آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

آموزش صفت تفضیلی و عالی در انگلیسی + تمرین

صفت تفضیلی در انگلیسی

یکی از رایج‌ترین کارهایی که ما در صحبت‌های روزمره به آن اشاره می‌کنیم، مقایسه اشخاص، اشیا، کارها و موقعیت‌های مختلف با کمک صفات تفضیلی و عالی است. این مقایسه ممکن است در مورد رستوران‌ها، نامزدهای موقعیت شغلی یا فیلم‌‌های انگلیسی برای تماشا در سینما باشد. چگونه در زبان انگلیسی مقایسات و مضاعف بسازیم؟ برای پاسخ به این سوال در ادامه همراه با ما باشید.

صفات تفضیلی (مقایسه‌ای) و عالی از جمله مباحث گیج کننده در صفحه اصلی آموزش زبان انگلیسی هستند که ممکن است در نگاه اول کمی دشوار به نظر برسند. صفات تفضیلی و عالی هنگام مقایسه دو یا چند چیز مورد استفاده قرار می‌گیرند و در هنگام جمله سازی، انتخاب یکی از آن‌ها برای زبان آموزان چالش برانگیز است.

با کمی تمرین و آشنایی با تفاوت بین این دو، به راحتی می‌توانید تشخیص دهید در کدام جمله از صفت تفضیلی و در کدام جمله از صفت عالی استفاده کنید. لذا آشنایی بیشتر با گرامر comparative و superlative  می‌تواند به شما در حرفه‌ای‌تر شدن یادگیری گرامر زبان انگلیسی کمک شایانی کند.

همچنین نمونه سوال صفات تفضیلی و عالی را برای شما قرار داده‌ایم.

حالت مقایسه‌ای و عالی در رایج‌ترین صفات انگلیسی

ابتدا برای این‌که با مفهوم صفات مقایسه‌ای انگلیسی آشنا شوید، جدول زیر را با دقت بخوانید:

صفات مقایسه‌ای انگلیسی

صفات عالی

از صفات عالی برای توصیف چیزی استفاده می‌شود که در حد بالا و یا پایین کیفیت قرار دارد. از این صفات  در جملاتی استفاده می ‌گردد که یک موضوع با گروهی از اشیا مقایسه می‌شود.

مثال:

My house is the largest one in our neighborhood.

خانه من بزرگترین خانه محله ماست.

This is the smallest box I’ve ever seen.

این کوچکترین جعبه‌ای است که تا بحال دیده‌ام.

Your dog ran the fastest of any dog in the race.

سگ شما سریع‌ترین سگ مسابقه بود.

We all threw our rocks at the same time. My rock flew the highest

همه ما سنگ‌هایمان را پرتاب کردیم. سنگ من به بالاترین حد رفت.

مطلب پیشنهادی: گرامر جملات امری انگلیسی 

صفات تفضیلی

صفت تفضیلی یا مقایسه‌ای  به صفاتی گفته می‌شود که از آن‌ها برای مقایسه یک اسم با اسم دیگر استفاده می‌کنیم.

صفت های تفضیلی به ما این امکان را می‌دهند تا تفاوت بین دو شخص یا چیز را بیان کنیم. برای اینکه بگویید کسی یا چیزی کیفیت، اندازه یا ویژگی برتر دارد، باید از «بیشتر» استفاده کنید. در عوض، وقتی می‌خواهید بگویید کسی یا چیزی کیفیت، اندازه یا ویژگی پایین‌تری دارد، باید از «کمتر» استفاده کنید.

(مفعول) اسم + than + صفت تفضیلی + فعل + اسم (فاعل)

I am faster than my friend.

من از دوستم سریع‌تر هستم.

Arizona is hotter than Alaska.

آریزونا از آلاسکا گرم‌تر است.

My house is larger than hers.

خانه من از او بزرگ‌تر است.

This box is smaller than the one I lost.

این جعبه کوچک‌تر از جعبه‌ایه که من گم کردم.

