“حال کامل استمراری” در انگلیسی | Present Perfect continuous

زمان حال کامل استمراری - present perfect progressive

قبلا در مقاله تمامی زمان‌ها در زبان انگلیسی به بررسی موردی زمان‌ها پرداختیم. زمان حال کامل استمراری برای اشاره به عملی که از گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه داشته است، یا اثر آن در زمان حال باقی مانده است، استفاده می‌کنیم.

 

ساختار حال کامل استمراری انگلیسی

قید زمان قید مکان قید حالت مفعول فعل اصلی به شکل ing دار قسمت سوم فعل be (been) فعل کمکی have/ has فاعل

I have been living in London

.من در لندن زندگی می‌کرده‌ام.

You’re out of breath. Have you been running?

نفس نفس می‌زنید. ایا می‌دویده‌اید؟

توجه: اگر فاعل جمله یکی از سوم شخص‌های مفرد باشد، از فعل کمکی has و برای سایر فاعل‌ها از فعل کمکی have استفاده می‌کنیم. مخفف have به صورت (ve’) و مخفف has بصورت (s’) است.

ما کار می‌کرده‌ایم. .We have been working من کار میکرده‌ام. . I have been working
شما کار میکرده‌اید. .You have been working تو کار میکرده‌ای؟ .You have been working
.آنها کار میکرده‌اند .They have been working او کار می‌کرده‌است. .She has been working
او کار می‌کرده‌است. .It has been working او کار می‌کرده‌است. .He has been working

 

ساختار سوالی حال کامل استمراری

برای سوالی کردن زمان حال کامل استمراری، افعال کمکی have/has را به قبل از فاعل منتقل می‌کنیم:

Have you been talking to Carol about the problem?

درباره مشکل با کارل صحبت کرده ای؟

اگر از کلماتی سوالی مانند wh هم استفاده می‌کنید باید این کلمات را در ابتدای جمله بکار ببریم و سپس با تغییر جایگاه فعل کمکی و فاعل جمله خود را بسازیم.

Why has she been sitting in the sun?

چرا او در زیر آفتاب نشسته است؟

ساختار منفی حال کامل استمراری

برای منفی کردن زمان حال کامل استمراری، بعد از افعال کمکی have/has قید منفی ساز یا مخفف آن n’t را اضافه می‌کنیم.

I have not been writing much recently.

من اخیرا زیاد نمی‌نویسم

Susan hasn’t been waiting for the school bus a lot.

سوزان زیاد منتظر اتوبوس مدرسه نمانده است.

کاربردهای زمان حال کامل استمراری

●زمانیکه قصد داشته باشیم روی فرایند یا مدت زمان عملی که در گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه پیدا کرده است، تاکید کنیم.

Jack has been fixing cars since he was eighteen years old.

جک از هجده سالگی ماشین تعمیر می‌کرده است.

●برای اشاره به کاری که در گذشته آغاز شده و تا زمان آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد، یا نتیجه و اثرش تا آن زمان باقی خواهد بود. این حالت بیشتر در پاسخ به سوالات ” از کی…” یا ” چند وقت…” بکار می‌رود.

● برای اشاره به عملی که تمام شده اما اثر و نتیجه آن کار تا زمان حال باقی مانده است.

How long have they been working here? They have been working for  10 Years.

چند وقت آن‌ها اینجا کار می‌کرده‌اند؟ آن‌ها ده سال است که اینجا کار می‌کرده‌اند.

As I  have been cleaning the roof all the day, My clothes are dirty now.

چون تمام طول روز داشتم سقف را تمیز می‌کرده ام، لباس‌هایم الان کثیف هستند.

 

نشانه‌های زمان حال کامل استمراری

نشانه‌های زمان حال کامل استمراری1- استفاده از since در حال کامل استمراری

کلمه since به معنی “از” است و در زمان حال کامل استمراری “مبدا زمان” را نشان می‌دهد. به این معنا که برای اشاره به شروع کاری که در گذشته رخ داده و تا زمان حال ادامه پیدا کرده است از since استفاده می‌کنیم.

I’ve studies Englis h since  1392.

من از سال 1392 زبان انگلیسی را یاد گرفته‌ام.

توجه: اگر بخواهیم در عبارت‌های زمان حال کامل استمراری، بعد از since به جای قیود زمان مانند سال و روز، از جمله استفاده کنیم، زمان آن جمله بایستی به صورت زمان گذشته باشد.

She’s been reading the news since  8 a.m.

او از ساعت 8 صبح اخبار را می‌خوانده است.

She has been reading the news since she got up in the morning.

او از صبح که از خواب بیدار شد، اخبار را می‌خوانده است.

مطالعه کنید: صفت در زبان انگلیسی

2- استفاده از for در حال کامل استمراری

کلمه for به معنی ” به مدت” است و در زمان حال کامل استمراری ” مدت زمان انجام کار ” را نشان می‌دهد. کلمه for اغلب بعد از کلماتی که نشان دهنده طول زمان هستند مانند a long time, year, month, hour, second,… استفاده می‌شود.

Mr. Smith has been teaching Spanish for  10 years.

آقای اسمیت به مدت 10 سال زبان اسپانیایی را تدریس می‌کرده است.

3- recently= lately

Recently و lately به معنی”اخیرا” هستند. این دو کلمه در ابتدا و قبل از فعل اصلی و یا در انتهای جمله زمان حال کامل استمراری قرار می‌گیرد.

Prices have been going up recently.

قیمت‌ها اخیرا بالا می‌رفته‌اند.

What have you been doing lately?

اخیرا چه کاری انجام می‌داده ای؟

مطالعه کنید: بهترین پکیج آموزش زبان انگلیسی در خانه

4-how long

کلمه‌ی پرسشی how long به معنی ” چند وقت..” است و در زمان حال کامل استمراری جهت پرسش درباره طول زمان انجام عملی که در گذشته انجام شده و تا زمان حال ادامه داشته‌، به‌کار می‌رود.

How long has George been learning Spanish?

جرج چند وقت است که زبان اسپانیایی یاد می‌گرفته است؟

5-all day

این کلمه به معنی” تمام طول روز ” است و در زمان حال کامل استمراری در آخر جمله جهت نشان دادن استمرار یک عمل به‌کار می‌رود.

Tim is still watching television. He has been watching television all day.

تیم هنوز در حال تماشای تلویزیون است. او تمام طول روز را تلویزیون تماشا می‌کرده است.

مطلب پیشنهادی: آهنگ انگلیسی برای یادگیری زبان

افعالی که در زمان حال کامل استمراری بکار نمی‌روند

برخی از افعال ( افعال حرکتی) را نمی‌توان در زمان حال کامل استمراری بکار برد. برای این افعال در صورت لزوم بایستی از حال کامل استفاده کنید. برخی از این افعال عبارتند از:

متنفر بودن hate دانستن know
خواستن want فهمیدن understand

 

I’ve wanted to leave the city.

من خواسته‌ام که شهر را ترک کنم.

We’ve understood everything.

ما همه چیز را فهمیده‌ایم.

3/5 - (2 امتیاز)

دوره آکادمی روان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

دوره جامع آموزش زبان انگلیسی
ارتباط با ما

instagram       telegram          youtube    aparat

این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید.

آخرین مطالب

فهرست