آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

تشخیص سریع و راحت کلمات مذکر و مونث در زبان فرانسه!

کلمات مذکر و مونث در زبان فرانسه
off 55%
گیف دوره جامع

تشخیص کلمات مذکر و مونث در زبان فرانسه یکی از دشوارترین چالش‌های این زبان به حساب می‌آید. اما بدانید این مسئله نه تنها برای ما فارسی‌زبانان بلکه برای باقی ملیت‌ها هم به دلیل اینکه همچین قاعده‌ای در زبان‌مان وجود ندارد، پیچیده و دشوار است.

مسئله‌ای که این گرامر را سخت‌تر می‌کند این است که حتی قواعد ثابتی هم برای اینکه این دو را از هم تمیز دهیم وجود ندارد، گرچه خوشبختانه قوانین‌اش برای ۸۰ الی ۹۰ درصد مواقع درست است اما باز هم نباید به آن‌ها تکیه کرد.

در این مقاله سعی داشتیم تمامی قوانین مربوط به تشخیص و ساختن کلمات مذکر و مونث را همراه با مثال‌های متعدد ذکر کنیم؛ آن‌ها را با دسته‌بندی کلی و جزئی شرح داده و در انتهای مقاله چندین لیست از هر دو حالت برخی اسم‌ها و صفات قرار داده‌ایم.

 

جنس کلمات | Le genre des mots

در زبان فرانسوی، تمام اسم‌ها و صفت‌ها به سه بخش مذکر masculin، مونث féminin و مذکرهایی که میتوان به مونث تبدیل کرد تقسیم می‌شوند. برای بعضی از آن‌ها راهی برای تشخیص وجود دارد اما صادقانه، اغلب آن‌ها را یا باید به‌خاطر سپرد یا با صبر و تمرین و استفاده‌شان در جملات و موقعیت‌های مختلف یادشان گرفت، چون به طور کلی قواعد ثابتی ندارند.

 

 

 

 • کلمات مذکر با حرف تعریف (آرتیکل) le یا un و کلمات مونث با la یا une نشان داده می‌شوند، همچنین کلمات شروع‌شونده با حروف صداداری که آرتیکل ( ‘l ) دارند با اختصار (m) به معنی masculin یا (f) به معنی féminin مشخص می‌شوند.
 • گاهی یک حرف یا چندین حرف در انتهای برخی از کلمات، مشخص‌کننده و نشان‌دهنده جنس آن کلمه هستند که به آن‌ها “terminaison” می‌گوییم؛ بعضی از آن‌ها برای کلمات مذکر و بعضی برای مونث هستند که نه همیشه، بلکه اغلب میتوان از آن‌ها پیروی کرد.

مطلب کاربردی: ساختار مجهول در فرانسه

اسم‌های مذکر | Les noms masculins

این terminaisonها اغلب نشان‌دهنده یک کلمه‌ی مذکر هستند :

*همانطور که پیش از این گفتیم، قواعد صد درصد نیست و شامل استثناء می‌باشد.*

 • -age

le garage, le langage, le menage, le passage, le voyage …

*به‌جز : la cage, l’image (f), la page, la nage, la plage, la rage


 • -ail, -eil, -ueil, -euil

l’appareil (m), le conseil, le recueil, le soleil, le travail …


 • -aire

le commentaire, le salaire …

استثناءها : l’affaire (f), l’eclaire (f), la grammaire et…


 • -al

l’animal (m), le cheval, l’idéal (m), le journal, le mal …


 • -et

l’alphabet, le bouquet, le paquet, le secret …


 • -eu, -au, -eau

le bateau, le bureau, le cadeau, l’oiseau (m), le pneu …

استثناءها : l’eau (f), la peau et…


 • -ier

l’escalier (m), le palier, le pommier, le tablier,


 • -in

le bassin, le magasin, le matin, le vin …


 • -isme

le classicisme, le janseisme, le journalisme, le realisme, le romantisme …


 • -ment

le changement, le gouvernement, le médicament, le monument, le vêtement …


 • -oir

l’espoir (m), le miroir, le noir, le soir, le trottoir …


 • -phone, -scope

le saxophone, le téléphone, le microscope, le téléscope …


 • مصدرهایی که به شکل یک اسم استفاده می‌شوند، مذکر هستند، مانند :

le pouvoir نیرو و قدرت

le savoir دانش و سواد et…

 • تمام رنگ‌ها و تمام زبان‌ها هم مذکرند.