Your dog runs faster than Jim’s dog.

سگ شما سریع‌تر از سگ جیم می دود.

حالت مقایسه‌ای و عالی در رایج‌ترین صفات انگلیسی

ابتدا برای این‌که با مفهوم صفات مقایسه‌ای انگلیسی آشنا شوید، جدول زیر را با دقت بخوانید:

انواع صفات تفضیلی و عالی

همانطور که از نام صفات تفضیلی و عالی مشخص است، پایه آنها بر اساس صفت می‌باشد. به طور کلی می‌توان این صفات را در سه دسته کلی جایگذاری نمود:

 • صفات تک سیلابی (Monosyllable Adjectives)
 • صفات چند سیلابی (Multisyllable Adjectives)
 • صفات بی قاعده (Irregular Adjectives)

1. صفت تک سیلابی

این نوع از صفات فقط یک هجا دارند؛ مانند hot , big , tall , short , …

1-1صفت تفضیلی انگلیسی تک بخشی یا تک سیلابی

صفت تفضیلی در انگلیسی

اگر صفتی یک بخش باشد، برای مقایسه ای کردن آن باید به انتهای صفت er– اضافه کنیم مانند: bigger و smaller.

صفت تفضیلی یا مقایسه‌ای برای مقایسه دو اسم یا ضمیر استفاده می‌شود که نشان دهنده این است که یکی دارای درجه یا سطح کیفیت بالاتر یا پایین‌تر از دیگری است.  به عنوان مثال:

hot → hotter

large → larger

tall → taller

dry → drier

 

قوانین املایی برای صفات تفضیلی تک سیلابی

همانطور که در مثال‌های بالا مشاهده نمودید، املای برخی از صفات هنگام تشکیل صفت تفضیلی دچار تغییر می‌شود. برخی از قواین املایی این تغییرات را می‌توان در ادامه مشاهده نمایید:

قانون شماره یک: اگر صفت تک سیلابی به -e ختم می‌شود، تنها به آخر آن -r اضافه کنید. به عنوان مثال:

large → larger

nice → nicer

pale → paler

 

قانون شماره دو: اگر صفت تک سیلابی به حروف بی صدا ختم شود، حرف آخر را دوبرابر کرده و سپس -er اضافه نمایید. به عنوان مثال:

big → bigger

wet → wetter

mad → madder

 

قانون شماره سه: اگر صفت به حروف بی صدا به همراه -y ختم شود، -y را به -i تغییر داده و سپس -er اضافه می‌کنیم. به عنوان مثال:

dry → drier

sly → slier

استثنا: برخی از صفات تک سیلابی که در انتهای آنها دارای حرف بی صدای -y است، هنگام تغییر به صفت تفضیلی، -y به -i تغییر نخواهد کرد و شکل خود را حفظ می‌کند. مانند مثال زیر:

shy → shyer

 

مطالعه کنید: افعال عبارتی پرکاربرد انگلیسی

1-2 صفت عالی انگلیسی تک بخشی یا تک سیلابی

صفت تفضیلی در انگلیسی

صفات عالی یک چیز، شخص و یا مکان را با بقیه افراد یا یک گروه مقایسه می‌کند. برای ایجاد صفات عالی می‌بایست به آخر صفت پسوند -est را افزوده و قبل از صفت از حرف تعریف the استفاده نمود. به عنوان مثال:

tall → the tallest

large → the largest

dry → the driest

 

قوانین املایی صفات عالی تک سیلابی در انگلیسی

همانطور که در مثال‌های بالا مشاهده نمودید، برخی صفات تک سیلابی هنگام تبدیل به صفت عالی، فرم خود را تغییر می‌دهند. برای آشنایی با قوانیین این تغییرات ادامه مطلب را مطالعه فرمایید:

قانون شماره یک: اگر صفت به -e ختم شد، تنها -st به آخر آن اضافه نمایید. به عنوان مثال:

large → the largest

nice → the nicest

pale → the palest

 

