آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

ضمایر نامعین در انگلیسی | گرامر Indefinite Pronouns

ضمایر نامعین انگلیسی کدامند؟
off 55%
گیف دوره جامع

برای صحبت کردن در مورد شخص یا موضوع مبهم از ضمایر نامعین انگلیسی (indefinite pronouns) استفاده می‌شود که ممکن است در صحبت های روزمره مورد استفاده قرار گیرد. در ادامه مقاله با ما همراه باشید تا نکات ضروری در مورد ضمایر نامعین انگلیسی را در کنار هم بررسی کنیم.

اسم‌ها بخش مهمی از گفتار هستند که به افراد، مکان ها، چیزها و ایده‌ها اشاره می‌کنند. گاهی اوقات اضمایر نامعین در انگلیسیسامی نیاز به استراحت دارند و از ضمایر می‌خواهند که جای خالی آن‌ها را پر کنند. ضمایر می‌توانند تمام کارهایی که اسم ها انجام می دهند (مانند فاعل یا مفعول) ‌را داشته باشند. با این حال نوع خاصی از ضمیر وجود دارد که به نظر نمی‌رسد انگیزه زیادی برای انجام کار خود داشته باشد که نام این دسته از ضمایر، ضمیر نامعین است. ضمایر نامشخص به جای دادن مشخصات، فقط به طور مبهم یا به طور کلی به کلماتی که جایگزین می‌شوند اشاره خواهند داشت.

کاربرد ضمایر نامعین انگلیسی

ضمایر نامعین (indefinite pronouns) مانند تمام ضمایر در انگلیسی جایگزین یک اسم یا عبارت اسمی در جمله هستند؛ اما مرجع آن ها نامشخص است. یعنی به شخص، مکان یا شی خاصی اشاره نمی‌کنند. این ضمایر در مقابل ضمایر معین (definite pronouns) یعنی I، you، he، she،  it، we، they قرار می گیرند.

ما از ضمایر نامعین انگلیسی برای اشاره به افراد یا چیزهایی استفاده می‌کنیم که دقیقا نمی‌دانیم آن‌ها چه کسی یا چه چیزی هستند.

ما از ضمایر نامعین که به body یا one ختم می‌شوند برای اشخاص و از ضمایری که در انتهای آن‌ها thing قرار گرفته است، برای اشیا استفاده می‌کنیم.

Everybody enjoyed the concert

همه از کنسرت لذت بردند

I opened the door but there was no one at home

در را باز کردم اما کسی در خانه نبود

درس مرتبط: آموزش ضمایر ملکی و صفات ملکی انگلیسی

پکیج جامع مکالمه

جدول ضمایر نامعین انگلیسی

رایج‌ترین ضمایر نامعین انگلیسی عبارتند از:

indefinite pronouns

اگر ضمیر نامعین باشد فعل مفرد است یا جمع؟

everybody  با is میاد یا با are؟

بعد از ضمیر نامعین از فعل مفرد استفاده می‌کنیم.

Everybody loves Sally

همه سالی را دوست دارند

Everything was ready for the party

همه چیز برای مهمانی آماده بود

برای آموزش انواع فعل انگلیسی کلیک کنید.

نکته: برای ارجاع به ضمایر نامعین از ضمایر جمع استفاده می‌شود یعنی وقتی قصد دارید در جمله خود به ضمیر نامعین اشاره کنید، باید از ضمیر جمع کمک بگیرید.

Everybody enjoyed the concert. They stood up and clapped

همه از کنسرت لذت بردند. آن‌ها ایستادند و کف زدند


ضمایر نامعین مفرد شامل ضمایر زیر می‌شوند:

another, anybody, anyone, anything, each, either, enough, everyone, everybody, everyone, everything, less, little, much, neither, nobody, no one, nothing, one, other, somebody, someone, something

هنگامی که این ضمایر در یک جمله استفاده می‌شوند، معمولاً یک فعل مفرد به خود می‌گیرند.

مثال در جمله:

Everyone was shocked by the sudden announcement

همه از این اطلاعیه ناگهانی شوکه شدند

Little is known about the ancient civilization

اطلاعات کمی در مورد تمدن باستانی وجود دارد

My data shows that nobody thinks a hot dog is a sandwich

داده های من نشان می‌دهد که هیچ کس فکر نمی‌کند هات داگ یک ساندویچ است

Something smells really good in the kitchen

چیزی در آشپزخانه واقعا بوی خوبی می دهد

ضمایر نامعین جمع شامل ضمایر زیر می‌شوند:

both

 few

fewer

many

others

several

لینک مفید: فعل to be چیست؟

در جملاتی که این ضمایر به کار برده می‌شوند، باید فعل به صورت جمع آورده شود.

