آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

جمع بستن اسامی در زبان فرانسوی + نکات کاربردی

جمع بستن اسامی در فرانسه

جمع اسامی در زبان فرانسوی یکی از گرامرهای بسیار آسان در این زبان به شمار می‌آید. همانطور که پیش از این در مقاله‌ی تشخیص مذکر و مونث کلمات در فرانسوی اشاره کردیم، کلمات در این زبان به این دو بخش تقسیم شده که این قاعده برای جمع بستن آن‌ها هم به همان روال پیش خواهد رفت.

در زبان فرانسوی به کلمات مفرد les noms singuliers و به کلمات جمع les mots pluriels می‌گویند. جمع بستن کلمات در این زبان یک قاعده کلی و چندین مورد خاص و بی‌قاعده دارد که به تمام آن‌ها اشاره خواهیم داشت و در آخر، برای فهم و درک بیشتر، آن‌ها را در قالب چند جمله‌ی ساده و روزمره بیان کرده‌ایم.

جمع اسامی | Le pluriel des noms

قاعده کلی | La règle générale

قاعده کلی و عمومی جمع بستن اسم‌ها همانند زبان انگلیسی، اضافه کردن یک حرف s به آخر کلمه (چه مذکر و چه مونث) است؛ این قاعده برای ۹۰ درصد از کلمات جواب خواهد داد و در باقی مواقع باید از روش‌های دیگری استفاده کنیم.

{ اضافه کردن s تنها برای نوشتار است و هیچ‌گاه و بدون هیچ استثنائی تلفظ نمی‌شود.}

جمع

مفرد

les tables میزها la table میز
les livres کتاب‌ها le livre کتاب
les voitures ماشین‌ها

la voiture ماشین

همانطور که در مقاله حروف تعریف در زبان فرانسه یاد گرفتیم، جمع حروف تعریف معین (défini)، les است.

جمع

مفرد

des fleurs گل‌ها une fleur یک گل
des stylos خودکارها un stylo یک خودکار
des pommes سیب‌ها

un pomme یک سیب

  • و جمع حروف تعریف نامعین (indéfini)، des است.
  • هنگامی که کلمه ما با یکی از حروف صدادار (a, e, i, o, u, y) شروع شود؛ باید هنگام تلفظ، عمل liaison یعنی وصل کردن کلمات به همدیگر هنگام تلفظ را انجام دهیم :

تلفظ حالت جمع

جمع

مفرد

[dezaʀbʀ]

des arbres درخت‌ها un arbre یک درخت

[dezetwal]

des étoiles ستاره‌ها une étoile یک ستاره

[dezil]

des îles جزیره‌ها

une île یک جزیره

[dezœvʀ] des œuvre اثرها

une œuvre یک اثر

[desyzin] des usines کارخانه‌ها

une usine یک کارخانه

مطلب خواندنی: گرامر مجهول در زبان فرانسه

  • عمل liaison برای حرف h aspiré انجام می‌شود، اما برای h muet نمی‌دهیم :

(برای تشخیص h aspiré از muet می‌توانید از سایت‌ها یا از دیکسیونرهای معتبر مانند le robert کمک بگیرید.)

تلفظ حالت جمع

جمع مفرد

[dezotɛl]

des hôtels هتل‌ها

un hôtel یک هتل

[dezɔm]

des hommes مردها

un homme یک مرد

[dezistwaʀ]

des histoires تاریخ‌ها

un histoire یک تاریخ

*[de aʃ]

des *haches تبرها

un *hache یک تبر

*[de ibu] des *hiboux جغدها

un *hibou یک جغد

*[de eʀo] des *héros قهرمان‌ها

un *héros یک قهرمان

  • نکته‌ی آخر درباره‌ی تغییر تلفظ کلماتی‌ست که حالت مفرد و جمع‌شان تفاوت دارد؛ یعنی در حالت مفرد، حرف آخرشان تلفظ شده اما در حالت جمع تلفظ نمی‌شوند.