قانون شماره دو: اگر صفت به حروف صدا دار و یا بی صدا ختم شد، حرف آخر را دوبار نوشته و در نهایت به آن پسوند -est را اضافه نمایید. به عنوان مثال:

big → the biggest

wet → the wettest

mad → the maddest

 

قانون شماره سه: اگر صفت به حروف بی صدا به همراه -Y ختم شود، -Y را به -I تغییر داده و در نهایت پسوند -EST را اضافه نمایید. به عنوان مثال:

dry → the driest

sly → the sliest

 

مطلب پیشنهادی: بیان تشابه با گرامر as…as در انگلیسی

 در جدول زیر چند مثال از مقایسه بین دو صفت عالی و تفضیلی تک سیلابی را مشاهده می‌کنید:

 

صفت

صفت تفضیلی صفت عالی

Big

Bigger

Biggest

Tall

Taller

Tallest

Small

Smaller

Smallest

Hot Hotter

Hottest

2. صفت چند بخشی

این مورد از صفات بیشتر از یک سیلاب یا هجا را شامل می‌شوند که به آنها دو سیلابی و یا چند سیلابی نیز گفته می‌شود.

نکته مهم: در برخی موارد مشاهده شده است که تقسیم بندی‌ها به صورت تک سیلابی، دو سیلابی و چند سیلابی است که آن نیز صحیح است  و هدف یادگیری بهتر زبان آموز است. به طور کلی صفت تفضیلی و عالی به سه دسته تک سیلابی، چند سیلابی و بی قاعده طبقه بندی می‌گردد که در اینجا بر همین اساس آموزش داده شده است.

صفات چند سیلابی را می‌توان به دو گروه کلی طبقه بندی نمود:

گروه اول: صفت چند سیلابی که برای ساخت صفت  با توجه به اینکه صفت تفضیلی و یا عالی باشد، از

 • more/less قبل از صفت برای صفت تفضیلی
 • یا فرمول the + most/least + adj برای صفت عالی

استفاده می‌شود.

گروه دوم: صفات چند سیلابی که به -Y ختم می‌شود که برای ساخت آن به انتهای صفت از

 • -ER برای صفت تفضیلی
 • و یا -est برای صفت عالی

استفاده می‌شود.

مطالعه کنید: آموزش کامل جملات مجهول انگلیسی

2-1صفات تفضیلی (مقایسه‌ای) دو بخشی

صفات تفضیلی دو یا چند هجایی را می‌توان با اضافه کردن more و یا less قبل از صفت آن را به صفت تفضیلی دو و یا چند بخشی تبدیل کنیم. به عنوان مثال:

beautiful → more beautiful

difficult → more difficult

wonderful → more wonderful

 

اگر صفات تفضیلی چند سیلابی به -y ختم شود، در ابتدا  می‌بایست -y را به -i تغییر داده و در انتهای صفت از پسوند -er استفاده شود. به عنوان مثال:

easy → easier

funny → funnier

pretty → prettier

 

2-2صفات عالی چند بخشی در زبان انگلیسی

زمانی که دارای صفت دو و یا چند سیلابی هستیم، برای تبدیل آن به صفت عالی از “most” استفاده می‌شود. فرمول تشکیل دهنده آن به شکل زیر خواهد  بود:

The + most + صفت

به عنوان مثال:

beautiful → the most beautiful

difficult → the most difficult

wonderful → the most wonderful

 

نکته مهم: در زمانی که از صفات چند سیلابی در جمله استفاده می‌کنید، می‌توانید از “the least” به معنای حداقل ممکن برای تغییر نوع صفت در پایین‌ترین سطح کیفیت استفاده نمایید. به عنوان مثال:

She is my least favorite person in the world.

او بی اهمیت‌ترین شخص مورد علاقه من در جهان است.

I am looking for the least expensive house in the area.

من به دنبال کم هزینه‌ترین خانه در منطقه هستم.

