آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

گرامر would در زبان انگلیسی + تمام کاربردها با مثال

کاربرد would در زبان انگلیسی

فعل کمکی کاربرد would که جزء افعال مُدال است که کاربردهای فراوانی در زبان انگلیسی دارد. شما ممکن است فعل کمکی would را در جملات شرطی نوع دوم دیده باشید.  این فعل کمکی مُدال را می‌توان در زمان گذشته به جای will برای اشاره به کارهایی که احتمالا در آینده انجام می‌شود، به‌کار برد. همچنین، در برخی موارد فقط برای رسمی نشان دادن موقعیت استفاده می‌شود.

این‌ها دو نمونه از موارد استفاده متعدد فعل کمکی would است. اگر قصد دارید بیشتر با این فعل کمکی و کاربردهای آن آشنا شوید، مطلب ما را تا انتها مطالعه کنید. ما در این محتوا تلاش کردیم با ارائه مثال‌های فراوان تمام نکات کاربردی گرامر would را به زبان ساده برای شما بیان کنیم.

گرامر would

قبل از اینکه به طور کلی در  مورد گرامر would صحبت کنیم، خوب است بدانید که will  و would هر دو از انواع مدال‌هایی هستند که در مورد تمایل و یا موقعیت‌های فرضی استفاده می‌شوند. از will برای صحبت در مورد رویدادهای آینده بهره گرفته می‌شود و  would به عنوان شکل گذشته will است.

فعل کمکی would یک فعل مُدال است که معنی خاصی ندارد. ما اساسا از would برای:

 • صحبت درباره گذشته
 • صحبت درباره‌ی آینده در زمان گذشته
 • بیان شرط

استفاده می‌کنیم.

علاوه بر این، فعل کمکی would برای بیان آرزو، امید، عقیده و یا درخواست مودبانه در انگلیسی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ساختار فعل کمکی would

ساختار اصلی فعل کمکی would به شکل زیر است:

… + فعل اصلی جمله + would + فاعل

Anita said (that) she would bring the drinks.

آنیتا گفت (که) نوشیدنی‌ها را می‌آورد.

توجه: فعل کمکی would برای تمامی فاعل‌ها (مفرد و جمع) به یک شکل است و تغییر نمی‌کند.
همچنین، فعل اصلی بعد از would در بیشتر موارد بصورت شکل اصلی‌اش بکار می‌رود. اما در برخی موارد به‌صورت ” قسمت سوم فعل+ have” می‌آید:

They would have gone.

آن‌ها احتمالا رفته‌اند.

مطالعه کنید: آموزش انواع فعل در زبان انگلیسی

ساختار منفی would

برای منفی کردن، کافی است فعل کمکی would را به wouldn’t تغییر دهید. البته در موقعیت‌های رسمی بهتر است از would not برای ساختار منفی استفاده کرد.

She would not go.

او احتمالا نمی‌آید.

This darn washing machine wouldn’t turn on this morning.

این ماشین لباسشویی لعنتی امروز صبح روشن نمی‌شود.

There wouldn’t be any food in the house.

هیچ غذایی در خانه وجود نخواهد داشت. (احتمالا هیچ غذایی در خانه نیست)

Your father would not approve.

پدرت احتمالا قبول نخواهد کرد.

مطالعه کنید: آموزش ساختار جملات منفی زبان انگلیسی

ساختار جمله پرسشی با would

برای جملات پرسشی ، دو ساختار کلی داریم:

برای سوالی کردن این عبارت، فعل کمکی would را در ابتدای جمله قرار می‌دهیم. به‌عبارت دیگر، جای فاعل جمله و فعل کمکی را عوض می‌کنیم.

Would that be a good idea?

ایده خوبی خواهد بود؟

Would you help me, please?

ممکن است به من کمک کنی، لطفا؟

Well, we’ve given you a lot of information. Would you like to practice now?

