آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

گرامر some و any در زبان انگلیسی + مثال

کاربرد some و many در زبان انگلیسی

صفات شمارش some و any دو کلمه بسیار پرکاربرد در نوشتار و مکالمه‌ی انگلیسی است. هر دوی این کلمه به‌معنای «مقدار و مقداری» است اما کاربردهای متفاوتی دارند. در این مطلب با کاربردهای some و any و تفاوت آن‌ها با یکدیگر بیشتر آشنا می‌شوید.

کلمه some و کاربرد آن در زبان انگلیسی

Some به‌عنوان یک کمیت نامعلوم و ناکامل زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تعداد یا مقدار چیزی مشخص نباشد یا بی‌اهمیت باشد.  مثال‌های زیر این موضوع را نشان می‌دهند:

Susan needs some money.

Would you like some coffee?

 some را می‌توان هم قبل از اسامی قابل شمارش و هم اسامی غیرقابل شمارش بکار برد. اسامی قابل شمارش بکار رفته بعد از some باید بصورت جمع باشند.

There are some students in the classroom.

همانطور که در مثال بالا می‌بینید، اسم قابل شمارش student به‌صورت جمع بکار رفته است و فعل جمله نیز جمع است.

There is some rice on the table.

در این مثال نیز می‌بینید که از اسم مفرد به‌درستی استفاده شده و با توجه به کلمه‌ rice (اسم غیرقابل شمارش) فعل مفرد بکار رفته است.

تلفظ صحیح کلمه some

زمانی‌که از some بعنوان یک کمیت نامشخص، قبل از اسم استفاده می‌شود، یک تلفظ ضعیف و به‌ شکل /s (ə) m/ را دارد.

Some /s (ə) m/ coffee.

کاربرد some

 • بطور کلی، از some (همچنین somebody/someone/something) در جملات مثبت و توصیفی استفاده می‌شود:

We bought some new clothes.

I will have some news next week.

 • کاربرد some در جملات سوالی

some در جملات سوالی نیز بکار می‌رود؛ زمانیکه می‌دانید پاسخ سوال شما به احتمال زیاد مثبت خواهد شد یا قبلا جواب سوال را می‌دانید.

Would you like some help?

Did he give you some tea?

Some همچنین در جملات سوالی و برای درخواست کردن چیزی یا پیشنهاد دان چیزی بکار می‌رود:

Will you have some cake?

 • کاربرد some در کنار اعداد

زمانی‌که قصد داشته باشیم بزرگ یا چشمگیر بودن چیزی را نشان دهیم، می‌توان از کلمه‌ی some در کنار اعداد استفاده کنیم برای مثال:

We have exported some four thousand tons of bootlaces this year.

 • بیان یک شخص و یا چیز ناشناخته

از کلمه some می‌توان برای صحبت کردن در رابطه با یک شخص و یا چیز ناشناخته بویژه در کنار اسامی مفرد قابل شمارش استفاده کرد.

Some idiot has taken the bath plug.

There must be some job I could do.

Susan’s living in some village in Yorkshire.

بهترین دوره برای یادگیری کامل مکالمه زبان انگلیسی

در هر زبانی 90 درصد مکالمه و صحبتی که شما در طول شبانه روز با افراد مختلف دارید شامل 700 قالب است که استاد کریمی و تیم متخصص آکادمی روان بعد از 3 سال این 700 قالب طلایی زبان انگلیسی را جمع‌آوری کرده‌اند و داخل ترم پیشرفته دوره جامع آکادمی روان آموزش داده‌اند. برای مشاهده دوره روی تصویر زیر کلیک کنید و برای کسب اطلاعات بیشتر به مشاورین ما با شماره تماس 09130013252 پیام دهید.

پکیج‌های آکادمی کریمی

مطالعه کنید: فعل‌های پرکاربرد زبان انگلیسی کدام‌اند؟!

همچنین از این ساختار می‌توان برای بیان این موضوع که به کسی یا چیزی علاقه‌ای نداریم و یا برایمان اهمیت ندارند نیز استفاده کرد.

Susan’s gone to London to marry some sheep farmer or other.

He doesn’t want to spend his life doing some boring little office job.

 • استفاده از some و some of

در زبان انگلیسی قبل از یک حرف تعریف (a, an, the)، کلمات اشاره و ضمایر ملکی از some of استفاده می‌شود.