اگر صفت عالی چند سیلابی به -y ختم شود، برای تبدیل آن به صفت عالی در ابتدا -y را به -i تغییر داده و سپس از پسوند -est استفاده نمایید. در ضمن اضافه کردن حرف تعریف the را قبل از ضفت فراموش نکنید. به عنوان مثال:

easy → the easiest

funny → the funniest

pretty → the prettiest

 

از دست ندهید: انواع فعل در انگلیسی

نکته 1:

در مورد صفت هایی که به ” e ” ختم می‌شوند، در حالت تفضیلی (مقایسه‌ای) ، ” r ” ، و در حالت عالی ، ” st ” اضافه می کنیم. مثال های زیر رو ببینید:

wise – wiser – wisest

large – larger – largest

nice – nicer – nicest

fine – finer – finest

 

صفت تفضیلی در انگلیسی

صفت

صفت تفضیلی صفت عالی

Happy

خوشحال

Happier

خوشحال‌تر

Happiest

خوشحال‌ترین

Crazy

دیوانه

Crazier

دیوانه تر

Craziest

دیوانه‌ترین

Quiet

ساکت

Quieter or  More/Less Quiet

ساکت‌تر

Quietest or  Most/Least Quiet

ساکت‌ترین

مثال :

This quiz is simpler than the last one.

این کوییز ساده‌تر از کوییز قبلی است.

Fall is the busiest shopping season.

پاییز شلوغ‌ترین فصل خرید است.

This is the most rapid method of delivery.

این سریع‌ترین روش تحویل است.

This hotel is more expensive than the last hotel we stayed at.

این هتل از آخرین هتلی که در آن اقامت داشتیم گرانتر است.

Reading is more interesting than watching television.

خواندن از تماشای تلویزیون جالب تر است.

صفت تفضیلی در انگلیسی

مطلب پیشنهادی: آموزش گرامر زبان انگلیسی

نکته 2: 

برای تبدیل صفت‌هایی دو و یا چند هجایی به صفت تفضیلی از ‘more’ یا ‘less’ و برای تبدیل صفات به صفات عالی از ‘most’ یا ‘least’ استفاده می‌کنیم.

صفت

صفت تفضیلی

صفت عالی

Mysterious

مرموز

More Mysterious

مرموزتر

Most Mysterious

مرموز‌ترین

Complicated

پیچیده

More/Less Complicated

پیچیده‌تر

Most/Least Complicated

پیچیده‌ترین

مطالعه کنید: آموزش گرامر افعال مدال انگلیسی

مثال های بیشتر:

I tend to be more reluctant than my friends when trying new things

The noise at the pool was less bothersome than the noise on the beach

Those were the least comfortable couches I have ever sat on

3. صفات بی قاعده

برخی از صفت‌های پس از تغییر به صفت تفضیلی و عالی کاملا تغییر شکل پیدا کرده و به کلمه جدیدی تبدیل می‌شوند. در واقع این نوع صفات از قاعده و قانون خاصی پیروی نمی‌کنند و می‌بایست اشکال تفضیلی و عالی آن را به مرور حفظ کرده و در ذهن خود بسپارید. در جدول زیر برخی از این صفات را مشاهده می‌کنید:

 

صفت

صفت تفضیلی صفت عالی

Good

Better the Best
Bad Worse

the worst

Little (Amount)

Less

the Least

Far (Distance)

Farther the Farthest
Far (Extent) Further

 the Furthest

Many or Much More

the Most

کلیک کنید: بهترین هوش مصنوعی برای یادگیری زبان

I did better than the rest of my class on the final.

در امتحان نهایی بهتر از بقیه کلاس عمل کردم.

That was the best birthday present ever.

این بهترین هدیه تولد بود.

Jim and Jack are both my friends, but I like Jack better.

جیم و جک هر دو دوست من هستند، اما من جک را بیشتر دوست دارم.

I bought the least expensive souvenir that I could find.

من ارزان ترین سوغاتی که می توانستم پیدا کنم را خریدم.

