آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

افعال عبارتی یا دو قسمتی در انگلیسی > لیست کامل

افعال عبارتی انگلیسی

موضوعی که در این مطلب از آموزش گرامر انگلیسی به آن می‌پردازیم، مربوط به Phrasal Verbs یا همان افعال عبارتی است. بطور کلی از آنجایی که این افعال تشکیل شده از چند بخش هستند به آن‌ها عبارتی گفته می‌شود. برای یادگیری بیشتر در رابطه با این گرامر Phrasal Verb تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.

 افعال عبارتی انگلیسی:

فعل عبارتی یا Phrasal Verbs به فعل‌هایی گفته می‌شود که بیش از یک کلمه هستند؛ کلماتی که در کنار فعل اصلی قرار می‌گیرند ممکن است قید و یا حرف اضافه باشند. در زبان انگلیسی استفاده از این افعال به خصوص در مکالمات بسیار رایج است.

به طور کلی هر Phrasal Verb یک فعل به شمار می‌رود نه بیشتر، برای مثال اگر wake فعل است wake up نیز یک فعل دیگر محسوب می‌شود، با این تفاوت که هر یک از آن‌ها ساختار و معنی مستقل به خود را دارند و نمی‌توانیم آن‌ها را به جای یکدیگر به کاربرد. نکته قابل توجه این موضوع این است که شما باید هر فعل عبارتی را به صورت جداگانه بیاموزید و به هیچ وجه به شباهت ظاهری آن‌ها به همدیگر توجه نکنید.

انواع افعال عبارتی از نظر مفعول:

انواع افعال عبارتی کدامند

افعال انگلیسی به دو دسته کلی «لازم» (Intransitive) و «متعدی» (Transitive) تقسیم می‌شوند. فعل لازم همان فعلی است که به مفعول هیچ نیازی ندارد، در حالی که فعل متعدی به مفعول احتیاج دارد. به مثال‌های زیر توجه کنید.

Hang up your coat.     کتت را آویزان کن.

(مفعول این جمله your coat است.)

Mahsa phoned. Please call her back.

مهسا تماس گرفت. لطفاً به او زنگ بزن.

(مفعول جمله دوم her است.)

فعل‌های «hang up» و «call back» هر دو متعدی هستند، یعنی بدون مفعول مستقیم جمله ناقص است.

در دو مثال زیر، بدون مفعول هم جمله کامل است، بنابراین افعال عبارتی در جملات زیر، افعال لازم هستند.

This car is so old. It breaks down all the time!

این ماشین خیلی کهنه است. تمام مدت خراب می‌شود!

Did you get the tickets? بلیط گرفتی؟

No, they’d sold out نه فروخته شده بود.

بنر دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

لینک مفید: کامل‌ترین لیست ترکیب افعال با حروف اضافه

افعال عبارتی انگلیسی جدا شدنی

برخی از افعال عبارتی در زبان انگلیسی جداشدنی هستند، یعنی می‌توانیم اجزاء فعل را از یکدیگر جدا کنیم و بین آن‌ها مفعول قرار دهیم.

They’ve called the meeting off.       یا      They’ve called off the meeting.

 I didn’t want to bring the situation up at the meeting.

من نمی‌خواستم شرایط را در جلسه بیان کنم.

Please can you fill this form in?

ممکن است لطفاً این فرم را پر کنید؟

نکته مهم : اگر از ضمیر استفاده شود، فقط باید بین فعل عبارتی قرار بگیرد، مانند مثال زیر:

The meeting? They’ve called it off.

Not: They’ve called off it.

جلسه؟ آن را کنسل کردند.

درس بعدی: افعال عبارتی کاربردی هنگام مکالمه تلفنی

افعال عبارتی جدا نشدنی انگلیسی

بعضی از افعال عبارتی، جدانشدنی هستند، یعنی، اجزاء فعل را نمی‌توانیم از هم جدا کنیم. به همین دلیل به آن‌‌ها افعال جدانشدنی می‌گویند. مانند:

Who looks after the baby when you’re at work?

وقتی سر کار هستی، چه کسی از بچه مراقبت می‌کند؟

 came across your email when I was clearing my inbox.

وقتی داشتم اینباکسم را خالی می‌کردم،یهویی با ایمیل شما برخورد کردم

The caterpillar turned into a beautiful butterfly.

