جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

وجه شرطی در فرانسه (le conditionnel) + انواع جملات شرطی

وجه شرطی در فرانسه
گیف دوره جامع

در این مقاله از آکادمی روان به یکی از وجه‌های مهم این زبان، یعنی وجه شرطی در فرانسوی le conditionnel در سطح A2 می‌پردازیم. بسیاری از زبان‌آموزان این حوزه، conditionnel را نوعی زمان در نظر می‌گیرند اما در حقیقت نوعی mode (به زبان فارسی: وجه) به حساب می‌آید.

به‌منظور یادگیری این وجه، درابتدا شما را با ساختار آن در زمان‌های مختلف آشنا کرده، سپس نحوه استفاده از آن را در موقعیت‌های مثال زده و در آخر، انواع جملات شرطی و نحوه کاربرد آن‌ها را به طور کامل توضیح خواهیم داد.

 

ساختار وجه شرطی | Le structure de conditionnel

ساختار وجه شرطی conditionnel بسیار آسان است و نیازی به حفظ فرمول جدیدی ندارد، اما ظاهر آن گاهی به دلیل شباهت بسیار نزدیکش با زمان گذشته استمراری imparfait ممکن است اشتباه گرفته شود، بنابراین هنگام نوشتار و گفتار و خواندن آن بسیار دقت کنید.

همچنین این وجه دارای دو زمان حال présent و گذشته passé است که قاعدتا ساختار و استفاده‌های متفاوتی از یکدیگر دارند.

وجه شرطی زمان حال| Le conditionnel présent

برای ساخت وجه شرطی در زمان حال le conditionnel présent، نیاز به دانستن ریشه (رادیکال) زمان آینده ساده le futur simple و terminaison های زمان گذشته استمراری l’imparfait داریم.

le conditionnel present = base du futur simple + terminaisons de l’imparfait (ais – ais – ait – ions – iez – aient )

 

Par exemple :

conditionnel présent | شرطی حال

futur simple | آینده ساده

sujet | فاعل

parlerais

parlerai Je

parlerais

parleras Tu
parlerait parleras Il / Elle
parlerions parlerons Nous
parleriez parlerez Vous
parleraient parleront Ils / Elles

مطلب کاربردی: امری کردن افعال فرانسوی

استثناها | Les particuliers

و مانند همیشه، افعال بودن être و داشتن avoir از قواعد مستثنا هستند :

بودن | être

Nous serions Je serais
Vous seriez Tu serais

Ils / Elles seraient

Il / Elle serait

 

داشتن | avoir

Nous aurions

J’aurais

Vous auriez Tu aurais
Ils / Elles auraient Il / Elle aurait

وجه شرطی گذشته | Le conditionnel passé

برای ساخت وجه شرطی در زمان گذشته le conditionnel passé، نیاز به صرف کردن یکی از دو فعل کمکی être یا avoir به زمان شرطی حال le conditionnel présent، سپس به علاوه اسم مفعولیِ participe passé فعل اصلی است.

  • قوانین چگونگی انتخاب اسم مفعولی برای conditionnel passé برابر با قوانین زمان گذشته passe composé است.
le conditionnel passe = auxilieaire être / avoir au conditionnel présent + participe passé

Par exemple :

Nous serions venu(e)s

Je serais venu(e)
Vous seriez venu(e)s Tu serais venu(e)
Ils / Elles seraient venu(e)s Il / Elle serait venu(e)
  • هنگامی که فعل کمکی ما être باشد، باید تطابق مونث و جمع را انجام دهیم ولی برای avoir نیازی نیست.

Nous aurions parlé

J’aurais parlé
Vous auriez parlé Tu aurais parlé
Ils / Elles auraient parlé Il / Elle aurait parlé

از دست ندهید: انواع حرف اضافه در زبان فرانسوی

نحوه استفاده از وجه شرطی | L’emploi de conditionnel

درخواست مودبانه | Le Demande Poli

Je voudrais / aimerais un café, s’il vous plaît.

یه قهوه می‌خواستم، لطفا.

Je voudrais vous rencontrer.

دلم می‌خواهد شما را ملاقات کنم.

Pourriez-vous ouvrir la fênetre?

امکانش هست پنجره را باز کنید.

Est-ce que tu pourrais fermer la porte s’il te plaît ?

امکانش هست در رو ببندی، لطفا.

Est-ce que vous auriez vu mes clés ?

کلیدهای من رو ندیدی. (در گذشته)

درخواست دوستانه | La Proposition Amicale

  • این موضوع فقط برای زمان حال این وجه است و تنها با فعل pouvoir استفاده میشود.

 

Pourrais-tu venir à 19 heures ?

می‌تونی ساعت هفت (شب) بیای؟

Nous pourrions jouer aux échecs.

ما می‌تونیم شطرنج بازی کنیم.

Vous pourriez aller à la plage demain.

شما می‌تونید فردا کنار ساحل برید.

کلیک کنید: 10 پیج برتر اینستاگرام برای آموزش زبان فرانسوی

پیشنهاد | Le Conseil

Tu devrais étudier plus.

