آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

انواع افعال دوضمیره در زبان فرانسه + کاربرد آن‌ ها

افعال دو ضمیره فرانسه
off 55%
گیف دوره جامع

انواع افعال دوضمیره در زبان فرانسه از مباحث مهم و پر استفاده است که ما چهار کاربرد متفاوت برای استفاده کردن از فعل‌های دوضمیره داریم که تمام آن‌ها را با ذکر مثال و معنی برای شما توضیح خواهیم داد.

در این مقاله به یادگیری ضمایر انعکاسی، انواع فعل دوضمیره، کاربرد و نحوه استفاده‌شان میپردازیم و  همچنین لیستی از افعال دوضمیره به همراه معانی‌شان را در اختیارتان خواهیم گذاشت.

افعال دوضمیره

فعل دوضمیره به معنای فعلی‌ست که با یک ضمیر انعکاسی به کار می‌رود.

ضمایر انعکاسی

Nous -> nous

Je -> me *

Vous -> vous

Tu -> te *
Ils / Elles -> se *

Il / Elle -> se *

* نکته :

دقت داشته باشید که اگر فعل با حروف صدادار یا H muet شروع شده بود، نوشتار و تلفظ ما با حالت کلی تفاوت خواهد داشت : e حذف می‌شود و به جای آن از آپاستروف ‘ استفاده می‌کنیم.

me -> m             te -> t             se -> s

[در ادامه، آن‌ها را با مثال در جملات مختلف نشان خواهیم داد.]

مطالعه کنید: آموزش زبان فرانسه از صفر تا صد

لیست افعال دوضمیره

پیش از اینکه به استفاده و کاربردهای این دسته از افعال بپردازیم، نخست نگاهی به لیست و معانی آنها می‌اندازیم و فعل‌های مهم‌تر را مشخص می‌کنیم.

se préparer آماده شدن، خود را آماده کردن

se féliciter به هم تبریک گفتن se dédire حرف خود را پس گرفتن s’abstener غایب کردن
se promener گردش کردن، گشتن، دور دور کردن se formaliser رنجیدن، دلخور شدن se déjuger تغییر عقیده دادن s’abstenir خودداری کردن، صرف‌نظر کردن
se prononcer تلفظ شدن s’habiller پوشیدن، لباس پوشیدن se demander از خود پرسیدن s’adonner با جدیت به کاری پرداختن
se rappeler به یاد آوردن se hâter عجله کردن

se démoder از مد افتادن

s’aider به هم کمک کردن
se rapprocher نزدیک شدن s’inscrire ثبت‌نام کردن، نام‌نویسی کردن se dépêcher عجله کردن s’amuser سرگرم شدن، خود را سرگرم کردن
se rassembler دور هم جمع شدن s’intrésser علاقه داشتن، علاقه‌مند بودن se diriger رفتن به طرفِ s’apparentrer وصلت کردن، شبیه بودن
se raviser تغییر عقیده دادن se laver خود را شستن se dire به هم گفتن، به خود گفتن s’appeler نام داشتن
se regarder خود را نگاه کردن، به هم نگاه کردن، روبروی هم بودن se lever بلند شدن، پا شدن (از خواب)، طلوع کردن se disputer با هم دعوا کردن s’arrêter توقف کردن
se rencontrer همدیگر را ملاقات کردن، با هم آشنا شدن

se manger خورده شدن

s’ébattre جست و خیز کردن s’asseoir نشستن
se retourner برگشتن se marier ازدواج کردن، عروسی کردن s’endormir به خواب رفتن s’attarder دیر کردن
se réveiller بیدار شدن se marrer هر هر خندیدن s’ennuyer خسته شدن، کسل شدن، حوصله کسی سر رفتن se baigner شنا کردن
se sauver خود را نجات دادن se méfier بی‌اعتماد بودن، بدگمان بودن s’entraider به هم کمک کردن، یکدیگر را یاری دادن se balader گشتن، ول گشتن
se soucier نگران چیزی بودن se moquer مسخره کردن، دست انداختن، سر به سر گذاشتن s’évader فرار کردن، در رفتن se battre با هم جنگیدن / دعوا کردن، زد و خورد کردن
se souvenir به خاطر آوردن se nuir خود را اذیت کردن، یکدیگر را آزار دادن s’évanouir غش کردن، از حال رفتن، ناپدید شدن se blesser خود را زخمی کردن

se taire ساکت شدن، حرف نزدن

s’obstiner پافشاری کردن، اصرار ورزیدن s’envoler پرواز کردن، به سرعت گذشتن، غیب شدن se brosser مسواک زدن، بُرِس کشیدن (شانه زدن)
se téléphoner به هم تلفن کردن s’ouvrir باز شدن، شکوفا شدن، آغاز شدن s’envoyer موظف بودن se carier استخوان پوسیدن، دندان کرم خوردن /خراب شدن
se tromper اشتباه کردن se parler با هم حرف زدن، با خود حرف زدن s’exclamer فریاد کشیدن، اظهار تعجب کردن se carrer لم دادن
se trouver یافت شدن، بودن se pâmer از خود بیخود شدن se fâcher عصبانی شدن se casser شکسته شدن
se vendre به فروش رفتن، خود را فروختن se passer گذشتن، رخ دادن se fiancer نامزد شدن s’échapper از یاد رفتن، فراموش کردن
se périmer تاریخ چیزی گذشتن se fier اعتماد کردن se coucher خوابیدن

صرف فعل افعال دوضمیره

se laver خود را شستن

Nous nous lavons

ما خودمان را می‌شوییم.

