آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

600 لغت تخصصی رشته فیزیک به انگلیسی + ترجمه

لغات تخصصی فیزیک به انگلیسی

رشته فیزیک یکی از محبوب‌ترین رشته‌های دانشگاهی است. فیزیک علاوه بر این که یک رشته تخصصی است، در واحدهای عمومی سایر رشته‌های مهندسی و گاهاً پزشکی نیز کاربرد دارد. به همین خاطر آشنایی با اصطلاحات و لغات تخصصی رشته فیزیک برای اکثر دانشجویان ضروری است.
برای این که بتوانید در مواردی همچون کنکور ارشد یا آزمون‌ها تخصصی ورودی دانشگاه‌های انگلیسی‌زبان در حوزه‌ فنی/مهندسی موفق باشید، باید معادل انگلیسی لغات تخصصی رشته فیزیک را بدانید.
در این مطلب از آکادمی روان تلاش کرده‌ایم تا فهرستی کامل از رایج‌ترین اصطلاحات و لغات تخصصی رشته فیزیک را همراه با ترجمه فارسی برای شما گرد‌آوری کنیم. با ما همراه باشید.

اصطلاحات و لغات تخصصی رشته فیزیک همراه با ترجمه فارسی

لغات تخصصی فیزیک به انگلیسی

 

از دست ندهید: لغات تخصصی مهندسی عمران به انگلیسی

 Damage Threshold  آستانه تخریب
 Dark Matter  ماده تاریک
 decay  واپاشی، تلاشی
 Decay width  پهنای واپاشی
 decaying electric field  میدان الکتریکی میرا
 Decoherence  ناهمدوسی
 de-excitation  وا انگیختگی
 degeneracy  نبهگنی
 Density function theory  نظریه‌ی تابعي چگالی
 density functional theory  نظريه تابع چگالی
 Density functional theory  نظریه تابعی چگالی
 density of state  چگالی حالت‌ها
 depth resolved  تجریه و تحلیل عمق
 desorption  واجذب
 detailed balance  تعادل دقیق
 dicluster model  مدل دو خوشه‌ای
 diffractometer  پراش سنج
 diffusion length  طول پخش
 Dirac equation  معادله دیراک
 Dirac spinors  اسپینورهای دیراک
 Dirac’s equation  معادله دیراک
 discrete dipole approximation  تقریب دوقطبی گسسته
 dispersed  پاشیده
 dispersion curves  منحنی پاشندگی
 Doppler-broadening  گسترش داپلری
 double bond  پیوند دوگانه
 double break  شکست دوگانه
 doubly magic closure  بستار جادویی دوگانه
 downhill simplex  روش سیمپلکس سراشیبی
 drag factor  ضریب پسار
 driving thermodynamic force  نیروی محرکه‌ی ترومودینامیکی
 Characteristic exponent  شعاع بار
 charge radius  میدان نیروی چارم
 charm force field  اکسایش شیمیایی
 Chemical oxidation  اکسیژن خواهی شیمیایی، اکسیژن موردنیاز شیمیایی
 Chemical oxygen demand  حسگر شیمیایی
 Chemical sensor  شیمی جذبی
 chemisorbed  عدد چرن
 Chern number  کایرالیته
 chirality  فامداری
