آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

ضمایر انعکاسی در انگلیسی کدامند؟ | Reflexive Pronouns

ضمایر انعکاسی در انگلیسی

در درس‌های قبلی «آکادمی روان»، انواع ضمایر انگلیسی را  به‌طور کامل توضیح دادیم. ضمایر انگلیسی هم یکی از اجزاء کلام (Parts of Speech) هستند. در این مقاله، قصد داریم کاربرد «ضمایر انعکاسی» (Reflexive Pronouns) را آموزش دهیم و به گرامر و کاربرد ضمایر انعکاسی در انگلیسی اشاره کنیم.

در زبان انگلیسی زمانی که فاعل و مفعول جمله یکسان باشد، از ضمایر انعکاسی استفاده می‌کنیم که در زبان فارسی این ضمایر را با «خود» می‌شناسیم. کلماتی که به self یا selves ختم می‌شوند، در رده ضمایر انعکاسی انگلیسی قرار گرفته و گاهی اوقات برای بیان تاکید هم به‌کار می‌رود به طور مثال: این کار توسط خود من انجام شد.

ضمایر انعکاسی انگلیسی کدامند؟

ضمایر انعکاسی انگلیسی شامل myself, yourself, himself, herself, oneself, itself, ourselves, yourselves و themselves می‌شوند. جدول ضمایر انگلیسی را مشاهده کنید:

 

جدول ضمایر انعکاسی

 

ضمایر انعکاسی یا reflective pronouns ضمیرهایی هستند که به عنوان مفعول جمله استفاده می‌شوند. این ضمایر در زبان فارسی معمولا به صورت صرف شده از واژه “خود” نوشته می شوند. مانند خودم، خودش،…

لینک مفید: چگونه زبان انگلیسی را در کنکور 100 بزنیم؟

کاربرد ضمایر انعکاسی در انگلیسی

هرگاه فاعل و مفعول جمله هر دو به یک شخص یا یک شی اشاره داشته باشند، از ضمایر انعکاسی انگلیسی استفاده می‌کنیم. این ضمایر به دو صورت به کار می‌روند:

۱- بعد از افعال اصلی ۲- بعد از حروف اضافه

1. ضمایر انعکاسی انگلیسی در جایگاه مفعول

زمانی که در جمله فاعل و مفعول یکسان است، ضمایر انعکاسی در جایگاه مفعول مستقیم قرار می‌گیرند.

.Jack decided to reward Mary with a dinner out

جک تصمیم گرفت با یک شام، به ماری جایزه بدهد.

اگر بخواهید این جمله را به «جک تصمیم گرفت با یک شام به خودش جایزه بده» تغییر دهید، باید از ضمایر انعکاسی استفاده کنید.

Jack decided to reward himself with a dinner out.

علاوه بر مفعول مستقیم، ضمایر انعکاسی می‌توانند در جایگاه مفعول غیر مستقیم هم مورد استفاده قرار گیرند.

Tom pours a cup of tea for me every morning.

تام هر روز صبح یک لیوان چای برای من می‌ریزد.

برای تغییر این جمله به «تام هر روز صبح برای خودش یک لیوان چای می‌ریزد» باید بگویید:

Tom pours a cup of tea for himself every morning.

نکته: برخی افعال اگر با ضمایر انعکاسی همراه شوند، معنای متفاوتی می‌گیرند. مانند:

Would you like to help yourself to another coffee? = Would you like to take another coffee.

نکته ی ضمایر انعکاسی

2. استفاده از ضمایر انعکاسی در انگلیسی برای تاکید

برای تاکید در جملات انگلیسی می‌توان از ضمایر انعکاسی استفاده کرد. این موارد تاکیدی خود به سه دسته طبقه بندی می‌گردد:

1-استفاده از ضمایر انعکاسی در موارد غیر عادی و یا متفاوت

مثال:

He wants to pass his driving test so that he can drive himself to work.

او می‌خواهد در آزمون رانندگی قبول شود تا بتواند خودش به محل کار برود.

She broke her arm, so she couldn’t wash herself very easily.

او دستش را شکست و نمی‌تواند خودش را به خوبی بشوید.

2-استفاده از ضمایر انعکاسی در تاکید بر اینکه شخص خاصی کاری را انجام می‌دهد و نه شخصی دیگر

مثال:

The door was definitely locked. I locked it myself.

درب مسلما قفل بود، خودم قفلش کردم.

Are you redecorating your flat yourselves?

آیا خودتان دکوراسیون آپارتمانتان را تغییر می‌دهید؟

3-استفاده از ضمایر انعکاسی به همراه اسم مربوط به آن برای تاکید بر روی آن اسم

مثال:

We talked to the manager herself, and she agreed to give us our money back.

ما با خود مدیر صحبت کردیم و او قول داد که پول ما را پس دهد.

