آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

کاربرد done در انگلیسی+ نکات گرامری و ویدیو

کاربرد done

همانطور که می‌دانید، فعل Do به شکل‌های مختلفی در انواع جملات انگلیسی به کار برده می‌شود. یکی از حالت‌هایی که فعل Do معمولاً در جمله‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، شکل سوم شخص آن است که به صورت done بیان می‌شود.

همچنین این کلمه با توجه به جایگاه آن در جمله می‌تواند کاربرد‌های زیادی داشته باشد و معنی جمله را نیز تغییر دهد. اگر شما نیز قصد دارید تا کاربرد done در انگلیسی را بدانید و تفاوت آن را با کلماتی مانند finished و did به صورت کامل یاد بگیرید، ادامه مطالب را از دست ندهید.

کاربرد done در جملات انگلیسی

همانطور که گفته شد، کلمه done در زبان انگلیسی معانی زیادی دارد که در ادامه به آن‌ها پرداخته خواهد شد.

کاربرد done در جملات انگلیسی

  • کاربرد done برای بیان پخته شدن غذا

این کلمه برای پخته شدن غذا مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر شما قصد دارید تا در ارتباط با پختن غذا به هر نحوی صحبت کنید، به راحتی می‌توانید از done در جمله استفاده نمایید. به مثال‌های زیر توجه کنید:

The meat for the stew is done. you can add the vegetables now.

گوشت‌های سوپ پخته شد. حالا شما می‌توانید سبزی را نیز اضافه نمایید.

How would you like your Chicken done?

دوست داری مرغ تو چقدر بپزد؟

Is the hamburgers done yet? The children are hungry.

همبرگر هنوز نپخته است؟ بچه‌ها گرسنه هستند.

I think the Pasta is done. You can set the table now.

فکر می‌کنم پاستا پخته است. حالا می‌توانید میز را بچینید.

Please go and check to see if the pizza is done.

لطفاً چک کن که آیا پیتزا آماده است یا خیر؟

Ali: How would you like your hamburgers done?

Sara: I’d like it to be well done, please.

ali: چه مقدار دوست دارید همبرگر شما بپزد؟

sara: لطفاً کاملاً پخته باشد.

The pie isn’t done until the crust is brown. Is the main course done yet?

تا وقتی سطح روی شیرینی به رنگ قهوه‌ای در نیاید، به این معنی است که هنوز نپخته است.

مطالعه کنید: اسامی همیشه جمع در انگلیسی


  • کاربرد done برای پذیرفتن شرط

اگر شما بخواهید شرط یا معامله‌ای را قبول کنید، می‌توانید از این کلمه در جملات انگلیسی استفاده نمایید.

I’ll give you 100 dollar for all five of them. done!

من برای 5 نفر از آن‌ها به تو 100 دلار پرداخت خواهم کرد. قبوله!

I will give you $200 for the Table. done!

من برای این صندلی 200 دلار به تو پرداخت می‌کنم. قبوله!


  • کاربرد done برای انجام چیزی

یکی از کاربرد‌های done در زبان انگلیسی برای زمانی است که شما کاری را انجام داده‌اید، پس به مثال‌های زیر دقت کنید تا مفهوم آن برای شما روشن شود.

we knew we shouldn’t have done it, but we did it anyways.

ما می‌دانستیم که نباید آن کار را انجام می‌دادیم. اما در هر صورت آن را انجام دادیم.

A lot of people are going to tell us that we shouldn’t have done that.

بسیاری از افراد به شما خواهند گفت که نباید این کار را انجام می‌دادید.

It’s not right for you father to do something bad just because your mother has done something bad.

دلیل نمی‌شود چون مادر شما کار بدی انجام داده است، شما نیز همان کار را انجام دهید.

The painting is almost done – I just have one corner of the room left.

رنگ زدن تقریباً به اتمام رسیده است و تنها رنگ‌آمیزی بخشی از اتاق مانده است.

I’m all done with the vacuuming. Is there anything else I can do?

کار با جارو برقی تمام شده است. آیا کار دیگری وجود دارد که انجام دهم؟

She could get that essay done in a couple of hours if she really tried.

اگر واقعاً تلاش خود را انجام دهد، می‌تواند مقاله را در چند ساعت انجام دهد.

کلیک کنید: 10 روش نصیحت کردن به انگلیسی


  • کاربرد done برای تمام شدن ذخیره

Done در جملاتی که برای تمام شدن ذخیره چیزی بیان می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد. می‌توان گفت این کلمه مترادف ” “used upاست.

They had to surrender when the ammunition was done.

زمانی که مهمات به اتمام رسید، آن‌ها می‌بایست تسلیم می‌شدند.


  • کاربرد done به عنوان سوم شخص

همانطور که در ابتدای مقاله نیز بیان شد، از رایج‌ترین کاربرد‌های done می‌توان به این مورد اشاره کرد که به عنوان سوم شخص قابل استفاده است.

