آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

تفاوت with و by در انگلیسی چیست؟ + ۱۰ مثال کاربردی

کاربرد by و with در انگلیسی

جمله مجموعه‌ای از کلمات، عبارات یا جمله‌واره‌هایی است که در کنار هم یک مفهوم معنادار ایجاد می‌کنند و یکی از اجزای پر استفاده جملات، حروف اضافه هستند. حرف اضافه کلمه‌ای است که در کنار اسم و ضمایر قرار گرفته و بخش‌های مختلف جمله را به هم مرتبط می‌سازد.

به بیان ساده حرف اضافه نقش متصل کننده افراد، اشیا، مکان و زمان یک جمله را ایفا می‌کند. برخی از حروف اضافه like in, at, on, besides, after, before, until, unless, by هستند. تفاوت with و by از جمله مباحثی است که در مکالمه زبان انگلیسی زبان آموزان را گیج می‌کند و در این مقاله قصد داریم به کاربرد هر کدام از این حروف اضافه و تفاوت آن‌ها بپردازیم.

کاربرد with به معنای همراه با چیزی یا کسی

 کلمه with یک حرف اضافه است که برای نشان دادن ارتباط بین چیزها و افراد از آن استفاده می‌کنیم. این حرف اضافه توضیح می‌دهد که اشیاء در کجا قرار گرفته و عمل انجام شده چه بوده است. with توضیح نمی‌دهد که چه کسی این عمل را انجام داده اما بیان می‌کند که چه عملی انجام شده است. به طور کلی with  معنی «همراه با» چیزی یا کسی را بیان می‌کند.

فرق بین by و with

.I will always be with you

من همیشه با شما خواهم بود.


.I have brought some candies with me

چندتا آب نبات با خودم آوردم.


.He is playing with his sisters

او با خواهرانش بازی می‌کند.

 • در برخی از جملات که عملی توسط بیش از یک نفر یا شی انجام می‌شود، می‌توان از with استفاده کرد

.Tom was with Anna when she visited the hospital

وقتی آنا از بیمارستان بازدید کرد تام با او بود.

.The car was with Tom when I met him

وقتی تام را دیدم ماشین با او بود.

لینک مفید: حروف اضافه مکان در زبان انگلیسی

 • زمانی که چیزی یا شخصی در انجام کاری یا عملی مشارکت داشته باشد، استفاده از with منطقی است.

.She wiped the water on the table with cloth

با پارچه آب روی میز را پاک کرد.


.I saw a beautiful girl in the market with long hair

دختر زیبایی با موهای بلند در بازار دیدم.

 • در ابتدا یا در انتهای نامه یا ایمیل برای بیان قدردانی یا آرزوی خوب کردن، حرف اضافه with انتخاب مناسبی خواهد بود.

                           With love, John

 با عشق، جان 


With best wishes. Hima

با بهترین آرزوها. هیما

 • حرف اضافه With برای نشان دادن رابطه بین شخص یا چیزها استفاده می‌شود.

.Tom was very honest with him

تام با او بسیار صادق بود.

لینک مفید:  نامه نگاری انگلیسی رسمی


.He carries a gun always with him

او همیشه یک اسلحه با خود حمل می‌کند.

 • و هم‌چنین در جملاتی که قصد دارید حمایت خود را از شخص دیگری نشان داده و یا از اتمام رابطه صحبت کنید، این حرف اضافه استفاده می‌گردد.

.Anna ended her long-time relationship with her boyfriend

آنا به رابطه طولانی مدت خود با دوست پسرش پایان داد.

.I will always be with you on your tough time

من همیشه در روزهای سخت با شما خواهم بود.

عمده کاربردهای with

مطالعه کنید: لیست کامل حروف اضافه انگلیسی با معنی

تفاوت with و by در انگلیسی | by vs. with

کاربرد by به معنای «به عنوان وسیله» چیزی یا کسی

By یک حرف اضافه است و ما زمانی از آن برای نشان دادن کسی یا چیزی که کاری انجام داده، استفاده می کنیم. عمل انجام شده توسط شخص یا چیزهایی معمولاً در انتهای جمله با استفاده از حرف اضافه By نشان داده می‌شود.

.We sent money by money order

با حواله پول فرستادیم

.The car is driven by Tom

ماشین توسط تام رانده می‌شود.

.Anna was by my side in the whole journey

آنا در تمام طول سفر کنارم بود.