Les couleurs رنگ‌ها : le noir سیاه – le blanc سفید – le rouge قرمز – le vert et…

Les nationalités : le français فرانسوی – le persan فارسی – l’espagnol (m) اسپانیایی et…

* اما اگر جایگاه صفت داشته باشند، باید آن‌ها را تطبیق بدهیم. حتما به لیست کلمات مذکر و مونث در بخش آخر مقاله توجه کنید. *

برای مطالعه انواع رنگ به فرانسوی بر روی متن کلیک کنید.

 • همچنین تمامی اسم‌های روزهای هفته، ماه‌ها و فصل‌ها بدون هیچ استثنائی مذکر هستند.

Les jours روزها : le lundi دوشنبه – le mardi  سه‌شنبه – le mercredi چهارشنبه – le jeudi پنج‌شنبه – le vendredi جمعه – le samedi شنبه – le dimanche یک‌شنبه

Les mois ماه‌ها : le janvier ژانویه – le février فوریه – le mars مارس – le avril آوریل – le mai می – le juin ژوئن – le juillet ژوئیه – le août اوت – le septembre سپتامبر – l’octobre (m) اکتبر – le novembre نوامبر – le décembre دسامبر

Les saisons فصل‌ها : le printemps بهار – l’été (m) تابستان – l’automne (m) پاییز – l’hiver (m) زمستان

برای مطالعه دقیق‌تر روزهای هفته، ماه و فصل‌ها بر روی متن کلیک کنید.

جنس کلمات در فرانسه

اسم‌های مونث| Les noms féminins

این terminaisonها اغلب نشان‌دهنده یک کلمه‌ی مونث هستند :

*همانطور که پیش از این گفتیم، قواعد صد درصد نیست و شامل استثناء می‌باشد.*

 • -ade, -ode

la balade, la période, la salade, la méthode …


 • -aille, -eille, -euille

la bataille, la bouteille, la feuille, l’oreille (f), la taille …


 • -ance, -ence

l’absence (f), la balance, la chance, la présence, la science …


 • -aison

la comparaison, la conjugaison, la fleuraison, la maison, la saison …


 • -ée

l’année (f), l’arrivée (f), la durée, la sachée, la soirée …

*به‌جز le lycée, le musée


 • -esse, -ette

la baguette, la caresse, la bicyclette, la jaunesse, la politesse …


 • -ie, -ise

la boulangerie, la crise, la franchise, la sortie, la valise …


 • -sion, -tion, -xion

l’injection (f), la question, la réflexion, la situation, la vision…


 • -té

l’activité (f), la beauté, la santé, la societé, la volonté …


 • -ude, -ure

l’attitude (f), la confiture, la culture, la peinture, la solitude …

مطلب مفید: منفی کردن در زبان فرانسه

حالت مونث کلمات مذکر | La forme féminine des noms masculins

اضافه کردن حرف e

در یک قاعده کلی، ما با دیدن حرف e در آخر کلمه، آن را مونث می‌دانیم، مانند :

la chaise : صندلی / la fille : دختر / la voiture : ماشین

* نکته: اما کلمات استثنائی را هم که به حرف e ختم می‌شوند اما مذکر هستند را فراموش نکنید، مانند :

l’arbre (m) : درخت / le groupe : گروه / l’homme : مرد

همچنین اغلب با اضافه کردن حرف e به اسم‌ها و صفات مذکر، می‌توانیم به‌راحتی مونثِ آن را بسازیم :

Féminin مونث Masculin مذکر Sens معنی
amie ami دوست
étudiante étudiant دانشجو
employée employé کارمند
française français فرانسوی
verte vert سبز

