آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

تفاوت دو زمان گذشته passé composé و imparfait در زبان فرانسه + ویدیو

زمان گذشته passé composé و imparfait

تفاوت passé composé و imparfait یکی از بزرگ‌ترین مشکلات زبان‌آموزهای زبان فرانسوی است. این دو زمان، نوعی زمان گذشته هستند که هم می‌توان برای‌شان معادل فارسی داشت و هم نداشت!

به همین دلیل و دلایل دیگری از جمله تفاوت‌های جزئی‌ای که با همدیگر دارند، شما را در انتخاب هر کدام از آن‌ها برای جمله‌تان گیج خواهند کرد. درست است که در مباحث مبتدی قرار دارند، اما به مرور مشکل‌تر خواهند شد؛ پس باید از طریق کاربرد، آن‌ها را از یکدیگر تمیز داد.

در این مقاله، ساختار هر دوی این زمان‌ها را به طور کامل توضیح داده و جداولی از صرف آن‌ها هم در حالت مثبت و هم در خالت منفی قرار داده‌ایم، همچنین کاربرد آن‌ها را به طور دقیق توضیح داده و مثال‌های متنوعی ترتیب داده‌ایم.

گذشته مرکب | Le passé composé

اولین نوع گذشته‌ای که در زبان فرانسوی با آن موجه خواهید شد، زمان passé composé است که در زبان فارسی به آن گذشته مرکب می‌گوییم؛ اما می‌تواند ماضی نقلی یا چیزهای دیگری هم طلقی شود.

همانگونه که از اسمش پیداست، این زمان ترکیب شده از دو مورد مختلف یعنی یک auxilliaire (فعل کمکی) و یک participe passé است.

همچنین این زمان، معادل مشخص و دقیقی در فارسی ندارد چون هم می‌تواند به گذشته‌ای نزدیک طلقی شود و هم گذشته‌ای در دور، بنابراین باید با توجه به کاربردهایش آن را یاد گرفت.

 

مطلب کاربردی: زمان های آینده در زبان فرانسه

نحوه ساختار | La formation

همانگونه که پیش‌تر گفتیم، برای ساخت این زمان، نیاز به یک auxilliaire (فعل کمکی) صرف‌شده در زمان حال présent و یک participe passé داریم، که افعال کمکی در زبان فرانسه فقط فعل être (به معنی بودن) و فعل avoir (به معنی داشتن) هستند.

  • اکثر افعال با فعل کمکی avoir صرف می‌شوند و تنها ۱۵ فعل هستند که آنها را با être صرف می‌کنیم.
La formule de passé composé = auxilliaire (être ou avoir) au présent + participe passé

Par exemple :

انجام دادن   faire) au passé composé)

Nous avons fait

ما انجام دادیم

J’ai fait

من انجام دادم

Vous avez fait

شما انجام دادید

Tu as fait

تو انجام دادی

Ils / Elles ont fait

آن‌ها انجام دادند

Il / Elle a fait

او انجام داد

 (ne pas faire) au passé composé انجام ندادن

Nous n’avons pas fait

ما انجام ندادیم

Je n’ai pas fait

من انجام ندادم

Vous n’avez pas fait

شما انجام ندادید

Tu n’as pas fait

تو انجام ندادی

Ils / Elles n’ont pas fait

آن‌ها انجام ندادند

Il / Elle n’a pas fait

او انجام نداد

از دست ندهید: وجه شرطی در فرانسه 

لیست افعالی که با فعل کمکی être صرف میشوند :

* حفظ کردن این لیست، الزامی‌ست. *

entrer

وارد شدن

devenir

شدن

descendre

پایین رفتن

arriver

رسیدن

aller

رفتن

passer

رد شدن

partir

رفتن

naître

به دنیا آمدن

mourir

مردن

monter

بالا رفتن

venir

آمدن

tomber

افتادن

sortir

خارج شدن

retourner

برگشتن

rester

ماندن

 

  • دقت داشته باشید هنگامی که فعل کمکی ما être باشد، نباید تطابق جنس و شمارش را فراموش کنیم.

