آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

معرفی کردن خود به زبان فرانسه + مثال و ترجمه

معرفی کردن خود به فرانسوی

یکی از چالش‌های دیگری که به‌عنوان یک زبان‌آموز در پیش‌رو داریم این است که چگونه باید خودمان را به زبان فرانسوی معرفی کنیم.

اما برخلاف فکر عموم این یک موضوع ابتدایی نیست و ما به غیر از مکالمات مختلف، صحبت‌های روزمره با هم‌کلاسی‌ها و اساتید، مسافرت رفتن و آشنا شدن با دیگران، به آن در کارهای اداری یا مصاحبه‌های کاری به‌شدت نیازمند هستیم و این مسئله می‌تواند در هر مقطعی برای‌مان چالش‌برانگیز باشد.

در این مقاله، شما هر چیزی را که برای معرفی کردن خود و به اشتراک گذاشتن اطلاعات‌تان با دیگران نیاز دارید را خواهید یافت.

نحوه‌ی سلام و احوال‌پرسی و خداحافظی کردن، بیان کردن نام، سن، شغل، موقعیت اجتماعی، وضع زندگی، اوقات فراغت، موضوعات موردعلاقه و… هر موضوعی که به دنبال آن هستید را با ذکر مثال‌های متنوع و جمله‌سازی و کلمات مناسب با توجه به موقعیت رسمی یا غیررسمی‌ای که در آن قرار دارید را برای‌تان انتخاب کردیم.

 

معرفی کردن خود در فرانسوی | Se présenter en français

معرفی کردن خود به فرانسوی

 

اولین موقعیتی که قبل از معرفی خودمان در آن قرار می‌گیریم، سوال کردن و احوالپرسی‌ کردن است. و شاید خوشبختانه یکی از نکات اشتراکی که بین زبان فارسی و فرانسه وجود دارد همین تمایز و تفاوت قواعد بین کلمه “تو” و “شما” برای رسمی یا غیررسمی حرف زدن است که در تمام موقعیت‌های مختلف باید به آنها توجه کنیم.

  • مطابق با هر موقعیتی، حالت استفاده از آن را با کلمات زیر مشخص کرده‌ایم :

Administratif اداری

Formel رسمی – Plus formel خیلی رسمی

Informel غیررسمی – Plus informel خیلی دوستانه

سلام و احوالپرسی | La salutation

تمام کلمات زیر به معنی “سلام” هستند، اما استفاده از هر کدام از آن‌ها برای هر موقعیتی متفاوت است.

متداول‌ترین نوع سلام کردن به زبان فرانسوی که گاهی به معنای “روز به‌خیر” و “صبح به‌خیر” هم به کار می‌رود :

Bonjour !

این نوع برای بعد از ساعت شش عصر و گاهی به معنای “عصر به‌خیر” یا “شب به‌خیر” استفاده می‌شود :

Bonsoir !

اگر در موقعیتی غیررسمی قرار داریم می‌توانیم از این کلمه استفاده کنیم (بدون توجه به زمان روز) :

Salut !

همچنین کلمه Hello در انگلیسی هم این روزها در زبان فرانسوی با وجود تفاوت بسیار در تلفظ کردن (به‌دلیل حرف H) بسیار رایج است.

و کلمه‌ی آخر که بسیار غیررسمی اما بسیار رایج است در موقعیت‌های بسیار دوستانه و خودمانی و گاهی برای صحبت کردن با بچه‌ها استفاده می‌شود (بدون توجه به زمان روز) :

Coucou !

 

احوال پرسی کردن در زبان فرانسه بسیار آسان است و گرامر آن تنها در تفاوت صرف “تو و شما” است :

(کلماتی مانند “آره، نه، اِی، مرسی و…” را می‌توانید بسته به شرایط خود استفاده کنید یا نکنید.)

Formel : Comment allez-vous? حالتون چطوره

Informel : Comment ça va? حالت چطوره / Ça va? چطوری

Ça va bien, merci.

.خوبم مرسی

Oui, bien, merci.

.آره، خوبم، مرسی

Ah, pas mal.

.اِی بد نیستم

Tu vas bien?

خوبی؟

Oui, je vais bien.

.بله، حالم خوبه

Non, je ne vais pas bien.

.نه، حالم خوب نیست

و بعد از پاسخ دادن، برای پرسیدن حال طرف مقابل از این‌ها استفاده می‌کنیم :

Et toi? / Et vous?

و تو چی / و شما چی؟

مطالعه کنید: اعضای خانواده به فرانسوی

نام و نام‌خانوادگی| Le nom et le prénom

به نام یا اسم در فرانسوی (prénom) و به نام‌خانوادگی یا فامیل (nom) می‌گوییم.