خوب ، ما اطلاعات زیادی به شما داده‌ایم. آیا دوست دارید الان تمرین کنید؟


اگر از کلماتی سوالی مانند wh برای سوالی کردن این عبارت استفاده می‌کنید، باید این کلمات را در ابتدای جمله به‌کار ببرید. سپس با تغییر جایگاه فعل کمکی would و فاعل جمله خود را بسازید.

Where would you drink your tea?

کجا دوست دارید چای‌تان را بنوشید؟

Who would help us?

چه کسی به ما کمک می‌کند؟

کاربردهای would

مهم‌ترین کاربردهای فعل کمکی مُدال would به شرح زیر است:

1-صحبت از آینده احتمالی در زمان گذشته

هرگاه در مورد زمان گذشته، بخواهیم به یک احتمال، قصد یا انتظار در مورد آینده اشاره کنیم، به جای will از would استفاده می‌کنیم. به عنوان مثال:

In London she met the man that she would one day marry.

در لندن با مردی آشنا شد که ممکن بود روزی با او ازدواج کند.

He left 5 minutes late, unaware that the delay would save his life.

او پنج دقیقه دیر (آنجا را) ترک کرد. غافل از اینکه این تاخیر جان او را نجات می‌دهد.

We thought Tom would be there by now.

ما فکر می‌کردیم تام تا الان آنجا باشد.

برای آموزش بیشتر درباره زمان آینده در گذشته انگلیسی کلیک کنید.

2-صحبت درباره عدم توانایی یا بی‌میل به انجام یک کار در گذشته

برای بیان توانمندی یا میل به انجام کاری در زمان گذشته، از would استفاده می‌کنیم. البته ساختار منفی در این حالت بیشتر کاربرد دارد.

This washing machine wouldn’t turn on this morning.

این ماشین لباسشویی امروز صبح نمی‌توانست روشن شود. (روشن نمی‌شد)

My grandma wouldn’t eat previous night’s leftovers. She would say they were stale.

مادربزرگم غذای شب گذشته را نمی‌خورد. او می‌گوید آن‌ها مانده هستند.

مطلب مفید: آموزش زمان گذشته ساده انگلیسی با 100 مثال

3-برای بیان فرض و احتمال

هرگاه بخواهیم اطمینان یا احتمال خود را درباره موضوعی در گذشته‌ی نزدیک به آینده نشان دهیم، از would استفاده می‌کنیم:

A: There was a woman here just now asking about renting the car.

همین الان زنی اینجا بود که درباره اجاره ماشین می‌پرسید.

B: That would be Ms. Smith. She is one of my old friends.

احتمالا خانم اسمیت بوده است. او یکی از دوستان قدیمی من است.

مطالعه کنید: آموزش تمام زمان‌ ها در انگلیسی

4-بیان درخواست مودبانه

برای بیان درخواست بسیار مودبانه و رسمی از would استفاده می‌کنیم.

Would you please clean the yard for me?

ممکن است حیاط را برای من تمیز کنی؛ لطفا؟

Would you make dinner?

ممکن است شام درست کنی؟

پکیج‌های آکادمی کریمی

5-بیان علاقه و میل به انجام کاری

از عبارت would like برای بیان علاقه در لحظه استفاده می‌شود.

Where would they like to go for their vacation?

دوست دارند برای تعطیلات کجا بروند؟

I would like to go to the museum later.

دوست دارم بعداً به موزه بروم.

توجه: می توان در موقعیت‌های بسیار رسمی یا جملات پرسشی به جای عبارت “would like” از “would care” نیز استفاده کرد. به مثال‌های زیر دقت کنید:

I would not care to live in a humid climate

برام مهم نیست که در آب و هوای مرطوب زندگی کنم.

Would you care to go to the cinema, with me later?

آیا دوست دارید بعداً با من به سینما بروید؟


علاوه بر این می‌توان بعد از ساختار “would like” به جای فعل به شکل اصلی، از یک عبارت اسمی برای نشان دادن علاقه به چیزی استفاده کرد.

Ask your friend if she would like for some cake.

