آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

200 اصطلاح و نمادهای ریاضی به انگلیسی + مثال

اصطلاحات ریاضی به انگلیسی

خیلی از مردم در موقعیت‌هایی مشغول به کارند که نیاز به دانش ریاضی نیاز دارند یا حداقل نیاز دارند تا بتوانند اصطلاحات و علامت‌های ریاضی را بفهمند. زمانی که به انگلیسی در مورد مفاهیم ریاضی صحبت می‌کنید، خیلی مهم است که بدانید راجع به چه چیزی حرف می‌زنید.

ریاضیات حتی در پایه‌ای‌ترین شکل خود (جمع، تفریق، ضرب و تقسیم) یک علم دقیق است. پس موانع زبانی یا ناآشنایی با معادل عبارت‌های ریاضی در زبان انگلیسی توجیه‌پذیر نیست.

مخصوصاً دانش‌اموزان یا دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل در دانشگاه‌های خارجی انگلیسی زبان دارند، حتی اگر مهارت‌های زبان انگلیسی آن‌ها در حد عالی نیست، باید حتماً با تمام علامت‌ها، نمادها و کلمات مرتبط با ریاضی آشنا باشند. در غیر این صورت با مشکلات جدی مواجه می‌شوند.

از دایره لغات ریاضی در مکالمات روزمره هم زیاد استفاده می‌شود. به عنوان مثال برای خرید کردن یا حتی کار در یک مغازه هم از اصطلاحات ریاضی استفاده می‌شود. پس دانستن معادل انگلیسی علامت‌ها و کلمات ریاضی برای زبان‌آموزی ضروری است.

از دایره واژگان ریاضی در آزمون‌های آیلتس، تافل و غیره هم سؤال پرسیده می‌شود. پس بهتر است با علامت‌ها و مفاهیم ریاضی در زبان انگلیسی آشنایی داشته باشید.

در این مطلب سعی کردیم تمامی مفاهیم، علامت‌ها، نمادها و کلمات مرتبط با ریاضی را برای شما گردآوری کنیم. با ما همراه باشید.

کلمات و نمادهای ریاضی به انگلیسی

برای آسان‌تر کردن روند یادگیری علامت‌ها نمادهای ریاضی، سعی می‌کنیم آن‌ها را به بخش‌های مختلفی تقسیم‌بندی کنیم. طبیعتاً نمادهای محاسباتی با علامت‌ها و واژگان هندسی متفاوتند، پس بهتر است برای آشنایی با آن‌ها در زبان انگلیسی هم این نمادها را به صورت جداگانه یاد بگیرید.

اشکال هندسی به زبان انگلیسی

اشکال هندسی به انگلیسی

اشکال هندسی شاید پرکاربردترین اصطلاحات ریاضی در زندگی روزمره باشند. حتماً لازم نیست موضوع بحث در مورد مسائل ریاضی باشد، تا از کلماتی مانند مربع، مثلث، دایره، کره و غیره استفاده کنیم. بنابراین اشکال هندسی در موقعیت‌های دیگری هم به کار می‌روند.

کلیک کنید: اصطلاحات انگلیسی پرکاربرد

در زیر به معادل انگلیسی تمام اشکال هندسی اشاره می‌کنیم:

 Straight line  خط مستقیم
 Perpendicular  عمود (بر)
 Curve  منحنی
 Arc  قوس
  Circle  دایره
  Radius  شعاع
  Diameter  قطر
  Section  بخش، مقطع
  Square  مربع
  Rectangle  مستطیل
  Diagonal  مورب
  triangle  مثلث
  Oval  بیضی
  Diamond  لوزی
  Pentagon  پنج ضلعی
  Hexagon  شش ضلعی
  Octagon  هشت ضلعی
  Polygon  چند ضلعی
  Sphere  کره
  Center  مرکز
  Whole  کل
  A half (1/2)  نیم (یک دوم)
  A quarter (1/4)  ربع (یک چهارم)
  Cube  مکعب
  Cylinder  استوانه
  Pyramid  هرم
  Cone  مخروط
  Parallel lines  خطوط موازی

چند نمونه از کاربرد اشکال هندسی در جملات انگلیسی

در زیر با رسم شکل، در قالب یک جمله ساده به تفهیم بیشتر اشکال هندسی می‌پردازیم:

• Straight line (خط مستقیم)

Draw a straight line across the top of the page.

