آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

حروف اضافه مکان در زبان انگلیسی | Prepositions of Place

حروف اضافه مکان prepositions of place

در گرامر زبان انگلیسی برای ساختن قید مکان و برای نشان دادن این‌که کاری «کجا» اتفاق افتاده یا «در چه جهتی» بوده از حروف اضافه خاصی مثل under, at و on و … استفاده می‌کنیم. در این درس از سری دروس رایگان آکادمی روان با این حروف اضافه آشنا خواهیم شد.

 حرف اضافه در زبان انگلیسی می‌تواند اطلاعاتی در مورد رابطه بین دو کلمه به ما ارائه دهد که یکی از این رابطه ها محل قرار گیری مفعول است. به عنوان مثال جمله «سگ جلوی پنجره بود.» نشان می‌دهد که سگ کجاست. در این مقاله می‌خواهیم تمام نکات در مورد حروف اضافه مکان انگلیسی را در کنار شما مرور کنیم تا بتوانید از آن‌ها در ساخت جملات مختلف استفاده کنید.

معرفی حروف اضافه مکان انگلیسی 

حروف اضافه مکان انگلیسی

حرف اضافه مکان، حرف اضافه‌ای است که برای اشاره به جایی که چیزی یا شخصی در آن قرار دارد، استفاده می‌شود. حروف اضافه مکان برای هر جایی متفاوت خواهد بود؛ به طور مثال حرف اضافه ی کشور با حرف اضافه‌ی پارک متفاوت بوده و برای استفاده صحیح از آن‌ها، باید با رایج‌ترین حروف اضافه گرامر و preposition of place آشنایی داشته باشید.

در آمریکا In America
در یک ماشین In a car
در یک هواپیما On a plane
در اینترنت On the Internet
در ایستگاه اتوبوس At the bus stop

در ویدئوی زیر حروف اضافه مکان در قالب مکالمه آمده‌اند.

لینک مفید: کامل‌ترین لیست ترکیب افعال با حروف اضافه

انواع حروف اضافه مکان

 

ما می‌توانیم حروف اضافه مکان را بر اساس معنای آنها طبقه بندی کنیم:

 • حروف اضافه برای نشان دادن موقعیت مکانی- location

شامل: on, at, in

 • حروف اضافه برای نشان دادن فاصله – distance

شامل: near, beside, next to, by, beyond

 • حروف اضافه برای نشان دادن موقعیت- position

شامل: above, over, below, under, beneath

 • حروف اضافه برای نشان دادن جهت – direction

شامل: up, down, in front of, behind

 • حروف اضافه مورد استفاده در مناطق سر بسته و محصور – enclosed areas

شامل: in, within, inside, outside

در ادامه به معرفی بیشتری در مورد حروف اضافه مکان در انگلیسی برا اساس دسته بندی بالا خواهیم پرداخت:

حروف اضافه برای نشان دادن موقعیت مکانی- location

رایج ترین حروف اضافه مکان شامل؛ on , in ,at است که به موقعیت مکانی در زبان انگلیسی اشاره دارند. در واقع هر کدام از این سه مورد برای اشاره به یک موقعیت و یا موقعیت چیزی یا شخصی به عنوان یک نقطه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 • at

از at برای صحبت کردن در مورد یک مکان استفاده می‌شود. از طرف دیگر برای اشاره به موارد ذیل نیز مورد بهره قرار خواهد گرفت:

 • برای آدرس‌ها
 • برای مناسبت‌ها
 • برای مکان‌های عمومی درمان و یا خدمات ارائه می‌دهند.
 • برای ساختمان‌هایی؛ مانند موسسات، شرکت‌ها و…

به عنوان مثال:

The university is at 98 Roosevelt Street.

دانشگاه در خیابان 98 روزولت است.

I was at a birthday party.

من در یک جشن تولد بودم.

See you at the dentist’s office.

شما را در مطب دندانپزشکی می‌بینم.

I had a meeting with Mary’s teacher at school.

من در مدرسه با معلم مریم جلسه داشتم.

 • In

برای صحبت در مورد یک منطقه خاص از فضای کلی از in  استفاده می‌کنیم. این نوع حرف اضافه بیشتردر موارد ذیل استفاده می‌گردد:

 • مکان‌ها در رابطه با یک منطقه بزرگتر
 • یک ماشین

به عنوان مثال:

The baby is sleeping in her room.

بچه در اتاقش خوابیده است.