(aller) au passé composé  رفتن 

Nous sommes allé(e)s

ما رفتیم

Je suis allé(e)

من رفتم

Vous êtes allé(e)s

شما رفتید

Tu es allé(e)

تو رفتی

Ils sont allés

Elles sont allées

آنها رفتند

Il est allé

Elle est allée

او رفت

 (ne pas aller) au passé composé   نرفتن

Nous ne sommes pas allé(e)s

ما نرفتیم

Je ne suis pas allé(e)

من نرفتم

Vous n’etes pas allé(e)s

شما نرفتید

Tu n’es pas allé(e)

تو نرفتی

Ils ne sont pas allés

Elles ne sont pas allées

آن‌ها نرفتند

Il n’est pas allé

Elle n’est pas allée

او نرفت

  • همچنین، صرف تمامی افعال دوضمیره هم با فعل کمکی être است :

 (se reveiller) au passé composé  بیدار شدن

Nous nous sommes réveillé(e)s

ما بیدار شدیم

Je me suis réveillé(e)

من بیدار شدم

Vous vous êtes réveillé(e)s

شما بیدار شدید

Tu t’es réveillé(e)

تو بیدار شدی

Ils se sont réveillés

Elles se sont réveillées

آن‌ها بیدار شدند

Il s’est réveillé

Elle s’est réveillée

او بیدار شد

 (ne pas se reveiller) au passé composé  بیدار نشدن

Nous ne nous sommes pas réveillé(e)s

ما بیدار نشدیم

Je ne me suis pas réveillé(e)

من بیدار نشدم

Vous ne vous etes pas réveillé(e)s

شما بیدار نشدید

Tu ne t’es pas réveillé(e)

تو بیدار نشدی

Ils ne se sont pas réveillés

Elles ne se sont pas réveillées

آن‌ها بیدار نشدند

Il ne s’est pas réveillé

Elle ne s’est pas réveillée

او بیدار نشد

مطالعه کنید: ضمایر فاعلی در زبان فرانسه

Participe Passé

participe passé در افعال گروه اول و دوم به é و i ختم می‌شود مانند :

Premier groupe comme “arriver / manger” ➡️ arrivé / mangé

Dexième groupe comme “finir / choisir” ➡️ fini / choisi

و برای افعال گروه سوم به s, u, i و t ختم می‌شوند :

Troisieme groupe comme :

“partir” ➡️ parti

“vouloir” ➡️ voulu

“prendre” ➡️ pris

“faire” ➡️ fait

و در آخر، افعالی مانند être و avoir که بی‌قاعده هستند نیازمند حفظ کردن هستند، همچنین فعل کمکی هر دوی آن‌ها avoir است :

“etre” -> été – “avoir” ➡️ eu

J’ai été / Nous avons été

J’ai eu / Nous avons eu

بیشتر مطالعه کنید: انواع حرف اضافه در زبان فرانسوی

نحوه کاربرد | L’emploi

اتفاق مقطعی | Le fait pontuel

هنگامی که می‌خواهیم یک اتفاق یا واقعه لحظه‌ای یا مقطعی را در گذشته دور یا نزدیک بیان کنیم از گذشته مرکب استفاده می‌کنیم.

Par exemple :

Mon frère est né en 2005 et ma sœur est née en 2010

 برادرم در سال ۲۰۰۵ و خواهرم در سال ۲۰۱۰ به دنیا آمد.

Mes amis et moi sommes diplômés l’année dernière.

من و دوستانم، سال پیش فارغ‌التحصیل شدیم.

Hier, deux de mes camarades ont été soudainement anethésies.

دیروز، دو تا از همکلاسی‌هام ناگهان بیهوش شدند.

زنجیره اتفاقات | La succession d’événements

هنگامی که در گذشته چند اتفاق پشت سر هم افتاده است یا به زبان ساده‌تر یکی پس از دیگری بوده به آن زنجیره‌ای از اتفاقات می‌گوییم و با passé composé بیان می‌کنیم.

  • در زنجیره اتفاقات، اغلب از قیدهای زمانی مانند alors بنابراین، après بعد، ensuite در نتیجه، puis سپس، tout à coup / soudain به معنی ناگهان، استفاده می‌شود.

Par exemple :

La maîtresse est entrée dans la classe, elle a fermé la porte de la classe, elle nous a demandé les questions de la dernière classe ; puis elle a commencé la nouvelle leçon.

خانم معلم وارد کلاس شد، در کلاس را بست، سوالات جلسه قبل را از ما پرسید ؛ و سپس درس جدید را شروع کرد.

مطلب مهم: امری کردن افعال فرانسوی

بازه زمانی مشخص | La durŕe limitŕe

Par exemple :

Nous avons écrit cet article dans deux jours.

ما این مقاله را در دو روز نوشتیم.

Elle a travaillé pendant dix ans dans cette entreprise.

او (مونث) به مدت ده سال در این شرکت کار کرد.

J’ai eu un accident il y a quatre ans et la main droit s’est cassée.

من چهار سال پیش تصادف کردم و دست راستم شکست.