Formel : Vous vous appelez comment?

اسم شما چیست؟

Quel est votre nom et prénom?

نام و نام‌خانوادگی شما چیست؟

Votre nom et votre prénom s’il vous plait?

اسم و فامیل‌تون لطفا؟

Vous êtes monsieur / madame …?

شما آقای / خانم …؟


Plus formel : Comment vous vous appelez?

اسم شما چیست؟


Informel : Comment tu t’appelles? / Tu t’appelles comment?

اسمت چیه؟

C’est quoi ton prénom / nom?

فامیلت / اسمت چیه؟

Je m’appelle Sarah.

نام من سارا است.

Je m’appelle Sarah Dubois.

نام من سارا دُبووا است.

Je suis Jacques.

من جک هستم.

Je suis Jacques Casenave.

من جک کاسناوه هستم.

Moi, c’est Paul.

من، پاول هستم.

Moi, c’est Paul Lapierre.

من، پاول لپیر هستم.

Mon prénom est Pierre et mon nom est Gasanova.

اسمم پیره و فامیلم گاسانووا است.

برای گفتن لقب خود که در فرانسوی به آن (le surnom) می‌گوییم، می‌توانید از این دو روش استفاده کنید :

Mon surnom est Mario.

لقب من ماریو است.

Je suis Marius et mes familles et mes amis me surnomment Mario.

من ماریوس هستم و خانواده و دوستانم من رو ماریو صدا می‌زنند.

معمولا هنگام انجام کارهای اداری از شما می‌خواهند که اسم یا فامیل خود را هجی کنید :

Vous pouvez épeler, s’il vous plait?

میشه هجی (اسم یا فامیل) کنید، لطفا.

Oui bien sûr, c’est L-O-U-I-S.

بله حتما، ل-و-ی-ی.

از دست ندهید: جمع بستن اسامی در زبان فرانسوی

سن | L’âge

Formel : Vous avez quel âge? / Quel âge avez-vous?

چند سالتونه؟


Administratif : Quelle est votre date de naissance?

تاریخ تولد شما چیست؟

Vous êtes né(e) le …?

(کی) متولد شدین … ؟


Informel : Tu as quel âge? / T’as quel âge? / Quel âge as-tu?

چند سالته؟

سن را می‌توان هم با سال تولد و هم تاریخ کامل تولد بیان کنیم :

  • ما به صورت متداول، در زبان فارسی می‌گوییم “ده سالمه” یعنی از فعل بودن یعنی être استفاده می‌کنیم اما در زبان فرانسوی باید از فعل داشتن یعنی avoir استفاده کنیم که ترجمه تحت‌اللفظی آن “من ده سال دارم” می‌شود.

J’ai vingt-deux ans.

من بیست و دو سالمه.

Je suis né(e) en 1995.

من در سال 1995 به دنیا آمده‌ام.

Je suis né(e) le 5 avril 2005.

من متولد 5 آپریل 2005 هستم.

Ma date de naissance est le 22 mai 1970.

تاریخ تولد من 22 می سال 1970 است.

وضعیت تاهل | La situation familiale

Quel est votre / ton état civil?

وضعیت تاهل شما / تو چیست؟

Je suis célibataire.

من مجرد هستم.

Je suis marié(e).

من متاهل هستم.

Je suis divorcé(e).

من مطلقه هستم.


Combien de frères et sœurs avez-vous / tu-as? چند برادر یا خواهر دارید؟

Je suis enfant unique.

من تک فرزند هستم.

J’ai un frère et deux sœurs.

من یک برادر و دو خواهر دارم.

J’ai un petit frère.

من یک برادر کوچکتر دارم.

Je n’ai qu’une seule sœur aînée.

من فقط یه خواهر بزرگتر دارم.

Je suis l’aine d’une famille de 3 enfants.

من بزرگترین یک خانواده 3 فرزندی هستم.


Tu as / Vous avez des enfants?

تو / شما بچه داری / دارید؟

Oui, j’ai trois enfants.

بله، من سه تا بچه دارم.

Non, je n’ai pas d’enfants.

نه، من بچه ندارم.


Combien d’enfants avez-vous?

شما چند بچه دارید؟

.Je n’ai qu’un seul enfant

من فقط یک بچه دارم.

J’ai une fille et deux fils.

من یک دختر و دو تا پسر دارم.

J’ai un enfants et deux petits-enfants.

من یک بچه و دو نوه دارم.