I will wait for you in the car.

در ماشین منتظرت می‌مانم.

نکته بسیار مهم:

برای توضیح مکان‌های داخل یک ساختمان از هر دو حرف اضافه in  و at می‌توان استفاده کرد. از in برای نمایش یک مکان در فضای بسته یک ساختمان استفاده می‌شود. از at نیز می‌توان برای نشان دادن همان مکان در ساختمان بهره گرفت، اما جزئیات خاصی را در مورد آن ارائه نمی‌دهد. به عنوان مثال:

 

See you in school.

تو مدرسه می‌بینمت.

She’s still at school.

او هنوز در مدرسه است.

 • On

حرف اضافه on  دارای دو معنای متفاوت است. زمانیکه برای اشاره به یک مکان بهره گرفته می‌شود، اغلب در موارد زیر استفاده می‌شود:

 • برای نمایش یک طبقه در یک ساختمان
 • برای نشان دادن اینکه جیزی بر روی یک سطح افقی است.
 • برای نمایش حمل و نقل عمومی
 • برای نمایش جاده ها، خیابان ها، رودخانه ها، اقیانوس ها، دریاچه ها
 • برای نمایش چیزی که از نظر فیزیکی به چیز دیگری متصل است.

به عنوان مثال:

The boss’s office is on the 7th floor.

دفتر رئیس در طبقه هفتم است.

Please hang the painting on the wall behind the sofa.

لطفا نقاشی را به دیوار پشت مبل آویزان کنید.

We enjoy going on a trip on the train.

ما از رفتن به سفر با قطار لذت می‌بریم.

They spent the weekend sailing on the rolling sea.

آنها آخر هفته را با قایقرانی در دریای مواج گذراندند.

She was staring at the ring on her finger.

او به حلقه روی انگشتش خیره شده بود.

نکته: از at برای نشان دادن یک مکان کلی استفاده می‌کنیم. استفاده از on برای نمایش مکان خاص‌تر است. به عنوان مثال:

She’s at the beach.

ممکن است در یک مغازه در ساحل و یا در آب باشد.

She’s on the beach.

او واقعا در ساحل است.

در ادامه با برخی دیگر از کاربردهای حروف اضافه مکان در این دسته آشنا خواهید شد.

حروف اضافه برای نشان دادن فاصله – distance

حرف اضافه‌ای که برای نشان دادن فاصله استفاده می‌شود را با نام proximity نیز می‌شناسند. این حروف نشان دهنده آن است که یک نفر یا یک چیزی چقدر به شخص یا چیز دیگر نزدیکتر است. از جمله این حروف می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 • Near

از near برای اشاره برای نمایش فاصله نزدیک از چیزی یا شخص دیگر است. به عنوان مثال:

The parking lot is near the shopping center.

پارکینگ نزدیک مرکز خرید است.

Don’t go near the edge.

نزدیک به لبه نرو.

If you swim near the bottom, you can see the coral reefs.

اگر نزدیک به پایین شنا کنید، می‌توانید صخره‌های مرجانی را ببینید.

 • Beside

Beside نشان دهنده آن است که هیچ فضایی بین دو چیز وجود ندارد. دقت داشته باشید که استفاده از این کلمه برای مواردی که side ندارند، رایج نیست. به عنوان مثال:

The umbrella is beside that chair.

چتر کنار آن صندلی است.

“در این مثال هیچ فاصله ای بین چتر و صندلی نیست”

 • Next to

این کلمه نشان دهنده آن است که هیچ چیزی بین دو شخص یا دو چیز وجود ندارد و حتی ممکن است که بین آنها فاصله نیز وجود داشته باشد. به عنوان مثال:

The umbrella is next to that chair.

چتر کنار آن صندلی است.

“در این مثال چیزی بین چتر و صندلی نیست”

 • By

در اینجا by به معنای نزدیک یا close است، اما نه به اندازه beside به عنوان مثال:

They’re standing by the car.

آنها کنار ماشین ایستاده‌اند.

 

نکته: به یاد داشته باشید که کلمات beside, next to, by, near همگی حروف اضافه برای فاصله هستند، اما بر خلاف near، بقیه کلمات نشان دهنده آن هستند که دو چیز یا دو شخص در فواصل افقی قرار گرفته‌اند.

 • Beyond

Beyond یا فراتر حرف اضافه‌ای است که برای نشان دادن مکان یا موقعیتی که دورتر از چیز یا شخص دیگری است، استفاده می‌شود. به عنوان مثال:

You can find the castle beyond the bridge.

