آکادمی روان

اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش انگلیسی+ استثناها

اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش

یکی از مباحث مهم در آموزش زبان انگلیسی، گرامر اسامی قابل‌شمارش و غیرقابل‌شمارش است. این اسامی گاهی برای زبان آموزان گیج‌کننده و چالش‌ برانگیز هستند. دلیل آن هم این است که هر اسم می‌تواند در یک زبان قابل شمارش و در زبان دیگر غیرقابل‌شمارش باشد!

مثلا “نان” در زبان فارسی قابل شمارش است اما در زبان انگلیسی غیر‌قابل‌شمارش به حساب می‌آید. هم‌چنین بعضی اسم‌ها در موقعیت‌های خاص می‌توانند هم قابل شمارش و هم غیرقابل‌شمارش باشند. در پایان مقاله، لیست این اسامی چالش‌برانگیز را برایتان آورده‌ایم.

قبل از خواندن ادامه‌ی مطلب حتما ویدیوی زیر را تماشا کنید تا به خوبی با مفهوم صفات قابل شمارش و غیر قابل شمارش آشنا شوید.

ویدئو آموزش اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

برای مشاهده این ویدیو داخل یوتیوب اینجا کلیک کنید.

در زبان انگلیسی، اسامی به دوسته قابل‌شمارش (Countable Nouns) و غیرقابل‌شمارش (Uncountable Nouns) تقسیم می‌شوند. در بعضی از زبان‌ها این تقسیم‌بندی وجود ندارد. در این آموزش، قصد داریم ویژگی‌های مهم اسامی قابل‌شمارش و غیرقابل‌شمارش را به‌طور کامل بررسی کنیم و نکات آن را یاد بگیریم.

اسم در زبان انگلیسی برای اشاره به اشیا، حیوانات، مواد مختلف، مکان‌ها، انسان‌ها و … به کار می‌رود. اسم می‌تواند قابل‌شمارش یا غیر قابل شمارش باشد.

اسامی قابل‌شمارش

اکثر اسامی در زبان انگلیسی، قابل‌شمارش هستند.

دریافت مشاوره

گرامر اسامی قابل‌شمارش

 • اسامی قابل‌شمارش، اسم‌هایی هستند که می‌توانیم آن‌ها را بشماریم. این اسامی قابل جمع بستن هستند. و هنگامی که بیش از یک عدد از آن داشته باشیم، با اضافه کردن s یا -es ، آن را جمع می‌بندیم. به خاطر داشته باشید که بعضی اسامی برای جمع بسته‌شدن، بی‌قاعده هستند.

اسم های قابل‌شمارش و غیرقابل‌شمارش

مطالعه کنید: آموزش گرامر زبان انگلیسی

Plural

Singular

Two books

one book

two horses

one horse

  two women

one woman

two ideas

one idea

two rings

one rings

 • قبل از اسامی قابل‌شمارش، معمولا حرف تعریف “a”، “an”، “the” یا عدد می‌آید.

A man

An umbrella

 • برای اسامی قابل‌شمارش مفرد، فعل مفرد به کار می‌رود و اگر آن اسم جمع باشد، فعل جمع به کار برده می‌شود:

.There is an apple in the refrigerator

There are 2 oranges in the refrigerator.

these bicycles are so fast.

 • برای اسامی قابل‌شمارش جمع، می‌توانیم از some و any استفاده کنیم:

I got some nice presents for Christmas this year.

من برای کریسمس امسال تعدادی هدیه‌ی زیبا گرفتم.

She doesn’t have any friends.

او هیچ دوستی ندارد.

مطالعه کنید: تفاوت و تشخیص صفت و اسم در زبان انگلیسی

 • برای اسامی قابل‌شمارش جمع، از few، many، a lot of و no استفاده می‌شود.

 

Many students decided to study mathematics in the university.

بسیاری از دانش‌آموزان تصمیم گرفتند که در دانشگاه ریاضی بخوانند.

The country has relatively few theaters.

کشور تأترهای خیلی کمی دارد.

 

No cars are allowed in the city center.