Parents themselves need to take more responsibility for their children’s learning.

خود والدین می‌بایست مسئولیت بیشتری را در قبال یادگیری فرزندانشان داشته باشند.

3. استفاده از ضمیر انعکاسی زمان صحبت مودبانه

از ضمایر انعکاسی برای اشاره مودبانه به شخصی یا چیزی استفاده می‌شود. اغلب در این مورد از دو ضمیر انعکاسی  yourself و yourselves استفاده می‌کنند، اما سایر ضمایر بازتابی نیز گاها کاربرد خواهند داشت. به عنوان مثال:

I think an educated man like yourself would understand our policy quite well.

من فکر می‌کنم مرد تحصیلکرده‌ای مانند شما، ساسیت ما را به خوبی درک می‌کند.

We welcome gentlemen such as yourselves.

پذیرای سرورانی همچون شما هستیم.

حروف اضافه در ضمایر انعکاسی

حروف اضافه مختلفی وجود دارند که می‌توان آنها را بعد از یک فعل انعکاسی و یا قبل از ضمیر انعکاسی مورد استفاده قرار داد. برخی از رایج‌ترین این نوع حروف اضافه می‌توان به to, for, of, at, about اشاره کرد. به مثال‌های زیر توجه کنید:

He was talking to himself.

او داشت با خودش حرف می‌زد.

Just look at yourself in the mirror.

فقط خودت را در آینه نگاه کن.

He always boasted about himself.

او همیشه به خود می‌بالید.

The old woman prayed for herself.

پیرزن برای خودش دعا کرد.

همانطور که گفته شد بعد از حروف اضافه by و for و … از ضمایر انعکاسی استفاده می‎شود، اما بعد از حرف اضافه مکان از ضمایر مفعولی استفاده می‌گردد. به عنوان مثال:

He had a suitcase beside him. (Not beside himself)

چمدان در کنارش بود (نه در کنار خودش)

“چرا که beside حرف اضافه مکان است”

با استفاده از فرمول زیر به کمک ضمایر انعکاسی می‌توان جمله را با معنای به تنهایی تغییر داد.

by + reflexive pronoun

به عنوان مثال:

He usually goes on holiday by himself.

او معمولا خودش به تنهایی به تعطیلات می‌رود.

Do you enjoy being by yourself?

آیا از تنها بودن لذت می‌بری؟


نکته شماره یک:

در ضمایر متقابل بر خلاف ضمایر انعکاسی، افراد کاری را برای دیگران انجام می‌دهند و آن کار یا فعالیت شامل خود آنها نمی‌گردد. در ضمایر انعکاسی هر فعالیت شامل خود فرد یا گروه نیز می‌گردد.

ضمایر متقابل مانند:

each otherone another

مثال:

They‘re buying themselves a new television

آنها برای خودشان تلویزیون می‌خرند.

They‘re buying each other small gifts.

آنها درحال خرید هدایای کوچکی برای یکدیگر هستند.

We looked at ourselves in the mirror.

خودمان را درآینه نگاه کردیم.

We looked at each other in surprise.

با تعجب به یکدیگر نگاه کردیم.

نکته شماره دو:

در مواردی که کاملا مشخص نیست که فاعل جمله زن یا مرد است، می توانید از ضمیر انعکاسی  themselves /themself استفاده نمایید.

مثال:

It is a situation that no doctor wants to find themselves in.

این موقعیتی است که هیچ پزشکی دوست ندارد خودش را در آن قرار دهد.

افعال استثنا

اگر در جمله مورد نظر برخی افعال که در زیر وجود دارد، قرار بگیرند، امکان قرار دادن ضمایر انعکاسی در انگلیسی به هیچ عنوان وجود ندارد، زیرا این موارد افعالی هستند که بیانگر کاری می‌باشند که خود فرد انجام می‌دهد و زمانی از ضمایر انعکاسی استفاده می‌شود که نیاز به تاکید در جمله وجود داشته باشد.

Remember

به خاطر آوردن

Lie down

دراز کشیدن

Complain

غر غر کردن

Sit down

نشستن

Meet

ملاقات کردن

Concentrate

تمرکز کردن

Wake up

بیدار کردن

Relax

آرام شدن

Get up

بلند شدن

 

 

reflexive pronouns

ضمیر انعکاسی oneself چیست؟

دسته دیگری از ضمایر انعکاسی وجود دارند که معمولا در طبقه بندی اصلی این ضمایر قرار نمی‌گیرد و  آن را با نام ضمیر oneself می‌شناسیم. از این ضمیر کمتر استفاده می‌شود؛ چرا که کاملا رسمی است و تنها در نوشتارهای بسیار رسمی از آن استفاده می‌شود. در واقع این ضمیر به شخص خاصی اشاره ندارد.