کاربرد done به عنوان سوم شخص

همچنین این کلمه به تنهایی در جمله نمی‌آید و همواره همراه فعل دیگری می‌آید. دقت کنید که در این مفهوم، کلمه done معمولاً با کلماتی مثل have، has یا had همراه می‌شود. همچنین اگر این فعل در ساختار زمان گذشته به کار رود، می‌تواند با افعالی مثل To be استفاده شود.

Mahsa has done the artwork.

مهسا این کار هنری را کشیده است.

The baby has not done it before.

بچه تا حالا این کار را انجام نداده بود.

we have done my homework.

ما تکالیف‌مان را انجام داده‌ایم.

What ali done to him was bad.

کاری که علی انجام داد، خیلی بد بود.

The video will show you how it is done.

این ویدیو نشان خواهد داد که چطور انجام می‌شود.

مطالعه کنید: تفاوت بین some و some of در انگلیسی


  • کاربرد done در جمله به عنوان صفت

یکی از کاربرد‌های done این است که می‌تواند در جملات به عنوان صفت و برای بیان خستگی به کار رود که می‌تواند خستگی جسمی یا ذهنی باشد و معمولاً زمانی استفاده می‌شود که فرد دیگر به کسی اهمیت نمی‌دهد.

I’m done with all your drama. I’m going home.

صبر من از همه الم‌شنگه‌های تو تمام شده است. من دارم میرم خونه.

we can’t tolerate you anymore. we are done!

ما دیگر نمی‌توانیم تو را تحمل کنیم. صبر ما تمام شده است.


  • کاربرد done برای پذیرفته بودن چیزی

یکی دیگر از کاربرد‌های done برای بیان مفهوم پذیرفتن چیزی است و مترادف با کلمات “proper” یا “accepted” است.

That isn’t done in higher circles.

انجام این کار در محافل مرفه‌تر صحیح نیست.

In the office, it simply wasn’t done to show that you were upset.

نشان دادن ناراحتی در اداره صحیح نیست.

مطلب کاربردی: تفاوت گرامر of و s مالکیت


  • کاربرد done به عنوان فعل کمکی

در ابتدا بهتر است بدانید که کلمه done برای این کاربرد، معمولاً مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. معمولاً از done به عنوان فعل کمکی زمانی استفاده می‌شود که شما بخواهید به زمان گذشته اشاره کنید. به مثال‌های زیر در این باره دقت کنید.

we done told you not to touch that!

ما به تو گفته بودیم که نباید به آن دست بزنی.

I done went to office yesterday.

من دیروز به اداره رفتم.

مقایسه done و did

هر دو فعل done و did گذشته do هستد، اما تفاوت‌های زیادی با یکدیگر دارند. به طور کلی did گذشته do است اما done اسم مفعول یا همان سوم شخص فعل do است. همین موضوع موجب شده است که کاربرد‌های متفاوتی نیز داشته باشند که در مثال‌های زیر می‌توانید تفاوت‌های آن‌ها را متوجه شوید.

در مثال‌های زیر از did استفاده شده است که شکل گذشته فعل do است و برای کار‌هایی که در زمان گذشته انجام شده‌اند به کار می‌رود.

she did his homework without complaining.

تکالیف خود را بدون هیچ اعتراضی انجام داد.

i did everything i could to help.

من هر کاری که از دستم بر می‌آمد را انجام دادم.

I did everything possible to help her.

من هر کاری که ممکن بود را برای کمک به او انجام دادم.

she did a somersault on the trampoline.

او بر روی ترامپولین پشتک زد.

همچنین بهتر است بدانید که در جملات منفی و حتی سؤالی که در زمان گذشته هستند نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

he did not know the right answer to the question.

پاسخ صحیح برای این پرسش را نمی‌دانست.

I didn’t go to hospital.

من به بیمارستان نرفتم.

مطلب کاربردی: 50 روش پایان دادن به مکالمه در انگلیسی

همچنین بهتر است بدانید که شما می‌توانید did را بدون هیچگونه فعل اضافی نیز در جمله استفاده کنید. علاوه بر این، did بعد از ضمیر یا اسم نیز قرار می‌گیرد. در ادامه سعی شده است مقایسه بین did و done به صورت کلی انجام گیرد که به صورت جدول آورده شده است.

افعال done did
تعریف کلی سوم شخص do گذشته فعل do
کاربرد بصورت مجهول یا زمان به کار می‌رود به شکل گذشته ساده به کار می‌رود
محل قرارگیری در جمله بعد از افعال کمکی می‌آید پس از اسم یا ضمیر می‌آید

 

مقایسه افعال done و finished

این افعال شباهت‌ها و تفاوت‌های زیادی باهم دارند، اما می‌توانند معنای یکسانی را در جمله داشته باشند و هر دوی این کلمات برای تمام شدن چیزی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

به طور خلاصه زمانی از فعل finished زمانی استفاده می‌شود که شما یک غذایی را خورده باشید و تمام شده است، اما اگر غذا آماده باشد یا قصد داشته باشید به خوراکی‌هایی مثل نان، پنیر و … اشاره کنید، از فعل done استفاده می‌شود. به مثال‌های زیر توجه کنید.

 

I finished lunch like one minutes ago.

همین یک دقیقه پیش ناهار را خوردم.

