آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

ضمایر مفعولی مستقیم و غیر مستقیم فرانسه (C.O.D و C.O.I)

ضمیر مفعولی مستقیم و غیر مستقیم در زبان فرانسه
off 55%
گیف دوره جامع

ضمایر C.O.D و C.O.I یکی از موضوعات بسیار مهمی که زبان‌آموزان در ابتدای مسیر زبان‌آموزی با آن مواجه می‌شوند. ضمایر مفعولی یا C.O.D و C.O.I، برای مواقعی است که شما می‌خواهید از تکرار کردن مفعول پرهیز کنید. این‌گونه جمله‌تان زیباتر و کوتاه‌تر می‌شود. در زبان فرانسه ضمایرمفعولی کاربرد فراوانی دارند و پیوسته استفاده می‌شوند. پس یادگیریشان بسیار حائز اهمیت است.

در این مقاله در ابتدا به بررسی صفر تا صد این مبحث خواهیم پرداخت و در آخر مقاله برایتان آزمون قرارداده‌ایم که می‌توانید پس از اتمام مطالعه‌ی این مقاله، آن را پاسخ دهید.

C.O.D یا ضمیر مفعولی مستقیم (بی‌واسطه)

C.O.D در فرانسه مخفف complément d’objet direct است. که در زبان فارسی به صورت ضمیر مفعولی مستقیم( یا بی‌واسطه) ترجمه می‌شود.

مفعول چیست؟ در دستور زبان، مفعول اسم یا یک گروه اسمی است که کاری روی آن انجام می‌شود و معنی جمله را کامل می‌کند.

حال هنگامی‌که مفعول در جمله بدون حرف اضافه آمده است، و می‌خواهیم آن را جایگزین کنیم، از C.O.D استفاده می‌‌کنیم.

حال چطور در جمله مفعول بدون حرف‌اضافه را تشخیص دهیم؟ با توجه به جمله، هنگامی که می‌خواهیم مفعول بدون حرف‌اضافه را در جمله تشخیص دهیم، باید با توجه به جمله  Qui? ( چه‌کسی) و Quoi? (چه چیزی) را بپرسیم و پاسخ دهیم.

نکته: C.O.D بعد از فعل در جمله استفاده می‌شود.

Le chat mange la souris.

برای مثال:  Le chat (subject) + mange (verbe) + la souris (quoi? ➡️ COD).

Le chat mange quoi? la souris.

 گربه موش را می‌خورد.

 C.O.D <- La souris

گربه چه‌چیزی را می‌خورد؟ موش را.

پس در این‌جمله، موش مفعول مستقیم است.

ضمایر مفعولی مستقیم عبارتند از :

مرا Me
ترا Te
او را(مذکر،مونث) Le, la
ما را Nous
شما را vous
آنها را (مذکر،مونث) Les

حال بیایید با توجه به مثال قبلی، در جمله از C.O.D استفاده کنیم:

جمله اصلی:

Le chat mange la souris.

جمله همراه با C.O.D:

Le chat la mange.


مثال‌های دیگر:

Il regarde la femme.

او به زن نگاه می‌کند.

Il regarde qui? la femme.

la femme ➡️ C.O.D

مطالعه کنید: حروف صدا دار و بی‌ صدا در زبان فرانسه


جمله همراه با C.O.D:

Il la regarde.

نکته:  ضمیر سوم شخص مفرد و جمع، هم برای اشخاص و هم برای اشیاء بکار برده می شود اما ضمایر (me,te,nous,vous) فقط برای اشخاص استفاده می شود.

نکته: همانطور که می دانید اگر حرف تعریف (le,la,les) قبل از اسم بیاید حرف تعریف هستند اما اگر قبل از فعل آورده شود ضمیرمفعولی می باشد.

نکته: اگر ضمایر le,la,les همراه با فعل‌های همچون aimer و connaitre بیاید، به معنای ترجیح شخصی بر دیگران است.

مثال:

Tu aimes Julie? Oui, je l’aime.

آیا تو جولی را دوست‌داری؟ بله من دوستش دارم.


نکته: در مورد نشان دادن علاقه و ترجیح به اشیا، ما ضمیر مفعولی بی واسطه را به کار نمی‌بریم:

Tu aimes le fromage? Oui, j’aime ça.

تو پنیر دوست داری؟ بله، دوست دارم.

بیشتر مطالعه کنید: آموزش الفبای زبان فرانسه 

ضمایر مفعولی مستقیم در جملات منفی

می‌دانیم که ضمایر مفعولی قبل از فعل قرار می‌گیرند. پس هنگامی که می‌خواهیم جمله را منفی کنیم، کافی است که منفی‌کننده را قبل ضمیر مفعولی و بعد از فعل بگذاریم.

مثال:

Je le regarde.

من به آن نگاه می‌کنم.

Je ne le regarde pas.

من به آن نگاه نمی‌کنم.


مثال:

Nous les connaissons.

ما آنها را می‌شناسیم.

Nous ne les connaisons pas.

ما آنها را نمی‌شناسیم.


Il invite ses amis.

او دوستانش را دعوت کرد.

Il invite qui?

ses amis ➡️  C.O.D


جمله همراه با C.O.D:

Il les invite.

Elle gare sa voiture dans la rue.