 chromaticity  سوانگاری
 chromatographic  سوانگار
 Chromatographs  رنگ تابی دورانی
 circular polarization  قطبش دایره‌ای
 Classical Molecular Dynamics  دینامیک مولکولی کلاسیک
 cluster structure of light nuclei  ساختار خوشه‌ای هسته‌های سبک
 Coal tar  قطران زغال سنگ
 coherent  همدوس
 collimator  موازی ساز
 combustion chemistry  شیمی احتراقی
 computational package  بسته محاسباتی
 condensed  چگال
 condensed matter physics  فیزیک ماده چگال
 condensed matter  ماده چگال
 conducting plates  صفحات رسانا
 Conductive polymers  پلیمرهای رسانا
 conductometric  رسانایی سنجی
 conversion process  فرآیند تبدیل
 coolant  سردکننده
 corrosive  خورنده
 Coulombic collisions  برخورد کولنی
 coulometry  کولن سنجی
 Cross sensitivity  حساسیت متقابل
 cryogenic separation  تفکیک برودتی
 cryogens  برودتی
 curved space  فضای خمیده
 Cylinder coordinates  مختصات استوانه‌ای
 Earth  زمین
 Elastic scattering  پراکندگی کشسان
 electric charge  بار الکتریکی
 electroluminescence  برق تابناکی
 electrometer  برق سنج
 electron – positron annihilation  نابودی زوج الکترون – پوزیترون
 Electron band structure  ساختار نوار الکتروني
 ELECTRON BEAM GENERATION  تولید پرتوی الکترونی
 Electronic article surveillance system  مشکی
 سیستم نظارت الکترونیکی کالا
 Electronic Noses  بینی الکترونیکی
 electron-positron annihilation  نابودی الکترون – پوزیترون
 electrophilic molecules  مولکول‌های الکتروفیل
 electrospun fibers  فیبرهای الکتروریسی شده
 Electrostatic interaction  برهم کنش الکتروستاتیکی
 electrostriction  الکتروتنگشی
 electrostrictive constant  ثابت الکتروتنگشی
 Electrothermal propulsion  پیشرانش الکتروترمال
 elementary material medium  محیط مادی بنیادین
 emittance  گسیلندگی
 Energy gap  گاف انرژی
energy levels  ترازهای انرژی
entangled  در هم تنیده
Entanglement  درهم تنیدگی
enthalpy  آنتالپی
epitaxial  همبافته
epitaxy  برآرایی یا رونشت
Epithermal neutrons  نوترون‌های فوق حرارتی
equilibrium adsorption distance  فاصله تعادلی جذب
evanescent waves  (امواج محوشونده (ناپایدار
even-even nuclei  هسته‌های زوج-زوج
Event horizon  افق رویداد
exchange effects  اثرات تبادلی
excited  برانگیخته
excited states  حالت‌های برانگیخته
exothermic bonding  پیوند گرماده
expectation value  مقدار چشم داشتی
absorber  جاذب

