جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

سلام و احوال‌ پرسی به انگلیسی + فیلم مکالمه احوالپرسی

سلام و احوال‌پرسی در زبان انگلیسی
گیف دوره جامع
 نحوه سلام و احوال‌پرسی، ابتدایی‌ترین اما مهم‌ترین بخش یادگیری مکالمه انگلیسی است. در این مطلب آموزشی از آکادمی روان شما را راهنمایی می‌کنیم تا با شیوه‌ی شروع یک گفتگوی سلام و احوال‌پرسی، جملات سلام خوبی، چه خبر به انگلیسی، مکالمه سلام و احوال پرسی رسمی به انگلیسی و عبارات رایج در شروع گفتگوی انگلیسی آشنا شوید. هم‌چنین، احوال‌پرسی در روابط مختلف را نیز به شما آموزش می‌دهیم؛ پس تا انتهای مقاله همراه ما باشید.
آنچه در این مطلب خواهید آموخت [نمایش سر فصل‌ها] کلیک کنید!

روش‌های سلام و احوال‌پرسی و شروع مکالمه در در زبان انگلیسی

 

مطالعه کنید: عبارات و اصطلاحات زمان ناراحتی به انگلیسی

در زبان انگلیسی برای سلام و احوال پرسی در موقعیت‌های مختلف اعم از رسمی و غیر رسمی، عبارات مختلفی وجود دارد که به بررسی جداگانه هر یک می‌پردازیم.

اصطلاحات سلام و احوال پرسی

سلام و احوال‌پرسی غیر رسمی به انگلیسی

برای سلام و احوال پرسی غیر رسمی در زبان انگلیسی، در مقایسه با موقعیت‌های رسمی، روش‌های متنوع‌تری وجود دارد، زیرا روزانه کاربرد بیشتری دارند تا موقعیت های رسمی. در ادامه این مطلب، چند نمونه از انواع سلام و احوالپرسی غیر رسمی به انگلیسی را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

 

 

Hey! سلام
What’s up? چه خبرا؟
Howdy! احوالت؟
How are ya? چطوری؟
Hi! سلام
What’s new? چه خبر؟
What’s going on? چه خبرا؟
How is it going? چه خبر اوضاع چطوره؟
How are things? اوضاع چطوره؟
How is everything? اوضاع چطوره؟
How’s life? خوشی؟
Long time no see! پارسال دوست امسال آشنا

how have you been?

 این اصطلاحرا به‌جای «?How are you» استفاده می‌کنیم، و کاربرد آن بیشتر برای موقعیت‌هایی است که کسی را برای مدتی ندیده‌ایم. در واقع، برای نشان دادن مدت زمانی که گذشته، از زمان حال کامل برای این جمله پرسشی استفاده می‌کنیم.


Sup’

«Sup’» مخفف «What’s up» و به معنی «چه خبر؟» است. در انگلیسی آمریکایی کاربرد زیادی دارد و به عنوان یک اصطلاح غیر رسمی برای موقعیت‌های  دوستانه و غیر رسمی به کار می‌رود.


Yo

«Yo» هم روش دیگری برای احوالپرسی به انگلیسی است که یک کلمه امریکایی است و به‌جای «Hey, what’s up»، از آن استفاده می‌شود.


!Alright

در انگلیسی بریتانیایی از alright به جای «Hello» استفاده می‌شود و کاربرد زیادی دارد. از دیگر موارد استفاده این کلمه، به‌جای «All right» است.


مطالعه کنید: جملات و لغات ضروری مربوط به شغل

 What’s up?،  What’s new?، یا What’s going on? عبارات

این سوالات‌ها از روش‌های غیررسمی «how are you» هستند.

در جواب می‌توانیم بگوییم: «nothing» (هیچی) یا «not much» یعنی «خبری نیست».

 برای یادگیری روش های معذرت خواهی کردن در انگلیسی کلیک کنید!

جملات احوال‌پرسی رسمی در انگلیسی

هنگامی که در محیط کاری و رسمی هستیم یا  شخصی را برای اولین بار ملاقات می‌کنیم، در واقع در یک موقعیت رسمی قرار گرفته‌ایم. بنابراین، باید از عبارات زیبا در احوالپرسی رسمی به انگلیسی استفاده کنیم. در موقعیت های رسمی باید محتاطانه عمل کنید و تا حد ممکن سعی کنیم احترام طرف مقابل را نگه داریم تا سوتفاهم نشود.

How are you? حالتان چطور است؟
Good morning. صبح بخیر
Good afternoon. بعد از ظهر بخیر
Good evening. عصر بخیر
It’s nice to meet you. از دیذن شما خوشحالم.
How is it going? اوضاع چطور است؟
How are you doing? حالتان چطور است؟
Good to see you. از دیدن شما خوشحالم
It is a pleasure to meet you. از دیدن شما خوشنودم

How do you do?

جمله پرسشی «?How do you do» یک روش رایج برای احوال‌پرسی به انگلیسی است و در موقعیت‌های رسمی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای پاسخ به این جمله، معمولاً خود سؤال را در جواب تکرار می‌کنند.


It’s an honor to meet you.

ملاقات شما باعث افتخار است.