کرم ابریشم به پروانه زیبایی تبدیل شد.

از دست ندهید: فعل to be چیست؟

ساختار و گرامر افعال عبارتی در انگلیسی

English phrasal verbs

به طور کلی، افعال عبارتی انگلیسی سه نوع ساختار متفاوت دارند که می‌تواند دو یا سه قسمتی باشد. افعال عبارتی دوقسمتی، یا از «فعل + قید» و یا از «فعل + حرف اضافه» تشکیل شده‌اند. افعال عبارتی سه‌قسمتی که از «فعل + قید + حرف اضافه» ساخته شده‌اند.

 • فعل + قید
 • فعل + حرف اضافه
 • فعل + قید + حرف اضافه

مطلب پیشنهادی: بهترین فیلم‌ها برای یادگیری زبان انگلیسی

1-ساختار افعال عبارتی: فعل+ قید

فعل‌های عبارتی که در این دسته قرار می‌گیرند، به دو دسته تقسیم می‌شوند: افعال عبارتی لازم و متعدی

فعل عبارتی متعدی (Transitive):

این دسته از افعال، مفعول مستقیم دارند و در اصطلاح جداشدنی خوانده می‌شوند. برای نمونه: put on یک فعل متعدی به شمار می‌رود و شما می‌توانید از آن‌ها به دو صورت، همراه هم و یا جدا از هم استفاده کنید. به مثال زیر توجه کنید:

I put on a suit for work.

I put a suit on for work.

They have to put off the meeting.

آن‌ها باید جلسه را به بعد موکول کنند. این‌جا، the meeting مفعول مستقیم است.

They turned down my offer.

آن‌ها پیشنهاد من را رد کردند.

فعل عبارتی لازم که نیازی به مفعول ندارد. به مثال‌های زیر توجه کنید:

I don’t like to get up.

دوست ندارم از جایم بلند شوم.

He was late because his car broke down.

او دیر کرد زیرا ماشینش خراب شد.

*نکته: در اینجا منظور از مفعول مستقیم شخص و یا چیزی است که دریافت‌کننده عمل باشد.

مطالعه کنید: بهترین انیمیشن‌ها برای یادگیری زبان انگلیسی

2- ساختار افعال عبارتی: فعل + حرف اضافه

این نوع از افعال عبارتی همیشه دارای مفعول مستقیم هستند، چرا که هر بعد از حرف اضافه‌ای باید مفعول آورده شود. مثال:

He talks about me.

Sam is waiting for July.

توجه داشته باشید، Phrasal verb‌ هایی که ترکیبی از فعل و حرف اضافه هستند را به هیچ وجه نمی‌توان از یکدیگر جدا کرد، این جمله به این معنی است که هیچگاه نمی‌توان، از مفعول یا ضمیر مفعولی در بین اجزای این فعل‌ها استفاده کرد. به مثال‌های زیر توجه کنید:

Sonia is looking after the baby.

Sonia is looking the baby after.

مطالعه کنید: افعال دو مفعولی در انگلیسی

 3-ساختار افعال عبارتی: فعل + قید + حرف اضافه

در این دسته افعال از بخش بزرگ‌تری تشکیل شده‌اند، اما قوانین مربوط به این فعل‌هایی که در این دسته قرار می‌گیرند، شباهت زیادی به مورد قبلی (فعل+حرف اضافه) دارند؛ چرا که هر دو این موارد با حرف اضافه تمام می‌شوند. مثال:

We ran out of gas.

We ran out of it.

We ran gas out of.

We ran out gas of.

مطالعه کنید: افعال عبارتی انگلیسی درباره روتین صبحگاهی

لیست افعال عبارتی انگلیسی

ask somebody out

ask around

add up to something

back something up

back somebody up

blow up

blow something up

break down

break down

break something down

break in

break into something

break something in

break in

break up

break up

break out

break out in something

bring somebody down

bring somebody up

bring something up

bring something up

call around

call somebody back

call something off

call on somebody

call on somebody

call somebody up

calm down

not care for somebody/ something

catch up.

check in

check out

check somebody/ something out

check out somebody/ something

cheer up

cheer somebody up

chip in

clean something up

come across something

come apart

come down with something

come forward

come from some place

count on somebody/ something

cross something out

cut back on something.