I’ve got tickets for some concerts next month. (NOT… some of the concerts…)

Pete’s coming to some concerts. (NOT… some of the concerts…)

 • استفاده صحیح از some با a و an

یکی از نکات گرامر some به استفاده از این کلمه شبیه به یک حرف اشاره غیر مشخص (indefinite article) مربوط می‌شود. در چنین شرایطی اگر در کنار اسم (noun) جمله از کلمه‌های a یا an استفاده شده باشد و خود اسم به صورت مفرد آمده باشد، از some پیش از اسم استفاده نمی‌کنیم. برای درک بهتر است موضوع چند جمله با some که به اشتباه استفاده شده‌اند اشاره می‌کنیم:

 • I need a new dress. (correct)
 • NOT … some new coat. (incorrect)

در این جمله dress به عنوان اسم، به شکل مفرد به کار برده شده. به همین خاطر باید به جای some از a استفاده شود.

 • I need some new shirts. (correct)

همانطور که می‌بینید shirts در قالب اسم جمله به صورت جمع آورده شده و کاربرد گرامر some در این جمله صحیح است.

 • I need some help. (correct)

کلمه help به عنوان اسم این جمله غیرقابل شمارش بوده و طبیعتاً جمع بسته نمی‌شود. در این جمله استفاده از a یا an به جای معنی some اشتباه است.

چه زمان‌هایی که از some استفاده نمی‌کنیم؟

در زبان انگلیسی از واژه some در کنار اسامی جمع و غیرقابل شمارش استفاده می‌شود. در این شرایط معنی some به نامشخص بودن حجم یا تعداد اسم جمله دلالت خواهد داشت.

اما چنانچه هدف از اشاره به نامشخص بودن حجم یا مقدار چیزی، تاکید بر عدم قطعیت این موضوع باشد، یا به عمومیت یک موضوع اشاره داشته باشد، بهتر است از some استفاده نکنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

 • We’ve planted some trees in the garden. (اشاره به تعداد نامشخصی از درختان)
 • I like trees. (Not I like some trees)-(علاقه عمومی به درختان)

تفاوت معنی some با others و all و enough

کلمه some می‌تواند در برخی از شرایط بار تأکیدی بیشتری نسبت به کلمات others و all و enough داشته باشد. به مثال‌های زیر توجه کنید:

Some people like the jungles; others prefer the mountains.

بعضی‌ها جنگل را دوست دارند، اما بقیه کوهستان را ترجیح می‌دهند. (تاکید روی افرادی است که جنگل را دوست دارند)

Some of you were late, but I’m glad that you all made it.

بعضی از شما دیر کردید، اما خوشحالم که همگی رسیدید. (تأکید روی افرادی است که دیر کرده‌اند)

I’ve got some food, but not enough.

من یک مقدار غذا دارم، اما نه به اندازه کافی. (تأکید روی محدود بودن غذاست)

کلمه any و کاربرد آن در زبان انگلیسی

کلمه any به معنی »هیچ» یا «صفر» است و معنای منفی را در جمله القا می‌کند. کلمه‌ any نیز همانند کلمه‌ some، یک کمیت نامعلوم و ناکامل است که هم قبل از اسامی قابل شمارش و هم اسامی غیرقابل شمارش بکار می‌رود. با این تفاوت که اسامی قابل شمارشی که بعد از any بکار می‌روند، می‌توانند مفرد یا جمع باشند.

I don’t want any cake.

Do they have any children?

مطالعه کنید: بهترین فیلم‌ها برای یادگیری زبان انگلیسی

توجه: اگر any به معنایِ «هیچ» باشد، در این صورت اسم قابل‌شمارشی که بعد از آن می‌آید، جمع خواهد بود.

Do you have any brothers or sisters?

اگر any به معنی «هر» باشد می‌توان آن را در جملات مثبت بکار برد. در این وضعیت، اسم بعد از آن قابل‌شمارش و مفرد خواهد بود. معنای دقیق any در این حالت «مهم نیست کدام» است.

Any student will be able to tell you where the post office is.

The seats aren’t reserved. You can take any seat you like.