یک خط مستقیم در بالای صفحه بکشید.


• Perpendicular(عمود)

The two lines of bones are set perpendicular to one another.

دو خط استخوان عمود بر یکدیگر قرار گرفته‌اند.


• Curve (منحنی)

He drew a line on the paper in a smooth curve.

او خطی با منحنی نرم روی کاغذ کشید.


• Arc(قوس)

The rainbow described an arc in the sky.

رنگین‌کمان یک قوس در آسمان ایجاد کرد.

از دست ندهید: اصطلاحات اینستاگرام به انگلیسی


• Circle(دایره)

Draw a circle six centimetres in diameter.

دایره‌ای به قطر 6 سانتی‌متر رسم کنید.


• Radius(شعاع)

We are measuring the radius of the circle.

ما در حال اندازه‌گیری شعاع دایره هستیم.


• Diameter(قطر)

The diameter measures twice the radius.

اندازه قطر دو برابر شعاع است.


• Section(بخش)

The architect drew the house in section.

معمار خانه را به صورت مقطعی (بخش‌بندی شده) ترسیم کرد.


• Square(مربع)

First of all, draw a square.

اول از هر چیز، یک مربع رسم کنید.


• Rectangle(مستطیل)

He drew a rectangle on the blackboard.

او روی تخته سیاه یک مستطیل کشید.


• Diagonal(مورب)

A diagonal line with an angle of 30 degrees.

یک خط مورب با زاویه 30 درجه.


• Triangle(مثلث)

Draw an equilateral triangle.

یک مثلث متساوی‌الاضلاع بکشید.


• Oval(بیضی)

Our table is oval.

میز ما بیضی شکل است.


• Center(مرکز)

A diameter passes through the center of a circle.

یک قطر از مرکز دایره عبور می‌کند.


• Whole (کل)

Two halves make a whole.

دو نیم یک کل را تشکیل می‌دهند.


• A half (1/2) (نیم-نصف-یک دوم)

He kept a half of the cake for himself.

او نصف کیک را برای خودش نگه داشت.


• A quarter (1/4) (ربع-یک چهارم)

It’s about an hour and a quarter.

تقریباً یک ساعت و ربع است.


• Cube(مکعب)

How many faces does a cube have?

مکعب چند وجه دارد؟


• Cylinder (استوانه)

This is a cylinder.

این یک استوانه است.


• Pyramid(هرم)

He drew a pyramid.

او یک هرم رسم کرد.

کلیک کنید: ریواچ فیلم به چه معناست؟


• Cone (مخروط)

Fold the paper to make the shape of a cone.

کاغذ را تا کنید تا شکل یک مخروط را بسازید.


• Parallel lines(خطوط موازی)

The railway track consists of parallel lines.

ریل راه‌آهن از خطوط موازی تشکیل شده است.

نمادهای ریاضی به انگلیسی

نمادهای ریاضی به انگلیسی

از ریاضیات برای انتقال اطلاعات در موضوعات بسیار متنوعی استفاده می‌شود. از حل مسائل ریاضی گرفته تا خرید و فروش یک جنس ساده، یا فرآیندهای حسابداری و غیره.

در زیر تلاش کرده‌ایم تا تقریباً تمام نمادها و علائم محاسباتی ریاضی در شاخه‌های مختلف را فهرست کنیم. شما می‌توانید با استفاده از این لغات به سادگی در مورد معادلات، مجهولات و خلاصه مسائل ریاضی صحبت کنید.

