آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

کاربرد و تفاوت used to و be used to در انگلیسی

آموزش گرامر used to

بدون شک هنگام خواندن متون انگلیسی، عبارات used to و be used to زیاد به چشم‌تان خورده است. اما احتمالا کاربرد دقیق این عبارات را نمی‌دانید. این عبارات، به‌ویژه عبارت used to ، کاربرد زیادی در زبان انگلیسی دارند. به همین دلیل، در این مطلب شما را با کاربردهای مختلف گرامر used to، ساختار جمله خبری، مثبت و منفی آن آشنا می‌کنیم. همچنین، تفاوت آن با عبارت use to را شرح می‌دهیم.

کاربرد used to در زبان انگلیسی

از عبارت used to برای صحبت درباره عادت‌ها و فعالیت‌های پرتکرار در گذشته که الان دیگر انجام نمی‌دهیم، استفاده می‌کنیم. به‌عنوان مثال:

He used to go on holiday to Scotland every year

او هر سال برای تعطیلات به اسکاتلند می‌رفت (اما حالا نمی‌رود)

همچنین، از این عبارت برای صحبت کردن درمورد وضعیتی که در گذشته صادق بوده است، استفاده می‌شود:

He used to live in London

او قبلاً در لندن زندگی می‌کرد (الان در لندن زندگی نمی‌کند)

ویدئو آموزش گرامر Used to در زبان انگلیسی

 

مطلب پیشنهادی: چگونه به انگلیسی فکر کنیم؟

ساختار جمله با used to

این عبارت برای تمام فاعل‌ها (مفرد، جمع، مونث و مذکر) به یک شکل استفاده می‌شود. همچنین بعد از used to مصدر ( شکل ساده فعل) به‌کار می‌رود:

 Subject +  Used to  +  Verb + complement

 

I / You / He / She / We / They used to smoke.

من/ شما/ او(مذکر) / او (مونث) / ما / آن‌ها عادت داشتند سیگار بکشند.

 Mina used to have long hair when she was a child.

مینا قبلا موهای بلند داشت. (الان دیگر ندارد)

توجه: می‌توان برای تاکید بیشتر، فعل کمکی did را به همراه used to بکار برد. دقت کنید از این ساختار در قالب نوشتاری خود استفاده نکنید!

We never used to mix very much with the neighbors, but we did used to say hello to them in the street.

ما هرگز خیلی با همسایگان‌مان برخورد نداریم. اما در خیابان به آن‌ها سلام می‌کنیم.

مطلب پیشنهادی:‌ آموزش زبان انگلیسی از صفر

ساختار منفی عبارت Used to

برای منفی کردن این عبارت، از فعل کمکی didn’t استفاده می‌شود. دقت کنید که با آوردن didn’t، فعل used to به شکل use تغییر می‌کند:

… + فعل اصلی + use to + didn’t + فاعل

It didn’t use to be so crowded in the shops as it is nowadays.

قبلاً انقدر مغازه ها شلوغ نبود که الان هست.

Susan didn’t use to like chocolate, but she does now.

سوزان قبلا عاشق شکلات نبود. اما حالا هست.

They didn’t use to want to have a big house.

آن‌ها قبلا نمی‌خواستند که خانه بزرگی داشته باشند.

توجه: در ساختار بسیار رسمی، می‌توان از عبارت used not to برای شکل منفی استفاده کرد:

She used not to live as poorly as she does now.

او قبلا مثل الان اینقدر فقیر زندگی نمی‌کرد.

مطالعه کنید‌: بهترین روش آموزش انگلیسی به کودکان چیست؟

ساختار سوالی عبارت Used to

برای جملات پرسشی، دو ساختار کلی داریم:

جملات پرسشی «بله یا خیر» (Yes/No Questions)

برای سوالی کردن این عبارت، فعل کمکی did را در ابتدای جمله قرار می‌دهیم. همچنین used to به use تبدیل می‌شود.

… + فعل اصلی + use to + فاعل  + Did

I think we met once, a couple of years ago. Did you use to work with Kevin Harris?

