آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

آموزش رنگ ها به فرانسوی + ویدیو

رنگ به فرانسوی

رنگ‌ها از دسته صفاتی هستند که ما برای توصیف کلمات به طور متداول از آنها استفاده می‌کنیم و همچنین یکی از راه‌های گسترش لغات ما در زبان فرانسه به شمار می‌آیند.

در این مقاله از آکادمی روان، نخست لیستی از رنگ‌ها به زبان فرانسوی همراه با ترجمه آن‌ها و سپس مثال در انواع جمله و همچنین نحوه استفاده و جای‌گذاری آن‌ها را در جملات را توضیح خواهیم داد.

لیست رنگ‌ها به زبان فرانسوی

کلمه رنگ در زبان فرانسوی (couleur) که مونث (feminin) است و جمع آن را به صورت les couleurs می‌آوریم.

رنگ‌های پرکاربرد و اصلی را در لیست پایین و باقی رنگ‌ها را هنگام توضیح مثال‌ها و جملات قرار خواهیم داد.

لیست رنگ‌ها به زبان فرانسوی

اغلب رنگ‌ها هم مانند باقی صفات در زبان فرانسوی به دو صورت مذکر masculin و مونث féminin وجود دارند و وابسته به کلمه‌ای که در کنار آن قرار می‌گیرند تطابق پیدا می‌کنند (ولی برخی از آنها invariable به معنی غیرقابل‌تغییر هستند).

PERSAN فارسی

FRANÇAIS فرانسوی

سیاه، مشکی

noir (m)

noire (f)

خاکستری، طوسی

gris (m)

grise (f)

سفید

blanc (m)

blanche (f)

قهوه‌ای، خرمایی، بلوطی

marron

قرمز

rouge

نارنجی

orange

زرد

jaune

سبز

vert (m)

verte (f)

آبی

bleu (m)

bleue (f)

بنفش

violet (m)

violette (f)

صورتی

rose

مطالعه کنید: آموزش فعل در فرانسه 

کاربرد رنگ‌ها در زبان فرانسوی

Noir : la nuit, la chauve-souris, l’araignée

مشکی : شب، خفاش، عنکبوت

Gris : l’éléphant, la poussière, la roche, la souris

خاکستری : فیل، گرد و غبار، سنگ یا صخره، موش

Blanc : le lait, la neige, le nuage , le mouton, le papier, le sucre

سفید : شیر (خوراکی)، برف، ابر، گوسفند، کاغذ، شکر

Marron : le bois, le cigare, le cheval, le gland, la terre

قهوه‌ای : چوب، سیگار برگ، اسب، بلوط، خاک

Rouge: le cœur, la fraise, le pompier, la rose, le sang

قرمز : قلب، توت فرنگی، آتش‌نشان، گل رز (سرخ)، خون

Orange : le basket, la carotte, la citrouille, la mandarine, l’orange

نارنجی : بسکتبال، هویج، کدو تنبل، نارنگی، پرتقال

Jaune : le beurre, le citron, le fromage, le soleil

زرد : کره، لیموترش، پنیر، خورشید

از دست ندهید: معرفی آزمون‌های زبان فرانسه برای مهاجرت

Vert : la feuille, la grenouille, l’herbe, la laitue

سبز : برگ (گیاه / درخت)، قورباغه، گیاه، کاهو

Bleu : la baleine, le ciel, la mer, la myrtille, l’océan

آبی : نهنگ، آسمان، دریا، بلوبری، اقیانوس

Violet : l’ecchymose, le raisin

بنفش : کبودی، انگور

Rose : la barbe à papa, le porc

صورتی : پشمک، خوک

صفات مربوطه به رنگ‌ها | les adjectifs

در این بخش، لیستی از صفاتی برای رنگ‌ها قرار دادیم که فقط کافیست آن‌ها را برای توصیف دقیق‌تر در کنار رنگ مورد نظر بیان کنید.

تیره

sombre

روشن

clair (m)

claire (f)

پررنگ

foncé (m)

foncée (f)

کم‌رنگ

pâle

تند / سیر (پررنگ)

vif (m)

vive (f)

رنگارنگ

multicolore

یکدست

uni (m)

unie (f)

مطلب کاربردی: حروف صدا دار و بی‌ صدا در زبان فرانسه

انواع رنگ‌ها با مثال

جایگاه رنگ‌هایی که نقش صفت دارند، همیشه بعد از اسم است.