همانطور که مشاهده می‌کنید، در دو مثال بالا هر دو جمله مثبت هستند و اسم‌های قابل شمارش student و seat بعد از کلمه any به‌صورت مفرد بکار رفته‌اند.

 • کاربرد any در جملات سوالی

Any در جملات سوالی، زمانیکه جواب سوال برای شما مشخص است، بکار می‌رود.

Are there any problems with your work?

Does she have any sisters?

مطالعه کنید: بهترین روش آموزش حروف انگلیسی به کودکان چیست؟

توجه: اسامی قابل شمارش بکار رفته بعد از any می‌بایست به‌صورت جمع بکار روند.

 • کاربرد any در جملات منفی

Any در جملات منفی نیر بکار می‌رود.

There isn’t any reason to complain.

I don’t have any brothers.

 • کاربرد any در جملات مثبت

any تنها در صورتی برای جملات مثبت بکار می‌رود که حروف ربطی مثل If یا Weather در جمله وجود داشته باشند:

We’ll always help you if you have any problems or troubles

I will take what you want if/whether you do any good things

بطور کلی، any در جملات مثبت بکار نمی‌رود. اما زمانیکه بخواهید حس منفی را در جمله مثبت ایجاد کنید، مخصوصا با never، hardly، without، از any یا no استفاده می‌شود:

We hardly eat any fruits.

Tom left the house with no money.

 • استفاده از Any با اسم‌های قابل شمارش مفرد

در ادامه مباحث مربوط به گرامر some و any، بهتر است به کاربرد any با اسم‌های قابل شمارش مفرد هم اشاره کنیم. در این شرایط any می‌تواند در یک جمله مثبت نیز به کار برده شود. معنی any در چنین جملاتی ” هرکدام” خواهد بود. به مثال‌های زیر توجه کنید:

 • You can take anything.

تو می‌توانی هرچیزی که می‌خواهی برداری.

 • Cook any food you like.

هر غذایی که دوست داری بپز.

 • Come over any day you want.

هر روز که خواستی پیشم بیا.

 

 • استفاده از any در جملات مثبت با احساس منفی

در زبان انگلیسی با استفاده از برخی قیدها می‌تواند جملاتی که از نظر ساختاری مثبت هستند را از نظر احساسی منفی کرد. به عنوان مثال کلماتی مانند never، hardly و without چنین کاربردی دارند. شما می‌توانید در ساختار این نوع جملات نیز از معنی any استفاده کنید. به مثال‌ای زیر توجه داشته باشید:

 • He never eats any healthy food.

او هیچوقت هیچ غذای سالمی نمی‌خورد.

 • We hardly go to any parties.

ما خیلی کم به مهمانی‌ای دعوت می‌شویم.

 • John left the house without any.

جان بدون هیچ پولی خانه را ترک کرد.

کاربرد not any

یکی از نکات مهم در زمینه کاربرد some و any استفاده از حالت ترکیبی Not Any است. در جملات منفی می‌توان از not any و no به جای یکدیگر استفاده کرد. هرچند انتخاب هر یک از آن‌ها به ساختار جمله و فعل بستگی دارد.

به صورت کلی اگر فعل جمع مثبت باشد، باید از no استفاده کرد. چنانچه قصد دارید در جمله از any استفاده کنید، باید فعل جمله را نیز با استفاده از not منفی کنید. برای درک بهتر این موضوع بهتر است به مثال‌های زیر توجه داشته باشید:

 • He has got no friends. (تأکید بیشتر روی تنهایی او)
 • He has not got any friends. (تأکید بیشتر روی صفر بودن تعداد دوستان)

او هیچ دوستی ندارد.

 • Jane’s financial situation is no good. (توصیف وضعیت مالی جین)
 • Jane’s financial situation is not any good. (تأکید روی خوب نبودن وضعیت مالی جین)

وضعیت مالی جین (اصلاً) خوب نیست.

نکته 1: به جای no می‌توان از not خالی (بدون any) هم استفاده کرد:

She hasn’t got friends.

او هیچ دوستی ندارد.

 

نکته 2:  not any نمی‌تواند شروع کننده جمله باشد. اگر قصد دارید جمله را با not any شروع کنید، باید آن را با no جایگزین کید. مانند نمونه زیر:

 • No cigarette is harmless. (correct)
 • Not any cigarette is harmless. (incorrect)

هیچ سیگاری بی ضرر نیست.