فکر می‌کنم ما قبلا یکبار همدیگر را دیده‌ایم. آیا قبلا با کوین هریس کار می‌کردی؟

Did he use to study English?

آیا قبلا در رشته زبان انگلیسی درس می‌خواندی؟

Did you use to smoke?

آیا سابقا سیگار می‌کشیدی؟

لینک مفید: گرامر جملات بله/ خیر در انگلیسی

جملات پرسشی با کلمه‌های پرسشی (Wh-questions)

اگر از کلماتی سوالی مانند wh برای سوالی کردن این عبارت استفاده می‌کنید،  باید این کلمات را در ابتدای جمله بکار ببرید. سپس با تغییر جایگاه فعل کمکی did و فاعل جمله خود را بسازید.

What did Tom use to do after gym when he was young?

تام وقتی جوان بود، بعد از باشگاه چکار می‌کرد؟

Where did they use to go on vacation with your friends?

آن‌ها سابقا تعطیلات با دوستان خود کجا می‌رفتند؟

لینک مرتبط: ساختار Wh question در انگلیسی

عبارت used to یا  be used to؟

همانطور که در بالا گفته شد؛ از عبارت used to تنها برای بیان عادت‌های گذشته‌ استفاده می‌کنیم:

She used to sing in a choir, but she gave it up

او  سابقا در گروه کُر می‌خواند. اما حالا آن را رها کرده است.

عبارت be used to به معنی ” خو داشتن” و ” آشنا بودن” است. این عبارت را می‌توان در زمان گذشته، حال یا آینده استفاده کرد. be used to بیان‌گر این است که یک کار الان انجام می‌شود اما در گذشته انجام نمی‌شده است.

نکته: به‌همراه عبارت be used to، ضمیر یا فعل ingدار بکار می‌رود:

I work in a hospital, so I’m used to long hours.

من در بیمارستان کار می‌کنم. بنابراین به ساعت‌های طولانی (کار کردن) عادت دارم.

منظور این جمله این است که ” من با ساعت‌های طولانی کردن آشنا هستم/ عادت دارم”

She lives in a very small village and hates traffic. She’s not used to it.

او در یک روستای بسیار کوچک زندگی می‌کند و از ترافیک متنفر است. او به آن (ترافیک) عادت نکرده است.

He was a salesman, so he was used to travelling up and down the country.

او یک فروشنده بود. بنابراین به سفرهای بالا و پایین کشور عادت کرده بود. (به سفر عادت داشت)

ساختار منفی و سوالی be used to

برای منفی و سوالی کردن این عبارت از افعال to be استفاده می‌کنیم:

?Are you used to listening to music

آیا به گوش کردن موسیقی عادت داری؟

I am not really used to smoking.

من به سیگار عادت ندارم.

توجه: ما می‌توانیم get used to و become used to (برای موقعیت‌های خیلی رسمی) را به جای used to بکار ببریم.

University is very different from school, but don’t worry. You’ll soon get used to it.

دانشگاه خیلی با مدرسه فرق دارد. اما نگران نباشید. خیلی زود عادت می‌کنید.

در حالت خیلی رسمی تر می‌توانید بگویید:

University is very different from school, but don’t worry. You’ll soon become used to it.

مطلب پیشنهادی: فیلم انگلیسی برای تقویت زبان

بنر دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

عبارت used to یا would؟

مهمترین تفاوت بین would و used to در این است که would در مورد عاداتی صحبت می‌کند که در یک بازه زمانی مشخص در گذشته اتفاق افتاده است. در حالی که used to در مورد عاداتی در گذشته بدون در نظر گرفتن چارچوب زمانی خاص صحبت به میان می‌آورد.

Would

یکی از انواع افعال مدال در انگلیسی would  است که اطلاعات بیشتری در مورد فعل اصلی ارائه می‌دهند. این افعال بیشتر برای صحبت در مورد عادات و تمایلات، پیشنهادات و درخواست‌ها استفاده می‌شوند. Would به عنوان گذشته will شهرت دارد.

به عنوان مثال:

I would like to visit this museum.

من دوست دارم از این موزه دیدن کنم.

They would try to find your purse.