Today is the worst day I’ve had in a long time.

امروز بدترین روزی است که داشتم.

You play tennis better than I do.

تو بهتر از من تنیس بازی می کنی.

This is the least expensive sweater in the store.

این ژاکت ارزان‌قیمت‌ترین پلیور فروشگاه است.

This sweater is less expensive than that one.

قیمت این ژاکت نسبت به اون یکی کمتره.

Your cooking is better than my cooking.

آشپزی تو از آشپزی من بهتره.

Arriving late is worse than arriving early.

دیر رسیدن بدتر از زود رسیدنه.

Going out is more fun than staying at home.

بیرون رفتن از خانه نشینی لذت بخش تر است.

Australia is less populated than China.

استرالیا نسبت به چین جمعیت کمتری دارد.

در حال مطالعه

نکته: از حرف اضافه than برای معرفی بخش دوم مقایسه در جملات حاوی صفات استفاده می شود. به عنوان مثال:

Ben is taller than Adam.

Lisa is prettier than Megan.

The first question is more difficult than the second one.

کاربرد صفت تفضیلی به غیر از مقایسه

شاید برای شما جالب باشد که بدانید از صفات تفضیلی درمواردی به غیر از مقایسه کردن دو چیز نیز می‌توان استفاده کرد. در ادامه به این کاربردها اشاره مختصری خواهیم داشت:

 • نشان دهنده آن است که چکونه کسی یا چیزی تغییر می‌کند.

ما می‌توانیم با استفاده از “and” برای نشان دادن اینکه چگونه چیزی یا کسی در حال تغییر است، استفاده کنیم. به عنوان مثال:

The percentage got smaller and smaller.

درصد کمتر و کمتر شد.

Everything is getting more and more expensive.

همه چیز داره گرون و گرون‌تر می‌شود.

 • نشان دهنده وابستگی یک چیز به چیز دیگری است.

ما می‌توانیم به کمک استفاده از حرف تعریف “the” در صفت مقایسه‌ای نشان دهیم که چیزی به چیزی دیگر بستگی دارد. به عنوان مثال:

The older he grows, the wiser he becomes.

هر چه بزرگتر می‌شود، عاقل‌تر می‌شود.

The darker the berry, the juicier it is.

هرچه توت تیره‌تر باشد، آبدارتر است.

مطلب کاربردی: گرامر how often 

خلاصه‌ای از انواع صفات تفضیلی و عالی

در جدول زیر به کمک یک مثال خلاصه‌ای از انواع صفات تفضیلی و عالی را در سه نوع مدل آن ارائه کردیم تا بهتر بتوانید تفاوت آنها را دریابید.

نوع صفت تک سیلابی دو سیلابی و جند سیلابی بی قاعده
تفضیلی My husband is taller than his brother. My mother is more beautiful than hers. The yellow dress is better than the blue one.
عالی My husband is the tallest in their office. My mother is the most beautiful woman in the world.

This is the best wedding dress.

 

مثال‌های بیشتر از صفات تفضیلی و عالی(گرامر comparative)

سعی کنید مثال‌های زیر را با دقت مطالعه کرده و صفات تفضیلی و عالی بکار رفته در آن‌ها را تحلیل کنید. از این نوع مثال برای comparative and superlative به طور روزانه تمرین کرده تا به راحتی بتوانید گرامر comparative adjectives را دریابید و آن را با صفات عالی مقایسه نمایید.

.This car is certainly better, but it’s much more expensive

این ماشین مطمئنا بهتره، اما قیمتش بسیار بالا است.

.I’m feeling happier now

الان احساس خوشحالی بیشتری دارم.

.We need a bigger garden

ما به یک باغ بزرگتر نیاز داریم.

.She is two years older than me

او دو سال از من بزرگتر است.

.New York is much bigger than Boston

نیویورک بسیار بزرگتر از بوستون است.

.He is a better player than Ronaldo

او نسبت به رونالدو بازیگر بهتری است.