cut something down

cut in

cut something off

cut something off

cut somebody off

cut something out

do somebody/ something over

do away with something

do something up

dress up

drop back

drop in/ by/ over

drop somebody/ something off

drop out

eat out

end up

fall apart

fall down

fall out

fall out

figure something out

fill something in.

fill something out

fill something up

find out

find something out

get something across/ over

get along/on

get around

get away

get up

give somebody away

give somebody away

give something away.

give something away

give something back

give in

give something out
give something up

go after somebody

go against somebody

go ahead

go back

go out

hand something in

hand something out

hand something over

hang in

hang on

hang out

hang up

let somebody in

log in (or on)

log out (or off)

look after somebody/ something

look down on somebody

look for somebody/ something

look forward to something

look into something

look out

look out for somebody/ something

look something over

look something up

look up to somebody

make something up

make up

make somebody up

mix something up

pass away

pass out

pass something out

pass something up

pay somebody back

pay for something

pick something out

point somebody/ something out

put something down

put somebody down

put something off

put something out

put something together

put up with somebody/ something

put something on

run into somebody/ something

run over somebody/ something

run over/ through something

run away

run out

send something back

set something up

set somebody up

 

لینک مرتبط: آموزش گرامر have got

چگونه می‌توان تشخیص داد یک Phrasal Verb جداشدنی است یا نه؟

با توجه به توضیحات داده شده و شناختی که نسبت به فعل‌های عبارتی پیدا کرده اید، حالا می‌دانید که هر فعل از چه بخش‌هایی تشکیل شده است. در این رابطه می‌توان گفت که اغلب (همیشگی نیست) فعل‌های عبارتی دو بخشی (متعدی) جداشدنی هستند و تقریبا تمامی موارد دیگر در دسته جدا نشدنی‌ها قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر، در صورتی که Phrasal Verb مفعول مستقیم داشته باشد، جداشدنی است.

مثال‌های بیشتر برای افعال عبارتی

حالا که به طور کامل با Phrasal Verb‌ها آشنا شدید، خوب است تا برای تمرین بیشتر و یادگیری بهتر چند مثال در این زمینه آورده شود، به مثال‌های زیر توجه کنید. شما نیز سعی کنید، با این افعال برای خود جمله‌سازی کنید، تا ساختار آن‌ها بهتر در ذهنتان تثبیت شود.

1-Well, somehow he has to put up with the situation.   خب، او مجبور است، به نحوی با شرایط کنار بیاید

2-His husband ended their relationship last week.  همسرش، هفته پیش رابطه اش را با او تمام کرد

3-she fell for the boy. او عاشق آن پسر شد

4-She threw his love letters away. او نامه‌های عاشقانه‌اش را دور ریخت

5-I don’t think I can put up with three small children in the car. فکر نمی‌کنم، بتوانم ۳ بچه کوچک را در یک ماشین تحمل کنم.

6-The cat jumped on the computer. گربه روی کامپیوتر پرید

7-She soon caught up with the other runners. او خیلی سریع به دیگر دونده‌ها رسید

8-Children should look up to their parents. بچه‌ها باید از والدینشان الگو بگیرند

9-I switched the computer on. .من کامپیوتر را روشن می‌کنم

10-I look forward to seeing you. .من مشتاق دیدن شما هستم

در این ویدئو با کاربرد و گرامر افعال عبارتی بیشتر آشنا شوید:

3 پاسخ

 1. ببخشید مگه نگفته نمیشه که افعال و حروف اضافه یا قید در ترکیب فریزال ورب ها معنی اصلی خود را از دست میدهن و معنی جدیدی بوجود میاورند که اصلا با معنی اولیه خود متفات هست پس چرا در دو مثال برای فریزال ورب go together ,در یکی از جمله ها go همان معنی اصلی و اولیه خودشو خفظ کرده و هم together (در مثال دومی همان معنی رفتن با هم)!

  مثال:
  This tie and this shirt go together well
  They’ve been going together for several years.

 2. سلام ممنون که افعال عبارتی رو انقدر کامل نوشتید. افعال دو قسمتی با افعال عبارتی یکی هستند؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری مقاله در:
به جمع زبان‌آموزان ما در تلگرام بپیوندید
ارتباط با ما
پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

اسم و شماره خود را در فرم زیر وارد کنید تا مشاورین ما جهت ثبت نام دوره باشما تماس بگیرند تا مشاوره شوید.

off 55%