 • مشکی | le noir

صفت رنگ مشکی یا سیاه به دو صورت مذکر و مونث -> noir و noire

و حالت جمع آن‌ها به صورت -> noirs و noires است.

Les exemples :

Le chocolat noir شکلات تلخ (در اینجا رنگ مشکی به معنی خودش نیست و اصطلاح است)

Notre voiture est *noire. .ماشین ما مشکی است

* تطابق صفت مشکی با کلمه la voiture

J’aime mes vêtements *noirs. .من لباس‌های را مشکی دوست دارم

* تطابق صفت رنگ مشکی با کلمه les vêtements (m pluriel)


 • خاکستری | le gris

صفت رنگ خاکستری به دو صورت مذکر و مونث -> gris و grise

و حالت جمع آن‌ها به صورت -> gris و grises است.

Les exemples :

Des nuages *gris ابرهای خاکستری

Les cheveux de ma grand-mère sont très beaux, ils sont *gris. موهای مادربزرگم خیلی زیباست، خاکستری است

* تطابق صفت خاکستری با کلمه les nuages (m pluriel) و les cheveux (m pluriel)


 • سفید | le blanc

صفت رنگ سفید به دو صورت مذکر و مونث -> blanc و blanche

و حالت جمع آن‌ها به صورت -> blancs و blanches است.

Les exemples :

Le mur est blanc. .دیوار سفید است

Je voudrais acheter une robe *blanche. .من می‌خواهم یک پیراهن سفید بخرم

* تطابق صفت سفید با کلمه la robe

Les flocons sont *balncs. .دانه‌های برف، سفید هستند

* تطابق صفت سفید با کلمه les flocons (m pluriel)

مطلب کاربردی: آموزش الفبای زبان فرانسه


 • قهوه‌ای | marron

صفت رنگ قهوه‌ای invariable یعنی غیرقابل‌تغییر و حالت جمع هم ندارد.

Les exemples :

– Quelle couleur vous n’aimez pas? + Le marron. از چه رنگی خوشتان نمی‌آید؟ رنگ قهوه‌ای

Ma chaise est marron. .صندلی من قهوه‌ای است

La plupart des Iraniens ont les yeux *marron. .اکثر ایرانی‌ها، چشمانی قهوه‌ای رنگ دارند

* تطابق صفت را با اسم نداریم.


 • قرمز | le rouge

صفت رنگ قرمز invariable یعنی غیرقابل‌تغییر و فقط جمع آن به صورت -> rouges است.

Les exemples :

J’aime sa jupe rouge. .من از دامن قرمزش خوشم می‌آید

La plupart des tapis iranies sont *rouges. .اکثر فرش‌های ایرانی قرمز هستند

* تطابق صفت قرمز با کلمه les tapis (m pluriel)


 • نارنجی | l’orange

صفت رنگ نارنجی invariable یعنی غیرقابل‌تغییر و حالت جمع هم ندارد.

Les exemples :

Des citrouilles orange کدو تنبل‌های نارنجی

En automne, les feuilles deviennent de couleur orange. در پاییز، برگ‌ها به رنگ نارنجی درمی‌آیند

* در هیچ کدام از مثالها تطابق نداریم.


 • زرد | jaune

صفت رنگ زرد invariable یعنی غیرقابل‌تغییر و فقط جمع آن به صورت -> jaunes است.

Les exemples :

– Quelle est votre couleur préférée? + Ma couleur préférée est jaune. رنگ مورد علاقه شما چیست؟ رنگ مورد علاقه من زرد است

Les bananes sont *jaunes. موزها زرد رنگ هستند

* تطابق صفت زرد با کلمه les bananes (f pluriel)


 • سبز | le vert

صفت رنگ سبز به دو صورت مذکر و مونث -> vert و verte

و حالت جمع آن‌ها به صورت -> verts و vertes است.

Les exemples :

– On obtient quelle couleur en mélangeant le jaune et le bleu? + Le vert. از ترکیب رنگ زرد و آبی، چه رنگی به دست می‌آید؟ رنگ سبز

Un thé vert یک چای سبز

Une salade *verte یک سالاد سبز

* تطابق صفت سبز با کلمه la salade

Les feuilles sont *vertes. برگ‌ها (برگ درختان / گیاه‌ها) سبز رنگ هستند

* تطابق صفت سبز با کلمه les feuilles (f pluriel)


 • آبی | le bleu

صفت رنگ آبی به دو صورت مذکر و مونث -> bleu و bleue

و حالت جمع آنها به صورت -> bleus و bleues است.