آنها سعی می‌کنند که کیف شما را پیدا کنند.

Used to

از used to به عنوان عبارتی برای نمایش یک واقعیت، عادت و یا عمل در گذشته استفاده می‌شود.

به عنوان مثال:

I used to help my father with the woodwork.

من در کارهای چوبی به پدرم کمک می‌کردم.

He used to watch cartoons every Sunday morning.

او هر یکشنبه صبح کارتن تماشا می‌کرد.

تفاوت های used to  و would

به طور کلی عادات اعمال روتینی هستند که تمایل به تکرار دارند. عادات گذشته روال‌ها و اعمال مکرری هستند که در گذشته رخ داده‌اند و اما دیگر اتفاق نمی‌افتند. به کمک used to  و would می‌توان از این عادات سخن به میان آورد تنها با یک تفاوت عمده بین این دو:

 

Would تنها در مواقعی از عادات گذشته صحبت می‌کند که یک چار چوب زمانی خاص در جمله مشخص شده باشد. به عنوان مثال:

I would play Basketball when I was 10.

من در ده سالگی بسکتبال بازی می‌کردم.

(در اینجا با وجود قید زمان می‌توان از would استفاده کرد)

When I was younger, I would watch my favorite movie on repeat.

وقتی جوانتر بودم، فیلم مورد علاقه‌ام را مرتبا تماشا می‌کردم.

Used to در مورد عادات و اعمالی صحبت می‌کند که در همان گذشته به اتمام رسیده‌اند و دیگر انجام نمی‌شود، اما چارچوب زمانی خاصی هم برای انجام آن در دسترس نداریم و می‌تواند هر زمانی را درگذشته در برگیرد. به عنوان مثال:

I used to play Basketball.

من بسکتبال بازی می‌کردم.

(در این مثال زمان خاصی را برای انجام آن نمی‌دانیم، اما می‌دانیم در گذشته انجام می‌شده است)

I used to watch my favorite movie on repeat.

من فیلم مورد علاقه‌ام را مرتبا تماشا می‌کردم.

از دست ندهید: تفاوت و کاربردهای مهم Do و Make در انگلیسی

قیدهای تکرار  با used to و would

قیدهای تکرار

قیدهای تکرار (always/ usually/ often/ sometimes/never) همیشه بعد از used / would آورده می‌شوند.

I would often come late to work on Wednesdays.

من اغلب چهارشنبه‌ها دیر سرکار می‌رسیدم.

Susan used always to be afraid of cats.

سوزان همیشه عادت داشت از گربه‌ها بترسد.

اما در موقعیت‌های غیر رسمی می‌توان قید تکرار را قبل از used to آورد.

Susan always used to be afraid of cats.

تفاوت used to و be used to

از هردوی این عبارات برای توضیح رفتارها استفاده می‌شود، اما دارای تفاوت‌هایی هستند. برای آشنایی با فرق used to و be used to در ادامه با ما همراه باشید:

Used to همواره به گذشته اشاره دارد و از آن برای بیان اتفاقات و عاداتی که در گذشته مورد استفاده قرار می‌گرفتند، اما الان دیگر مورد استفاده نیست، بهره گرفته می‌شود. به عنوان مثال:

We used to live in San Diego.

ما قبلا در سن دیگو زندگی می‌کردیم. این بدان معناست که اکنون دیگر در سن دیگو زندگی نمی‌کنیم.

 Be used to در مورد عاداتی است که در زمان گذشته و حال استفاده می‌شود و معمولا به راحت بودن و عادات اشاره دارد. به عنوان مثال:

Beatriz is used to showering in the morning.

بئاتریز به دوش گرفتن در صبح ها عادت دارد. این بدان معناست که او عادت دارد صبح ها دوش بگیرد و نه عصرها و این رفتار چیزی است که او با آن احساس راحتی دارد و با آن آشناست.