مطالعه کنید: بهترین کانال های یوتیوب آموزش زبان فرانسوی

ملیت | La nationalité

در مقاله تشخیص کلمات مذکر و مونث در فرانسه می‌توانید لیست ملیت‌ها را بررسی کنید.

Formel : Quelle est votre / ta nationalité?

ملیت شما / تو چیست؟

Je suis iranien(ne) / anglais(e) / japonais(e).

من ایرانی / انگلیسی / ژاپنی هستم.

Je suis d’origine italien(ne).

من اصالتا ایتالیایی هستم.

?Tu es / Vous êtes de quelle nationalité

شما از چه ملیتی هستید؟

Je suis de nationalité allemand(e).

من (از ملیت) آلمانی هستم.


Informel : Tu es / viens de quel pays?

از کدام کشور هستی / می‌آیی؟

Tu es / viens d’où?

اهل کجایی / از کجا می‌آیی؟

Je suis / viens de Chine.

از چین (هستم) / می‌آیم.

Je suis français, de Bordeaux.

من فرانسوی هستم، از (شهر) بوردو.

یا اگر مهاجر هستید، برای مثال می‌توانید از این نمونه مثال استفاده کنید :

Je suis originaire Bordeaux, mais je vis actuellement à Paris.

من اصالتا بوردویی هستم، اما درحال‌حاضر در پاریس زندگی می‌کنم.

محل سکونت | Le lieu de résidence

Formel : Ou habitez-vous / vivez-vous?

شما کجا زندگی می‌کنید؟


Informel : Tu habites / vis ou?

تو کجا زندگی می‌کنی؟

J’habite / vis à Ispahan.

من در اصفهان زندگی می‌کنم.

J’habite / vis dans le sud de la France.

من در جنوب فرانسه زندگی می‌کنم.

J’habite / vis à Nice depuis deux ans.

من به مدت دو سال است که در نیس (شهری در کشور فرانسه) زندگی می‌کنم.

J’habite / vis en *banlieue.

من در حومه شهر زندگی می‌کنم

*کلمه ی banlieue در فرانسوی به معنای روستا یا ده نیست، بلکه هر جایی که خارج از شهر باشد را به آن banlieue می‌گوییم.

مطلب مفید: بهترین دیکشنری‌های زبان فرانسه

تحصیلات | Les études

Quel est ton / votre niveau d’études?

سطح تحصیلات تو / شما چیست؟

Quel est ta / votre branche d’études?

رشته تحصیلی تو / شما چیست؟

Je suis élève / collégien(ne) / lycéen(e) / étudiant(e).

من دانش‌آموز / راهنمایی / دبیرستانی / دانشجو هستم.

Je suis en quatrième année.

من کلاس چهارم هستم.

Je suis en seconde au lycée.

من سال دوم دبیرستان هستم.

Je suis en terminale.

.من سال آخر دبیرستان هستم

J’ai un baccalauréat en mathématiques.

.من دیپلم ریاضی دارم

Je suis étudiant(e) en littérature française.

.من دانشجوی ادبیات زبان فرانسه هستم

Je suis en première année de médecin.

.من سال اول پزشکی هستم

J’ai un diplôme en graphisme.

.من لیسانس گرافیک دارم

J’ai un master en linguistique / une maîtrise de linguistique.

.من (مدرک) فوق‌لیسانس زبان‌شناسی دارم

J’ai un doctorat en chimie.

.من دکترای شیمی دارم

  • اگر می‌خواهید از تجربه کاری یا رزومه خود در مصاحبه‌ها صحبت کنید می‌توانید از این مثال‌ها کمک بگیرید :

J’ai fait un stage de sept mois dans un entreprise près de chez moi.

من یک کارآموزی هفت ماهه در یک شرکت نزدیک به منزلم انجام دادم.

J’ai environ quatre ans d’expérience dans la construction des batiments.

من حدود چهار سال تجربه در ساخت‌وساز ساختمان دارم.

J’ai travaillé pendant deux ans pour une usine dans le domaine du design.

من به مدت دو سال برای یک کارخانه در زمینه طراحی کار کرده‌ام.

مطلب خواندنی: آموزش رنگ ها به فرانسوی

شغل و حرفه | La profession et le métier

Formel : Quel est votre métier / profession?

شغل یا حرفه شما چیست؟

Quelle est votre activité professionnelle?

فعالیت حرفه‌ای شما چیست؟

Vous exercez quelle profession?

چه حرفه‌ای انجام می‌دهید؟


Informel : *Tu fais quoi dans la vie?

چه کاری انجام می‌دی؟

*ترجمه تحت‌اللفظی این جمله “برای معیشت زندگی چه می‌کنی” است.

Quel est ton travail / ta profession?