مطالعه کنید: اصطلاحات پزشکی در انگلیسی

نحوه شرکت در گفتگوهای کوتاه

گفتگوهای کوتاه در واقع صحبت‌های مودبانه‌ای هستند که معمولاً با هدف گذراندن وقت و ایجاد یک آشنایی ابتدایی صورت می‌گیرند. گفتگوهای کوتاه معمولاً برای شکستن سکوت و معذب بودن فضا شکل می‌گیرند. مانند صحبت کردن در مورد آب‌وهوا، فلان فیلم یا خبر و غیره.

این گفتگوها که اغلب با عبارت How are you? (حال شما چطور است؟) در زبان انگلیسی آغاز می‌شوند معمولاً مدت کوتاهی ادامه پیدا می‌کنند و به موضوعات بیشتری گسترش می‌یابند.

در زیر به چند نمونه از گفتگوهای کوتاه یا Small Conversations در زبان انگلیسی اشاره می‌کنیم. آشنایی با مدل برگزار شدن این گفتگوها کمک زیادی به تقویت مهارت‌های ارتباط اجتماعی شما خواهد کرد.

نمونه اول: صحبت در مورد کتاب

صحبت در مورد کتاب

A: Hi, How are you?

(سلام، حالت چطور است؟)

B: Im fine thank you.

(خوبم، ممنون)

A:  Have you read any good books lately?

(تازگی‌ها کتاب خوبی خوانده‌ای؟)

B: Not really. How about you?

(راستش نه. تو چطور؟)

A: Yes, I just finished a really good mystery novel.

(بله، من همین تازگی یک رمان معمایی خوب را تمام کردم.)

B: What was it about?

(درباره چه بود؟)

A: It was about a spy who needs to track down another spy to prevent an international catastrophe.

(درباره یک جاسوس بود که جاسوس دیگری را تعقیب می‌کرد تا جلوی یک فاجعه بین‌المللی را بگیرد.)

B: That sounds interesting!

(به نظر جالب می‌رسد!)

A: It was! Do you like mystery novels? …

(واقعاً هم بود! تو از رمان‌های معمایی خوشت می‌آید؟…)


نمونه دوم: صحبت در مورد فیلم

صحبت در مورد فیلم

A: What kinds of movies do you like?

(از چه مدل فیلم‌هایی خوشت می‌آید؟)

B: I love horror movies!

(من عاشق فیلم‌های ترسناک هستم.)

A: Oh, I love horror movies, too! But I cant watch them alone.

(من هم عاشق فیلم‌های ترسناک هستم! اما نمی‌توانم تنهایی آن‌ها را تماشا کنم.)

B: Me neither!

(من هم همینطور.)

A: What other kinds of movies do you like?

(دیگر از چه فیلم‌هایی خوشت می‌آید؟…)


نمونه سوم: صحبت در مورد آب‌وهوا

A: Could we ask for better weather today?

(مگر هوا بهتر از این هم می‌شود؟)

B: I know, right? Its gorgeous outside!

(واقعاً اینطور است، نه؟ هوای بیرون عالی‌ست.)

A: It really is. I think I might go for a run today.

(واقعاً هست. فکر کنم امروز برای دویدن بیرون بروم.)

B: Its a great day for it.

(روز خوبی برای این کار است.)

A: Do you know of any good places to go for a run nearby?

(آیا این دور و اطراف جای خوبی برای دویدن سراغ داری؟…)


نمونه چهارم: صحبت در مورد کار

صحبت در مورد کار

 

A: I have a long day of work tomorrow.

(فردا روز کاری سختی دارم.)

B: What do you do for a living?

(شغل تو چیست؟)

A: Im an accountant. It can be a little stressful, but I enjoy the work on most days.

(من یک حسابدار هستم. این شغل می‌تواند کمی استرس‌زا باشد اما من بیشتر روزها از آن لذت می‌برم.)

B: My uncle owns an accounting firm.

(عموی من یک شرکت حسابداری دارد.)

A: Really? Whats the name of the firm?

(واقعاً؟ نام شرکت او چیست؟…)

دوره 500 عبارت انگلیسی

سلام و احوال‌پرسی همراه با شوخ طبعی

خیلی از افراد ذاتاً شوخ‌طبع هستند و تمایل دارند دیگران را بخندانند. شوخ طبعی افراد معمولاً از همان برخورد اول و سلام و احوال‌رسی ابتدایی مشخص است. جدای از آن، سلام و احوال‌پرسی کردن همراه با شوخ‌طبعی می‌تواند سنگینی فضا را بشکند و از همان ابتدا یک نوع صمیمیت و راحتی در مکالمه ایجاد کند.

استفاده از عبارت‌های شوخ‌طبعانه نشانه تسلط شما بر زبان انگلیسی است. چرا که این نوع اصطلاحات معمولاً توسط افراد بومی مورد استفاده قرار می‌گیرند. با استفاده از اصطلاحات شوخ‌طبعانه نه‌تنها می‌توانید نظر مثبت دیگران به خود جلب کنید، بلکه تسلط خود به زبان انگلیسی را هم نشان می‌دهید تا دیگران راحت‌تر بتوانند با شما ارتباط برقرار کنند.