Les exemples :

– De quelle couleur est le ciel? + Le ciel est bleu. آسمان چه رنگی است؟ آسمان آبی‌ست

Il a une balle *bleue. او (مذکر) یک توپ آبی دارد

* تطابق صفت آبی با کلمه la balle

Elle a les yeux *bleus. او (مونث) چشم‌های آبی رنگ دارد

* تطابق صفت آبی با کلمه les yeux (m pluriel)


 • صورتی | la rose

صفت رنگ صورتی invariable یعنی غیرقابل‌تغییر و فقط جمع آن به صورت -> roses است.

Les exemples :

J’aime les roses *roses. .من عاشق گل‌های رز صورتی هستم

Les enfants adorent les babres à papa *roses. .بچه‌ها عاشق پشمک‌های صورتی هستند

* تطابق صفت صورتی با کلمه les roses (f pluriel) و les barbes a papa (f pluriel)


 • بنفش | le violet

صفت رنگ بنفش به دو صورت مذکر و مونث -> violet و violette

و حالت جمع آنها به صورت -> vioets و violettes است.

Les exemples :

Le violet est le mélange de couleur rouge et de couleur bleue. بنفش، از ترکیب رنگ قرمز و رنگ آبی است

J’aime la couleur *violette, mais mon ami la déteste. من عاشق رنگ بنفش هستم اما دوستم از آن متنفر است

* تطابق صفت بنفش با کلمه la couleur

مطالعه کنید: انواع افعال دوضمیره در زبان فرانسه

سایر رنگ‌ها | les autres couleurs

argenté (m) argentée (f):  نقره‌ای

ivoire / blanc cremeux: عاجی / استخوانی
* brun (m) brune (f) : قهوه ای / خرمایی

Chatain : بلوطی (شاه بلوطی)

kaki : خاکی
rouge clair / ecarlate : قرمز روشن
rouge fonce : قرمز تیره
rouge bordeaux : قرمز شرابی
rouge profond / cramoisi : قرمز زرشکی
rouge brique : قرمز آجری
rouge sang : قرمز خونی
cerise : قرمز گیلاسی
magenta : سرخابی
fauve : حنایی
beige : بژ
jaune canari : زرد قناری
jaune citron : زرد لیمویی
or : طلایی
 *dore (m) doree (f) : طلایی
* blond (m) blonde (f) : بلوند
vert clair : سبز روشن
vert fonce : سبز تیره
vert citron : سبز لیمویی
vert emeraude : سبز زمردی
olivatre : زیتونی
bleu clair : آبی روشن
bleu foncé : آبی تیره
bleu ciel : آبی آسمانی
bleu azur : آبی لاجوردی
bleu marine : آبی دریایی
bleu canard / bleu-vert / sarcelle : سبزآبی
bleu turquoise : آبی فیروزه ای
cyan : فیروزه ای روشن
indigo : نیلی / سرمه ای
corail : صورتی مرجانی
saumon : گلبهی
lilas : یاسی (بنفش خیلی کمرنگ)
pourpre (m) pourpree (f) : ارغوانی
mauve : ارغوانی روشن
Prune : آلویی (نوعی ارغوانی)

* رنگ‌های ستاره‌دار برای توصیف رنگ مو به کار می‌روند و همچنین اصطلاح poivre et sel به معنای رنگ موی جوگندمی است.

 

سخن پایانی

امیدواریم که به آسانی توانسته باشید مبحث رنگ‌ها به زبان فرانسوی را به خوبی یاد گرفته باشید؛ و باز هم مانند همیشه تاکید می‌کنیم که هر مبحثی در زبان فرانسوی نیازمند و لازم به تمرین، تکرار و پشتکار شما دارد، پس پیشنهاد می‌شود تا زمانی که در سطح مبتدی هستید اینگونه مباحث را به خوبی و با دقت مطالعه کنید تا در سطوح بالاتر به مشکل بر نخورید.

اگر مسئله‌ای در خصوص مبحث رنگ‌ها، صفات‌شان و مشکلی در تطابق آن‌ها در جملات دارید حتما برای ما کامنت کنید.

اشتراک گذاری مقاله در:
در کنار شما هستیم

مشاوره و ثبت‌نام در دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

روزها
ساعت
دقیقه
ثانیه ها

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

🔴 برای ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، اسم و شماره خود را در فرم زیر وارد کنید:

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

لطفا بعد از وارد کردن شماره مجدد وارد فرم شوید و کد تایید را وارد کنید.🌹

off 55%
روزها
ساعت
دقیقه
ثانیه ها