مطالعه کنید: 10 جملات فلسفی انگلیسی


 

absorptivity  جذب پذیری
 accelerated quantum walk  ولگشت کوانتومی شتاب دار
 accretion disc  دیسک برافزایشی
 activities  اکتیوایی (فعالیت)
 Adsorption  جذب
 adsorption  جذب سطحي
 Adsorption process  فرایند جذب سطحی
 aerosols  ذرات معلق در هوا
 affable  خوش برخورد
 agglomerated  انبوهه
 alkaline earth metals  فلزات قلیایی خاکی
 alter  تغییر دادن
 Alumina substrate  زیرلایه آلومینا
 amperometric  آمپرومتری
 Annihilation  نابودی
 annual allowed dose  دز مجاز سالیانه
 antibodies  پادتن
 antisymmetrisation  نامتقارن سازی
 Aptamer sensor  حسگر آپتامری
 Aromatic hydrocarbon  هیدروکربن آروماتیک
 astrology  اختربینی
 Astroparticle  اخترذره
 astrophysics  اخترفیزیک
 attenuation coefficient  ضریب تضعیف
 attenuator  تضعیف کننده
 attraction and repulsive forces  نیروهای جاذبه و دافعه
 Background radiation  تابش پس زمینه
 Band bending  خمش نواری
 Bandgap  گاف نواری
 Batch operation  عملیات دسته‌ای
 BEAM MODIFIERS  اصلاح کننده‌های پرتو
 Beer-Lambert law  قانون بئر لمبرت
 Berry curvature  انحنای بری
 Bessel function  توابع بسل
 Bias-induced  ناشی از بایاس کردن
 Bi-isotropic  دو همسانگردی
 Bilayer  دولایه
 Bilayer graphene  گرافن دولایه
 Bilayers lipid  لیپید دو لایه
 Bilingual  دو زبانه
 Bio-imaging  تصویربرداری زیستی
 Biological cell  سلول زیستی
 Biological half-life  نیمه عمر بیولوژیکی
 Biological membrane  غشای زیستی
 Biomolecule  مولکول زیستی
 Biopharmaceuticals  زیست داروها
 Birefringent  دوشکستی
 BITCOINS  بیت کوین
 Bloch sphere  کره بلوخ
 Blocking contact  اتصال مسدودکننده
 Blue shift  جابه جایی آبی
 Boltzmann-Gibbs statistical mechanics  مکانیک آماری بولتزمن-گیبس
 Bose-Einstein condensation  چگالش بوز اینشتین
 Bosonic field theory  تئوری میدان بوزونی
 Brachytherapy  نزدیک درمانی
 Bragg peak  قله براگ
 Brahmin  برهمن
 Brahmins  برهمن‌ها
 Brain lesion  آسیب مغزی
 Bravais lattice  شبکه براوه
 Breakdown  جرقه زنی
 Breeder reactors  واکنشگاه‌های زاینده
 Brillouin zone  ناحیه بریلوئن
 Brink-Bloch cluster model  مدل برینک-بلاخ
 Built-in  توکار
 Buoyant  شناوری
 By-product  محصول فرعی
 equilibrium adsorption distance  جذب
 fill factors  فاکتور انباشتگی
 Fermi level pinning  اتصال سطح فرمی
 Fermi paradox  پارادوکس فرمی
 Fermi surface  سطح فرمی
 Ferri-magnet  فری مغناطیس
 Ferromagnet  فرومغناطیس
 Ferromagnetic material  ماده فرومغناطیسی
 Fetal brain abnormalities  ناهنجاری‌های مغز جنین
 Fiber optic  فیبر نوری
 Field effect transistors  ترانزیستورهای اثر میدان
 Field testing  تست میدانی
 Field-effect  اثر میدانی
 Fill factors  فاکتور انباشتگی
 Film badges  برگ شناسایی (نشان) فیلم
 Finite-difference time-domain simulation  شبیه سازی دامنه زمانی تفاضل متناهی
 First excited state  اولین حالت برانگیخته
 Fusion reaction  واکنش همجوشی
 Gain factor  ضریب بهره
 Gain medium  محیط بهره
 Galling  ساییدگی
 Gamma-ray burst  فوران پرتو گاما
 Gas sensors  حسگرهای گازی
 Gas-tight  عایق گازی