هیچ ماشینی اجازه ندارد به مرکز شهر بیاید.

 

The store has a lot of customers.

فروشگاه، مشتریان زیادی دارد.

 • اگر بخواهیم تعداد اسامی قابل‌شمارش را بپرسیم از How many استفاده می­‌کنیم. مثال:

How many notebooks do you need?

تو چند تا دفتر یادداشت نیاز داری؟

اسامی غیرقابل‌شمارش

اسامی غیرقابل‌شمارش یا Uncountable nouns را نمی‌توان دانه دانه شمرد، مثلا غذا، اطلاعات، آب، نمک و … این اسامی را نمی‌توان با اعداد شمارشی شمرد و باید برای شمردن آنها از کمیت سنج‌ها (quantifiers) استفاده کنیم.

برخی اسم‌ها هم به صورت بی‌قاعده غیرقابل‌شمارش هستند، یعنی می‌توان آنها را شمرد، اما در زبان انگلیسی غیرقابل‌شمارش هستند و جمع بسته نمی‌شوند، مثلا پول یا نان. این اسامی را در زبان انگلیسی نمی‌توان جمع بست.

اسامی غیرقابل‌شمارش به چند دسته‌ی کلی تقسیم می‌شوند.

 • مواد: food, water, wine, salt, bread, iron
 • عواطف و ویژگی‌های انسانی: anger, cruelty, happiness, honesty, pride
 • فعالیت‌ها: help, sleep, travel, work
 • مفاهیم انتزاعی: beauty, death, fun, life

گرامر اسامی غیرقابل‌شمارش

 • اسامی غیرقابل‌شمارش را نمی‌توانیم جمع ببندیم.

 • برای اسامی غیرقابل‌شمارش، همیشه از فعل مفرد استفاده می‌کنیم:

There is some furniture for sale.

مقداری اسباب و اثاثیه‌ی منزل برای فروش وجود دارد.

 • برای اسامی غیرقابل‌شمارش، معمولاً از حرف تعریف استفاده نمی‌کنیم.

Milk is good for you.

شیر برای تو خوب است.

مطالعه کنید: بیشترین کاربرد the در زبان انگلیسی

 • برای سوال پرسیدن درباره‌ی اسامی غیرقابل‌شمارش ار how much استفاده می‌کنیم.
 • how much money do you need?
 • تو چه مقدار پول نیاز داری؟

 

نکته: اگر درباره اسم خاصی صحبت کنیم، می‌توانیم برای اسامی غیرقابل‌شمارش، حرف تعریف «the» بیاوریم، مانند:

Did you eat the bread I have bought for you?

آیا نانی که برایت خریده‌ام را خوردی؟

لیست اسامی رایج غیرقابل‌شمارش

wood
cloth
ice
plastic
wool
steel
aluminum
metal
glass
leather
porcelain
hair
dust
air
oxygen
water
milk
wine
beer
cake
sugar
rice
meat
cheese
flour
reading
boating
smoking
dancing
soccer
hockey
weather
heat
sunshine
electricity
biology
history
mathematics
economics
poetry
Chinese
Spanish
English
luggage
equipment
furniture
experience
applause
photography
traffic
harm
publicity
homework
advice

 

مطالعه کنید: گرامر some و any در انگلیسی

Countable nouns in English

صفات شمارشی (کمیت سنج‌ها)  برای اسامی قابل‌شمارش

quantifiers:

از صفات شمارشی زیر برای اسامی قابل‌شمارش استفاده می‌کنیم:

تعداد زیاد many
تعدادی، چند تا a few
تعداد کمی few
تعداد خیلی کم very few
شماری از a number of
شمار زیادی از  large number of
شمار زیادی از great number of
اکثریت majority of
چندین several

مثال برای اسامی قابل شمارش و کمیت سنج‌ها 

There are many students in this school.

There are a few vacant seats in this room.

There are few / very few vacant seats in this room.