استفاده از عبارت‌های شوخ‌طبعانه یکی از بهترین راه‌ها برای شروع مکالمه با نزدیکان و دوستان است. اگر سلام و احوال‌پرسی شما از همان ابتدا شوخ‌طبعانه باشد، یخ طرف مقابل شکسته و از همان ابتدا حس می‌کند وارد فضای شادی شده است. گرچه به یاد داشته باشید که استفاده از این عبارت‌ها در مقابل افرادی که آشنایی زیادی با آنها ندارید، یا در مکالمات رسمی اصلا توصیه نمی‌شود.

در زیر به رایج‌ترین سلام و احوال‌پرسی‌های همراه با شوخ‌طبعی در زبان انگلیسی اشاره می‌کنیم:

!Ahoy

Ahoy یک نوع سلام و احوال‌پرسی بسیار قدیمی است که معمولاً ملوان‌های انگلیسی از آن استفاده می‌کردند. امروزه استفاده از این عبارت برای سلام کردن به دیگری حالت مسخره و خنده‌داری دارد، چرا که Ahoy مدت‌هاست که از مد افتاده و در مکالمات معمول استفاده نمی‌شود. به همین خاطر استفاده ناگهانی از کلمه دمُده Ahoy می‌تواند حسی توأم با شوخ‌طبعی داشته باشد.


 !Hello stranger

Hello Stranger! عبارتی بسیار دوستانه و صمیمانه است که برای سلام و احوال‌پرسی با کسی که مدت کوتاهی است او را ندیده‌ایم استفاده می‌شود. این عبارت شکل صمیمانه‌تر و شوخ‌طبعانه‌تر long time, no see است.


 !‘Ello, gov’nor

‘Ello, gov’nor! در واقع خلاصه شده “Hello, governor” به معنی “سلام فرماندار” است. این عبارت در زمان‌های قدیم فرم رسمی سلام و احوال‌پرسی بازرگانان در لندن دوره ویکتوریایی f,n که برای نشان دادن ادب و احترام نسبت به طرف مقابل، در مکالمه با افراد طبقات اشراف مورد استفاده قرار می‌گرفت.

‘Ello, gov’nor! امروزه عبارتی است که با حالتی طعنه‌آمیز برای سلام و احوال‌پرسی با دوستان نزدیک استفاده می‌شود. معمولاً وقتی کسی مدتی به خاطر سرشلوغی از جمع غایب باشد، رفقای شوخ‌طبع او با استفاده از عبارت ‘Ello, gov’nor! با او سلام و احوال‌پرسی می‌کنند. معادل فارسی این عبارت نزدیک به “تحویل نمی‌گیری!” یا “با از ما بهترون می‌پری!” خواهد بود.

جا انداختن حرف H در این عبارت به خاطر تلفظ آن با لهجه معروف cockney در شرق لندن است.


!Good Morrow

عبارت Good morrow در واقع همان Good morning است که به صورت مسخره و بامزه ادا می‌شود. استفاده از این عبارت در شعرهای قدیمی غیررسمی انگلیسی رایج بود، اما امروزه برای سلام و احوال‌پرسی همراه با شوخی استفاده می‌شود.


?Whats crackin

What’s crackin? در واقع شکل دیگری از عبارت What’s up? یا What’s going on? است که حالت شوخ‌طبعانه بیشتری داشته و بین گنگ‌ها و جوانان زیاد استفاده می‌شود.


?Whats up buttercup

Buttercup یک نوع گل زرد ظریف است که داخل چمن رشد می‌کند. همچنین از این کلمه برای نامگذاری گاوهای خانگی هم زیاد استفاده می‌شود. بنابراین وقتی برای احوال‌پرسی با یک فرد بزرگسال از عبارت What’s up buttercup? استفاده می‌کنید حالتی بسیار شوخ‌طبعانه و طعنه‌آمیز داشته و به ناز و ظریف بودن طرف مقابل اشاره دارد.

چگونه سلام و احوال‌پرسی به انگلیسی را تمرین کنیم؟

تمرین کردن عبارت‌های رایج سلام و احوال‌پرسی انگلیسی با دوست یا آشنایی که به انگلیسی مسلط است یا مانند شما در حال آموزش است می‌تواند بسیار مفید باشد. در مراحل یادگیری زبان انگلیسی سعی کنید مدام با افرادی که انگلیسی می‌فهمند صحبت کنید و هر بار از عبارت‌های جدیدی که یادگرفته‌اید استفاده نمایید. مکالمات روزانه و استفاده کردن از عبارت‌های تازه به یادگیری عمیق و کاربردی آن‌ها کمک زیادی می‌کند.

اگر دوستی ندارید که به زبان انگلیسی مسلط باشد، می‌توانید از همکلاسی‌های خود کمک بگیرید یا سعی کنید با استاد زبان خود مکالمه داشته باشید. تماشای سریال‌ها، ویدئوهای یوتیوبی، فیلم‌ها و انیمیشن‌های مختلف نیز می‌تواند کمک کننده باشد. خیلی از افراد هستند که در مقابل آینه مکالمه انگلیسی را با خودشان تمرین می‌کنند.

البته گستردگی شبکه جهانی اینترنت باعث شده تا خیلی از انگلیسی زبانان تمایل داشته باشند طی مکالمه آنلاین، به تقویت زبان انگلیسی شما کمک کنند!