.France is a bigger country than Britain

فرانسه کشوری بزرگتر از بریتانیا است.

.The balloon got bigger and bigger

بادکنک بزرگ و بزرگ‌تر شد.

.Everything is getting more and more expensive

همه چیز بیشتر و بیشتر گرون میشه.

.Grandfather is looking older and older

پدربزرگ پیر و پیرتر بنظر می رسه.

.The faster you drive, the more dangerous it is

هر چه سریعتر رانندگی کنید، خطرناک تر است.

.The higher they climbed, the colder it got

هرچه بالاتر می رفتند، هوا سردتر می شد.

.It was the happiest day of my life

اون روز، شادترین روز زندگیم بود.

.Everest is the highest mountain in the world

اورست بلندترین کوه جهان است.

.That’s the best film I have seen this year

این بهترین فیلمی است که امسال دیدم.

.I have three sisters: Jan is the oldest and Angela is the youngest

من سه خواهر دارم: جان بزرگ‌ترین و آنجلا کوچک‌ترین شون هستن.

.He is certainly handsomer than his brother

او قطعا از برادرش خوش تیپ تر است.

.His brother is handsome, but he is more handsome

برادرش خوش تیپه اما خودش خوش تیپ تره.

.She is one of the politest people I have ever met

یکی از مودب ترین افرادی است که تا به حال دیده ام.

.She is the most polite person I have ever met

مودب ترین فردیه که تا به حال دیدم.

از دست ندهید: کاربرد done در انگلیسی

نمونه سوال صفات تفضیلی و عالی

پس از بررسی مثال‌های بالا، ده تمرین نمونه سوال صفات تفضیلی و عالی زیر را انجام دهید تا اطمینان حاصل کنید که به خوبی متوجه این گرامر شده‌اید.

Lucas is (the oldest/older) than Lily

Alaska is (colder/more cold) than Florida

I am (more worried/worried) about this exam than the last one

This map is (more confusing/most confusing) than my calculus homework

I ran (further/farther) than my best friend did yesterday

Playing games with your family is the (funner/funniest) way to pass the time when you’re cooped up at home

.My brother is the (most annoying/annoying) person to have around when looking for peace

As soon as possible, we hope to go to the (beautifulest/most beautiful) tropical island

Reading a good book is the (most leisurely/more leisurely) way to relax

Multitasking is the (less efficient/least efficient) method of productivity

برای یادگیری بهتر ویدئوهای زیر را مشاهده کنید.

ویدئو مکالمه با صفات تفضیلی و عالی

لینک‌های مفید:

اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در انگلیسی

آموزش حروف تعریف انگلیسی به زبان ساده

آموزش جمله‌واره‌های انگلیسی

 

 

اشتراک گذاری مقاله در:
در کنار شما هستیم

مشاوره و ثبت‌نام در دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

9 پاسخ

 1. باسلام سعاد هستم و سپاسگزارم از تدریس بینقص و جذاب شما سپاسگزارم از وقتی که میگذارید 🙏💐❤️

  1. سلام آموزش های ما به صورت مجازی هستن و از صفر تا صد زبان رو طی شش ماه می‌تونید یاد بگیرید برای اطلاعات بیشتر با مشاورین ما در ارتباط باشید.

  1. سلام دوست عزیز. در اثر تلفظ اشتباه لغات ممکن هست که small را اسمال تلفظ کنید و بنابراین دو بخشی در نظر بگیرید اما در تلفظ صحیح لغاتی که با s شروع می‌شوند دقت کنید که در ابتدای کلمه حرف s را به درستی تلفظ کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

روزها
ساعت
دقیقه
ثانیه ها

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

🔴 برای ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، اسم و شماره خود را در فرم زیر وارد کنید:

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

لطفا بعد از وارد کردن شماره مجدد وارد فرم شوید و کد تایید را وارد کنید.🌹

off 55%
روزها
ساعت
دقیقه
ثانیه ها