Addition  اضافه کردن، جمع بستن
Subtraction  تفریق
Multiplication  ضرب کردن
Division  تقسیم کردن
Divided by  تقسیم بر
Plus  به علاوه (جمع)
Minus  منها (کسر)، منفی
Times  ضربدر
Strict inequality  نامساوی اکید
Equality  تساوی، برابری
Equal  مساوی است با
In equation  نامعادله
Congruence  تناسب، تجانس
Infinity  بی‌نهایت
Inequality  نامساوی، نابرابری
Material equivalence  هم ارزی مواد، معادله مواد
Material implication  استلزام منطقی، استلزام مادی
Theta  تتا
Empty set  مجموعه تهی
Delta(triangle)  دلتا (مثلث)
For all  به ازای هر، برای هر
Pi constant  عدد ثابت پی
Integral  انتگرال
Intersection  فصل مشترک
Union  مجموع
Factorial  فاکتوریل
Therefore  در نتیجه
Square root  جذر، ریشه توان دوم، ریشه دوم
Perpendicular  عمود بر
Exists  موجود بودن، وجود داشتن
Line  خط
Line segment  پاره خط
Ray  شعاع (مانند شعاع نور)
Right angle  راست گوشه
Angle  زاویه
Summation  مجموع، حاصل جمع
Braces (grouping)  آکولاد
Brackets  کروشه
Parentheses (grouping)  پرانتز
Less than or equal  کوچک‌تر یا مساوی
Bigger than or equal  بزرگ‌تر یا مساوی
Index  شاخص زیر، زیرنمایه
Percent  درصد
Sigma  سیگما
Probability function  احتمال
Function of  تابع
Limit  حد
Intersection  اشتراک
Decimal point  ممیز
Absolute value  قدر مطلق
Standard deviation  انحراف از معیار
Sine  سینوس
Cosine  کسینوس
Tangent  تانژانت
Cotangent  کتانژانت

مطلب خواندنی: اصطلاحات بامزه انگلیسی

نام خطوط هندسی به انگلیسی

خط‌ها یکی از پایه‌ای‌ترین اشکال هندسی به شمار می‌روند. انواع مختلفی از خط‌ها وجود دارند. استفاده از نام انواع خطوط هندسی می‌تواند در مکالمات روزانه به اندازه سایر اشکال هندسی رایج باشد. بنابراین بهتر است با معادل انگلیسی انواع خطوط هندسی نیز آشنایی داشته باشید:

 

Straight  خط صاف، خط راست
Diagonal  خط مورب
Vertical  خط عمودی
Parallel lines  خطوط موازی
Curved  خط منحنی
Horizontal  خط افقی
Dotted  خط چین، نقطه چین
Wavy  خط موج‌دار
Zigzag  خط زیگزاگ

 

رایج‌ترین علائم و اصطلاحات ریاضی به انگلیسی

در ادامه به رایج‌ترین علامت‌ها، اصطلاحات و کلمات مرتبط با ریاضی در زبان انگلیسی اشاره می‌کنیم. فهرست زیر مجموعه‌ای از پرکاربردترین اصطلاحات و عملیات‌های ریاضی پایه است:

Number  عدد
 Calculator  ماشین حساب
 Fraction  کسر
 Derived  مشتق گیری
 Nominator  صورت کسر
 Denominator  مخرج کسر
 Remainder  باقی مانده
 Quotient  خارج قسمت
 Common denominator  مخرج مشترک
 Dividend  مقسوم
 Divisor  مقسوم علیه
 Perimeter  محیط
 Area  مساحت
 Side  ضلع
 Length  طول
 Width  عرض
 Height  ارتفاع
 Hypotenuse  وتر
 Bisector of angle  نیمساز زاویه
 Line segment  پاره خط
 Tangent  خط مماس
 Graph  نمودار
 Vector  بردار
 Axis  محور
 Factor  فاکتور
 Variable  متغیر
 Vertical  عمودی
 Horizontal  افقی
 Positive numbers  اعداد مثبت
 Negative numbers  اعداد منفی
 Odd numbers  اعداد فرد
 Even numbers  اعداد زوج
 Prime numbers  اعداد اول
 Rational numbers  اعداد گویا
 Integers  اعداد صحیح
 Ones  رقم یکان
 Tens  رقم دهگان
 Hundreds  رقم صدگان
 Probability  احتمال
 Statistics  آمار
 Formula  فرمول
 Solution  راه‌حل
 Math problem  مسئله ریاضی

مطالعه کنید: اصطلاحات بازرگانی به انگلیسی

جمع، تفریق، ضرب و تقسیم به انگلیسی

یکی از پایه‌ای‌ترین نکاتی که باید در زبان انگلیسی یاد بگیرید، چگونگی صحبت کردن در مورد معادله‌های ساده و ابتدایی ریاضی است. این یکی از مهارت‌های پایه در زبان انگلیسی به شمار می‌رود. در ادامه به نحوه خواندن و نوشتن معادله‌های ساده ریاضی به زبان انگلیسی می‌پردازیم:

تفریق (subtraction)

برای نوشتن یک جمله یا معادله تفریقی در زبان انگلیسی باید کاربرد دو کلمه minus و equals توجه داشته باشید.