چند نکته گرامری در مورد be used to

1- be در عبارت be used to می‌تواند شامل تمام افعال to be گردد. به عنوان مثال:

she is used to, “they are used to” and …

2-برای شکل منفی be used to می توان از not در کنار افعال tobe استفاده کرد. به عنوان مثال:

“I am not used to,” “she is not used to,” and …

3-از be used to  برای زمان‌های گذشته، حال و آینده استفاده می‌شود، اما بیشتر آن را در زمان‌های حال و گذشته مشاهده می‌کنیم. دقت داشته باشید زمان استفاده از عبارت be used to برای گذشته، از افعال to be در حالت گذشته نیز استفاده کنید. به عنوان مثال:

“You were used to,” “He was used to,” and…

نکته بسیار مهم: از be used to برای صحبت در مورد رفتار و اعمالی استفاده کنید که با آن آشنا هستید و یا با آن احساس راحتی می‌کنید. مثلا شما به آب و هوای شهر محل زندگی خود عادت کرده‌اید و با آن احساس راحتی دارید.

کاربرد get used to

یکی از مواردی که همراه با be used to نیز زیاد استفاده می‌شود، عبارت get used to است. نکته شایان توجه آن است که از این عبارت در تمامی زمان‌ها می‌توان استفاده کرد و از این لحاظ محدودیتی ندارد.

این عبارت بر روند آشنایی، راحت بودن، عادت کردن به چیزی دلالت دارد. به عنوان مثال ما به زندگی مشترک عادت کرده‌ایم. این جمله به این معناست که ما یاد می‌گیریم که چگونه در ضمن زندگی مشترک با هم راحت باشیم و ترکیب زندگی درستی را بسازیم.

نکته مهم: هر دو عبارت be used to  و get used to  را با عنوان عبارات خواهرانه می‌شناسند و می‌توان به جای یکدیگر از آن‌ها استفاده کرد.

تفاوت use to و used to

ممکن است برای شما هم پیش آمده باشد که درعبارات خود به وفور از use to و used to به جای یکدیگر استفاده کرده باشد، بدون آنکه از تفاوت و یا حتی شباهت بین این دو چیزی بدانید. خوب است بدانید این مورد یکی از اشتباهات متداول و رایج حتی بین افراد انگلیسی زبان است و نباید به خاطر آن خود را ملامت نمایید.

  • برای اشاره به یک عمل جاری در گذشته از used to استفاده نمایید. در واقع این عبارت به رویداد متداولی درگذشته اشاره دارد که در همان گذشته به اتمام رسیده است.
  • عبارت use to به تنهایی هیچ معنای خاص مشخصی ندارد، اما می‌تواند به عنوان یک فعل و یا مصدر مورد استفاده قرار گیرد.

پس می‌توان اینگونه بیان کرد که عبارت use to و used to هیچگونه ارتباطی با هم ندارند و نباید به جای یکدیگر مورد استفاده قرار گیرد. در نتیجه فرق use to و use to را می‌توان اینگونه بیان کرد که اگر قصد استفاده به عنوان یک فعل و یا مصدر را دارید از use to و اگر قصد نمایش عاداتی درگذشته را دارید که درهمان گذشته نیز تمام شده است و اکنون ادامه ندارد، از used to استفاده نمایید.

امیدواریم که این مقاله از آکادمی روان برای شما زبان آموزان عزیز مفید واقع شده باشد و توانسته باشیم به خوبی تمام نکات مربوط به ساختار used to را برای شما بازگو کرده باشیم. شما چه عادت‌هایی در زبان گذشته داشتید که اکنون ندارید؟ آن‌ها را در قالب جملات انگلیسی برای ما در قسمت نظرات بنویسید.

مقالات گرامری دیگر:

صفت در زبان انگلیسی

یادگیری تمامی زمان‌ها در زبان انگلیسی

اسلنگ در زبان انگلیسی

گرامر some , any در انگلیسی

اشتراک گذاری مقاله در:
در کنار شما هستیم

مشاوره و ثبت‌نام در دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

2 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

روزها
ساعت
دقیقه
ثانیه ها

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

🔴 برای ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، اسم و شماره خود را در فرم زیر وارد کنید:

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

لطفا بعد از وارد کردن شماره مجدد وارد فرم شوید و کد تایید را وارد کنید.🌹

off 55%
روزها
ساعت
دقیقه
ثانیه ها