مطالعه کنید: کاربرد حرف اضافه در انگلیسی 

 • در جملاتی که قصد دارید بگویید کار یا عملی به چه شکل انجام شده، حرف اضافه By کاربردی است

.Tom paid bills by using credit card

تام قبوض را با استفاده از کارت اعتباری پرداخت کرد

 • هنگام توصیف مقدار، ساعت، دقیقه به دقیقه، ساعت به ساعت، روز به روز می‌توان از By استفاده کرد

.Amazon promised to deliver by 5 o’clock

آمازون قول داد تا ساعت 5 تحویل دهد.


.I have to make payment by this weekend

تا آخر این هفته باید پرداخت کنم.

 • برای توصیف ماهیت، حرفه و موافقت با شرایط By کاربردی است.

.His salary will increase by 30%

حقوق او 30 درصد افزایش می‌یابد.

.She is a doctor by profession

او یک پزشک حرفه‌ای است.

.She was looking gorgeous by wearing a white dress

او با پوشیدن یک لباس سفید زیبا به نظر می‌رسید.

عمده کاربردهای by

by یا with در گرامر انگلیسی

تفاوت with و by در چیست؟

برای ادامه این مقاله حتما به این پادکست استاد کریمی که در مورد تفاوت with و by صحبت می‌کنند رو گوش دهید و نکات مهم آن را یادداشت برداری کنید.

تفاوت اصلی بین By و With در این است که By در یک جمله مجهول استفاده می‌شود و عمل شخص توسط چیزی را توضیح می‌دهد. With بیشتر در جملات معلوم مورد استفاده قرار گرفته و نشان می‌دهد عمل مورد استفاده برای انجام، چه بوده است. برای درک بهتر تفاوت with و by جدول زیر را مطالعه کنید.

پارامتر مقایسه By With
عملکرد این حرف اضافه عمل کسی را توضیح داده و یا نشان می‌دهد چه کسی آن عمل را انجام داده است توضیح می دهد که چه چیزی برای انجام عمل استفاده شده است
اشاره به می تواند یک شخص، موسسه، حیوان یا شی را نشان دهد می‌تواند اجزا، ابزارها یا بخشی از بدن را نشان دهد
گرامر By حرف اضافه است و به عنوان اسم، قید و صفت عمل می‌کند تنها یک حرف اضافه است
جمله مورد استفاده عمدتا در جملات مجهول مورد استفاده قرار می‌گیرد در جملات معلوم کاربردی است

مطالعه کنید: تفاوت get و become

معانی مختلف with

پسوند  رایج “with” زمانیکه در کنار افعال و یا صفات قرار گیرد، معانی متفاوتی را شال می‌شود. دقت داشته باشید که معنای دقیق فعل و یا صفتی که همراه با with در جمله قرار می‌گیرد، به زمینه و موارد استفاده آن در جمله وابستگی کامل دارد. از جمله این معانی می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 • همراهی (to go with someone)

مثال:

I went to the park with my friends.

(من با دوستانم به پارک رفتم.)

She is traveling with her family.

(او با خانواده اش سفر می کند.)

He will come with me later.

 (او بعداً با من می آید.)

 

 • داشتن ( to be with something)

مثال:

I have a book with me.

 (من یک کتاب با خودم دارم.)

She has a problem with her car.

 (او با ماشینش مشکل دارد.)

They have a lot of experience with this software.

 (آنها تجربه زیادی با این نرم افزار دارند.)

 

 • انجام کاری با چیزی (to write with a pen)

مثال:

I wrote this letter with a pen.

 (من این نامه را با قلم نوشتم.)

She cooked the food with a lot of spices.

 (او غذا را با ادویه های زیادی پخت.)

He painted the picture with his fingers.

 (او نقاشی را با انگشتانش نقاشی کرد.)

 

 • موقعیت (to be with someone)

مثال:

I am with my friends right now.

 (من الان با دوستانم هستم.)

She is staying with her parents.

 (او با والدینش زندگی می کند.)

The company is located with the city center.

(این شرکت در مرکز شهر واقع شده است.)

از دست ندهید: فرق talk و speak در انگلیسی

 • مخالفت ( to fight with someone)

مثال:

I disagree with your opinion.

 (من با نظر شما مخالفم.)

They are fighting with each other.

(آنها با هم دعوا می کنند.)

He is struggling with his addiction.

(او با اعتیادش مبارزه می کند.)