Je me lave

من خودم را می‌شویم.

Vous vous lavez

شما خودتان را می‌شویید.

Tu te laves

تو خودت را می‌شویی.

Ils / Elles se lavent

آنها / ایشان (مونث / مذکر) خودشان را می‌شویند.

Il / Elle se lave

او (مونث / مذکر) خود را می‌شوید.

انواع کاربرد افعال دوضمیره

کاربردهای افعال دوضمیره به چهار دسته انعکاسی، دوطرفه، بدون هیچ دلیل منطقی و حالت مجهول تقسیم می‌شوند که تمام آن‌ها را ضمن توضیح کلی، با ذکر انواع مثال و جملات توضیح می‌دهیم.

فعل کمکی (auxilliare) تمامی افعال دوضمیره بدون استثنا، فعل بودن (être) است و باید دقت داشته باشید که مطابقت (مذکر و مونث) را انجام دهید، که در مقاله‌های آینده در مبحث passé composé به آن اشاره خواهیم کرد.

از دست ندهید: روزهای هفته، ماه‌ها و فصل‌ها در زبان فرانسوی

انعکاسی (reflechi)

اولین و پرکاربردترین استفاده از افعال دوضمیره حالت انعکاسی است، به معنی این که عمل فاعل منعکس می‌شود یا ساده‌تر : عمل فاعل به خود فاعل برمی‌گردد.

Je me regarde dans le miroir.

من خودم را در آینه می‌بینم.

Tu t’endors.

تو به خواب می‌روی.

Il se brosse les dents.

او (مذکر) دندان‌هایش را مسواک می‌زند.

Nous nous inscrit a un cours de grammaire.

ما یک کلاس گرامر ثبت‌نام می‌کنیم.

Nous nous lavons, comme toujours.

ما مثل همیشه خودمان را می‌شوییم.

Vous vous appelez comment?

اسم شما چیست؟

Pourquoi vous vous ennuyez?

چرا شما کسل هستید؟ / چرا شما حوصله‌تان سر رفته است؟

Ils s’habillent pour la fête de ce soir.

آن‌ها (مذکر) برای مهمانی امشب لباس می‌پوشند.

Mes filles se blessent.

دخترهایم به خودشان آسیب می‌رسانند.

مطالعه کنید: 5 کتاب جامع آموزش زبان فرانسه

دوطرفه (réciproque)

دومین حالت افعال دوضمیره که مانند حالت اول بسیار مورد استفاده است، حالت دوطرفه به معنی این که عمل مورد نظر به دو نفر برمی‌گردد و دوجانبه یا متقابل است.

Nous nous parlons.

ما با هم صحبت می‌کنیم.

Nous nous marions.

ما با هم ازدواج / عروسی می‌کنیم.

Vous vous nuissez.

شما (دو نفر) به خودتان آسیب می‌زنید.

Ils se regardent l’un l’autre.

آنها (مذکر) به هم نگاه می‌کنند.

Chaque jour, elles se téléphonent.

آن‌ها (مونث)، هر روز به هم تلفن می‌کنند.

مطلب کاربردی: آموزش اعضای بدن به فرانسوی

بدون هیچ دلیل منطقی (sans fonction logique)

همان طور که از عنوان این بخش پیداست، در مورد بعضی جملات با استفاده افعال دوضمیره هیچ دلیل منطقی‌ای وجود ندارد.

Mon frere s’aperçoit son erreur.

برادرم، اشتباه‌اش را دید / فهمید.

Cette histoire se passe en Anglettere.

این داستان / اتفاق در انگلیس اتفاق افتاد.

Elle * s’est echapée.

او (مونث) از یاد رفته است. (*زمان passé composé که همان طور که می‌بینید، مطابقت با مونث انجام گرفته شده.)

حالت مجهول (sens passif)

آخرین مورد استفاده حالت مجهول است که در مقاله‌های بعدی آن را به شما آموزش خواهیم داد.

La porte s’ouvre.

در باز شد.

Ce livre se vend très cher.

این کتاب خیلی گران به فروش می‌رود.

Cette salade se mange avec de la sauce mayonnaise.

این سالاد با سس مایونز خورده می‌شود.

Non, ce mot ne se prononce pas ainsi.

نه، این کلمه اینطوری تلفظ نمی‌شود.

سخن پایانی

در این مقاله به یادگیری ضمایر انعکاسی، انواع فعل دوضمیره، کاربرد و نحوه استفاده‌شان پرداخته شد و  همچنین اسامی افعال دوضمیره را مطالعه کردید. امیدواریم که این مطالب را به خوبی فرا گرفته باشید زیرا یکی از پایه‌های زبان فرانسه هستند و اهمیت بسیار بالایی دارند.

در صورت هر گونه مشکل و سوال در بخش نظرات با ما در ارتباط باشید.

اشتراک گذاری مقاله در:
در کنار شما هستیم

مشاوره و ثبت‌نام در دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

🔴 برای ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، کلیک کنید.  ⬇️

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

off 55%

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

جهت ثبت نام و دریافت دوره جامع زبان انگلیسی اسم و شماره تماس خود را برای ما ارسال کنید.