 

گذشته استمراری | L’imparfait

در زبان فراسی، عموما زمان imparfait را به گذشته استمراری می‌شناسند و ترجمه می‌کنند اما این حالت کلی است و گاهی مانند passé composé معادل دقیقی ندارد. اگر به خود کلمه و ریشه آن دقت کنید، imparfait به معنی کامل نبودن است یعنی یک اتفاقی که کامل انجام نشده است.

نحوه ساختار | La formation

برخلاف مابقی گرامرهایی که در مورد صرف افعال یاد گرفته‌اید، صرف فعل imparfait بسیار آسان و تنها یک استثنا برای فعل êre دارد. برای ساختن imparfait، باید فعل را به اول شخص جمع یعنی (nous) صرف کنیم، ons را حذف و ریشه آن را به دست آوریم و در آخر terminaisonها را به آن اضافه کنیم.

 

La formule de l’imparfait = radical de la premier personne du pluriel (nous) de l’indicatif présent + les terminaisons (-ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient)

Par exemple :

faire ➡️ faisons

انجام دادن  faire) à l’imparfait)

Nous faisions

ما انجام دادیم (می‌دادیم)

Je faisais

   من انجام دادم (می‌دادم)

Vous faisiez

شما انجام دادید (می‌دادید)

Tu faisais

تو انجام دادی (می‌دادی)

Ils / Elles faisaient

آن‌ها انجام دادند (می‌دادند)

Il / Elle faisait

او انجام داد (می‌داد)

انجام ندادن  ne pas faire) à l’imparfait)

Nous ne faisions pas

 ما انجام ندادیم (نمی‌دادیم)

Je ne faisais pas

من انجام ندادم (نمی‌دادم)

Vous ne faisiez pas

شما انجام ندادید (نمی‌دادید)

Tu ne faisais pas

تو انجام ندادی (نمی‌دادی)

Ils / Elles ne faisaient pas

آن‌ها انجام ندادند (نمی‌دادند)

Il / Elle ne faisait pas

او انجام نداد (نمی‌داد)

مطالعه شود: حروف‌ تعریف در زبان‌ فرانسه 

بودن  être) à l’imparfait)

Nous étions

ما بودیم

J’étais

من بودم

Vous étiez

شما بودید

Tu étais

تو بودی

Ils / Elles étaient

آنها بودند

Il / Elle était

او بود

(ne pas être) à l’imparfait  نبودن 

Nous n’étions pas

ما نبودیم

Je n’étais pas

من نبودم

Vous n’étiez pas

شما نبودید

Tu n’étais pas

تو نبودی

Ils / Elles n’étaient pas

آنها نبودند

Il / Elle n’était pas

او نبود

نحوه کاربرد | L’emploi

توصیف | La discriptions

مهم‌ترین و رایج‌ترین کاربرد استفاده از imparfait، توصیف محیط است.

Par exemple :

Il y avait du soleil.

هوا آفتابی بود. (توصیف محیط)

Sa voiture était très luxe.

ماشین‌اش خیلی لوکس بود. (توصیف)

Hier soir, je regardais un nouveau film.

دیشب، داشتم یه فیلم جدید می‌دیدم. (استمراری)

بیان عادت‌ها | L’habitude

بعد از توصیف محیط، پرکاربردترین نوع استفاده از imparfait، بیان عادت‌ها یا کارهای تکراری در گذشته است که همراه با یک ضمیر تکرار همراه می‌شود.

Comme : Tous les jours هر روز، D’habitude / En général معمولا، Chaque jour / Chaque semain هر روز / هر هفته et etc.

Par exemple :

En général, j’allais au parc pour faire marcher.

معمولا، برای پیاده‌روی به پارک می‌رفتم.

Il allait à la fête, chaque semain.

او (مذکر) هر هفته به مهمانی می‌رود / می‌رفت.

Le mardi, ma famille et moi allions au parc près de notre maison.

سه‌شنبه‌ها، من و خانواده‌ام به پارک نزدیک خونه‌مون می‌رفتیم.

روش مودبانه | La formule de politesse

به احتمال خیلی بالا، این کاربرد را بارها شنیده و حتی استفاده کرده‌اید؛ هنگامی که می‌خواهیم یک درخواست مودبانه داشته باشیم از imparfait کمک می‌گیریم.

Par exemple :

Pardonnez-moi de vous déranger, je voulais vous poser une question.

عذرخواهی می‌کنم که مزاحتمون شدم، می‌خواستم یه سوالی رو بپرسم.

نوع دوم جملات شرطی | 2ᵉ forme des phrase conditionnelles

همانطور که پیش‌تر درمقاله وجه شرطی توضیح دادیم، برای نوع دوم آن باید از imparfait استفاده کنیم و برای زمانی‌ست که می‌خواهیم یک عمل غیرمحتمل یا غیرممکن را در مورد زمان حال بیان کنیم.