شما می‌توانید قلعه را در آن سوی پل پیدا کنید.

نکته: کلماتی مانند among, between, off نیز چند نمونه دیگر از مجموعه حروف اضافه مرتبط با فاصله هستند.

حروف اضافه برای نشان دادن موقعیت- position

از این نوع حروف اضافه برای نمایش موقعیت چیزی در حالت عمودی استفاده می‌شود. در واقع به کمک این نوع حرف اضافه‌ها می‌توان آن‌ها را از بالاترین موقعیت تا پایین‌ترین موقعیت مرتب نماییم. از جمله این حروف اضافه می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 • Above

Above یا بالا برای نمایش دادن چیزی در موقعیت بالاتر نسبت به چیز دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان مثال:

The birds were flying above the clouds.

پرندگان بالای ابرها پرواز می‌کردند.

 • Over

 

Over یا بالاتر حرف اضافه‌ای است که برای نمایش چیزی در سطحی بالاتر از چیز دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد که آن را می‌پوشاند و یا لمس می‌کند. به عنوان مثال:

Mom kept the umbrella over our heads.

مامان چتر را بالای سرمان نگهداشت.

Her mother put a blanket over her.

مادرش پتویی روی او انداخت.

 • Under

Under یا زیر به معنای موقعیتی است که به موقعیتی در زیر چیزی اشاره دارد. به عنوان مثال:

There are no monsters under the bed, Johnny!

هیچ هیولایی زیر تخت نیست، جانی!

 • Beneath

Beneath یا زیر اغلب برای نمایش چیزی که مستقیما در زیر یک شیئی یا سطح دیگری قرار دارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان مثال:

The shop is right beneath the apartment.

فروشگاه دقیقا زیر آپارتمان قرار دارد.

 • Below

Below برای نمایش اینکه چیزی در سطحی پایین‌تر از یک چیز دیگر استفاده می‌شود. به عنوان مثال:

Just below the surface of the water, the crocodile hid.

درست زیر سطح آب، تمساح پنهان شد.

نکته مهم: در این قسمت under در سطح پایین‌تری نسبت به below قرار دارد.

نکته مهم شماره دو: نمونه‌های دیگری از حروف اضافه برای نشان دادن موقعیت وجود دارد که در  اشکال underneath و on top of می‌توان شماهده نمود.

حروف اضافه برای نشان دادن جهت – direction

برای نشان دادن جهت از حروف اضافه‌ای؛ مانند in front of, behind, up,down مورد استفاده قرار می‌گیرد که د ر ادامه به معرفی آنها خواهیم پرداخت:

 • Up

برای نمایش چیزی که در موقعیت بالاتری قرار دارد، استفاده می‌کنیم. به عنوان مثال:

The church is just up the street.

کلیسا درست بالای خیابان است.

 • Down

از down برای نمایش اینکه چیزی در موقعیت پایین‌تری قرار دارد، استفاده می‌کنیم. به عنوان مثال:

The lake is just down the hill.

دریاچه درست پایین تپه است.

 • In front of

از این حرف اضافه برای نمایش اینکه چیزی در موقعیتی جلوتر از چیز دیگر نشان می‌دهد. همچنین برای نمایش اینکه موقیتی در مقابل کسی یا چیزی قرار دارد. به عنوان مثال:

The car was parked in front of my house.

ماشین جلوی خانه من پارک شده بود.

I get so nervous in front of the camera.

جلوی دوربین خیلی عصبی می‌شوم.

 

 • Behind

از این حرف اضافه برای نشان دادن موقعیتی که در پشت چیزی قرار گرفته است، استفاده می‌شود. به عنوان مثال:

The sun hid behind the clouds.

خورشید پشت ابرها پنهان شد.

نکته: از حروف اضافه before, after, opposite نیز برای نمایش حرف اضافه جهت نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

حروف اضافه مورد استفاده در مناطق سر بسته و محصور – enclosed areas

با استفاده از این نوع حروف اضافه، می‌توانیم موقعیت چیزی یا کسی را نسبت به یک مکان بسته و محصور نشان دهیم. در ادامه به معرفی این نوع از حرف اضافه‌ها خواهیم پرداخت:

 • In

از in برای نشان دادن یک موقعیت داخل یک منطقه محصور یا نیمه بسته استفاده می‌شود. به عنوان مثال:

There’s some tea left in my mug.

