آکادمی روان

تبریک کریسمس 2023 + عکس و کپشن کریسمس مبارک به انگلیسی

عکس نوشته و کپسن کریسمس مبارک به انگلیسی

جشن کریسمس به انگلیسی(Christmas Eve)  هر سال در غروب ۲۴ دسامبر برپا می‌شود. این جشن، بزرگترین جشن دنیای غرب است. روز کریسمس ، از شب قبل با نواختن ناقوس کلیساها شروع می‌شود. کریسمس در کل ۱۲ روز است و اولین روز آن نیز ۲۵ دسامبر مصادف با ۴ دی ماه است. این جشن، برای مسیحیان بسیار پرشور است و آن را در تمام کشورهای غربی به زیبایی هرچه تمام‌تر جشن می‌گیرند.

ایام کریسمس بهترین موقع برای زندگی یا تحصیل در یک کشور انگلیسی زبان است، اما قبل از آن باید آموزش زبان انگلیسی را با روش درست و اصولی شروع کنید.

با نزدیک شدن به کریسمس و فرا رسیدن سال نو میلادی، ما در آکادمی روان تصمیم گرفتیم که مجموعه‌ای از پیام‌های تبریک سال نو میلادی به انگلیسی، متن‌ها و عکس‌نوشته‌های کریسمس به زبان انگلیسی را برای شما فراهم کنیم تا امسال کریسمس را به زبان انگلیسی به دوستان و خانواده تبریک بگویید.

مطالعه کنید: آرزوی موفقیت به انگلیسی

تبریک کریسمس به انگلیسی

متن انگلیسی تبریک کریسمس

The season of merriment is here. The day is joyous, the air smells festive and everything is beginning to look up. The festival of Christmas — celebrated to mark the birthday of Jesus Christ — brings with it lots of happiness. Christmas is the time when the whole community comes together and bids adieu to the year, praying for a prosperous and peaceful New Year.

فصل شادمانی اینجاست. روزی خجسته و فرخنده است. بوی عید می‌آید و همه چیز در حال بهتر شدن است.. فستیوال کریسمس (که برای تجلیل از تولد عیسی مسیح جشن گرفته شده) با خود کلی شادمانی آورده. کریسمس زمانی است که کل جامعه گرد هم می‌آیند و به سال قبلی بدرود می‌گویند، در حالی که سال جدیدی فرخنده و آرام را آرزو می‌کنند.


There are parties, community gatherings, games, love and laughter. Christmas carols are heard everywhere and houses are decorated with bright lights. As people reminisce the year, they prepare hearty meals and graciously host friends and family.

We wish you a merry Christmas and a happy New Year.

جشن‌، دورهمی‌های گروهی، بازی‌، عشق و خنده هست. سرود شادی کریسمس همه‌جا به گوش می‌رسد. همه‌ی مکان‌ها و خانه‌ها با چراغ‌های روشن مزین شده‌اند. همچنان که مردم سال جدید را به هم یادآوری می‌کنند، وعده‌های غذایی دلچسب آماده می‌کنند و با سخاوتمندی، میزبان دوستان و خانواده می‌شوند. ما برای شما کریسمسی فرخنده و سال نویی شاد آرزومندیم.

تبریک کریسمس به انگلیسی

Bright stars on the top of the Christmas tree Signifies that there will always be a light to guide.

May you have a wonderful holiday with your loved and near ones. Merry Christmas and Happy New Year!

ستاره‌های روشن بالای درخت کریسمس خاطرنشان می‌کنند که همواره نوری برای راهنمایی ما خواهد بود.

با آرزوی تعطیلات فوق‌العاده برای شما با افراد دوست داشتنی و نزدیکانتان.

کریسمس خجسته و سال نو مبارک

از دست ندهید: بهترین فیلم‌ها برای یادگیری زبان انگلیسی

 May your Christmas sparkle with moments of love, laughter and goodwill. And may the year ahead be full of contentment and joy. Have a Merry Christmas and we look forward to seeing you in 2023.