سلام و احوال‌پرسی در ساعات مختلف روز

سلام و احوال‌پرسی به زبان انگلیسی در ساعات مختلف روز می‌تواند متفاوت باشد. البته انگلیسی زبان‌ها اغلب از عبارت‌های روز بخیر، شب‌بخیرف عصر بخیر و غیره برای شروع یا پایان یک گفتگو استفاده می‌کنند.

سلام و احوال‌پرسی به زبان انگلیسی در ساعات مختلف روز به صورت زیر است:

 • بسته به ساعت روز، در مکالمات رسمی‌تر از عبارت‌های Good morning (صبح بخیر)، Good evening (عصر بخیر) و Good afternoon (ظهر/بعدازظهر بخیر) استفاده می‌شود

 

 • در مکالمات غیررسمی بسته به زمان روز از morning، evening و afternoon (بدون استفاده از Good) استفاده می‌شود

 

 • کلمه Good night (شب بخیر) در واقع هم‌ارز goodbye(خداحافظ) بوده و از آن برای سلام و احوال‌پرسی استفاده نمی‌شود

 

 • زمانی که عجله داشته باشید و ساعات ابتدایی روز باشد، می‌توانید با گفتن یک morning ساده یک سلام و احوال‌پرسی خیلی سریع داشته باشید و به طرف مقابل بفهمانید که او را دیدید

 

 • زمانی که از عبارت good morning در ساعات انتهایی صبح و نزدیک ظهر برای سلام و احوال‌پرسی استفاده شود، اشاره‌ای شوخ‌طبعانه یا طعنه‌آمیز به مشغولیت‌های زیاد در تایم صبح یا دیر کردن طرف مقابل دارد. مثلاً اگر کسی ظهر از خواب بیدار شود و شما با گفتن good morning به او سلام کنید، به شکل طعنه‌آمیز و شوخ‌طبعانه‌ای به دیر بیدار شدن او اشاره داشته‌اید.

سلام و احوال‌پرسی با کسی که تا به حال او را ندیده‌ایم

در بسیاری از مواقع ما افراد جدیدی آشنا می‌شویم که تا به حال او را ندیده‌ایم. طبیعتاً در چنین شرایطی صمیمیتی بین شما دو نفر وجود نداشته و سلام و احوال‌پرسی به صورت رسمی‌تر و مودبانه‌تر برگزار می‌شود. مخصوصاً اگر تا به حال حتی اسم طرف مقابل را هم نشنیده باشید!

در چنین موقعیت‌هایی برای سلام و احوال‌پرسی از عبارت‌های زیر استفاده کنید:

 • Nice to meet you – از ملاقات با شما خوشوقتم
 • So nice to meet you – خیلی از دیدنتان خوشحالم
 • I’ve been looking forward to meeting you – مشتاق دیدارتان بودم
 • I’ve heard so much about you – تعریفتان را زیاد شنیدم
 • Hello and welcome – درود و خوشامد، به جمع ما خوش آمدید (وقتی شخص جدیدی وارد جمعتان می‌شود می‌توانید از این جمله استفاده کنید)

سلام و احوال‌پرسی با افرادی که آن‌ها را می‌شناسیم

آدم‌ها از نظر نوع نزدیکی‌شان به ما به سه گروه تقسیم‌بندی می‌شوند:

 • افراد کاملاً غریبه
 • افراد نزدیک و صمیمی
 • افرادی که با آن‌ها آشنا هستیم اما دوست نزدیک ما نیستند

طبیعتاً نوع سلام و احوال‌پرسی با هر گروه از این افراد متفاوت است. پیش از این به سلام و احوال‌پرسی‌های رایج با افراد غریبه (رسمی) و افراد صمیمی (غیر رسمی) اشاره کردیم. در زیر اما قصد داریم به رایج‌ترین اصطلاحات برای سلام و احوال‌پرسی با افرادی که صرفاً با آن‌ها آشنا هستیم بپردازیم:

 • Hellooooo – کش‌دار کردن Hello روی دوستی و آشنا بودن با طرف مقابل تاکید دارد. معمولاً افرادی که با هم آشنایی دارند اما چندان با هم صمیمی نیستند (صمیمیت میانه) از این عبارت برای سلام و احوال‌پرسی با یکدیگر استفاده می‌کنند.

 

 • Heeeey – کش‌دار کردن Hey معمولاً فرم رایج سلام و احوال‌پرسی با کسی است که او را می‌شناسیم اما مدتی است که او را ندیده‌ایم. معمولاً وقتی از دیدن کسی تعجب می‌کنید و می‌خواهید جویای احوال شوید بهتر است از Heeeey استفاده کنید.

 

 • Hey you یا Hey you there – سلام و احوال‌پرسی با این عبارت نشان می‌دهد که با طرف مقابل آشناییت داریم اما به هر دلیلی از او دلخور یا ناراضی هستیم.

 

 • Howdy، Hey mate، Hey man، G’day یا Giddy mate – سلام و احوال‌پرسی با این عبارت‌ها نشان می‌دهد که ما طرف مقابلمان را به خوبی می‌شناسیم و با او آشناییت داریم (اما چندان صمیمی نیستیم).