فرمول نوشتن یک معادله تفریق در زبان انگلیسی به صورت زیر است:

• عدد اول + minus + عدد دوم + equals + حاصل تفریق

Four minus Four equals zero.(3-3=0)

چهار منهای چهار مساوی است با صفر.

Thirty minus ten equals twenty.(30-10=20)

سی منهای ده مساوی است با بیست.

جمع کردن (addition)

برای نوشتن یک جمله یا معادله جمع در زبان انگلیسی باید کاربرد دو کلمه plus و equals توجه داشته باشید.

فرمول نوشتن یک معادله جمع در زبان انگلیسی به صورت زیر است:

• عدد اول + plus + عدد دوم + equals + حاصل تفریق

Two plus two equals four. (2+2=4)

دو به علاوه دو مساوی است با چهار.

 

ضرب ( multiplication)

برای نوشتن یک جمله یا معادله ضرب در زبان انگلیسی راه‌های متنوعی پیش روی شما قرار دارد. واژه‌های multiply ،times و multiplied by رایج‌ترین عبارت‌ها برای نشان دادن عمل ضرب در یک معادله هستند.
به مثال‌های زیر توجه کنید:

If you multiply two by eight you get sixteen.

اگر دو را ضربدر هشت کنی به شانزده می‌رسی.

Five times eight equals forty.

پنج ضربدر هشت می‌شود چهل – پنج هشتا می‌شود چهل‌تا.

Six eights are forty-eight.

شش هشتا می‌شود چهل و هشتا

Five multiplied by three equals fifteen.

پنج ضربدر سه می‌شود پانزده.

مطلب خواندنی: اصطلاحات ناراحتی به انگلیسی

تقسیم (division)

برای نوشتن یک جمله یا معادله تقسیم در زبان انگلیسی راه‌های متنوعی پیش روی شما قرار دارد. عبارت‌های divided by، divide ……by، goes into و divide into رایج‌ترین عبارت‌ها برای نشان دادن عمل تقسیم در یک معادله هستند.
به مثال‌های زیر توجه کنید:

Thirty-two divided by four equals eight.

سی و و تقسیم بر چهار مساوی است با هشت.

If you divide twenty-seven by three you get nine.

اگر بیست و هفت را بر سه تقسیم کنی به عدد نُه می‌رسی.

Three goes into twenty-four eight times.

در بیست و چهار هشت بار سه وجود دارد.

If you divide thirty-two into four you get eight.

اگر سی و دو را برا چهار تقسیم کنی به عدد هشت می‌رسی.

 

نکته: برای نوشتن عددهای منفی به انگلیسی کافی‌ست از واژه Minus پیش از آن استفاده کنید. مانند: Minus five (منفی پنج، 5-)

چند نمونه از به کاربرد کلمات و نمادهای ریاضی در جملات انگلیسی

در بالا سعی کردیم معادل‌های انگلیسی رایج تقریباً تمام نمادها، علامت‌ها و کلمات ریاضی را ذکر کنیم. برای درک بهتر نحوه کاربرد این عبارت‌ها داخل جملات انگلیسی، سعی کردیم جملاتی کاربردی در حوزه ریاضی را برای شما در زیر جمع‌آوری کنیم.
مطالعه جمله‌های زیر کمک زیادی به درک بهتر کاربرد نمادها و علامت‌های ریاضی در جملات انگلیسی می‌کند:

?If we add four and five, what will you have

اگر چهار و پنج را با هم جمع کنیم چه خواهیم داشت؟

.Seven plus five will be twelve

هفت به‌علاوه پنج می‌شود دوازده.