Mahsa has done her part in the project.

مهسا نقش خود را در این پروژه انجام داده است.

از دست ندهید: چگونه زبان انگلیسی را فراموش نکنیم؟

کاربرد کلمه done with

اگر قصد داشته باشید برای چیزی یا کاری تأکید زیادی داشته باشید، بهتر است تا از عبارت done with یا over and done with استفاده کنید. بهتر است بدانید که این عبارت مترادف completely finished است.

we’ll be glad when the exams are over and done with.

زمانی که امتحانات تمام شود خوشحال خواهیم شد.

Are you done with this magazine?

آیا کار تو با این مجله تمام شد؟

 

مقایسه عبارات have done و had done

به طور کلی این افعال از لحاظ کاربرد تفاوت‌های زیادی با یکدیگر دارند، اما بسیاری از افراد این دو را به جای یکدیگر استفاده می‌کنند.

در ابتدا بهتر است بدانید که هر دو این افعال در ارتباط با کار یا اتفاقی که در گذشته انجام شده است صحبت می‌کنند، اما تفاوت اصلی آن‌ها این است که have done برای صحبت در مورد زمان حال کامل یا Present Perfect است. یعنی گذشته‌ای که به تازگی اتفاق افتاده است.

البته had done برای Past Perfect یا گذشته کامل است که برای اتفاقاتی که در گذشته دور افتاده است در جمله استفاده می‌شود به عبارت زیر دقت کنید تفاوت آن‌ها برای شما بهتر روشن شود.

we had done it with precision.

ما این کار را با دقت انجام داده بودیم.

You have done it with perfection.

شما این کار را با دقت و تمام و کمال انجام داده‌اید.

شاید در نظر اول، این دو فعل معنای یکسانی داشته باشند، اما اگر دقت کنید متوجه می‌شوید که در مثال اول چون از عبارت had done استفاده شده است، پس نشان می‌دهد که مربوط به گذشته دور است، اما مثال دوم مربوط به کاری است که در گذشته و اخیراً انجام شده است.

همچنین دقت داشته باشید که فعل have done تنها با ضمایر اول، دوم و سوم شخص جمع در جمله استفاده می‌شود و اگر شما بخواهید از ضمایر سوم شخص مفرد مانند he و she استفاده کنید، باید از has done استفاده نمایید

همچنین بهتر است بدانید که عبارت Had done با هر ضمیری استفاده می‌شود.

دوره 300 فعل

مهمترین اصطلاحات کاربردی با done

Be done for

در شرایط بسیار سخت گیر افتادن یا نزدیک مرگ بودن

When she pointed the gun at me, I thought I was done for.

زمانی که او تفنگ را سمت من گرفت، من فکر کردم که کارم تمام است.

Be done in

نشانه خستگی شدید

she was really done in after a close race.

بعد از رقابت شدیدی که داشت، واقعاً خسته شده بود و از رمق افتاده بود.

Be the done thing

کار شایسته انجام دادن

This is not the done thing.

انجام دادن این کار صحیح و درست نیست.

Be easier said than done

گفتنش راحت است

Be/feel hard done by

احساس ناعدالتی داشتن

he has every right to feel hard done by—her parents have given her nothing.

او حق دارد که احساس ناعدالتی داشته باشد، پدر و مادرش به او چیزی نداده‌اند.

Get it done

معنی کافی بودن می‌دهد.

four hundred bucks won’t get it done. I need more.

دلار کافی نیست من به پول بیشتری نیاز دارم.

Have done with it

کارا را یکسره کردن

Why not tell him you’re quitting and have done with it?

تو چرا به من نمی‌گویی که قصد داری استعفا بدهی و کار را یکسره نمی‌کنی؟

کلیک کنید: نرم‌افزار گرامرلی چیست؟

 

نتیجه‌گیری

یکی از حالت‌هایی که فعل Do معمولاً در جمله‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، شکل سوم شخص آن است که به صورت done بیان می‌شود. اگر شما قصد دارید تا در ارتباط با پختن غذا به هر نحوی صحبت کنید، به راحتی می‌توانید از done در جمله استفاده نمایید.

یکی از کاربرد‌های done این است که می‌تواند در جملات به عنوان صفت و برای بیان خستگی به کار رود که می‌تواند خستگی جسمی یا ذهنی باشد. اگر قصد داشته باشید برای چیزی یا کاری تأکید زیادی داشته باشید، بهتر است تا از عبارت done with یا over and done with استفاده کنید.

همچنین have done برای صحبت در مورد زمان حال کامل یا Present Perfect است. یعنی گذشته‌ای که به تازگی اتفاق افتاده است. البته had done برای Past Perfect یا گذشته کامل است که برای اتفاقاتی که در گذشته دور افتاده است در جمله استفاده می‌شود.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری مقاله در:
به جمع زبان‌آموزان ما در تلگرام بپیوندید
ارتباط با ما
پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

اسم و شماره خود را در فرم زیر وارد کنید تا مشاورین ما جهت ثبت نام دوره باشما تماس بگیرند تا مشاوره شوید.

off 55%