 

 • ?How’s you (چطوری تو؟) – این هم یکی از اصطلاحات رایج برای سلام و احوال‌پرسی با کسی است که او را می‌شناسیم اما چندان با او صمیمی نیستیم. معمولاً وقتی یک فرد آشنا را بعد از مدتی می‌بینیم هم می‌توانیم از این عبارت استفاده کنیم.

سلام و احوال‌پرسی از طریق ایمیل یا پیامک

سلام و احوال‌پرسی در متون نگارشی معمولاً قواعد متفاوتی با مکالمات حضوری دارد. در متن SMS یا پیامک معمولاً از ترکیب Hi با اسم خودمان (Hi, its [your name]) استفاده می‌کنیم. البته زمانی که طرف مقابل آشنا یا دوست نزدیک ما باشد می‌توانیم ازhey, it’s me (سلام، منم) یا فقط hi استفاده کنیم. البته رفقای بسیار نزدیک اصولاً در پیامک‌های خود سلام و احوال‌پرسی نمی‌کنند و مستقیماً سراغ اصل مطلب می‌روند، یا نهایتاً از عبارت Yo استفاده می‌کنند.

در متن ایمیل‌ها یا پیامک‌های رسمی، بهتر است متن را با Hello یا Hi  و ذکر نام خود آغاز کنیم. اصولاً سلام کردن در متون غیررسمی لازم و ضروری بوده و نشانه ادب شماست. متن ایمیل‌های کاملاً رسمی نیز معمولاً با عبارت “Hi, Dear…” آغاز می‌شوند.

تاکید روی منظور جانبی در هنگام سلام و احوال پرسی

خیلی از اوقات در هنگام سلام و احوال‌پرسی قصد داریم روی نکته خاصی تأکید کنیم و بدون گفتن جملات مستقیم، منظورمان را به طرف مقابل برسانیم. در چنین شرایطی معمولاً از عبارت‌های طعنه‌آمیزی برای سلام و احوال‌پرسی استفاده می‌کنیم که به خوبی گویای منظور ما هستند.

رایج‌ترین فرم‌های سلام و احوال‌پرسی به زبان انگلیسی که روی یک منظور جانبی تأکید دارند عبارتند از:

 • Hello again (سلام مجدد) – این عبارت برای یادآوری کردن خود به دیگری مورد استفاده می‌گیرد. مثلاً زمانی که به تازگی با یک نفر مکالمه داشته‌اید و بعد از مدت زمان کوتاهی قصد دارید دوباره با او وارد مکالمه بشوید، می‌توانید از عبارت Hello again استفاده کنید.

 

 • Well hello (به به) – از این عبارت برای سلام و احوال‌پرسی (همراه با کمی تعارف) با کسی استفاده می‌کنیم که آشنایی زیادی با او نداریم اما از دیدن مجدد او خوشحال هستیم. معمولاً برای احوال‌پرسی با کسی که مدتی‌ست سر و کله‌اش پیدا نبوده نیز از این عبارت استفاده می‌کنند.

 

 • Helloooo (سلاااام) – از این عبارت برای نشان دادن ذوق و شوق صحبت کردن با طرف مقابل استفاده می‌شود. معمولاً وقتی از کسی خوشتان می‌آید و مدتی است که از او بی‌خبر بوده‌اید، با دیدار مجدد او می‌توانید از این عبارت برای سلام و احوال‌پرسی استفاده کرده و هیجان و غافلگیری خود از دیدن او را نشان دهید. در زبان فارسی ما از عبارت “چطوری؟ کم پیدایی؟” برای رساندن این منظور استفاده می‌کنیم.

نحوه سلام و احوال‌پرسی در کشورهای مختلف انگلیسی زبان

وجه اشتراک همه انگلیسی زبانان در این است که همه آنها از hello برای سلام کردن استفاده می‌کنند. پس لازم نیست چیز خاصی یاد بگیرید، همین که بدانید hello و hi به معنای سلام کردن هستند کافیست.

Hi و Hello رایج‌ترین فرم‌های سلام و احول‌پرسی در همه کشورهای انگلیسی‌زبان هستند. پس با استفاده از آن‌ها می‌توانید در هر کشور انگلیسی زبانی کار خود را راه بیندازید. اما اگر قصد دارید بیشتر با فرهنگ مردم کشور مورد نظر هماهنگی داشته باشید و با اصطلاحات رایج آن کشور برای سلام و احوال‌پرسی آشنا شوید، بهتر است نگاهی به جدول زیر بیندازید.

سلام و احوال‌پرسی به سبک و سیاق مردم هر کشور به شما کمک می‌کند تا راحت‌تر در میان جمع پذیرفته شده و ارتباطات اجتماعی بهتری را تجربه کنید.

آمریکا

بریتانیا استرالیا اسکاتلند ایرلند
How are you?

حالت چطوره؟

Good morning

صبح بخیر

Oi!

سلام!

Guid mornin

صبح بخیر

How’s the form?

اوضاع چطوره؟

What’s up

چه خبر؟

Good afternoon

عصر بخیر

Mate!

چطوری رفیق!

Guid eenin

عصر بخیر

What’s the story?

چه خبر؟

How are you going?

چیکارا می‌کنی؟

How do you do?

در چه حالی؟

Hey, what’s up

سلام چه خبر؟

Welcome!

خوش اومدی

Alright there?

همه چی خوبه؟

Yo, what’s up?

