبلا با کوین هریس کار می‌کردی؟

Did he use to study English?

آیا قبلا در رشته زبان انگلیسی درس می‌خواندی؟

Did you use to smoke?

آیا سابقا سیگار می‌کشیدی؟

لینک مفید: گرامر جملات بله/ خیر در انگلیسی

جملات پرسشی با «کلمه‌های پرسشی» (Wh-questions)

اگر از کلماتی سوالی مانند wh برای سوالی کردن این عبارت استفاده می‌کنید،  باید این کلمات را در ابتدای جمله بکار ببرید. سپس با تغییر جایگاه فعل کمکی did و فاعل جمله خود را بسازید.

What did Tom use to do after gym when he was young?

تام وقتی جوان بود، بعد از باشگاه چکار می‌کرد؟

Where did they use to go on vacation with your friends?

آن‌ها سابقا تعطیلات با دوستان خود کجا می‌رفتند؟

لینک مرتبط: ساختار Wh question در انگلیسی

عبارت used to یا  be used to؟

همانطور که در بالا گفته شد؛ از عبارت used to تنها برای بیان عادت‌های گذشته‌ استفاده می‌کنیم:

She used to sing in a choir, but she gave it up

او  سابقا در گروه کُر می‌خواند. اما حالا آن را رها کرده است.

عبارت be used to به معنی ” خو داشتن” و ” آشنا بودن” است. این عبارت را می‌توان در زمان گذشته، حال یا آینده استفاده کرد. be used to بیان‌گر این است که یک کار الان انجام می‌شود اما در گذشته انجام نمی‌شده است.

نکته: به‌همراه عبارت be used to، ضمیر یا فعل ingدار بکار می‌رود:

I work in a hospital, so I’m used to long hours.

من در بیمارستان کار می‌کنم. بنابراین به ساعت‌های طولانی (کار کردن) عادت دارم.

منظور این جمله این است که ” من با ساعت‌های طولانی کردن آشنا هستم/ عادت دارم”

She lives in a very small village and hates traffic. She’s not used to it.

او در یک روستای بسیار کوچک زندگی می‌کند و از ترافیک متنفر است. او به آن (ترافیک) عادت نکرده است.

He was a salesman, so he was used to travelling up and down the country.

او یک فروشنده بود. بنابراین به سفرهای بالا و پایین کشور عادت کرده بود. (به سفر عادت داشت)

ساختار منفی و سوالی be used to

برای منفی و سوالی کردن این عبارت از افعال to be استفاده می‌کنیم:

?Are you used to listening to music

آیا به گوش کردن موسیقی عادت داری؟

I am not really used to smoking.

من به سیگار عادت ندارم.

توجه: ما می‌توانیم get used to و become used to (برای موقعیت‌های خیلی رسمی) را به جای used to بکار ببریم.

University is very different from school, but don’t worry. You’ll soon get used to it.

دانشگاه خیلی با مدرسه فرق دارد. اما نگران نباشید. خیلی زود عادت می‌کنید.

در حالت خیلی رسمی تر می‌توانید بگویید:

University is very different from school, but don’t worry. You’ll soon become used to it.

مطلب پیشنهادی: فیلم انگلیسی برای تقویت زبان

بنر دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

عبارت used to  یا  would؟

از ساختار ” مصدر + would” نیز ، همانند used to، می‌توان برای بیان عادت‌ها و فعالیت‌های پرتکرار در گذشته استفاده کرد. اما معمولا از این عبارت برای تعریف کردن داستان در زمان گذشته استفاده می‌شود. البته ترجیحاً بهتر است در جمله اول،  used to و در جملات بعدی،  would را بیاوریم. به مثال زیر توجه کنید:

When we were kids, we used to invent amazing games. We would imagine we were the government and we would make crazy laws that everyone had to obey.

وقتی بچه بودیم. بازی‌های عجیبی اختراع می‌کردیم. فرض می‌کردیم ما دولت هستیم و مقررات احمقانه‌ای وضع می‌کریم که همه بایستی از آن پیروی می‌کردند.

توجه: از ساختار ” مصدر + would”، برخلاف used to، برای صحبت درباره وضعیتی که در گذشته صادق بوده است، استفاده نمی‌کنیم. به مثال‌های زیر دقت کنید:

We used to live in Manchester

We would live in Manchester.

ما قبلا در منچستر زندگی می‌کردیم.

The Townhouse’ used to be a Greek restaurant. It’s Italian now.

The Townhouse’ would be a Greek restaurant

تآون هاز قبلا یک رستوران یونانی بود. الان یک رستوران ایتالیایی است.

همچنین، وقتی از چیزهایی حرف می‌زنیم که متعلق به ماست و مالکیت آن‌ها را داریم، باید فقط از used to استفاده کرد:

Emma used to have a dog when she was 11.

اما وقتی یازده  ساله بود، یک سگ داشت.

فعل “have” در این مثال، نشانه مالکیت است.

از دست ندهید: تفاوت و کاربردهای مهم Do و Make در انگلیسی

قیدهای تکرار  با used to و would

قیدهای تکرار

قیدهای تکرار (always/ usually/ often/ sometimes/never) همیشه بعد از used / would آورده می‌شوند.

I would often come late to work on Wednesdays.

من اغلب چهارشنبه‌ها دیر سرکار می‌رسیدم.

Susan used always to be afraid of cats.

سوزان همیشه عادت داشت از گربه‌ها بترسد.

اما در موقعیت‌های غیر رسمی می‌توان قید تکرار را قبل از used to آورد.

Susan always used to be afraid of cats.

امیدواریم که این مقاله از آکادمی روان برای شما زبان آموزان عزیز مفید واقع شده باشد و توانسته باشیم به خوبی تمام نکات مربوط به ساختار used to را برای شما بازگو کرده باشیم. شما چه عادت‌هایی در زبان گذشته داشتید که اکنون ندارید؟ آن‌ها را در قالب جملات انگلیسی برای ما در قسمت نظرات بنویسید.

مقالات گرامری دیگر:

صفت در زبان انگلیسی

یادگیری تمامی زمان‌ها در زبان انگلیسی

اسلنگ در زبان انگلیسی

گرامر some , any در انگلیسی

اشتراک گذاری مقاله در:

دریافت مشاوره رایگان برای شروع آموزش زبان انگلیسی فرم زیر را تکمیل کنید:

2 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

🔴 برای ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، اطلاعات خود را در فرم زیر وارد نمایید.  ⬇️

ارتباط با ما
پرفروش‌ترین دوره‌ها