* اضافه کردن حرف e به آخر کلمات مذکر یک قاعده کلی‌ست و نمیتوان آن را در همه موارد به کار برد. *

er ➡️ ère :

پرستار infirmier ➡️ infirmière


en ➡️ enne / on ➡️ onne :

ایتالیایی italien ➡️ italienne / قهرمان champion ➡️ championne


et ➡️ ette :

لال muet ➡️ muette


eur ➡️ euse / eresse / oresse :

فروشنده vendeur ➡️ vendeuse / افسونگر enchanteur ➡️ enchantresse / دکتر docteur ➡️ doctoresse


f ➡️ ve :

بیوه veuf ➡️ veuve


teur ➡️ trice :

بازیگر acteur ➡️ actrice

استثناءها | Les exceptions

دسته دیگری از اسم‌ها هم هستند که حالت مذکر و مونث‌شان کاملا از نظر نوشتاری و تلفظ با همدیگر تفاوت دارد :

Féminin مونث

Masculin مذکر
la mère مادر le père پدر
la sœur خواهر le frère برادر
la madame / mademoiselle خانم le monsieur آقا
la femme زن l’homme  مرد
la fille دختر le garçon / le fils پسر
la femme همسر le mari شوهر

la tante خاله یا عمه

l’oncle دایی یا عمو
la nièce دختر برادر یا خواهر le neveu پسر برادر یا خواهر
la femelle ماده le mâle نر

کلیک کنید: زمان های آینده در فرانسوی

لیست کلمات مذکر و مونث

حیوانات | Les animaux

برای حیوانات به‌جای مذکر masculin و مونث feminin از نر mâle و ماده femelle استفاده می‌کنیم؛ گاهی نوشتار یا حتی تلفظی که برای جنس نر یا ماده حیوانی به کار می‌بریم با همدیگر متفاوت است، همچنین در این لیست می‌توانید اصطلاحاتی که برای بچه‌ی یک حیوان استفاده می‌شود را هم داشته باشید.

Petit بچه (حیوان) Femelle ماده مونث Male نر Sens معنی
abeille زنبور عسل
aiglon (m), aiglonne (f) aigle aigle عقاب
alouette چکاوک
ânon (m) ânesse âne خر / الاغ
baleineau (m) baleine نهنگ
brebis bélier قوچ
bisonneau (m) bisonne bison بوفالو
chevreau (m), cabri (m) chèvre bouc بز
veau (m), génisse (f) vache bœuf / taureau گاو
caneton (m) cane canard اردک
castor سگ آبی
faon (m) biche cerf گوزن
chacal شغال
chamelon (m) chamelle chameau شتر
chaton (m) chatte chat / matou گربه
chauve-souris خفاش
poulain (m), pouliche (f) jument cheval / étalon اسب
chevrotin (m) chevrette chevreuil آهو
chiot (m), chiotte (f) chienne chien سگ
chimpanzé شامپانزه
goret, nourrain, porcelet, cochonnet truie cochon / porc / verrat خوک
chouette hibou جغد
cigale جیرجیرک
cigogne لکلک
corbillat (m) corbeau کلاغ
crocodile کروکدیل
poussin (m), poussine (f) poule coq خروس / مرغ
dauphin دلفین
dindonneau (m) dinde dindon بوقلمون
éléphanteau (m) éléphante éléphant فیل
écureuil سنجاب
faisandeau (m) faisane faisan بوقلمون
girafeau (m), girafon (m) girafe زرافه
têtard (m) grenouille قورباغه
guépard چیتا
hamster همستر
hérissonne hérisson جوجه‌تیغی
hippopotame اسب آبی
hirondeau (m) hirondelle پرستو
oie jars غاز
kangourou کانگورو
koala کوالا
lapereau (m) lapine kapin خرگوش
léopard پلنگ
lionceau (m) lionne lion شیر
louveteau (m) louve loup گرگ
moineau گنجشک
agneau (m), agnelle (f),  agnelet (m) brebis mouton گوسفند
ourson (m) ourse ours خرس
paonneau (m) paonne paon طاووس
pigeonneau (m) pigeonne pigeon پرنده
panda پاندا
perruche perroquet طوطی
bébé phoque (m), blanchon (m), phoqueteau (m) phoque فک
renardeau (m) renarde renard روباه
rhinocéros کرگدن
rossignolet (m) rossignol بلبل
marcassin (m) laie sanglier گراز
serpenteau (m) serpent مار
guenon singe میمون
spuriceau (m) souris موش
taupe موش کور
tigresse tigre ببر
truie pingouin پنگوئن
zèbre گورخر