شغل یا حرفه تو چیست؟

Tu travailles dans quel domaine?

در چه زمینه‌ای کار می‌کنی؟


Plus informel : Tu bosses ou / dans quoi / dans quel domaine?

کجا / در چه زمینه‌ای / در کدام زمینه کار می‌کنی؟

Tu fais quoi comme boulot / travail?

واسه کار چه می‌کنی؟

Quel est ton boulot?

کارت چیه؟


Je suis cuisinier(ère).

.من آشپز هستم

Je suis enseignant(e) / professeur de français.

.من مدرس / استاد زبان فرانسوی هستم

Je travaille dans une entreprise / usine.

.من در یک شرکت / کارخانه کار می‌کنم

Je cherche un travail / emploi dans une petite entreprise.

.من به دنبال یک کار در یک شرکت کوچک هستم

Je dois chercher un stage après le lycée.

.باید به دنبال کارآموزی برای بعد از دبیرستان باشم

Je suis retraité(e).

.من بازنشسته شده‌ام

Je suis au chômage.

.من بیکار هستم

سلایق و فعالیت‌ها | Les goûts et les activités

Formel : Que faites-vous pendant votre temps libre?

در اوقات فراغت چه کارهایی انجام می‌دهید؟

Informel : Tu fais quoi dans ton temps libre?

در اوقات فراغت چه کارهایی انجام می‌دهی؟

* le temps libre به معنای وقت یا زمان آزاد است که ما در فارسی به آن اوقات فراغت می‌گوییم.

J’aime voyager / danser / cuisinier.

.من دوست دارم سفر کنم / برقصم / آشپزی کنم

J’aime lire des romans policiers.

.من دوست دارم رمان‌های پلیسی بخوانم


Quels sont tes / vos hobbies?

سرگرمی‌های تو / شما چه چیزهایی هستند؟

Mes hobbies sont le sport et la cuisine.

.سرگرمی‌های من ورزش و آشپزی هستند


Quelle est ton / votre couleur préférée?

رنگ موردعلاقه تو / شما چیست؟

Je préfère le bleu et le noir.

.من آبی و مشکی را ترجیح می‌دهم


Quel est votre pays et votre ville préférés?

کشور و شهر موردعلاقه تو / شما چیست؟

J’adore la France mais ma ville préférée est Londres.

.من عاشق فرانسه هستم اما شهر موردعلاقه‌ام لندن است


Quelle est ton / votre sport préféré?

ورزش موردعلاقه تو / شما چیست؟

J’aime les arts martiaux.

.من عاشق ورزش‌های رزمی را دوست دارم

به همین ترتیب با استفاده از فرمول “?Quel est ton / votre … préféré” در مورد هر موضوعی که می‌خواهید می‌توانید سوال بپرسید و به‌راحتی پاسخ دهید.

مطالعه کنید: بهترین پیج های اینستاگرام برای آموزش فرانسه

خداحافظی کردن | Dire au revoir

رایج‌ترین نوع خداحافظی کردن در زبان فرانسوی این کلمه و به معنی “تا دوباره همدیگر را ببینیم” است :

Au revoir!

حتی گاهی از کلمه‌ی “Salut” که آن را در بخش سلام کردن توضیح دادیم هم استفاده می‌کنند.

همچنین یکی دیگر از نقطه اشتراک‌هایی که با فرانسوی‌زبان‌ها داریم این است که آن‌ها هم از این اصطلاحات در طول روز برای خداحافظی استفاده می‌کنند :

Bonne journée!

!روزتون به‌خیر / روز خوبی داشته باشید

Bonne soirée!

!عصرتون به‌خیر / عصر خوبی داشته باشید

Bonne nuit!

!شب به‌خیر / شب خوبی داشته باشید

باقی اصطلاحات :

Bonne chance! = Bon courage!

!موفق باشید

A plus tard! (A plus!)

!بعدا می‌بینمت

A toute à l’heure! (A toute!)

!یکم وقت دیگه می‌بینمت

A tout de suit!

!یه دقیقه دیگه می‌بینمت

A bientôt! = A la prochaine!

!به‌زودی می‌بینمت

Au plaisir (de te/vous voir)!

!(خوشحال شدم (از دیدنت / دیدنتون

A demain!

!فردا می‌بینمت

A vendredi / samdi …!

!… تا جمعه / شنبه

A ce soir!

!امشب می‌بینمت

A dans la semaine prochaine!