ای کاش کریسمس شما با لحظاتی از عشق و خنده و مصلحت بدرخشد. و امیدوارم که سال پیش رو مملو از خرسندی و شادی باشد. کریسمتان مبارک باشد و ما منتظر دیدار شما در سال2023 هستیم.


May the sparkle and joy of Christmas fill your heart. I wish you a season filled with happiness and merry-making.

ای کاش درخشش و شادمانی کریسمس قلب شما را پر کند. من فصلی پر از شادمانی و خوشی برایتان آرزومندم.

تبریک کریسمس به انگلیسی

There is no better time for friends and family to come together such as Christmas. May the true meaning of this season fill our hearts, and that is, to appreciate the love given to us by not taking it for granted.

برای دوستان و خانواده اوقاتی بهتر از دورهمی هایی مانند کریسمس نیست. ای کاش معنای واقی این فصل،قلب ما را پر کند؛ و این‌که با اهمیت دادن به عشقی که به ما داده شده، آن را ارج نهیم.

مطالعه کنید: 15 نکته مهم در آموزش زبان انگلیسی به کودکان

I hope this season fills you with faith, renewed hope and good health that will last you a lifetime. Have a blessed Christmas!

من امیدوارم این فصل شما را آکنده از باور، امید دوباره و سلامتی کامل کند که یک عمر برای شما به طول انجامد. کریسمس فرخنده‌ای داشته باشید.


Christmas comes with a special light. May this light be your sun so that you will never walk in obscurity. May all these seasonal gifts and wishes be yours to keep.

کریسمس با روشنایی خاصی می‌آید. ای کاش این نور خورشید متعلق به شما باشد تا شما هرگز در تیرگی و ابهام راه نروید. امیدوارم تمام این هدایا و آرزوهای فصلی از آن شما باشد.

کارت تبریک سال جدید میلادی

Here is hoping you sparkle and shine during this festive season. May all your dreams come true and happiness fill all year round.

اینجا برای شما آرزوی درخشش و نور در طی این فصل فرخنده هست. کاش تمام رویاهای شما به تعبیر شوند و شادمانی کل سال را پر کند.

مطالعه کنید: چطور زبان انگلیسی کنکور را 100% بزنیم؟

More exciting than opening a gift it is to open our hearts and be surprised by the many beautiful feelings we have inside us. Merry Christmas.

هیجان‌انگیزتر از باز کردن هدیه، گشودن قلبمان و هیجان زده شدن با احساسات زیبای بسیاری است که درونمان داریم. کریسمس مبارک.


Listen to the whispers of the wind this Christmas. They carry a message of love, peace, hope and happiness for you. Merry Christmas.

به زمزمه باد در این کریسمس گوش فرا ده. آن‌ها پیغامی از عشق، آرامش، امید و شادمانی برای تو به همراه خواهند داشت. کریسمس مبارک.


In this loveliest season may you find many reasons for happiness. Merry Christmas.

کاش در این دوست‌داشتنی‌ترین فصل، دلایل زیادی برای خوشحالی پیدا کنید. کریسمس مبارک.

مطالعه کنید: آموزش مکالمه آب‌و‌هوا در انگلیسی

متن تبریک کریسمس

جملات کوتاه تبریک کریسمس انگلیسی

1. This Christmas, you’re the best gift I could ask for.

کریسمس امسال، تو بهترین هدیه‌ای هستی که من می‌توانم تقضا کنم.


2. Wishing you a relaxing and stress-free holiday.

برای شما کریسمسی آرام و بدون استرس آرزومندم.


3. Wishing you nothing but the best this holiday season.

برایت چیزی نمی‌خواهم مگر بهترین فصل تعطیلات را.


4. May your holidays sparkle with joy and laughter!

امیدوارم تعطیلات شما با شادمانی و خنده بدرخشد.