نکته 3: غالباً از not any در کنار اسامی مفرد استفاده نمی‌کنیم. به نمونه زیر توجه کنید:

 • She hasn’t got a (correct)
 • She hasn’t got any (incorrect)

او هیچ شغلی ندارد.

استفاده از any در کنار اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

یکی از نکات مهم گرامر some و any این است که در زبان انگلیسی از کلمه any هم می‌توان در کنار اسامی قابل شمارش استفاده کرد، و هم در کنار اسامی غیرقابل شمارش. معنی any در چنین شرایطی می‌تواند به نامشخص بودن تعداد یا مقدار دلالت داشته باشد. به مثال‌های زیر توجه کنید:

 • Is there any money in that bank? (آیا هیچ پولی در بانک وجود دارد؟)
 • Is there money in that bank? (آیا در بانک پول هست؟)

 

 • My cat has not got any hair. (گربه من هیچ مویی ندارد) تأکید روی اینکه گربه هیچ مویی ندارد!
 • My cat doesn’t have hair. (گربه من مو ندارد) توصیف مو نداشتن گربه.

 

تفاوت بین Any و Any of

قبل از تخصیص گر (definite article, demonstrative or possessive word) یا ضمیر از ساختار any of استفاده می‌کنیم:

یکی نکات مهم پیرامون کاربرد some و any بخث تفاوت بین معنی any و any of است. به صورت کلی در ساختار جمله، پیش از کلمه تخصیص‌گر (demonstrative word) از any of استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه داشته باشید:

 

 • I didn’t go to any class last term. Because I wasn’t interested in any of the classes.

من در ترم گذشته سر هیچ کلاسی نرفتم. چون هیچ‌کدام از کلاس‌ها علاقه‌ای نداشتم.

 • I don’t watch any romantic movies I think it’s because any of the romantic movies I’ve seen were no good.

من فیلم دیگر هیچ فیلم عاشقانه‌ای نگاه نمی‌کنم. فکر می‌کنم به خاطر آن که هیچ کدام از فیلم‌های عاشقانه‌ای که دیده‌ام خوب نبوده‌اند.


جایگزین اسم به any به قرینه لفظی

در جملات یا مکالماتی که اسم واضح باشد، شما می‌توانید به جای تکرار کردن اسم از معنی any استفاده کنید. به مثال‌های زیر توجه داشته باشید:

 • Did you get the money?~ No, there wasn’t any

پول را گرفتی؟ ~ نه هیچی باقی نماینده بود.

تفاوت بین some و any

به طور کلی تفاوت some و any این است که any در سوالات و جملات منفی بکار می‌رود ولی some در جملات مثبت بکار می‌رود. به دو مثال زیر توجه کنید:

زمانی که واقعا نمی‌دانید پاسخ مثبت است یا خیر از any استفاده می‌شود.

Do you have any letters for me?

زمانی که انتظار پاسخ مثبت را دارید، از some استفاده می‌شود.

Do you have some letters for me?

مطالعه کنید:‌ آهنگ‌های انگلیسی برای یادگیری زبان 

ساخت کلمات ترکیبی با some و any

کلمات some و any را می‌توان با برخی از کلمات ترکیب کرد:

Somebody–anybody

Something–anything

Somewhere–anywhere

Someone–anyone

قواعد استفاده از این کلمات نیز همان قواعد در some و any است:

Tom didn’t know anyone at the school.

You should find somewhere to live.

Does anyone know the answer?

Do you want something to eat?

 

در این مطلب تلاش شد تا تمام نکاتی که پیرامون کاربرد دو کلمه‌ی پرکاربرد any و some وجود دارد را خدمت شما علاقمندان به یادگیری زبان انگلیسی ارائه دهیم. امیدواریم این آموزش برای شما مفید بوده باشد.

بیشتر بخوانید:

آموزش کامل گرامر shell

گرامر جملات مجهول انگلیسی

گرامر و کاربرد was و were

آموزش گرامر be going to

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری مقاله در:
به جمع زبان‌آموزان ما در تلگرام بپیوندید
ارتباط با ما
پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

اسم و شماره خود را در فرم زیر وارد کنید تا مشاورین ما جهت ثبت نام دوره باشما تماس بگیرند تا مشاوره شوید.

off 55%