.Six divided by one is six

شش تقسیم بر یک می‌شود شش.

.Thirteen plus nine is twenty-two

سیزده به‌علاوه نُه می‌شود بیست و دو.

?What is the cube root of twenty-seven)

جذر مکعب (ریشه سوم) بیست و هفت چیست؟

.The cube root of twenty-seven would be three

جذر مکعب عدد بیست و هفت، سه خواهد بود.)

.Tell me the circumference formula)

فرمول محاسبه محیط دایره را به من بگو.

.It would be the diameter multiplied by the Pi constant

(فرمول محیط دایره) قطر ضربدر عدد پی خواهد بود.)

?What is the area of a rectangle

مساحت مستطیل چیست (چگونه محاسبه می‌شود)؟

.The rectangle area is the length multiplied by the width

مساحت مستطیل (مساوی) طول ضربدر عرض است.

.Twelve minus ten equals two

دوازده منهای ده مساوی دو است.

از دست ندهید: کلمات هنری زیبا انگلیسی

.You are not allowed to use a calculator during the math exam

اجازه ندارید سر جلسه امتحان ریاضی از ماشین‌حساب استفاده کنید.

.Calculate the 50 percent of 8000 dollars

50 درصد 8000 دلار را محاسبه کنید.

.80 percent of 1000 dollars equals 800 dollars

80 درصد 1000 دلار برابر است با 800 دلار.

?What is the mean of seven, nine and ten)

میانگین هفت، نُه و ده چقدر است؟

.The mean of seven, nine and ten is thirteen

میانگین هفت، نُه و ده عدد سیزده است.

?How did you calculate it

چطور محاسبه‌اش کردی؟

I added 7, 9 and 10. Then I divided the number by 2. I mean 7 plus 9 plus 10 will be 26. Then 26 divided by 2 is thirteen. So, the mean of these three numbers would be 13.

من 7، 9 و 10 را با هم جمع کردم. سپس عدد را تقسیم بر 2 کردم. منظورم آینه که 7 به‌علاوه 9 به‌علاوه 10 می‌شود 26. سپس 26 تقسیم بر 2 می‌شود سیزده. بنابراین، میانگین این سه عدد 13 خواهد بود.)

.Name three geometric solids

سه عدد از احجام هندسی را نام ببرید.

.Sphere, cone and cube are three geometric solids

کُره، مخروط و مکعب سه عدد از احجام هندسی هستند.

?Is number 6 a prime number.

آیا 6 عدد اول است؟

.Here is the theorem. You have to indicate the problem and with proof and deduction write the solution to it

این قضیه است. باید مسئله را مشخص کنید و با برهان و استنتاج، راه‌حل آن را بنویسید.

 

.Find the volume of a cube with a side of five centimeter

حجم مکعبی با ضلع پنج سانتی‌متر را به دست آورید.

مطلب کاربردی: اصطلاحات روانشناسی به انگلیسی

سخن پایانی

دانستن کلمات مرتبط به ریاضی و نمادهای آن به انگلیسی برای زبان‌آموزان اهمیت زیادی دارد. نه‌تنها از لغات، نمادها و علامت‌های ریاضی در زندگی روزمره زیاد استفاده می‌شود، بلکه اگر قصد ادامه تحصیل در دانشگاه‌های خارجی انگلیسی زبان را داشته باشید به این دانش احتیاج بسیار زیادی خواهید داشت.

دانستن معادل انگلیسی عبارت‌ها و نمادهای ریاضی یکی از مهمترین و پایه‌ای‌ترین مهارت‌های زبان انگلیسی به شمار می‌رود.
امیدواریم این مطلب برای شما مفید بوده باشد.

اشتراک گذاری مقاله در:
در کنار شما هستیم

مشاوره و ثبت‌نام در دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

روزها
ساعت
دقیقه
ثانیه ها

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

🔴 برای ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، اسم و شماره خود را در فرم زیر وارد کنید:

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

لطفا بعد از وارد کردن شماره مجدد وارد فرم شوید و کد تایید را وارد کنید.🌹

off 55%
روزها
ساعت
دقیقه
ثانیه ها