 

افعالی که همواره همراه با with قرار می‌گیرند

در زبان انگلیسی برخی افعال وجود دارند که همواره همراه با حرف اضافه “with” در جمله و یا عبارت قرار می‌گیرند. در ادامه لیستی از این افعال را همراه با معنی آنها مشاهده خواهید نمود:

Agree  موافقت کردن
Compete  رقابت کردن
Comply  اطاعت کردن
Concur  موافقت کردن
Confide  راز دل گفتن
Cope  کنار آمدن
Deal  معامله کردن
Disagree  مخالفت کردن
Dispense  توزیع کردن
Endow  وقف کردن
Interfere  دخالت کردن
Meddle  دخالت کردن
Part  جدا شدن
Prevail  پیروز شدن
Provide  فراهم کردن
Side  طرفداری کردن
Struggle  تلاش کردن
Supply  تامین کردن

 

صفاتی که همواره همراه با with قرار می‌گیرند:

همانطور که برخی از افعال می‌توانند همواره همراه با حرف اضافه with قرار بگیرند، در صفات نیز قابل اجراست. به این معنی که در زبان انگلیسی برخی از صفات همواره همراه با حرف اضافه “with” در  جمله وجود دارند. در ادامه لیستی از این صفات مهم را همراه با ترجمه آنها مشاهده خواهید  نمود:

 

Abreast  هم سطح
Acquainted  آشنا
Aflush  هم سطح
Ajar  نیمه باز
Alike  شبیه
Aloft  در بالا
Asleep  خوابیده
Astray  گمراه
Atilt  کج

مطلب خواندنی:  معنی some و  some of

دقت داشته باشید که برخی از افعال یا صفات در زبان انگلیسی وجود دارند که ممکن است به هر دو شکل همراه با with و بدون این حرف اضافه در جمله قرار گیرند و از لحاظ دستوری هر دو شکل آن صحیح است. مثال:

 • Fill
 • Fill with

مثال‌هایی از کاربرد with  در زبان انگلیسی

agree with you.

 (من با شما موافقم.)

They competed with each other.

 (آنها با هم رقابت می کردند.)

She complied with the rules.

 (او از قوانین اطاعت کرد.)

He concurred with my decision.

 (او با تصمیم من موافقت کرد.)

confided in my friend.

 (من به دوستم راز دلم را گفتم.)

I am acquainted with this topic.

 (من با این موضوع آشنا هستم.)

She is asleep with the baby.

 (او با بچه‌اش خوابیده است.)

He is astray with his life.

(او در زندگی خود گمراه شده است.)

مطالعه کنید: تفاوت of و s مالکیت

برخی از اصلاحات همراه با with

اصطلاحات از جمله عبارت پر معنی هستند که به وفور در بین مکالمات اشخاص مورد استفاده قرار می‌گیرد. برخی از این اصطلاحات در زبان انگلیسی همراه با حرف اضافه “with” قرار می‌گیرند که در ادامه به برخی از این موارد اشاره خواهیم کرد:

اصطلاح معنی
come with همراه آوردن
go with همراه شدن
keep up with به روز بودن
leave with ترک کردن
part with جدا شدن
run away with فرار کردن با
be done with تمام شدن
be familiar with آشنا بودن
be loaded with پر از چیزی بودن
be patient with صبور
be satisfied with رضایت
agree with موافقت
begin with شروع کردن
charge with شارژ کردن
deal with برخورد با چیزی
end with به اتمام رساندن
fill with پر کردن
fight with دعوا کردن
help with کمک کردن
play with بازی کردن
replace with جایگزینی
start with شروع
supply with تامین کردن
talk with صحبت کردن
be in line with همسو بودن
be on time with به موقع بودن
disagree with مخالفت کردن
struggle with مبارزه کردن

 

 

برای دیدن سایر درس‌های گرامر زبان انگلیسی کلیک کنید.

اشتراک گذاری مقاله در:
در کنار شما هستیم

مشاوره و ثبت‌نام در دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

3 پاسخ

 1. ممنون از مطالب خوبتون قسمت مقالات خیلی عالی هستن کاملا نکات گرامری رو آموزش دادید خیلی ممنون از تیم روان.

  1. سلام سپاس از همراهی شما. هدف ما آموزش ساده و روان زبان انگلیسی هست و همون‌طور که گفتید تمام نکات گرامری رو خیلی ساده اموزش میدیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

روزها
ساعت
دقیقه
ثانیه ها

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

🔴 برای ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، اسم و شماره خود را در فرم زیر وارد کنید:

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

لطفا بعد از وارد کردن شماره مجدد وارد فرم شوید و کد تایید را وارد کنید.🌹

off 55%
روزها
ساعت
دقیقه
ثانیه ها