تلفظ حالت جمع

 جمع تلفظ حالت مفرد مفرد

[de bø]

des bœuf گاوها [œ̃ bœf] un bœuf یک گاو
[dezø]

des œufs تخم‌مرغ‌ها

[œ̃ œf]

un œuf یک تخم‌مرغ

[dezɔ] des os استخوان‌ها [œ̃ ɔs]

un os یک استخوان

موارد خاص | Les cas particuliers

1. کلماتی که به ou ختم می‌شوند هم در حالت جمع یک حرف s به آنها اضافه می‌شود.

Par exemple :

جمع

مفرد

des clous میخ‌ها

un clou یک میخ

des trous سوراخ‌ها

un trou یک سوراخ

  • این قاعده همیشه به جز برای این هفت کلمه که حرف x می‌گیرند، قابل اجراست :

جمع

مفرد

des bijoux جواهرها

un bijou یک جواهر

des cailloux شن‌ها

un caillou یک شن

des genoux زانوها

un genou یک زانو

des hiboux جغدها

un hibou یک جغد

des joujoux اسباب‌بازی‌ها

un joujou یک اسباب‌بازی

des poux شپش‌ها

un pou یک شپش
des choux کلم‌ها

un chou یک کلم

مطلب خواندنی: منفی کردن جملات در زبان فرانسه

2. کلماتی که به حروف s, x, z ختم می‌شوند، برای حالت جمع هیچ تغییری نمی‌کنند.

Par exemple :

جمع

مفرد

des pois نخودفرنگی‌ها un pois یک نخودفرنگی
 des riz برنج‌ها un riz یک برنج
des noix گردوها

une noix یک گردو

3. کلماتی که به au, eu, eau ختم می‌شوند، باید در حالت جمع یک حرف x به آنها اضافه کنیم.

Par exemple :

جمع

مفرد

des bateaux قایق‌ها un bateau یک قایق
des jeux بازی‌ها un jeu یک بازی
des chapeaux کلاه‌ها

un chapeau یک کلاه

  • دو استثناءی که در این مورد وجود دارد :

جمع

مفرد

 des pneus تایرها

un pneu تایر

des bleus کبودی‌ها

un *bleu یک کبودی

کلیک کنید: زمان های آینده در زبان فرانسه

* کلمه bleu به جز معنی رنگ آبی، معانی دیگری همچون کبودی یا خون‌مردگی دارد.

4. کلماتی که به al ختم می‌شوند هم در حالت جمع به aux تبدیل می‌شوند.

Par exemple :

جمع

مفرد

des animaux حیوان‌ها

un animal یک حیوان
des chevaux اسب‌ها

un cheval یک اسب

des journaux روزنامه‌ها

un journal یک روزنامه

  • بار دیگر، این قاعده همیشه قابل اجراست، به جز این هفت موردی که حرف s می‌گیرند :

جمع

مفرد

des bals مجلسهای رقص

le bal مجلس رقص

les cals پینه‌ها

le cal پینه

les carnavals کارناوال‌ها

le carnaval کارناوال (جشن)

les chacals شغال‌ها

le chacal شغال

les festivals جشنواره‌ها

le festival جشنواره

les récitals تک‌نوازی‌ها

le récital تک‌نوازی
les régals ضیافت‌ها le régal ضیافت

4. و به کلماتی که به ail ختم می‌شوند هم باید در حالت جمع یک حرف s بهشان اضافه کرد.

Par exemple :

جمع

مفرد
des *ails سیرها

un ail یک سیر

* البته جمع کلمه‌ی سیر به صورت aulx هم وجود دارد.

جمع

مفرد

les détails جزئیات

le détail جزئیات
 des éventails بادبزن‌ها

un éventail یک بادبزن

des chandails پلیورها

un chandail یک پلیور

  • و در برخی از کلمات، به جای اضافه کردن s، باید aux بگذاریم :
جمع مفرد

 les travaux کارها

le travail کار

 les baux اجاره‌نامه‌ها

le bail اجاره‌نامه

des coraux مرجان‌ها

un corail یک مرجان
les émaux میناکاری‌ها

l’émail میناکاری

des férmaux سگک‌ها

un férmail یک سگک

 les ventaux بادگیرها

le ventail بادگیر

مطلب کاربردی: وجه شرطی در فرانسه 

 

جمع‌های بی‌قاعده | Les pluriels irréguliers

طبق روال همیشگی زبان فرانسوی، برخی از کلمات هم هستند که در هیچ قاعده‌ای نمی‌گنجند و حالت جمع‌شان به غیر از تفاوت نوشتاری، تلفظ بسیار متفاوتی از حالت مفردشان دارند.