او ماشینش را در خیابان پارک می‌کند.

Elle gare quoi dans la rue?

sa voiture ➡️ C.O.D

Elle la gare dans la rue.

از دست ندهید: آموزش فعل در فرانسه

C.O.I یا ضمیر مفعولی باواسطه

C.O.I مخفف complément d’objet indirect است.

هنگامی که مفعول در جمله همراه با حرف‌اضافه à همراه می‌شود، برای جایگزین کردن آن باید از C.O.I یا ضمیر مفعولی با واسطه استفاده کنیم.

هنگامی‌که می‌خواهیم اسم را با ضمیرمفعولی بی‌واسطه جایگزین کنیم، می‌توانیم با پرسیدن سوال à qui?  مفعول جمله را مشخص کنیم.

مثال:

Je téléphone à mon père.

à qui? à mon père.

mon père مفعول غیرمستقیم جمله است.

جدول ضمایر مفعولی با‌واسطه در جدول زیر آمده است:

به من    Me
به تو Te
به او (مذکر،مونث) Lui
به ما Nous
به شما Vous
به آنها(مذکر،مونث) Leur

نکته مهم این است که ضمایری که در بالا اشاره شد فقط مربوط به اشخاص می باشد و نمی توانند جانشین اشیاء شوند.

نکته‌ی کلی: ضمایر Me, Te, Le قبل از اسمی که با حرف صدادار شروع می‌شود، به ‘m’, l’, t تبدیل می‌شوند.

مثال:

Elle l’adore.

او آن را دوست دارد.

مثال‌های زیر را ببینید:

Je offre un cadeau à ma mère.

من به مادرم یک کادو هدیه می‌دهم.

je offre à qui?

à ma mère ➡️ C.O.I

Je lui offre un cadeau.

من به او یک کادو هدیه می‌دهم.

کلیک کنید: آموزش ساده اعداد به فرانسوی


Je parle à mon amie en français.

من با دوستم به فرانسوی صحبت می‌کنم.

Je parle à qui?

à mon amie  ➡️ C.O.I

Je lui parle en français.

من با او به فرانسوی صحبت می‌کنم.


Je raconté ma journée à mon collegue.

من به همکارم درباره‌ی روزم گفتم.

Je raconté ma journée à qui?

à mon collegue

Je lui raconté ma journée

من به او درباره‌ی روزم گفتم.

مطلب کاربردی: انواع افعال دوضمیره در زبان فرانسه 

ضمایر مفعولی غیرمستقیم در جملات منفی

می‌دانیم که ضمایر مفعولی قبل از فعل قرار می‌گیرند. پس هنگامی که می‌خواهیم جمله را منفی کنیم، کافی است که منفی‌کننده را قبل ضمیر مفعولی و بعد از فعل بگذاریم.

مثال:

Je lui télephone.

من به او تلفن می‌کنم.

Je ne lui téléphone pas.

من به او تلفن نمی‌کنم.

Je leur parle.

من با آنها صحبت می‌کنم.

Je ne leur parle plus.

من دیگر با آنها صحبت نمی‌کنم.

فعل‌هایی که حرف‌اضافه‌ی à دارند.

در این قسمت یک سری فعل‌هایی که با حرف‌اضافه‌ی à همراه می‌شوند را برایتان لیست کرده‌ایم. توجه داشته‌باشید که هنگامی‌که حرف‌اضافه‌ی à  داریم از C.O.I استفاده می‌کنیم.

Parler à quelqu’un با کسی صحبت‌کردن
Demander quelque chose à quelque’un چیزی را از کسی درخواست کردن
Dire quelque chose à quelqu’un چیزی را به کسی گفتن
Téléphoner à queleu’un به کسی تلفن زدن
Emprunter quelque chose (à quelqu’un) چیزی را به کسی قرض‌دادن
Offrir à quelqu’un به کسی هدیه دادن
Écrire à quelqu’un به کسی نوشتن
Prêter à quelqu’un وام دادن- قرض دادن
Répondre à quelqu’un به کسی پاسخ دادن
Rendre quelque chose (à quelqu’un)  چیزی را (به کسی) پس دادن
Souhaiter quelque chose à quelqu’un چیزی را برای کسی آرزو کردن
penser à qn/qch فکر کردن
 Envoyer quelque chose (à quelqu’un) چیزی را (برای کسی) فرستادن

مطلب بسیار کاربردی: آموزش رنگ ها به فرانسوی

آزمون

Répondez aux question به سوالات زیر پاسخ دهید.

1-Vous téléphonez à votre mère le dimanche?

2-Vous écrivez souvent à vos amis?

3-   Vous répondez rapidement à vos clients?

سخن پایانی

امیدواریم که این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد. در مقاله‌های بعدی راجع به بقیه موضوعات دستور زبان فرانسه توضیح خواهیم داد. حتما نظرات خود را با ما در بخش دیدگاه وب‌سایت در میان بگذارید.

اشتراک گذاری مقاله در:
در کنار شما هستیم

مشاوره و ثبت‌نام در دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

🔴 برای ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، کلیک کنید.  ⬇️

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

off 55%

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

جهت ثبت نام و دریافت دوره جامع زبان انگلیسی اسم و شماره تماس خود را برای ما ارسال کنید.