مثال در جمله:

Both of my friends are hungry

هر دو دوست من گرسنه هستند

We invited all of the neighbors to the picnic, but few have come

ما همه همسایه ها را به پیک نیک دعوت کردیم، اما تعداد کمی آمده اند

Several of the boys know how to swim

چند تا از پسرها شنا  بلدند

This particular plane functions underwater, but others do not

این هواپیمای خاص در زیر آب کار می کند، اما هواپیماهای دیگر این کار را نمی کنند

ضمایر نامعینی که می‌توانند مفرد یا جمع باشند:

all, any, more, most, none, some, such

مثال در جمله

All of my sisters are blonde

همه خواهرهای من بلوند هستند

Most of the town is covered in snow

بیشتر شهر پوشیده از برف است

جمله پرسشی با ضمایر نامعین 

 

جمله سوالی با ضمایر نامعین

هرگاه انتظار پاسخ مثبت داشته باشیم، در جملات yes/no question با ساختار مثبت، از ضمایر با ساختارهای any و every  استفاده می‌کنیم.

Is everyone in the house?

همه در خانه هستند؟

Is there anything to eat?

چیزی برای خوردن هست؟

ضمایر نامعین دارای some چه در جملات پرسشی منفی باشند چه مثبت، این مفهوم را می‌رسانند که گوینده در انتظار جواب مثبت است.

Is she looking for someone?

او دنبال کسی می گردد؟

Aren’t they looking for someone?

آن‌ها دنبال کسی نمی‌گردند؟

از دست ندهید: ضمایر انعکاسی انگلیسی کدامند؟

ضمایر نامعین any در جملات مثبت

هرگاه ضمایر نامعین any شامل anything، anyone، anywhere و anybody در جمله‌های مثبت بیایند، معنی آن‌ها تا حد زیادی مشابه every  است. یعنی “هر چیزی”، “هرکسی” و “هر جایی”.

I would go anywhere. I just don’t want to stay here anymore.

هر جایی بشود می روم. فقط دیگر دلم نمی‌خواد اینجا بمانم.

Anyone who wants to help to redecorating the house is welcomed.

هر کسی که می‌خواهد در دکور دوباره خانه کمک کند، پذیرایش هستیم.

نکته ) در جملات منفی از ضمایر همراه با no استفاده می‌کنیم، نه ضمایر همراه با any.

Nobody came

هیچکس نیامد

بیان این جمله به شکل Anybody didn’t come اشتباه است.

لینک مفید: بیشترین کاربرد گرامر some و any در زبان انگلیسی

نکته 2 ) در جملاتی که دارای یک ضمیر نامعین منفی هستند، نباید فعل را نیز منفی کرد.

Nobody came

شکل  غلط جمله

Nobody didn’t come

مثال دوم

Nothing happened

شکل غلط جمله

Nothing didn’t happen

ساخت ضمیر ملکی با کمک ضمایر نامعین انگلیسی
ساخت ضمیر ملکی با کمک ضمایر نامعین انگلیسی

مالکیت با کمک ضمایر نامعین انگلیسی

در زبان انگلیسی می‌توان با اضافه کردن ‘s به یک ضمیر نامعین، یک ضمیر ملکی ساخت.

They were staying in somebody’s house

آن‌ها در خانه ی شخصی می ماندند

?Is this anybody’s coat

آیا این کت کسی است؟

نکته) اگر پس از ضمایر نامعین else آورده شود، اشاره به افراد یا چیزهای دیگری دارد؛ یعنی برای اشاره به افراد و اشیاءِ دیگر همراه با آن‌هایی که در جمله بیان شده است، بعد از ضمایر نامعین از else استفاده می‌شود.

If Michael can’t come, we’ll call somebody else

اگر مایکل نتواند بیاید، با شخص دیگری تماس می گیریم

I think this is somebody else’s coat

فکر می کنم این کت شخص دیگری است

از دست ندهید: ضمایر نسبی انگلیسی چیست؟

مثال ضمایر نامعین انگلیسی در جمله

I would like to go somewhere this summer

دوست دارم این تابستون جایی برم

Someone gave me this book

یک نفر این کتاب را به من داد

I won’t tell your secret to anyone

راز تو را به کسی نمی گویم

I bought everything at the mall

من همه چیز را از مرکز خرید خریدم

They can choose anything from the menu

آن‌ها می‌توانند از منو هر چیزی را انتخاب کنند

You may invite anybody you want to your birthday party

می‌توانید هر کسی را که می‌خواهید به جشن تولد خود دعوت کنید

I don’t have anything to eat

من چیزی برای خوردن ندارم

She didn’t go anywhere last week

او هفته گذشته جایی نرفت

I can’t find anyone to come with me

من نمی‌توانم کسی را پیدا کنم که با من بیاید

I know nothing about it

من در این مورد هیچ چیز نمی دانم

شما می‌توانید سایر مقالات آموزش گرامر زبان انگلیسی گام به گام از مبتدی را به صورت رایگان مطالعه کنید.

اشتراک گذاری مقاله در:
در کنار شما هستیم

مشاوره و ثبت‌نام در دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

🔴 برای ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، کلیک کنید.  ⬇️

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

off 55%

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

جهت ثبت نام و دریافت دوره جامع زبان انگلیسی اسم و شماره تماس خود را برای ما ارسال کنید.