 Gauge fields  میدان‌های پیمانه‌ای
 Gauge transformation  تبدیلات پیمانه‌ای
 Gauge-invariant  ناوردا به پیمانه
 Geant4 toolkit  ابزار جینت 4
 General relativity  نسبیت عام
 Giant flare  زبانه غول پیکر
 Gold  طلا
 Gold nanoparticles  نانوذرات طلا
 Granule  دانه ریز
 Graphene  گرافن
 Gravimetric  وزن سنجی
 Gravitational lens  عدسی گرانشی
 Greek mythology  اسطوره شناسی یونانی
 Ground – state energy  انرژی حالت پایه
 Guest photoactive species  گونه‌های فعال نوری میهمان
 Guidance Systems  سامانه‌ی راهبری
 Hadron therapy  هادرون تراپی
 Half-life  نیمه عمر
 Hall Thruster  پیشران هال
 Hamiltonian operator  عملگر هامیلتونی
 Hard-wired  سخت افزاری
 Harmonic oscillator  نوسانگر هماهنگ
 Helioseismology  لرزه شناسی خورشیدی
 Heliosphere  هلیوسفر
 Hetero-junction  پیوندهای ناهمگون
 Higgs particle  ذره هیگز
 High – level waste  پسماند سطح بالا
 Hindrance factor  ضریب ممانعت
 Honeycomb lattice  شبکه لانه زنبوری
 Hopping integrals  انتگرال‌های جهشی
 Horoscope  طالع نما
 Hourglass Fermions  فرمیون‌های ساعت شنی
 Hulthen potential  پتانسیل هولتن
 Hummer method  روش هامر
 Humpty-Dumpty effect  اثر هامپتی-دامپتی
 Hybrid orbitals  اوربیتال‌های هیبرید
 Hybridization  هیبریدیزاسیون
 Hydrogenation  هیدروژن دار کردن
 Hydronium  هیدرونیم
 Hyperpolarizability  ابر قطبش پذیری
 Hysteresis  پسماند
 Hysteresis loops  حلقه‌های پسماند
 Incident  فرودی
 Imaginary time  زمان موهوم
 Imperial system  سیستم اندازه گیری بریتانیایی
 Imperial units  یکاهای امپریال
 Isotope  ایزوتوپ
 Isotopic  همسانگرد
 Jellium model  مدل جلیوم
 Jemini  جوز
 Klein-Gordon equation  معادله کلین گوردون
 Kohn-Sham single particle equation  معادله تک ذره‌ای کوهن-شم
 Kramers-Kronig relations  روابط کرامرز-کرونیگ
 Kshatriya  کشاتریا، خشتریه
 Label-free detection  آشکارسازی بدون برچسب
 Laguerre polynomial  چند جمله‌ای لاگر
 Landau gauge  پیمانه‌ی لاندائو
 Landau level  تراز لاندائو
 Laplace limit  حد لاپلاس
 Laser  لیزر
 Laser ablation  کندگی لیزری
 Laser threshold  آستانه لیزر
 Lattice relaxations  زمان استراحت شبکه
 Layer-by-layer self-assembly  خودآرایی لایه به لایه
 Level repulsion  دفع تراز
 Light-matter interaction  برهم کنش نور-ماده
 Light cone  مخروط نوری
 Light emitting diodes  دیودهای نورافشان
 Light water  آب سبک
 Light weakly-bound nuclei  هسته‌های سست مقید سبک
 Linear accelerator (linac)  شتاب دهنده خطی
 Linear collider  برخورددهنده خطی
 Linear polarization  قطبش خطی
 Liquid jet  جت مایع
 Load resistance  مقاومت بار
 Local thermodynamic equilibrium  تعادل ترمودینامیکی موضعی
 Localized  جایگزیده
 Loosely bound nuclei  هسته‌های سست مقید
 Low-level laser  لیزر کم توان
 Magnetar  مغنااختر، ستاره مغناطیسی
 Magnetic dipole  دوقطبی مغناطیسی
 Magnetic penetration depth  عمق نفوذ مغناطیسی
 Magnetic spectrometer  طیف سنج مغناطیسی
 Magnetic torque  گشتاور مغناطیسی
 Magnetic resonance imaging  تصویربرداری تشدید مغناطیسی هسته
 Matrix Product States  حالت‌های ضرب ماتریسی
 MCNP  تقریب میدان متوسط