تو باید بیشتر درس بخونی.

Tu devrais parler à ton père.

تو باید با پدرت صحبت کنی.

* Il faudrait que tu te lèves plus tôt pour arriver à l’heure au bureau.

می‌بایستی که زود بیدار شی تا به موقع سر کار برسی.

* Tu aurais dû te lever plus tôt pour arriver à l’heure au bureau.

می‌بایستی زودتر بیدار می‌شدی تا به موقع سر کار می‌رسیدی.

  • جمله سوم به این منظور است که شما این پیشنهاد را از قبل به او می‌دهید اما چهارمی برای مواقعی‌ست که کار از کار گذشته است.

سرزنش | Le Reproche

Il devrait être dans son bureau à cette heure-ci ! (Obligation non respectée)

باید این ساعت سر کار باشی. (بدون احترام)

Tu pourrais m’aider au lieu de t’amuser !

می‌تونی به جای تفریح / خوش‌گذرونی کردن، به من کمک کنی.

Tu aurais pu nous le dire !

تو باید به ما می‌گفتی.

Il aurait pu m’avertir de son absence aujourd’hui !

او (مذکر) می‌تونست به ما خبر بده که امروز غایبه.

مطلب کاربردی: ضمایر فاعلی و تونیک در فرانسه

آرزو | Le Souhait

  • این موضوع هم، تنها برای زمان حال وجه conditionnel به کار رفته و با افعال دوست داشتن aimer و خواستن vouloir استفاده می‌شود.

 

J’aimerais devenir pianiste.

دوست دارم / دلم می‌خواد پیانیست بشم.

J’aimerais vivre en Espagne.

دوست دارم / دلم می‌خواد در اسپانیا زندگی کنم.

Nous voudrions déménager dans le sud de la France.

ما دوست داریم / دلمون می‌خواد به جنوب فرانسه اسباب‌کشی کنیم.

تصور یا خیال | Le Fait Imaginaire

Un jour, nous vivrions sur Mars.

یک روزی، ما روی مریخ زندگی می‌کنیم.

Je serais roi et tu serais ma reine.

من شاه می‌شم و تو ملکه من می‌شی.

* Nous voyagerions à travers l’espace quand nous aurions construit une navette spatiale.

زمانی که ما یک سفینه فضایی ساختیم، به فضا سفر خواهیم کرد.

  • در این جمله، دو action داریم که action اول یعنی ساختن سفینه فضایی زودتر اتفاق می‌افتد، به همین دلیل آن را گذشته در نظر گرفته و با شرطی گذشته le conditionnel passé صرف می‌کنیم.

از دست ندهید: آموزش کامل مکالمه آب و هوا در زبان فرانسوی

عذاب وجدان یا پشیمانی | Le Remords

  • این مورد تنها برای شرطی گذشته le conditionnel passé و حالت منفی فعل devoir است. (ne pas devoir)

 

Je n’aurais pas dû être si sévère avec mon frère.

نمی‌بایست با برادرم تا این حد جدی می‌بودم.

Je n’aurais pas dû être si impoli devant mes parents.

نمی‌باست در برابر پدر و مادرم انقدر بی‌ادب می‌بودم.

ایده‌ی خیالی | L’opinion Illusoire

On croirait que cette maison a trois balcons mais on se rend compte que c’est un trompe-l’œil !

ما خیال کردیم که این خونه سه تا بالکن داره اما متوجه شدیم که خطای دید بوده!

On dirait que le scénario est réel !

می‌گن که این سناریو واقعیه!

Nous avons vu un tableau et on aurait dit que tous les personnages étaient réels !

ما تابلویی رو دیدیم که می‌گفت تمام شخصیت‌ها واقعی هستند!

حدس و گمان | L’hypothèse

Regarde la voiture là-bas, cela pourrait être celle du Julie.

اون ماشین رو اونجا ببین، احتمالا مال جولی باشه.

Il y a un cambriolage chez nous et d’après la police, les voleurs seraient entrés par le balcon.

یه سرقتی در خونه ما انجام شد و به‌عقیده‌ی پلیس، دزدها از طریق پنجره وارد شدند.

مطلب کاربردی: حروف‌ تعریف در زبان‌ فرانسه

اطلاعات تایید نشده | L’nformation non Confirmée

  • اگر به اخبار فرانسوی گوش کرده باشید، احتمالا متوجه اینکه اکثر افعال‌شان را با وجه conditionnel می‌گویند، شده‌اید .

 

Il ferait beau / pluvieux demain !

هوا فردا خوب / بارانی خواهد بود!

Un nouveau roman serait en vente.

یک رمان جدید به فروش می‌رسد.

Un accident a eu lieu sur l’autoroute A4, il y aurait trois blessés.

یک تصادف در اتوبان آ۴ رخ داده و سه مجروح در پی داشته است.

Un grave accident a eu lieu sur l’autoroute A4, il aurait dû avoir plusieurs blessés.