از این ضمیر در مواقعی استفاده میشود که فاعل و مفعول هر دو به شخصی به طور کلی اشاره کنند. این ضمیر می‌تواند به عنوان مفعول مستقیم، مفعول غیر مستقیم یا مفعول به قرار بگیرد. از طرف دیگر oneself می‌تواند به عنوان فاعل کامل نیز مورد بهره قرار گیرد. چهار کاربرد مهم این ضمیر را در ادامه می‌توانید مشاهده نمایید:

1-به عنوان یک ضمیر انعکاسی برای دریافت عمل فعل؛ به عنوان مثال:

One needs to love oneself.

آدم باید خودش را دوست داشته باشد.

“در این مثال oneself عمل دوست داشتن را دریافت می‌کند”

It is enough to rest oneself.

فقط کافیست به خود استراحت دهد.

“در این مثال rest به مفعولی نیاز دارد که همان oneself است”

2-به عنوان مفعول غیر مستقیم برای نشان دادن اینکه چه کسی، چیزی را به صورت مستقیم را دریافت می‌کند. به عنوان مثال:

It is good to buy oneself a gift.

خیلی خوب است که برای خود هدیه بخریم.

“در این مثال هدیه یک چیزی است که فرد برای خودش مستقیما خریداری کند”

One should make oneself a cake.

آدم باید برای خودش کیک درست کند.

3- به عنوان مفعول حرف اضافه که معمولا با حضور یک حرف اضافه معرفی می‌شود. به عنوان مثال:

 

It is strange to feel sorry for oneself.

دلسوزی کردن برای خود عجیب است.

One should do everything by oneself.

آدم باید همه کارهایش را خودش انجام دهد.

4-استفاده بعد از افعال linking یا پیوند دهنده به عنوان مکمل موضوع یا فاعل؛ به عنوان مثال:

It is okay not to feel oneself.

اشکالی ندارد که حوصله خودتم نداشته باشی.

To become oneself is hard.

خودت بودن، سخت است.

نکته: دقت داشته باشید که جایگاه onself در جمله می‌تواند به عنوان

  • مفعول مستقیم بعد از فعل
  • مفعول غیر مستقیم قبل از مفعول اصلی
  • مفعول حرف اضافه و یا مکمل فاعل بعد از افعال پیوند دهنده

قرار می‌گیرند. به عنوان مثال:

One should respect oneself.

آدم باید به خودش احترام بگذارد. “در اینجا oneself مفعول مستقیم است”

 

It is good to buy oneself a gift.

خوب است که برای خودمان هدیه بخریم. “در اینجا oneself به عنوان مفعول غیر مستقیم است که قبل از مفعول اصلی قرار گرفته”

It is okay not to feel oneself.

اشکالی ندارد که به خودمان توجه نکنیم. (یا اشکالی ندارد که حوصله خودمان را نداشته باشیم) “در اینجا oneself به عنوان مفعول حرف اضافه است که بعد از فعل پیوندی قرار گرفته است.”

افعالی که با آمدن ضمیر انعکاسی معنای آنها تغییر می‌کنند

برخی از افعال زمانیکه از ضمیر انعکاسی به نوان مفعول مستقیم استفاده می‌شود، معنای خود را کمی تغییر می‌دهند. از جمله این افعال میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

فعل معنی
To amuse oneself به تنهایی خوش گذراندن
To Apply oneself سخت تلاش کردن
To content oneself قناعت کردن
To behave oneself درست رفتار کردن
To find oneself خودشناسی
To help oneself روی پای خود ایستادن
To see oneself as something/some one اعتماد به نفس

به عنوان مثال:

  • She amused herself by playing cards on the train.

او با ورق بازی در قطار خود را سرگرم کرد.

  • They helped themselves to the food on the table.

آنها با غذای رومیز خود را سیر کردند.

  • I’ll behave myself at the party. I promise!

من قول می‌دهم در پارتی درست رفتار کنم.

 

 به مثال‌های زیر توجه کید:

Would you like to help yourself to another drink? = Would you like to take another drink?

آیا دوست دارید به خودتان این فرصت را دهید که چیز دیگری بنوشید؟ = آیا می‌خواهید چیز دیگری بنوشید؟

I wish the children would behave themselves. = I wish the children would behave well.

کاش بچه‌ها مثل خودشان رفتار می‌کردند. = کاش بچه‌ها خوب رفتار می‌کردند.

He found himself lying by the side of the road. = He was surprised when he realized that he was lying by the side of the road.

او خودش رادر حالیکه کنار جاده دراز کشیده بود، پیدا کرد. = او تعجب کرد وقتیکه فهمید در کنار جاده دراز کشیده است.

saw myself as a famous actor. = I imagined that I was a famous actor.

من خودم را بازیگر معروفی می‌دیدم. = من تصور می‌کردم که بازیگر معروفی هست.

She applied herself to the job of mending the lights. = She worked very hard to mend the lights.