5. Merry Christmas! I hope you receive one blessing after another this coming year.

کریسمس مبارک! امیدوارم در سال پیش‌رو برکت‌ها را یکی پس از دیگری دریافت کنید.


6. We clap hands and welcome the peace of Christmas.

ما دست می‌زنیم و آرامش کریسمس را خوش‌آمد می‌گوییم.

خارجی

مطلب پیشنهادی: جعبه لایتنر چیست

7. May the true spirit of Christmas shine in your heart and light your path.

کاش روح راستین کریسمس در قلب شما بدرخشد و راهتان را روشن کند.


8. Wishing you a season that’s merry and bright!

برایت فصلی شاد و درخشان آرزو می‌کنم.


9. For you at Christmas time: A wish for happiness, warmth, and love!

برای تو به وقت کریسمس: با آرزوی شادمانی، گرمی و عشق!


10. You always made Christmas a special time for me. Now, I hope you can feel my love and gratitude. Sending you my warmest wishes and blessings.

تو همواره کریسمس را برای من به زمانی خاص تبدیل کرده‌ای. حالا، می‌توانی عشق و قدردانی مرا احساس کنی. گرم‌ترین آرزوها و دعاهای خیرم را برایت می‌فرستم.

کریسمس

تبریک کریسمس عاشقانه به انگلیسی

Merry Christmas my love. Sending all my love to you on this special occasion.

کریسمس مبارک عشقم!  همه‌ی عشقم را در این رویداد خاص برایت می‌فرستم.


I count myself blessed to have you as a part of my life. Sending you Christmas greetings filled with love.

من داشتن تو به عنوان بخشی از زندگی‌ام را مایه‌ی سعادت خود می‌دانم. تبریکات کریسمس را با عشق برایت می‌فرستم.


I feel blessed to have you in my life, sweetheart. All I want to spend today and the rest of my life with you. Merry Christmas.

با داشتن تو در زندگی‌ام احساس سعادت می‌کنم عشقم. تمام چیزی که می‌خواهم، گذراندن امروز و باقی عمرم با توست. کریسمس مبارک.


I am grateful to have you in my life. You are my best Christmas present ever. I’m happy to be with you. Merry Christmas Love.

من از داشتن تو در زندگی‍ام شادمان هستم. تو بهترین هدیه‌ی کریسمسی هستی که تا‌به‌حال داشته‌ام. از بودن با تو خوشحالم. کریسمس مبارک عشقم.


Christmas is always special for me as I can spend the magical day with you. Merry Christmas, darling.

همیشه کریسمس برای من خاص است، چون می‌توانم این روز جادویی را با تو سپری کنم کریسمس مبارک عشقم.

مطالعه کنید: کپشن‌های عاشقانه انگلیسی

کریسمس

Merry Christmas to the love of my life. Christmas seems more magical with you.

کریسمس بر عشق زندگی‌ام مبارک. کریسمس با تو جادویی‌تر به نظر می‌رسد.


I want to let you know that you’re in my thoughts every day of the year. Merry Christmas to the one I love.

من می‌خواهم بدانی که تو هر روز سال در فکر من هستی. کریسمس بر تنها کسی که عاشقش هستم مبارک.

در این ویدئو لغات و عبارات مربوط به یلدا را مشاهده می‌کنید.


کلیک کنید: عبارات برای تشویق و تحسین به انگلیسی

سخن پایانی

ما هم در آکادمی زبان انگلیسی روان، فرا رسیدن سال نو میلادی را به شما تبریک گفته و سال خوشی را برای شما آرزومندیم!

اشتراک گذاری مقاله در:

دریافت مشاوره رایگان برای شروع آموزش زبان انگلیسی فرم زیر را تکمیل کنید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

🔴 برای ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، اطلاعات خود را در فرم زیر وارد نمایید.  ⬇️

ارتباط با ما
پرفروش‌ترین دوره‌ها