!هفته بعدی می‌بینمت

مطالعه کنید: آموزش اعضای بدن به فرانسوی

مثال‌ها| Les exemples

و بالاخره در بخش آخر از این مقاله، شما با دو مثال (یک فرد مذکر و یک فرد مونث) از جواب دادن به تمام این سوال‌ها برای درک بیشتر شما در مورد این مسائل و همچنین نشان دادن پاسخ‌های مختلف و ترجمه‌ی آن بعد از هر جمله می‌پردازیم.

 

1. Javier Garsia Postigo خاویر گارسیا پستیگو

Je m’appelle Javier , et mon nom est Garsia Postigo.

نام من خاویر و نام‌خانوادگی‌ام گارسیا پستیگو است.

J’ai quarante-deux ans et je suis né le 28 avril 1981.

من چهل و دو سال دارم و متولد 28 نوامبر سال 1981 هستم.

Je suis enfant unique, je suis divorcé il y a trois ans et j’ai un fils de six ans.

من تک فرزند هستم، سه سال پیش طلاق گرفتم و یک پسر شش ساله دارم.

Je suis d’origine espagnol mais maintenant je vis à Manchester en Angleterre depuis environ dix ans.

من اصالتا اسپانیایی هستم اما الان حدودا ده سالی‌ست که در منچستر انگلستان زندگی می‌کنم.

Je suis professeur de littérature anglais et j’enseigne pendant cinq ans à l’Université de Manchester.

من استاد زبان و ادبیات انگلیسی هستم و به مدت پنج سال است که در دانشگاه منچستر تدریس می‌کنم.

Ma couleur préférée est le vert, j’aime cuisiner, récemment je joue au tennis et j’adore les films d’action.

رنگ موردعلاقه‌ام سبز است، آشپزی کردن را دوست دارم، اخیرا تنیس کار می‌کنم و عاشق فیلمهای اکشن هستم.


2. Kim Soojin کیم سوجین

Moi, c’est Soojin, mon prénom est Soojin et mon nom est Kim.

من سوجین هستم، نام من سوجین و نام‌خانوادگی‌ام کیم است.

J’ai trente et un ans et ma date de naissance est le 10 april 1993.

من سی و یک سال دارم و تاریخ تولد من 10 آوریل سال 1993 است.

J’ai un sœur aînée et deux frères cadets, je suis célibataire.

من یک خواهر بزرگتر و دو برادر کوچکتر دارم و مجرد هستم.

Je suis de la ville Busan en Corée du Sud et je vis et travaille dans la capitale Séoul depuis plusieurs années.

من از شهر بوسان در کرۀ جنوبی هستم و چند سالی‌ست که در پایتخت آن یعنی سئول زندگی و کار می‌کنم.

J’ai un doctorat en biotechnologie, je travaille dans le domaine de l’alimentation depuis près de quatre ans, mais j’aimerais travailler dans le domaine de l’environnement à l’avenir.

من دکترای بیوتکنولوژی دارم، نزدیک به چهار سال است که در زمینه موادغذایی فعالیت دارم اما دوست دارم در آینده در زمینه محیط‌زیست کار کنم.

Mes couleurs préférées sont l’orange et le jaune, j’aime faire de l’exercice et je fais du yoga depuis que je suis adolescente et j’adore les romans et les films d’horreur.

رنگ‌های موردعلاقه‌ من نارنجی و زرد هستند، ورزش کردن را دوست دارم و از نوجوانی یوگا کار می‌کنم و عاشق رمان‌ها و فیلم‌های ترسناک هستم.

کلیک کنید: آدرس دادن به فرانسوی

سخن و پیشنهاد پایانی

اگر مقاله را به‌طور کامل مطالعه کرده باشید متوجه می‌شوید که انجام دادن معرفی خودمان به زبان فرانسوی ابدا کار مشکلی نیست و تنها نیاز به تمرین و تکرار چندین جمله، قواعد و افعال به‌خصوصی هستیم.

به شما پیشنهاد می‌کنیم برای تمرین کردن این موضوع می‌توانید دقیقا یا حتی بیش‌تر از مثال‌های داده‌شده در آخرِ همین مقاله، اول خودتان را معرفی کنید و بعد از آن با استفاده از اطلاعات اعضای خانواده دوستان‌تان یا حتی همکلاسی‌های خود تمرین کنید.

اشتراک گذاری مقاله در:
در کنار شما هستیم

مشاوره و ثبت‌نام در دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

روزها
ساعت
دقیقه
ثانیه ها

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

🔴 برای ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، اسم و شماره خود را در فرم زیر وارد کنید:

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

لطفا بعد از وارد کردن شماره مجدد وارد فرم شوید و کد تایید را وارد کنید.🌹

off 55%
روزها
ساعت
دقیقه
ثانیه ها