برای اسامی غیرقابل‌شمارش

quantifiers :

کمیت سنج هایی که فقط با اسامی غیر قابل شمارش به کار می‌روند را جدول زیر همراه با معنی مشاهده می نمایید:

خیلی، مقدار زیاد much
کم، مقدار کم a little
کم، نه چندان little
خیلی کم very little
ذره ای از a bit (of)
مقدار زیادی a great deal of
مقدار زیادی a large amount of
مقدار زیادی a large quantity of

مثال برای اسامی غیر قابل شمارش و کمیت سنج‌ها

She has a lot of money.

She has little money.

She has little / very little money.

This coffee has a great deal of sugar.

کمیت سنج‌های مشترک برای اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

بعضی از صفات شمارشی، هم برای اسامی قابل شمارش و هم برای اسامی غیر قابل شمارش استفاده می‌شوند.

enough a lot of more some all
کافی زیاد بیشتر تعدادی/مقداری همه
less lots of most any no
کمتر زیاد بیشترین هیچ، هیچ‌گونه هیچ

 

از دست ندهید: انواع صفات شمارشی انگلیسی

تبدیل اسم غیرقابل‌شمارش به قابل‌شمارش

می‌توان با استفاده از واحدهای شمارشی خاص، اسامی غیرقابل‌شمارش را به قابل‌شمارش تبدیل کنیم. مثلا اگر قبل از water، کلمه‌ی a bottle را اضافه کنیم، قابل شمارش می‌شود.

واحد شمارش (Unit of Measurement)

اسامی غیر قابل شمارش

a spoonful of sugar a piece of bread a flake of snow a bag of sugar
a squirt of cream a piece of cheese a glass of milk a bar of chocolate
a stick of butter a pinch of salt a gram of sugar a bottle of milk
a sum of money a pint of beer a head of lettuce a box of cereal
a tube of toothpaste a pot of tea a jar of jam a box of matches
a patch of oil a ream of paper a layer of dust a bunch of grapes
a drop of rain a roll of tape a loaf of bread a carton of milk
a cube of ice a shower of rain a lump of coal a clap of thunder
a can of sardines a slice of bread a packet of biscuits a can of soup

 

نکات گول زننده و استثناها در اسامی غیرقابل‌شمارش

برخی اسامی در زبان فارسی قابل‌شمارش هستند اما در زبان انگلیسی، غیرقابل‌شمارش محسوب می‌شوند. لیست این اسامی را به خاطر بسپارید.

Behavior bread information luggage news
furniture baggage advice Work Trouble
Accommodation chaos traffic Weather travel

 

نکته مهم:

بعضی از اسم‌ها می‌توانند هم قابل‌شمارش باشند و هم غیرقابل‌شمارش. به مثال‌های زیر دقت کنید.

 • noise: اگر یک صدای خاص باشد قابل‌شمارش و اگر صدای کلی باشد، غیرقابل‌شمارش است.
 • paper: اگر منطور روزنامه باشد قابل‌شمارش است و اگر منظور کاغذ باشد، غیرقابل‌شمارش است.
 • hair: اگر منظور یک تار مو باشد قابل‌شمارش و اگر کل موهای یک نفر باشد غیرقابل‌شمارش می‌شود.
 • room: اگر به معنای اتاق باشد قابل‌شمارش و اگر به معنای فضا باشد غیرقابل‌شمارش است.
 • experience: اگر تک تک تجربیات مد نظر باشند، قابل‌شمارش و اگر کل تجربیات فرد مد نظر باشد، غیرقابل‌شمارش می‌شود.

برای یادگیری بیشتر ویدئوهای زیر را مشاهده کنید.

 

 

اشتراک گذاری مقاله در:

دریافت مشاوره رایگان برای شروع آموزش زبان انگلیسی فرم زیر را تکمیل کنید:

2 پاسخ

  1. سلام دوست عزیز. اسامی غیر قابل شمارش در انگلیسی رو با فارسی مقایسه نکنید. در انگلیسی bread غیر قابل شمارش به حساب میاد. بهتره که اسامی استثنا در غیر قابل شمارش‌ها رو به خوبی مرور کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

🔴 برای ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، اطلاعات خود را در فرم زیر وارد نمایید.  ⬇️

ارتباط با ما
پرفروش‌ترین دوره‌ها