شغل‌ها | Les professions

به دلیل اینکه در قدیم، اکثرا شغل‌ها تنها توسط مردها انجام می‌شدند برای مونث آن‌ها یا همان کلمه را استفاده می‌کنند یا با تغییراتی جزئی خطاب می‌شود.

Féminin مونث Masculin مذکر Sens معنی
actrice acteur بازیگر
agente de change agent de change صراف
agente de police / policière agent de police / policier پلیس (مامور)
architecte architecte معمار
artiste artiste هنرمند
astronaute astronaute فضانورد
athlète athlète ورزشکار
auteure / écrivaine auteur / écrivain نویسنده
avocate avocat وکیل
bouchère boucher قصاب
boulangère boulanger نانوا / شیرینی‌پز
chanteuse chanteur خواننده
charpentière charpentier نجار
chauffeuse chauffeur راننده
chef chef سرآشپز / مدیر / رهبر
chercheuse chercheur محقق
chimiste chimiste شیمیدان
coiffeuse coiffeur آرایشگر
comédienne comédien بازیگر کمدی (کمدین)
compositrice compositeur آهنگساز
comptable comptable حسابدار
cuisinière cuisinier آشپز
danseuse danseur رقصنده
dentiste dentiste دندانپزشک
dépanneuse dépanneur تعمیرکار
dessinatrice dessinateur طراح (دیزاینر)
directrice directeur مدیر / سرپرست
dramaturge dramaturge نمایشنامه‌نویس
électricienne électricien برقکار
employée employé کارمند
enseignante / institutrice enseignant / instituteur معلم / مدرس
essayiste essayiste مقاله‌نویس
étudiante étudiant دانشجو
factrice facteur پستچی
fermière fermier کشاورز
gérante gérant مدیر / سرپرست / ناظر
femme d’affaires homme d’affaires تاجر (بیزینس من / وومن)
infirmière infirmier پرستار
ingénieure ingénieur مهندس
juge juge قاضی
journaliste journaliste روزنامه‌نگار
maçonne maçon بنا
marchande marchand فروشنده
mécanicienne mécanicien مکانیک
médecin médecin پزشک
ouvrière ouvrier کارگر
pâtissière pâtissier قناد
peintre peintre نقاش
peintre en bâtiment peintre en bâtiment نقاش ساختمان
pharmacienne pharmacien داروساز
photographe photographe عکاس
physicienne physicien فیزیکدان
plombière plombier لوله‌کش
poétesse poète شاعر
pompier pompier آتش‌نشان
présentatrice présentateur مجری
productrice producteur تهیه‌کننده
professeure professeur استاد
psychologue psychologue روانشناس
physicienne physicien فیزیکدان
réceptionniste réceptionniste متصدی پذیرش
rédactrice rédacteur ویراستار / سردبیر
secrétaire secrétaire منشی
serveuse serveur پیشخدمت
stagiaire stagiaire کارآموز
vendeuse vendeur فروشنده
vétérinaire vétérinaire دامپزشک

از دست ندهید: جملات شرطی در فرانسه

رنگ‌ها | Les couleurs

پیش از این در بخش نکته‌های اسم‌های مذکر به اینکه تمام رنگ‌ها مذکر هستند اشاره کردیم اما گفتیم اگر بخواهیم آن‌ها را در جایگاه صفت استفاده کنیم باید تطابق جنس و شمار را انجام دهیم.

Féminin مونث Masculin مذکر Sens معنی
blanche blanc سفید
bleue bleu آبی
grise gris خاکستری، طوسی
jaune jaune زرد
marron marron قهوه‌ای، خرمایی، بلوطی
noire noir سیاه، مشکی
orange orange نارنجی
rose rose صورتی
rouge rouge قرمز
verte vert سبز
violette violet بنفش

کشورها | Les pays

در یک قاعده کلی، کشورهایی که به e ختم می‌شوند مونث و باقی آن‌ها مذکر هستند.

 • چون اسم خاص هستند، باید آن‌ها را با حرف بزرگ (majuscule) بنویسیم.
Français فرانسوی Persan فارسی
l’Allemagne (f) آلمان
les États-Unis (m) آمریکا
l’Angleterre (f) انگلیس
l’Australie (f) استرالیا
l’Autriche (f) اتریش
la Belgique بلژیک
le Canada کانادا
la Chine چین
la Corée du nord کره شمالی
la Corée du sud کره جنوبی
L’Espagne اسپانیا
la France فرانسه
la Grèce یونان
l’Iran ایران
l’Italie ایتالیا
le Japon ژاپن
le Maroc مراکش
le Portugal پرتغال
la Suède سوئد
la Suisse سوییس
la Thaïlande تایلند

کلیک کنید: حروف اضافه در فرانسه

زبان و ملیت‌ها | Les langues et nationalités

 • نکته اول : ملیت‌ها گاهی نقش اسم و گاهی نقش صفت دارند، اگر در نقش اسم (nom) باشند باید آن‌ها را با حرف بزرگ majuscule و اگر در نقش صفت (adjectif) باشند، باید آن‌ها را با حرف کوچک minuscule بنویسیم؛ برای مثال :

nom :

Les Français aiment le fromage. فرانسوی‌ها عاشق پنیر هستند

J’ai rencontré un Allemand(e) aujourd’hui. امروز، یک آلمانی را ملاقات کردم

adjectif :

+ Quelle est votre / ta nationalité? ملیت شما / تو چیست

– Je suis iranien(e) / français(e) / américain(e). من ایرانی / فرانسوی / آمریکایی هستم

 • نکته دوم : زبان‌ها همیشه مذکر هستند و همیشه آن‌ها با حرف کوچک minuscule می‌نویسیم :

On aime parler français. ما عاشق فرانسوی حرف زدن هستیم

L’allemand est très difficile. زبان) آلمانی خیلی سخت است)

Féminin مونث Masculin مذکر Sens معنی
allemande allemand آلمانی
américaine américain آمریکایی
anglaise anglais انگلیسی
australienne australien استرالیایی
autrichienne autrichien اتریشی
belge belge بلژیکی
canadienne canadien کانادایی
chinoise chinois چینی
coréenne coréen کره‌ای
espagnole espagnol اسپانیایی
française français فرانسوی
grecque grec یونانی
Iranienne / persane Iranien / persane ایرانی
italienne italien ایتالیایی
japonaise japonais ژاپنی
marocaine marocain مراکشی
portugaise portugais پرتغالی
suédoise suédois سوئدی
suisse suisse سوییسی
thaïlandaise thaïlandais تایلندی

 

پیشنهاد پایانی

مبحث تشخیص کلمات مذکر از مونث، از مباحثی‌ست که زبان‌آموزان را همیشه در روند یادگیری درگیر خود می‌کند. ما در این مقاله سعی کردیم با ذکر قواعد و مثال‌ها و لیستی از اسامی و صفات، راه شما را در این مسیر آسان‌تر کنیم و باید بدانید که مهم‌ترین وسیله برای تشخیص جنس کلمات استفاده از دیکسیونرهای معتبر است و در آخر، این اطمینان را به شما می‌دهیم که مانند باقی گرامرها این مبحث هم با تکرار و به مرور در ذهنتان ماندگار خواهد شد.

اشتراک گذاری مقاله در:
در کنار شما هستیم

مشاوره و ثبت‌نام در دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

4 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

🔴 برای ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، کلیک کنید.  ⬇️

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

off 55%

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

جهت ثبت نام و دریافت دوره جامع زبان انگلیسی اسم و شماره تماس خود را برای ما ارسال کنید.