سلام، چه خبر؟

What’s new?

چه خبر؟

Cheers

به سلامتی-مبارکه

How are ye?

حالت چطوره؟

How’s she cutting?

حالش چطوره؟ اوضاعش چطوره؟

Where’ve you been?

کجا بودی؟

Well, look who it is!

اوه، ببین کی اینجاست!

You right?

تو خوبی؟

How’s it gaun?

اوضاع چطوره؟

Whassup?

چه خبرا؟

How have you been?

چه کارا می‌کنی؟

How ya goin?

چیکارا می‌کنی؟

Hou’s aw wi ye?

حالت چطوره؟

Hey man

سلام مرد

What’s up buttercup?

چه خبر عزیزم؟

How are ya?

حالت چطوره؟

Hey dude

سلام رفیق

What’s up doc?

چه خبر دکتر؟

Howdy

سلاملیکم

How are you guys?

چطورین رفقا؟

What’s going on?

چه خبره؟

What do you know?

اوضاع چطوره؟

How’s this weather?

هوا چطوره؟

 

عبارات ?How’s it going یا ?How are you doing

این عبارات روش‌های رایج پرسیدن «?how are you» به معنای «حال شما چطور است؟» هستند. کلمه «going» به صورت کوتاه تلفظ می‌شود؛ بنابراین بیشتر شبیه «go-in» تلفظ می‌شود. در جواب دو سوال بالا می‌توانید بگویید: «it’s going well» یعنی «خوب پیش می‌رود» یا «I’m doing well» یعنی «من خوبم».

در پاسخ به «how are you»، با پرسیدن «and you» به معنی «و شما؟»می‌توانید مکالمه را پیش ببرید.

 

 

از دست ندهید: مکالمه انگلیسی و سفارش دادن در کافه

استفاده از Hey، Hey man، Hi و Greeting برای غریبه‌ها

«Hey» و «Hi» در جملات احوال پرسی به انگلیسی به جای Hello استفاده می‌شوند. «Hi» یک کلمه‌ی غیر رسمی است. « hey» برای افرادی مناسب است که به تازگی آن‌ها را ملاقات کرده‌اید. از «Hey» برای جلب توجه کسی هم استفاده می‌شود.

هنگام سلام و احوالپرسی به مردان، می‌توانید از «hey man» استفاده کنید.

عبارات How’s your day? or How’s your day going

این سوالات به معنای «how are you» هستند که در کل به معنی «اوضاع احوال چطور است» هستند.

در جواب می‌گوییم: «It’s going well» یعنی «خوب پیش می‌رود». همپنین می‌توانید با «fine»، «good» یا «alright» به معنای «خوب» پاسخ دهید.

عبارات Good to see you  یا Nice to see you

این عبارات برای سلام و احوالپرسی با افرادی استفاده می‌شوند که هر از گاهی آن‌ها را می‌بینید.

عبارت Long time no see یا It’s been a while

اگر برای مدتی کسی را ندیده‌اید از این عبارت استفاده کنید. مثلا اگر معمولا هر هفته شخص را می‌بینید اما الان چند ماه یا بیشتر است که او را ندیدید، پس می‌توانید از یکی از این عبارات سلام و احوال پرسی به انگلیسی استفاده کنید.

نمونه مکالمه سلام و احوالپرسی در انگلیسی

مکالمه شماره 1:

A: Hi, how are you doing?

سلام. چطوری؟

B: I’m fine. How about you?

خوبم. تو چطور؟

A: I’m pretty good. Thanks for asking.

من خیلی خوبم. ممنون از احوالپرسیت.

B: No problem. So how have you been?

خواهش می‌کنم. خب، چطور بوده‌ای؟

A: I’ve been great. What about you?

خوب بودم. تو چطور؟

B: I’ve been good. I’m in school right now.

خوب بوده‌ام. من الان مدرسه می‌روم.

A: What school do you go to?

کدام مدرسه می‌روی؟

B: I go to Shahed School.

من به مدرسه شاهد می‌روم

A: Do you like it there?

آنجا را دوست داری؟

B: It’s okay. It’s a really big campus.

خوبه. یک پردیس بزرگ است.

A: Good luck with school.

در مدرسه موفق باشی

B: Thank you very much.

خیلی ازت ممنونم.

کلیک کنید: آموزش حروف ناخوانا در انگلیسی


مکالمه شماره 2:

A: How’s it going?

اوضاع چطوره؟

B: I’m doing well. How about you?

خوبم. تو چطور؟

A: Never better, thanks.

بهتر از این نمیشه. ممنون

B: So have you been to France?

خب، تو فرانسه بود؟

A: yeah, I’ve been to France for 2 years.

بله، من به مدت دو سال فرانسه بودم.

B: I’m actually in school right now.

من در واقع الان مدرسه می‌روم.

A: Which school do you attend?

کدام مدرسه می‌روی؟

B: I’m attending Shahed School right now.

من الن به مدرسه شاهد می‌روم.

A: Are you enjoying it there?

آیا از بودن در آن‌جا لذت می‌بری؟

B: yes. There are a lot of people there.

بله، افراد زیادی انجا هستند.

A: Good luck with that.

موفق باشی.

B: Thanks.

ممنون


مکالمه احوال پرسی شماره 3

A: How are you doing today?