از دوستت بپرس آیا کمی کیک میل دارد؟

6- جملات شرطی

از would در جملات شرطی نوع دوم (second conditionals) استفاده می‌شود. جملات شرطی نوع دوم برای بیان شرط در حالت غیرممکن یا با احتمال کم بکار می‌روند.

If we had left earlier, we would have been able to stop off for a coffee on the way.

اگر زودتر رفته بودیم، می‌توانستیم در راه برای (نوشیدن) قهوه توقف کنیم.

If we went to Chile, we’d have to go to Argentina as well. I’d love to see both.

اگر به شیلی می‌رفتیم ، باید به آرژانتین نیز می‌رفتیم. من دوست دارم هر دو را ببینم.

7-اظهارنظر مودبانه

از فعل کمکی would به‌همراه افعال think (فکر کردن) و expect (انتظار داشتن) برای بیان نظرمان به شکل محترمانه‌تر و رسمی‌تر استفاده می‌کنیم.

One would have thought that the situation would be improved by now.

ممکن بود کسی تصور کند شرایط تا الان بهبودیافته است.

They would expect that the board of directors will disagree with this offer.

آن‌ها انتظار داشتند هیئت مدیره با ابن پیشنهاد مخالفت کند.

توجه: می‌توان بعد از would یک کلمه پرسشی بکار برد و بدین شکل نظر کسی را مودبانه پرسید.

What would you suggest they do first?

به آنها پیشنهاد می کنید ابتدا چه کاری انجام دهند؟

8-بیان پیشنهاد به صورت مودبانه

از فعل کمکی would به‌همراه اول شخص برای بیان پیشنهاد مودبانه استفاده می‌شود. در این حالت، معمولا از “if I were you” در ابتدا یا انتهای جمله استفاده می‌شود.

I would apologize to the teacher if I were you.

اگر جای تو بودم از معلم معذرت خواهی می‌کردم.

توجه: اگر بخواهیم این حالت را برای دوم شخص یا سوم شخص بکار ببریم، از فعل to be و صفاتی مانند wise(عاقل)/ smart(باهوش)/ … استفاده می‌کنیم.

We think he would be wise to be more careful with his phone.

ما فکر می‌کردیم او (به اندازه کافی) عاقل هست که بیشتر مراقب موبایلش باشد.

جایگزین‌های فعل کمکی would

فعل کمکی would را در بسیاری از موارد می‌توان با افعال مُدال دیگر عوض کرد. به‌عنوان مثال، در جملات شرطی نوع دوم می‌توان فعل کمکی could یا might را جانشین would کرد. البته معنی جمله کمی تغییر خواهد کرد. به مثال‌های زیر دقت کنید.

If I had $1000, I could buy a new mobile phone.

اگر 1000 دلار داشتم، می‌توانستم یک موبایل جدید بخرم.

در این مثال، احتمال انجام شدن جمله‌ی نتیجه بیشتر است.


If I were younger, I might go up to the top of the tree.

اگر جوان‌تر بودم ، ممکن بود تا نوک درخت بالا بروم.

در این مثال، احتمال انجام دادن جمله‌ی نتیجه ضعیف است.


علاوه بر این، در انگلیسی بریتیش از should به جای would برای ایجاد حالت مودبانه‌تر و رسمی‌تر استفاده می‌شود.

.I should apologize to the teacher if I were you

اگر جای تو بودم، می‌بایستی از معلم عذرخواهی می‌کردم.

مطلب مفید: تفاوت گرامر would rather و prefer چیست؟

مقایسه بین کاربرد will و would

با انواع کاربرد would در جملات آشنا شدید، برای اینکه اطلاعات بیشتری در مورد کاربرد would در انگلیسی بدانید؛ خوب است دو جدول زیر را به دقت مطالعه نمایید:

Will
کاربرد مثال
پیش بینی آینده You will become a doctor.
بیان برنامه‌ها و تصمیمات I will travel to Japan.
درخواست از کسی برای انجام کاری Will you close the door?
دعوت کردن از کسی Will you come for dinner?
ارائه پیشنهاد Will you stop being too pessimists?
دستور دادن به کسی برای انجام چیزی You will study your lessons!
قول دادن برای انجام کاری در آینده I will send the e-mails.