یک تصادف شدید در اتوبان آ۴ رخ داده است و باید (احتمالا) تعداد زیادی را مجروح کرده باشد.

انواع جملات شرطی | Le condition avec “Si”

جمله شرطی phrase conditionnelle یک جمله پیچیده است که شامل حداقل یک (می‌تواند چند تا باشد) عبارت وابسته subordonnée و عبارت اصلی principale آن است. یعنی عبارت وابسته دقیقا تابع فعل عبارت اصلی‌ست.

La phrase conditionnelle = une proposition principale + une ou qq proposition subordonnée

در زبان فرانسوی، ما سه نوع جمله شرعی داریم و آن‌ها را با کلمه si به معنای “اگر” بیان میکنیم :

نوع اول | 1ᵉ forme des phrase conditionnelles

نوع اول جملات شرطی در زمانی استفاده می‌شود که می‌خواهیم یک مسئله ممکن را در مورد زمان آینده بیان کنیم.

  • دقت کنید که جملات نوع اولی شرطی هستند اما conditionnel ندارند !
Si + présent + futur simple

Par exemple :

Si on a un jardin, on pourra avoir un chien.

اگه باغ داشته باشیم، می‌تونیم یه سگ داشته باشیم.

S’il fait beau demain, je ferai du vélo.

اگه فردا هوا خوب باشه، به دوچرخه‌سواری میرم.

Si je veux changer de pays, je choisirai la France.

اگه بخوام کشورم رو عوض کنم، کشور فرانسه رو انتخاب خواهم کرد.

  • این نوع، گاهی با زمان حال presént و وجه امری impératif هم کاربرد دارد، برای مثال :

زمان حال : Si tu veux, je peux t’aider.

اگه می‌خوای، من می‌تونم بهت کمک کنم.

امری : Si tu as le temps, aide-moi demain, s’il te plaît !

اگر زمان داری، لطفا فردا بهم کمک کن!

از دست ندهید: ضمایر مفعولی مستقیم و غیر مستقیم فرانسه

نوع دوم | 2ᵉ forme des phrase conditionnelles

نوع دوم جملات شرطی در زمانی استفاده می‌شود که می‌خواهیم یک عمل غیرمحتمل یا غیرممکن را در مورد زمان حال بیان کنیم.

Si + imparfait + conditionnel présent

Par exemple :

Si j’étais riche, j’achèterais une voiture.

اگر پولدار بودم، یه ماشین می‌خریدم.

Si je gagnais au loto, j’achèterai une très grande maison !

اگر لاتاری برنده شدم، یه خونه‌ی خیلی بزرگ می‌خریدم.

Si j’avais plus de temps, je lirais plus de livres en espagnol !

اگر زمانش رو داشتم، بیتشر کتابهای اسپانیایی می‌خوندم !

کلیک کنید: آموزش ساده اعداد به فرانسوی

نوع سوم | 3ᵉ forme des phrase conditionnelles

و نوع سوم جملات شرطی را در زمانی استفاده می‌کنیم که می‌خواهیم یک توجیه، پشیمانی یا حسرت را در مورد زمان گذشته بیان کنیم.

Si + plus-que-parfait + conditionnel passé

Par exemple :

Si j’avais eu de l’argent, j’aurais voyage au Canada et en Amérique.

اگر پول داشتم به کانادا و آمریکا سفر کرده بودم.

Si tu avais quitté Paris, tu aurais habité dans une belle et grande maison avec un jardin.

اگر پاریس رو ترک کرده بودی، در یک خانه بزرگ و زیبا با یک باغ زندگی کرده بودی.

Si j’avais fait des etudes, je ne serais pas reste si longtemps sans travail.

اگر درس خوانده بودم، اینقدر بیکار نبودم.

و در آخر، حتما جملات زیر را بادقت بخوانید تا تفاوت آن‌ها را به‌راحتی متوجه شوید :

Si tu étudies, tu réussiras ton examen.

اگه درس بخونی، امتحانت رو قبول میشی.

Si tu étudiais, tu réussirais ton examen.

اگه درس میخوندی، امتحانت رو قبول میشدی.

Si tu avais étudié, tu aurais réussi ton examen.

اگه درس خونده بودی، امتحانت رو قبول شده بودی.

سخن پایانی

در این مقاله، یکی از مهم‌ترین مباحث زبان فرانسوی یعنی وجه شرطی le conditionnel را به طور کامل و با مثال‌های بسیار توضیح دادم. این مبحث بسیار آسان است، کاربردهای بسیار زیادی دارد و اگر می‌خواهید حرفه‌ای به نظر برسید، حتما از آن در مکالمه‌ها و نوشته‌های خود استفاده کنید.

دیگر با چه وجه‌هایی از زبان فرانسوی آشنایی دارید؟

اشتراک گذاری مقاله در:
در کنار شما هستیم

مشاوره و ثبت‌نام در دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

🔴 برای ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، کلیک کنید.  ⬇️

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

35درصد تخفیف

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

جهت ثبت نام و دریافت دوره جامع زبان انگلیسی اسم و شماره همراه خود را وارد کنید.