مقداری چای در لیوان من باقی مانده است.

 • Outside

از outside به معنای خارج نیز برای نشان دادن موقعیت خارجی از یک منطقه محصور و یا نیمه محصور استفاده می‌شود. به عنوان مثال:

The fans were waiting outside the cinema.

هوادارن بیرون از سینما منتظر بودند.

نکته شماره یک: از حروف اضافه‌ای؛ مانند within, inside نیز می‌توان برای نمایش یک موقعیت در فضای محصور و یا نیمه محصور استفاده نمود.

نکته شماره دو: برخی از حروف اضافه مکان ممکن است از لحاظ شکل ظاهری در یکدیگر مشترک باشند؛ مانند in, up,… اما در نهایت با توجه به معنی آنها می‌تواند معنای متفاوتی را در کل جمله در برگیرد. پس حتما دقت داشته باشید که در ابتدا حرف اضافه صحیح را با توجه به معنی جمله و سپس نقش آن در یک جمله بررسی و انتخاب نمایید.

لیست حروف اضافه مکان انگلیسی

تا اینجا با تمامی حروف اضافه مکان در انگلیسی به تفکیک دسته بندی آنها آشنا شدید، در ادامه مروری بر پر کاربردترین آنها همراه با ترجمه و مثالی از آنها خواهیم داشت.

حرف اضافه Above

 • معنی: در مکان یا موقعیتی بالاتر از چیزی/کسی
 • مثال: Our friends in the apartment above us are really noisy ( دوستان ما، در آپارتمان بالای سر ما، واقعا پر سر و صدا هستند. )

حرف اضافه After

 • معنی: یکی به دنبال دیگری
 • مثال: He ran after her with the book (او با کتاب به دنبالش دوید.)

حرف اضافه By

 • معنی: نزدیک یا در کنار
 • مثال: The telephone is by the window ( تلفن کنار پنجره است.)

حرف اضافه Beneath

 • معنی: زیر کسی یا چیزی
 • مثال: Jaime hid the letter beneath a pile of papers ( جیمی نامه را زیر انبوهی از کاغذها پنهان کرد.)

حرف اضافه Next to/ Beside

 • معنی: در کنار کسی یا چیزی
 • مثال: We lay beside the pool to dry off in the sun ( کنار استخر دراز کشیدیم تا زیر آفتاب خشک شویم.)

نکته) دو حرف اضافه Beside و next to معنای یکسانی دارند اما beside رسمی‌تر است.

حرف اضافه Near/ Close to

 • معنی: نزدیک / فاصله کمی از یک شخص یا چیز
 • مثال: The new shopping center is close to the railway station ( مرکز خرید جدید نزدیک به ایستگاه راه آهن است.)

حرف اضافه Between

 • معنی: بین دو چیز، دو مکان یا دو شخص
 • مثال: There is a gulf between the two cities (بین این دو شهر خلیج وجود دارد.)

حرف اضافه Among

 • معنی: در میان یا احاطه شده توسط افراد یا چیزهای دیگر
 • مثال: The girl quickly disappeared among the crowd ( دختر به سرعت در میان جمعیت ناپدید شد.)

حرف اضافه In front of

 • معنی: جلوتر از کسی یا چیز دیگری
 • مثال: They massed in front of the city hall ( آن‌ها در مقابل شهرداری تجمع کردند.)

حرف اضافه Behind

 • معنی: پشت یک چیز یا شخص
 • مثال: The horse fell behind in the race ( اسب در مسابقه عقب افتاد.)

حرف اضافه Across from/ Opposite

 • معنی: قرار گرفتن در روبه‌رو شخص یا چیزی
 • مثال: The hospital is opposite the post office ( بیمارستان روبروی اداره پست است.)

حرف اضافه Under

 • معنی: در سطحی پایین‌تر از چیزی یا تحت پوشش چیزی
 • مثال: We slept under the open sky ( زیر آسمان خوابیدیم.)

حرف اضافه Below

 • معنی: در مکان یا موقعیتی پایین تر از چیز دیگری
 • مثال: The pencil rolled off the desk and fell to the floor below ( مداد از روی میز غلت خورد و روی زمین افتاد.)

حرف اضافه Over

 • معنی: بالاتر از چیزی، پوشاندن چیزی
 • مثال: She held the umbrella over both of us ( او چتر را بالای سر هر دوی ما گرفت.)