او خودش را وقف تعمیر چراغ‌ها کرد. = او برای تعمیر چراغ‌ها به سختی کار کرد.

He busied himself in the kitchen. = He worked busily in the kitchen.

او خودش را در آشپرخانه مشغول کرد. = او سر خودش را در آشپرخانه گرم کرد.

مثال ضمایر انعکاسی انگلیسی

I believe in myself.

به خودم ایمان دارم.


Jack decided to cook himself a special supper.

جک تصمیم گرفت برای خودش یک شام مخصوص بپزد.


She looked at herself in the mirror.

در آینه به خودش نگاه کرد.


I’m trying to teach myself Italian with an app.

من سعی میکنم با کمک یه نرم افزار به خودم ایتالیایی یاد بدم.


My phone isn’t working properly. It turns itself off for no reason.

گوشی من درست کار نمی کند بدون دلیل خود به خود خاموش می‌شود.


We need to believe in ourselves more.

باید بیشتر به خودمان ایمان داشته باشیم.


The door was definitely locked. I locked it myself.

درب قطعا قفل بود. خودم قفلش کردم.


He usually goes on holiday by himself.

معمولا خودش به تعطیلات می‌رود.


They’re buying themselves a new television.

برای خودشون یک تلویزیون جدید می‌خرند.


They’re buying themselves small gifts.

آنها دارند برای هم‌دیگر هدایای کوچک می‌خرند.


You know yourself better than anyone else.

تو خودت را بهتر از هر کس دیگری می‌شناسی.


I bought myself a new car.

برای خودم یک ماشین جدید خریدم.


ضمایر انعکاسی انگلیسی را ویدئوی زیر ببینید و تمرین کنید:

 

خطاهای رایج در ضمایر انعکاسی انگلیسی

در گرامر زبان انگلیسی یکی از رایج‌ترین خطاهایی که ممکن است با آن مواجه شوید، استفاده غلط از ضمایر انعکاسی در جملاتی است که دارای فاعل مرکب هستند. به مثال زیر توجه کنید:

Andrew and myself will conduct today’s meeting. (اشتباه)

اندرو و من جلسه امروز را برگزار خواهیم کرد.

مطالعه کنید: ضمایر پرسشی انگلیسی

آیا این جمله صحیح است؟ برای اینکه متوجه مشکل آن شوید، اندرو را از ابتدای جمله حذف کنید. ایا باز هم جمله شما معنای درستی منتقل می‌کند؟ خیر.

Myself will conduct today’s meeting. (اشتباه)

این خطا نشان می‌دهد که برای بیان کردن این جمله نباید از ضمایر انعکاسی استفاده کنید.

شکل صحیح جمله بالا را می‌توان در این دو جمله خلاصه کرد:

I will conduct today’s meeting.

من جلسه امروز را برگزار خواهم کرد.

Andrew and I will conduct today’s meeting.

من و اندرو جلسه امروز را برگزار خواهیم کرد.

مطالعه کنید: تفاوت ضمیر مفعولی و فاعلی در انگلیسی چیست

گاهی اوقات استفاده از ضمایر انعکاسی به جای مفعول، می‌تواند مشکلاتی در معنای جمله ایجاد کند.

مثال:

You may submit your expenses to Mr. Martin or myself before Friday.

میتوانید تا قبل از جمعه مخارج خودتان را به آقای مارتین یا من، تحویل بدهید.

مطالعه کنید: بهترین کتاب‌های خودآموز انگلیسی کدامند؟

در این جمله برای اینکه متوجه شوید آیا ضمیر انعکاسی درست به کار رفته یا خیر، اقای مارتین را از جمله حذف کنید.

You may submit your expenses to myself before Friday.

میتونین مخارج و تا قبل از جمعه به من تحویل بدید.

منی که در این جمله قرار گرفته است در جایگاه مفعول بوده و باید با Me بیان شود نه ضمایر انعکاسی در انگلیسی! حالت صحیح مثال بالا:

You may submit your expenses to me before Friday.

میتونین مخارج و تا قبل از جمله به من ارائه بدین.

You may submit your expenses to Mr. Martin or me before Friday.

لینک‌های مرتبط:

ضمایر اشاره و صفات اشاره در انگلیسی

ضمایر نسبی انگلیسی کدامند؟

آموزش ضمایر ملکی و صفات ملکی انگلیسی

 

اشتراک گذاری مقاله در:
در کنار شما هستیم

مشاوره و ثبت‌نام در دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

روزها
ساعت
دقیقه
ثانیه ها

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

🔴 برای ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، اسم و شماره خود را در فرم زیر وارد کنید:

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

لطفا بعد از وارد کردن شماره مجدد وارد فرم شوید و کد تایید را وارد کنید.🌹

off 55%
روزها
ساعت
دقیقه
ثانیه ها