 

 

would
کاربرد مثال
گذشته will They didn’t say it would take this long.
تصویر سازی از آینده (شرطی نوع 2 و 3) If I were you I would get divorced.
فعالیت معمولی و منظم در گذشته My mother would bake a cake every night back then.
ابراز امتناع در گذشته He wouldn’t talk to her unless she calls first.
ارائه درخواست مودبانه Would you like a cup of tea?

مثال‌هایی از would

در ادامه چند جمله با would برای شما ارائه شده است تا بتوانید با تمرین و تکرار بیشتر در مورد این موضوع آن را بهتر درک کنید و در مکالمات روزمره خود به کار ببرید.

Would you like to go to the movies with me tonight?

دوست داری امشب با من به سینما بروی؟

Would you like some more tea?

آیا یک چای دیگر می‌خواهید؟

would be happy to help you with preparation for your exam.

خوشحال می‌شوم برای آمادگی در امتحان به شما کمک کنم.

Would you like to have a coffee with me? Yes, I would.

دوست داری با من قهوه بخوری؟ بله.

It would be nice to have a barbecue.

خوبه که یک باربکیو داشته باشید.

Nobody would believe me if I told them I had seen a UFO.

اگر به آنها بگویم که یک آدم فضایی دیده‌ام، هیچکس من را باور نمی‌کند.

would like to point out that you need to review those numbers.

من می‌خواهم به این نکته اشاره کنم که بهتره آن اعداد را بررسی کنید.

wouldn’t agree with that.

من با آن موافق نیستم.

Before internet people would send letters to each other.

قبل از وجود اینترنت، افراد برای یکدیگر نامه می‌فرستادند.

When I was at school I would get up before everyone else in our house.

وقتی به مدرسه می‌رفتم، قبل از سایر افراد خانواده از خواب بیدار می‌شدم.

When I was in Paris last year I thought I would spend hours sitting at coffee shops writing ideas for my novel.

وقتی سال گذشته در پاریس بودم، فکر می‌کردم ساعت‌ها در کافه‌ها بنشینم و ایده‌هایی برای رمانم بنویسم.

She promised she would send a postcard from Peru.

او  قول داد که یک کارت پستال از پرو برایم بفرستد.

I told you he would help us.

من گفتم که او به ما کمک می‌کند.

He said he wouldn’t help us.

او گفت به ما کمک نمی‌کند.

My son wouldn’t eat his food.

پسرم غذایش را نمی‌خورد.

ویدئو کاربردهای would در زبان انگلیسی

 

سخن پایانی 

امیدواریم این مقاله از آکادمی روان برای شما زبان آموزان عزیز مفید واقع شده باشد و توانسته باشیم به خوبی تمام نکات مربوط به کاربرد would را برای شما بازگو کرده باشیم. اگر سوالی در رابطه با ساختار یا کاربرد این فعل کمکی مدال دارید، لطفا پرسش خود را در قالب کامنت به ما منتقل کنید.

5 پاسخ

  1. سلام وقتتون بخیر. در 99 درصد موارد وقتی if و wish بیاد، was حذف می‌شود و به جای آن were می‌آید.
   برای مثال I wish, I were you و برای if هم مثالش در مقاله اومده.

 1. سلام ممنون از توضیحات جامع و خوبتون♥️🙏🏻
  این مبحث توی کدوم ترم آموزش داده شده؟
  من الان فصل دوم از ترم متوسط هستم اما تاحالا استاد کریمی این مبحث رو تدریس نکردن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری مقاله در:
به جمع زبان‌آموزان ما در تلگرام بپیوندید
ارتباط با ما
پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

اسم و شماره خود را در فرم زیر وارد کنید تا مشاورین ما جهت ثبت نام دوره باشما تماس بگیرند تا مشاوره شوید.

off 55%