مطالعه کنید: روش جمع بستن اسم‌ها در انگلیسی

on, in, at گرامر

حرف اضافه مکان IN

حرف اضافه IN در اموزش زبان انگلیسی برای توصیف بزرگ‌ترین مکان‌ها مانند شهر و کشور استفاده می‌شود. مثال

I lived in London as a child

من کودکی در لندن زندگی می‌کردم

He’s a very famous person in Chinatown

او یک شخص بسیار مشهور در محله چینی‌ها است

In + کشور

 در انگلستان In England
در آمریکا In America

In + شهر

 در لندن In London
در نیویورک In New York

In + محیط یا فضای بسته

در ترافیک In a traffic jam
 در یک ساختمان In a building
در یک ماشین In a car

لینک مفید: اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش انگلیسی

کاربرد حرف اضافه مکان ON

preposition on

 •  برای  وسایل حمل و نقل
 •  برای نشان دادن اتصال بین دو چیز
 •  برای نشان دادن جایگاه چیزی روی یک سطح
 •  برای نشان دادن جایگاه چیزی در طبقات یک ساختمان
 • برای نشان دادن جایگاه چیزی کنار رودخانه
 •  همراه با کلماتی مانند تلویزیون، رادیو و اینترنت.

 

On + وسیله حمل و نقل

در اتوبوس On a bus
 در یک قطار On a train
در هواپیما On a plane

On + وسایل ارتباطی

در رادیو On the radio
 در تلویزیون On the television
در اینترنت On the Internet

On + سطوح

روی یک میز On a table
 روی یک دیوار On a wall
بر روی سقف On the roof

از دست ندهید: مکالمه انگلیسی در فرودگاه و هواپیما

کاربردهای حرف اضافه مکان AT

At + آدرس های دقیق

در خیابان رز 23 At 23 Rose Street

At + مکان با نقاط خاص

 در ساختمان امپایر استیت At The Empire State Building
در ایستگاه اتوبوس At the bus stop

نکته: برای درک بهتر کاربرد حروف اضافه مکان به طور ساده می‌توان گفت: از at برای یک نقطه خاص، از in برای یک فضای بسته و از on برای سطوح استفاده می‌کنیم.

حرف اضافه مکان AT
حرف اضافه مکان AT

مثال حروف اضافه مکان در انگلیسی

Jane is waiting for you at the bus stop

جین در ایستگاه اتوبوس منتظر شماست

The shop is at the end of the street

مغازه در انتهای خیابان است

My plane stopped at Dubai and Hanoi and arrived in Bangkok two hours late

هواپیمای من در دبی و هانوی توقف کرد و با دو ساعت تاخیر به بانکوک رسید

When will you arrive at the office

چه زمانی به دفتر خواهید رسید

Do you work in an office

ایا تو در اداره کار میکنی

I have a meeting in New York

من در نیویورک جلسه دارم

Do you live in Japan?

آیا در ژاپن زندگی می‌کنید؟

Jupiter is in the Solar System

مشتری در منظومه شمسی است

The author’s name is on the cover of the book

نام نویسنده روی جلد کتاب آمده است

There are no prices on this menu

هیچ قیمتی در این منو وجود ندارد

You are standing on my foot

شما روی پای من ایستاده اید

There was a “no smoking” sign on the wall

روی دیوار تابلوی «سیگار ممنوع» بود

I live on the 7th floor at 21 Oxford Street in London

من در طبقه هفتم در خیابان آکسفورد 21 در لندن زندگی می کنم

I was in the kitchen

من در آشپزخانه بودم

My dog likes sleeping on the sofa

سگ من خوابیدن روی مبل را دوست دارد

The toys aren’t under the table

اسباب بازی‌ها زیر میز نیستند

The cat isn’t on the chair. It’s under the chair

گربه روی صندلی نیست زیر صندلی است

There’s a small garden in front of the house, and a big garden behind it

یک باغ کوچک جلوی خانه و یک باغ بزرگ در پشت آن وجود دارد

I don’t like sitting next to my brother in the car

من دوست ندارم کنار برادرم در ماشین بشینم

The library is between the bank and the museum

کتابخانه بین بانک و موزه است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری مقاله در:
به جمع زبان‌آموزان ما در تلگرام بپیوندید
ارتباط با ما
پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

اسم و شماره خود را در فرم زیر وارد کنید تا مشاورین ما جهت ثبت نام دوره باشما تماس بگیرند تا مشاوره شوید.

off 55%