امروز چطوری؟

B: I’m doing great. What about you?

عالی ام. تو پطور؟

A: I’m absolutely lovely, thank you.

من واقعا خوبم، ممنون

B: Everything’s been good with you?

همه چیز اوکی بوده؟

A: I haven’t been better. How about you?

بهتر از این نبوده‌ام.

B: I started school recently.

من تازگی مدرسه را شروع کرده‌ام.

A: Where are you going to school?

کجا به مدرسه می‌روی/

B: I’m going to PCC.

به مدرسه PCC می‌روم.

A: How do you like it so far?

تا حالا دوستش داشتی؟

B: I like it so far. My classes are pretty good right now.

تا الان دوستش داشتم. کلاس‌های من الان خیلی خوبن.

A: I wish you luck.

امیدوارم موفق باشی.

B: Thanks a lot.

خیلی ممنونم.

مطالعه کنید: مکالمه انگلیسی در مورد تکنولوژی


اگر بخواهید در انگلیسی احوال شخص دیگری را بپرسید، از عبارت زیر استفاده کنید:

How is (نام شخص)?

به مثال‌های زیر توجه کنید:

How is Hassan?

حال حسن چطور است؟

How is Maryam?

حال مریم چطور است؟

How is your father?

حال پدرت چطور است؟

How is your boss?

حال رئیست چطور است؟


همچنین، برای سوالات زیر بایستی این‌گونه پاسخ داد:

How is your father?

پدرت چطور است؟

He is fine. / My father is good.

او خوب است / پدرم خوب است.

How is your sister?

خواهرت چطور است؟

She is fine. / My sister is fine.

او خوب است. / خواهرم خوب است.

✅ در زبان انگلیسی برای مفرد مونث از ضمیر She و برای مفرد مذکر از ضمیر he استفاده می‌کنیم.

از دست ندهید: مکالمه انگلیسی بین دو دوست

 

در جواب خوبی ؟ یا ?how are you چه بگوییم؟

در پاسخ به سوال سلام خوبی؟ یا  “?Hello.how are you ” می‌توان یکی از عبارت‌های زیر را بکار برد:

I am fine.(I’m fine.)

من خوبم.

I’m not good.

خوب نیستم.

I’m bad.

بد هستم.


“چه خبر؟” در زبان انگلیسی

چه خبر؟ در زبان انگلیسی

در گفتگوی زبان انگلیسی برای عبارت ” چه خبر؟”، دو اصطلاح زیر را به‌کار می‌برند:

What’s up?

Any news?

برای یادگیری گرامر زبان انگلیسی از پایه کلیک کنید.

اگر بخواهید این عبارت را برای شخص دیگر یا یک شیء بکار ببرید، اصطلاح بالا به این صورت تغییر می‌کند:

Any news from (نام شخص / شیء)?

به مثال‌های زیر توجه کنید:

Any news from Hassan?

چه خبر از حسن؟

Any news from your father?

چه خبر از پدرت؟

Any news from your sister?

چه خبر از خواهرت؟

Any news from your aunt?

چه خبر از عمه‌ات؟

Any news from your car?

چه خبر از اتومبیلت؟

عبارات مربوط به “چه خبر” زیاد است. اما برای شما به‌عنوان مبتدی در همین حد کافی است.

مطالعه کنید: اصطلاحات رشته مکانیک به انگلیسی

سؤالات متداول در مورد سلام و احوال‌پرسی به انگلیسی

در موقع سلام و احوال‌پرسی به زبان انگلیسی به چه نکاتی باید دقت کنیم؟

هنگام سلام و احوال‌پرسی باید موقعیت و نوع رابطه خود با طرف مقابل را بسنجید. طبیعتاً سلام و احوال‌پرسی کردن با دوستان صمیمی به نسبت موقیت‌های رسمی‌تر متفاوت است.

نکته بعدی به زبان بدن شما بازمی‌گردد. معمولاً طی سلاو احوال‌پرسی با دوستان و نزدیکان، سلام کردن ما با حرکات فیزیکی بیشتری مانند حرکت سر و دست همراه است، اما در موقعیت‌های رسمی‌تر بهتر است در هنگام سلام و احوال‌پرسی زیاد از بدن خود استفاده نکنید.

بهترین روش تمرین احوال‌پرسی به زبان انگلیسی چیست؟

بهترین راه تمرین این مهارت استفاده از آن در مکالمات و موقعیت‌های واقعی است. سعی کنید عبارت‌ها و اصطلاحاتی را که آموخته‌اید با همکلاسی‌ها یا دوستانی که به انگلیسی مسلط هستند تمرین کنید.

اهمیت دانستن نحوه سلام و احوالپرسی به زبان انگلیسی در چیست؟

سلام و احوال‌پرسی اولین مرحله در یک تعامل مشترک است. نوع سلام و احوال‌پرسی شما نشان دهنده شخصیت، میزان اعتماد به نفس، حس و حالتان در آن لحظه و علاقه‌تان به ادامه گفتگوست. اگر می‌خواهید تعامل بهتری با افراد انگلیسی زبان داشته باشید و راحت‌تر بتوانید احساسات خود را بروز دهید، دانستن نحوه سلاو احوال‌پرسی اهمیت زیادی دارد.