Si + imparfait + conditionnel présent

Par exemple :

Si j’étais riche, j’achèterais une maison.

اگر پولدار بودم، یه خونه می‌خریدم.

Si je gagnais au loto, j’achèterai une très grande maison !

اگر لاتاری برنده شدم، یه خونه‌ی خیلی بزرگ می‌خریدم.

Si j’avais plus de temps, je lirais plus de livres en espagnol !

اگر زمانش رو داشتم، بیشتر کتابهای اسپانیایی می‌خوندم !

از دست ندهید: آموزش رنگ ها به فرانسوی

تفاوت‌های گذشته مرکب و گذشته استمراری 

(Les différences entre le passé composé et l’imparfait)

در ابتدای یادگیری، تشخیص دادن میان اینکه باید از passé composé استفاده کنیم یا imparfait، برای تمامی زبان‌آموزان فرانسوی امری دشوار است؛ اما اگر کاربردهای آنها را با دقت بخوانید و مرور کنید، پس از مدتی انتخاب بین این دو برای شما راحت‌تر خواهد شد.

1. پراستفاده‌ترین کاربرد این دو گذشته با هم، هنگامی‌ست که می‌خواهیم یک کار یا عمل را که توسط عمل دیگری در گذشته قطع شده بیان کنیم.

Par exemple :

Quand nous sortions de notre maison, soudain, il a plu.

وقتی از خانه خارج می.شدیم، ناگهان باران بارید.

Il pleuvait quand nous sommes sortis de notre maison.

وقتی از خانه خارج می‌شدیم، باران می‌بارید (در این جمله، هر دو فعل را با حالت توصیف بیان کردیم).

Nous sommes sorti de notre maison, puis il a plu.

از خانه خارج شدیم، سپس باران بارید (و در این جمله، دو اتفاق پشت سر هم را زنجیروار بیان کردیم).

 

2. در مواقعی که می‌خواهیم یک عادت یا تکرار کار یا عملی را بیان کنیم؛ اگر زمانی که به آن اشاره می‌کنیم دقیق نباشد باید از imparfait و اگر مشخص و دقیق باشد باید از passé composé استفاده کنیم.

Par exemple :

Dans mon enfance, je jouais au vollyball en règle général.

در بچگی‌ام، به طور منظم والیبال بازی می‌کردم. (زمان بچگی -> بازه زمانی نامشخص)

Ce printemps, j’ai joué au vollyball en règle général.

این بهار، به طور منظم والیبال بازی کردم. (این بهار -> بازه زمانی مشخص)

3. در بعضی مواقع، هنگامی که از اصطلاح être en traîn de + infinitif به معنی در حال انجام کاری بودن استفاده می‌کنیم، بعد از آن قصد داریم تغییر موقعیت را نشان دهیم که تقریبا با مثال‌های مورد اول مشابه است.

Par exemple :

J’étais en traîn d’étudier quand ma mère m’a téléphoné.

وقتی که مادرم زنگ زد، من در حال درس خواندن بودم.

Elle était en traîn de lire un nouveau livre quand la sonnette a tinité.

او در حال خواندن یک کتاب جدید بود که زنگ خانه به صدا درآمد.

کلیک کنید: آموزش فعل در فرانسه

سخن پایانی

به طور کلی، پیشنهاد می‌کنیم که سعی در برگرداندن این دو زمان به زبان فارسی، انگلیسی یا هر زبان دیگری که بلد هستید، نباشید.

گاهی این دسته از زمان‌ها تنها مخصوص آن زبان است، که متناسب با فرهنگ و مفهومی در مرور زمان به وجود آمده که قطعا برای ما غیرقابل‌درک است؛ بنابراین باید ترجمه کردن و برگرداندن را کنار گذاشته و این قواعد را با توجه به کاربردهایش به همان زمان یاد گرفت.

و بهترین پیشنهادی که می‌توان کرد این است که از فیلم، سریال، موسیقی، ویدیوهای ولاگ روزمره فرانسوی زبان‌ها استفاده و تماشا کنید تا در طی زمان مفهوم گرامرها را در آن زبان درک کنید و یاد بگیرید.

 

اشتراک گذاری مقاله در:
در کنار شما هستیم

مشاوره و ثبت‌نام در دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

🔴 برای ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، اسم و شماره خود را در فرم زیر وارد کنید:

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

اسم و شماره خود را در فرم زیر وارد کنید تا مشاورین ما جهت ثبت نام دوره باشما تماس بگیرند تا مشاوره شوید.

off 55%
جشنواره دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

دوره جامع آموزش زبان انگلیسی (۶۰٪تخفیف)

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه