زمان حال استمراری در زبان انگلیسی ( Present Continuous) ➕ 20 مثال ساده!

حال استمراری در انگلیسی

زمان حال استمراری یکی از پرکاربردترین زمان‌ها است. این زمان برای بیان عملی که در حال انجام دادن است و یا به‌طور موقت در حال رخ دادن است، استفاده می‌شود. در این مطلب، ساختار کامل زمان حال استمراری و کاربرد آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. با ما همراه باشید. قبلا در مقاله تمامی زمان‌ها در زبان انگلیسی به طور کامل تمامی زمان‌ها را مورد بررسی قرار دادیم.

زمان حال استمراری در انگلیسی چیست؟

حال استمراری به طور کلی برای بیان عملی که در حال حاضر در حال انجام است استفاده می‌شود.

در این ویدئو آموزش گرامر حال استمراری انگلیسی و کاربرذهای مختلف آن را به بیان ساده مشاهده می‌کنید.

ساختار زمان حال استمراری در زبان انگلیسی

در زمان حال استمراری، از زمان حال فعل to be یعنی am، is، و are به همراه فعل دارای -ing استفاده می‌شود. برای ضمایر فاعلی « You, We, They»، از فعل کمکی are ، برای ضمایر فاعلی «He, She, It»، از فعل کمکی is و برای ضمیر فاعلی I از فعل کمکی am استفاده می‌شود.

 

ادامه جمله +مفعول+ing +فعل+(am-is-are)+فاعل

 

He is waiting for the school bus.

او منتظر اتوبوس مدرسه است.

You are watching T.V.

او در حال تماشای تلویزیون است.

لینک مفید: زمان آینده استمراری در زبان انگلیسی

ساختار جمله در زمان حال استمراری

ساختار جمله حال استمراری انگلیسی

جمله سوالی با حال استمراری انگلیسی

به‌طور کلی، دو نوع جمله پرسشی داریم:

  • جملات پرسشی بله/خیر

برای ساخت این نوع جمله سوالی، تنها کافی است جای فعل be را با فاعل عوض کنید. به‌اصطلاح، فعل کمکی be را در اول جمله بیاورید.

جمله سوالی

جمله مثبت

Am I speaking English?

آیا من به زبان انگلیسی صحبت می‌کنم؟

I am speaking English

من به زبان انگلیسی صحبت می‌کنم

Are you writing a letter?

آیا شما در حال نوشتن یک نامه هستید؟

You are writing a letter

شما در حال نوشتن یک نامه هستید.

 

  • جملات پرسشی wh

برای ساخت این جمله پرسشی، ابتدا کلمه پرسشی wh را در اول جمله قرار می‌دهیم. سپس جمله را همانند جملات پرسشی بله/خیر سوالی می‌کنیم. بعد قسمتی از جمله که قرار است درباره‌اش سوال کنیم، حذف می‌شود. به مثال زیر توجه کنید:

Susan is reading an interesting book

سوزان در حال خواندن یک کتاب جالب است.

What is Susan reading?

سوزان در حال خواندن چه چیزی است؟

 

در مثال بالا، کلمه پرسشی what مفعول جمله ( یعنی کلمه book) را مورد سوال قرار داده است. به‌همین علت book را از جمله حذف می‌کنیم. کلمه what را در ابتدای جمله سوالی قرار داده و با عوض کردن جای فعل کمکی (is) با فاعل (Susan) جمله را به‌شکل سوالی تبدیل می‌کنیم.

مطالعه کنید: آموزش گرامر be going to + کاربرد و 21 مثال با ترجمه

برای درک بهتر، به چند مثال زیر توجه کنید:

جمله سوالی

جمله مثبت

What is Tom washing?

تام در حال انجام دادن چه‌کاری است؟

Tom is washing his car in the yard.

تام در حال تمیز کردن اتومبیلش در حیاط است.

Who is talking to Mr Smith ?

چه کسی  با آقای اسمیت صحبت می‌کند؟

My sister is talking to Mr Smith.

خواهرم در حال صحبت کردن با آقای اسمیت است.

ساختار جمله منفی حال استمراری

برای منفی کردن جمله با حال استمراری باید بعد از فعل be و قبل از بخش ing فعل not قرار دهیم.

جمله منفی

جمله مثبت

I am not speaking English

من در حال صحبت کردن به زبان انگلیسی نیستم

I am speaking English

من به زبان انگلیسی صحبت می‌کنم

You are not writing a letter

شما در حال نوشتن نامه نیستید.

You are writing a letter

شما در حال نوشتن یک نامه هستید.

لینک مرتبط: آموزش زمان آینده در گذشته ساده (Simple Future in the Past)

توجه: در زبان انگلیسی محاوره‌ای و در گفت‌وگوهای صمیمانه ضمایر با فعل be تلفیق می‌شوند تا روان‌تر و سریع‌تر بیان شوند. به این عمل خلاصه کردن یا contraction می‌گویند.

مثال

شکل کوتاه شکل بلند

I’m not

…’m not

Am not

You’re

…’re

are

We’re not/we aren’t

…’re nor/…aren’t Are not
He’s …’s

is

She’s not/ she isn’t …’s not/…isn’t

Is not

 

توجه: شکل کوتاه افعال تنها می‌تواند بعد از ضمایر بیاید.

They’re travelling around Australia.

آن‌ها در حال مسافرت به دور استرالیا هستند.

مطلب پیشنهادی: ضمایر اشاره در زبان انگلیسی

کاربردهای زمان حال استمراری

کاربردهای زمان حال استمراری انگلیسی

  • برای بیان کار یا فعالیتی که در حال حاضر در حال انجام است.

You are drinking tea.

شما در حال نوشیدن چای هستید

My father is listening to the news.

پدرم در حال گوش دادن به اخبار است.

  • برای صحبت کردن درباره برنامه یا نقشه‌هایی که ما برای زمان آینده داریم.

John is going to a new school next term.

جان قرار است ترم آینده به یک مدرسه جدید برود.

What is Tom doing next week?

تام قرار است چه کاری انجام دهد؟

  • برای صحبت درباره کارها یا فعالیت‌هایی که بارها تکرار می‌شوند.

معمولا در این شرایط قید always استفاده می‌شود. این قید قبل از فعل اصلی و بعد از فعل کمکی قرار می‌گیرد.

It’s always busy in this time.

همیشه اینموقع شلوغ است.

He is always hungry.

او همیشه گرسنه است.

  • برای بیان کارهایی که جدیدا شروع به انجام دادنش کرده ایم و با شرایط قبلی مان در تضاد است.

Nowadays, teenagers are wearing strange sort of clothes.

امروزه نوجوانان مدل‌های عجیبی از لباس را می‌پوشند.

These days most people are using social media instead of T.V.

این روزها بیشتر مردم  به جای تلویزیون از رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند.

  • برای بیان کارها یا فعالیت‌هایی که بطور موقت قصد انجام دادن آن را داریم.

Susan is studying math at the university.

سوزان در دانشگاه رشته ریاضی را می‌خواند.

I’m working at home for the next two weeks.

من دو هفته اینده در خانه مشغول ب‌ه کار هستم.

  • برای بیان کار یا فعالیتی که قبل و بعد از زمان معینی در حال انجام دادنش هستیم.

We are usually watching  T.V at 8 o’clock.

ما معمولا ساعت 8 در حال تماشای تلویزیون هستیم.

When my husband gets home, I am cooking dinner.

وقتی شوهرم به خانه می‌رسد؛ من در حال پختن شام هستم.

  • برای بیان کارها یا فعالیت‌هایی که تغییر می‌کند، رشد می‌کند یا بهتر می‌شود یا برای ترندها و مد.

The climate is changing fast.

آب و هوا خیلی سریع در حال تغییر است.

Her English is improving.

انگلیسی شما در حال بهتر شدن است.

چند استثنا در اضافه کردن ING

برخی از افعال در زمان گرفتن ing تغییراتی می‌کنند:

1-اگر آخر فعل e بود، در زمان گرفتن ing حرف e حذف می‌شود. به غیر از فعل‌هایی که آخرشان ee و oe و ye باشد.

Come >> coming

Agree >> agreeing

توجه: افعال Age, dye, singe از این قاعده مستثنا هستند.

Age = Ageing، Dye = Dyeing ، Singe = Singeing

2-افعالی که قبل از آخرین حرف بی‌صدا یک حروف صدادار همراه با استرس دارند، آن حرف بی‌صدا دوبار تکرار می‌شود، به غیر از افعالی که آخرشان w و x و y باشد.

مطلب پیشنهادی: رعایت استرس یا تکیه در زبان انگلیسی

 

Sit >> sitting

Fix >> fixing

3-اگر آخر یک فعل ie باشد تبدیل به y می‌شود.

Lie >> lying

Die >> dying

Tie >> tying

4-در انگلیسی بریتانیایی اگر آخر فعلی L باشد، دوبار تکرار می‌شود.

Travel >> travelling

 اما در انگلیسی آمریکایی L یکبار می‌آید.

Travel >> traveling

مطلب پیشنهادی: تفاوت لهجه بریتیش و امریکن

5- اگر فعل تک بخشی باشد و به حرف بی صدا ختم شود و قبل آن حرف با صدا باشد، حرف بی صدای آخر ان را دو برابر می‌کنیم.

Run >> running

Stop >> stopping

6- افعال دو بخشی ویا بیشتری که به حرف بی صدا ختم می‌شوند و در سیلاب اخرشان حرف با صدا وجود دارد و استرس کلمه روی سیلاب اخر آن‌ها باشد، حرف بی صدای آخر را دو برابر می‌کنیم.

Begin >> beginning

Admit >> admitting

قیدهای زمان حال استمراری در انگلیسی

زمان حال استمراری معمولا با قید‌های زیر استفاده می‌شود :

معنی

قید

اکنون

now

هم اکنون

At the moment

همین حالا

At present

فعلا

For the time being

در حال حاضر

Currently

این روزها

These days

 

به مثال‌های زیر دقت کنید:

We are studying English grammar now.

ما اکنون در حال یادگیری گرامر زبان انگلیسی هستیم

The children are doing their homework at the moment.

کودکان هم اکنون در حال انجام دادن تکالیفشان هستند.

 For the time being, My father is working

پدرم فعلا در حال کار کردن است.

این قیدها معمولا یا در ابتدای جمله و یا در آخر جمله بکار می‌روند.

افعالی که نباید در زمان استمراری استفاده شوند

تعدادی از افعال در زبان انگلیسی هستند که نمی‌توانند به شکل استمراری بکار روند. به این افعال غیر استمراری یا Non-Action می‌گویند. البته این افعال به فعل ایستا (static) هم معروف هستند.

مطلب پیشنهادی: تمامی فعل‌ها در زبان انگلیسی

در ادامه فهرست مهم‌ترین افعالی که نباید در زمان حال استمراری استفاده شوند را مشاهده می‌کنید:

معنی فعل معنی فعل
ملاحظه کردن notice بو دادن Smell
مایل بودن wish متنفر بودن hate
به یاد آوردن remember فراموش کردن forget
دانستن know دوست داشتن like
معنی دادن mean به نظر رسیدن seem

 

امیدواریم که این مقاله از آکادمی کریمی برای شما علاقمندان به یادگیری زبان انگلیسی مفید واقع شده باشد و توانسته باشیم به خوبی تمام نکات مربوط به زمان حال استمراری را برای شما بازگو کرده باشیم. اگر سوالی در رابطه با ساختار این گرامر، نحوه سوالی یا منفی کردن آن دارید، لطفا پرسش خود را در قالب کامنت به ما منتقل کنید.

4.6/5 - (11 امتیاز)

دوره آکادمی روان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

دوره جامع آموزش زبان انگلیسی
ارتباط با ما

instagram       telegram          youtube    aparat

این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید.

آخرین مطالب

فهرست