سوال و تمرین

Quiz Question

1. Which greeting is commonly used when meeting someone for the first time?
a) Goodbye
b) How are you?
c) Hello
d) See you later

2. When is it appropriate to use the greeting “Good afternoon”?
a) From sunrise until noon
b) From noon until sunset
c) From sunset until late night
d) Throughout the day

3.  What is a common informal way to greet someone?
a) Good morning
b) Goodbye
c) Hey
d) How do you do?

4.  How can you ask someone about their well-being in a formal manner?
a) Howdy
b) How’s it going?
c) How are you?
d) What’s up?

5. Which phrase is commonly used when parting ways with someone?
a) Good morning
b) Goodbye
c) How are you?
d) What’s up?

6.  When does the greeting “Good evening” typically apply?
a) From dawn until noon
b) From noon until sunset
c) From sunset until late night
d) Throughout the day

7. What is a formal way to greet someone in a professional setting?
a) Hey there
b) Good morning, sir/madam
c) What’s up?
d) See you later

8. What is an informal way to greet a friend you haven’t seen in a while?
a) Good morning
b) Goodbye
c) Hey there
d) See you later

9. When is it appropriate to use the greeting “Good day”?
a) In the evening
b) In the morning
c) At any time of the day
d) When leaving

10. How can you show cultural sensitivity when greeting people from different backgrounds?
a) By learning about specific customs
b) By using the same greeting for everyone
c) By avoiding greetings altogether
d) By only using formal greetings


answers

 

1. Answer: c) Hello

2. Answer: b) From noon until sunset

3. Answer: c) Hey

4. Answer: c) How are you?

5. Answer: b) Goodbye

6. Answer: c) From sunset until late night

7. Answer: b) Good morning, sir/madam

8. Answer: c) Hey there

9. Answer: c) At any time of the day

10. Answer: a) By learning about specific customs


exercise

Exercise 1:
Complete the following greetings with the appropriate word or phrase:

1. _____, how are you today?
2. Good _____, madam. How may I assist you?
3. Hey _____, long time no see!
4. What’s _____, mate? Anything exciting happening?
5. _____, have a great day!

Exercise 2:
Match the appropriate greeting with its corresponding level of formality:

1. Good morning, sir/madam a) Informal
2. Hi b) Formal
3. What’s up? c) Very formal
4. Hey d) Casual
5. Good day e) Neutral

Exercise 3:
Choose the correct greeting for each situation:

1. Meeting someone for the first time in a professional setting.
a) “Hey!”
b) “Good morning, sir/madam.”

2. Greeting your best friend after a long time.
a) “Good evening.”
b) “Hey there, long time no see!”

3. Saying goodbye to your colleague at the end of the workday.
a) “How are you?”
b) “See you tomorrow!”

4. Entering a store and acknowledging the salesperson.
a) “What’s up?”
b) “Good morning! How may I help you?”

Exercise 4:
Rewrite the following greetings to make them more appropriate for formal situations:

1. Original: “Yo! What’s up?”
Formal: _____________________________

2. Original: “Howdy!”
Formal: _____________________________

3. Original: “Morning, dude!”
Formal: _____________________________

Exercise 5:
Imagine you are in a foreign country and need to greet the locals appropriately. Research the local customs and write down three greetings that would be culturally appropriate in that specific country.

1. Country: ______________
Greeting: _____________________________

2. Country: ______________
Greeting: _____________________________

3. Country: ______________
Greeting: _____________________________

Note: In exercises 4 and 5, please research appropriate formal greetings and cultural customs based on the specific country or context you choose.


answers

 

Exercise 1:
1. Hello
2. afternoon
3. there
4. up
5. Take care

Exercise 2:
1. b) Formal
2. d) Casual
3. d) Casual
4. d) Casual
5. b) Formal

Exercise 3:
1. b) “Good morning, sir/madam.”
2. b) “Hey there, long time no see!”
3. b) “See you tomorrow!”
4. b) “Good morning! How may I help you?”

Exercise 4:
1. Formal: “Hello! How are you?”
2. Formal: “Good day!”
3. Formal: “Good morning, sir/madam!”

Exercise 5:
Please note that this exercise requires individual research based on the specific country or context chosen. The answers will vary depending on the country and its cultural customs.

Example answers:
1. Country: Japan
Greeting: Konnichiwa

2. Country: India
Greeting: Namaste

3. Country: France
Greeting: Bonjour (Hello) or Bonsoir (Good evening)

سخن پایانی

امیدواریم که این مقاله از آکادمی روان برای شما علاقمندان به یادگیری زبان انگلیسی مفید واقع شده باشد. اگر سوالی در رابطه با سلام و احوال‌پرسی دارید، لطفا پرسش خود را در قالب کامنت به ما منتقل کنید.

اشتراک گذاری مقاله در:
در کنار شما هستیم

مشاوره و ثبت‌نام در دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

6 پاسخ

 1. درود بر شما. چطور می‌تونم به تمام مکالمات در موقعیت های مختلف دسترسی داشته باشم؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

🔴 برای ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، کلیک کنید.  ⬇️

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

35درصد تخفیف

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

جهت ثبت نام و دریافت دوره جامع زبان انگلیسی اسم و شماره همراه خود را وارد کنید.