Par exemple :

جمع

مفرد

 les yeux چشم‌ها

l’œil چشم

les cieux آسمان‌ها

le ciel آسمان
les mesdames خانم‌ها

la madame خانم

 les mesdmoiselles دخترخانم‌ها

la mademoiselle دخترخانم

les messieurs آقایان

le monsieur آقا

* تمام قواعدی که گفته شد، برای صفات فرانسوی هم قابل اجرا هستند. *

مثال‌ها | Les exemples

بعد از یاد گرفتن قواعد جمع بستن کلمات فرانسوی، بهتر است که آنها را در جملات مختلف تمرین کنیم.

Par exemple :

J’ai une voiture et mon mari a deux voitures.

من یک ماشین، و شوهرم دو ماشین دارد.

Hier, j’ai acheté des stylos de couleur pour mes enfants.

.من برای بچه‌هایم، خودکارهای رنگی خریدم

Heureusement, il y a de nombreux hôtels dans ce quartier.

.خوشبختانه، این محله هتل‌های زیادی دارد

Bonjour ! Nous voudrions un thé et deux cafés, s’il vous plaît !

سلام ! ما یک چایی و دو قهوه می‌خواستیم، لطفا !

Il a un style intéressant et porte toujours des chapeaux blancs.

.او (مذکر) استایل جالبی دارد و همیشه کلاه‌های سفید رنگ می‌پوشد

Il semble que trois œufs suffisent pour cette quantité de gâteau.

.به نظر می‌رسد برای این مقدار کیک، سه تخم‌مرغ کافی باشد

Ah oui, on a décidé d’avoir un rendez-vous au jardin de fleurs demain.

.اوه بله، تصمیم گرفتیم فردا در باغ گل‌ها قرار بگذاریم

Je voudrais deux kilos de tomates et un demi-kilo d’oignons, s’il vous plaît !

 ! من دو کیلو گوجه و نیم کیلو پیاز می‌خوام، لطفا

D’ici l’année prochaine, nous devrions avoir au moins cinq projets rentables.

.از الان تا سال دیگر باید حداقل پنج پروژه‌ی پر درآمد داشته باشیم

Cette année, nous avons planté deux tonnes de riz de plus que l’année dernière.

.امسال دو تُن برنج بیشتر از سال گذشته کشت کردیم

سخن پایانی

جمع بستن کلمات، چه اسم‌ها و چه صفت‌ها کار راحتی‌ست اما به شرطی که برای گنجاندن آن‌ها در جملات خود بسیار دقت کنید و تطابقِ جنس (مذکر یا مونث) و شمارش (مفرد یا جمع) را انجام دهید.

با وجود اینکه قواعد این مبحث را برای شما توضیح دادیم اما همچنان باید از یک دیکسیونر معتبر استفاده کنید زیرا استثنائات در این زبان بی‌شمارند. همچنین سعی کنید برای تثبیت این گرامر در ذهن خود، کلمات زیر را به حالت جمع تبدیل کنید

جمع

مفرد

un stylo bleu یک خودکار آبی

des … …

une jupe longue یک دامن بلند

des … …

un fauteuil rouge یک مبل قرمز

des … …

un animal sauvage یک حیوان وحشی

des … …

une chaise marron یک صندلی قهوه‌ای

des … …

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری مقاله در:
به جمع زبان‌آموزان ما در تلگرام بپیوندید
ارتباط با ما
پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

اسم و شماره خود را در فرم زیر وارد کنید تا مشاورین ما جهت ثبت نام دوره باشما تماس بگیرند تا مشاوره شوید.

off 55%