کلیک کنید: اصطلاحات پزشکی به انگلیسی

Mean-free-path  پویش آزاد متوسط
 Medico-legal  پزشکی قانونی
 Medieval astrology  ستاره بینی قرون وسطی
 Membrane  غشاء
 Mercury sulfate  سولفات جیوه
 Metaequilibrium  فراتعادل
 Metal nanoparticle  نانوذره فلزی
 Metal oxide  اکسید فلزی
 Metal-carboxylates  کربوکسیلات های فلزی
 Metalloid property  خاصيت شبه فلزي
 Metastable defects  نواقص شبه پایدار
 Microprobe  ریزکاوه
 Microring resonator  تشدیدگر میکروحلقه
 Mini-black holes  سیاهچاله کوچک
 Mode-locked  قفل مدی
 Moderating material  مواد آرام کننده
 Moderator  خنک کننده
 Moderator  کندکننده، تعدیل‌گر
 Molecular dynamics  دینامیک مولکولی
 Moments  اندازه حرکت
 Monochromatic  تکفام
 Monochromator  تکفام ساز
 Monte Carlo  مونت کارلو
 Monte-Carlo method  روش مونت-کارلو
 Moving mass  توده حرکتی
 Moving substrate field  میدان بستر حرکتی
 Multileaf collimator  کولیماتور چندتیغه ای
 Multi-metallic materials  مواد چند فلزی/مولتی متالیک
 Multispecies  چند تکه‌ای؛ چند بخشی
 Multivalent  چندظرفیتی
 NaI(Tl)  NaI(Tl)
 Nanobelt  نانوتسمه
 Nano-capacitor  نانوخازن
 Nanocluster  نانوخوشه
 Nanocomposite membrane  غشای نانوکامپوزیتی
 Nanoelectronic devices  دستگاه‌های نانوالکترونیک
 Nanopowder  نانوپودر
 Neutron star  ستاره نوترونی
 Noble metal-containing catalysts  کاتالیزورهای معیار حاوی فلز نجیب
 Nonlinear  غیرخطی
 Non-Newtonian fluids  سیالات غیرنیوتنی
 Non-bonded potential  پتانسیل غیرپیوندی
 Non-commutative  ناجابجایی
 Nonextensive statistical mechanics  مکانیک آماری غیر مقداری
 Nonlinear absorption  جذب غیرخطی
 Nonlinear optical (NLO) properties  ویژگیهای نوری غیرخطی
 Nonlinear optical absorption (NLA)  جذب نوری غیرخطی
 Nonlinear optics  اپتیک غیرخطی
 Nonlinear phase  جذب غیرخطی
 Nonlinear refractive index  ضریب شکست غیرخطی
 Nonlinear spectroscopy  طیف سنجی غیرخطی
 Non-neutral plasmas  پلاسماهای غیرخنثی
 Non-radiative energy  انرژی غیر تابشی
 Non-relativistic  غیرنسبیتی
 Non-relativistic approach  رویکرد غیرنسبیتی
 Non-relativistic model  مدل غیرنسبیتی
 Non-trivial topology  توپولوژی غیربدیهی
 Notch-filter  فیلتر شکافی
 Nuclear  هسته‌ای
 Nuclear imaging  تصویربرداری هسته‌ای
 Nuclear interaction  برهم کنش هسته‌ای
 Nuclear power plant  نیروگاه هسته‌ای
 Nuclear structure  ساختار هسته‌ای
 Nucleon  نوکلئون
 Nucleosynthesis  هسته زایی
 Nucleus energy levels  ترازهای انرژی هسته
 Nuleon  نکلئون
 Numerical methods  روش‌های عددی
 Numerov algorithm  الگوریتم نومروف
 Observables  مشاهده پذیرها
 Occupation factor  ضریب اشغال
 Offset voltage  ولتاژ جبران کننده
 Ohmic contact  تماس اهمی
 Optic  اپتیک
 Optical filter  فیلتر اپتیکی
 Optical resonator  تشدیدکننده نوری
 Optical sensor  حسگر اپتیکی
 Optoelectronic  الکترونیک نوری
 Orbital quantum number  عدد کوانتومی مداری
 Orbitals  اُربیتال
 Ordinary quantum walk  ولگشت کوانتومی عادی
 Passive  غیرفعال
 Passive mode locking  قفل شدگی مد غیرفعال
 Pattern-recognition  الگوشناسی
 Pauli exclusion principle  اصل طرد پاولی
 Pauli principle  اصل پائولی
 Pauli’s exclusion principle  اصل طرد پائولی
 Peer-to-peer technology  فناوری نظیر به نظیر
 Perturbational methods  روش‌های اختلالی
 Phase difference  اختلاف فاز
 Phase explosion  انفجار فازی
 Phase retarder  تاخیرانداز فاز
 Phenomenologically  پدیدارشناختی
 Phospholipid  فسفولیپید
 Phosphorene  فسفرن
 Phosphorene  فسفرن
 Photocatalytic H2O splitting  شکاف فوتوکاتالیزگری آب
 Photometric  شیدسنجی
 Photothermal  نورگرمایی
 Photothermal therapy  درمان گرمانوری
 Physical medicine  فیزیک پزشکی
 Physical parameters  پارامترهای فیزیکی
 Point group  گروه نقطه‌ای
 Polarizability  قطبش پذیری
 Polarizer  قطبنده
 Polarographic  قطبش نگاری
 Polaroid  پولاروید
 Polycyclic hydrocarbons  هیدروکربن‌های چند حلقه‌ای
 Population inversion  وارونی جمعیت
 Pop-up menu  منوی بازشو
 Porous structures  ساختارهای متخلخل
 Positive ions  یون‌های مثبت
 Preconcentrator  پیش تغلیظ کننده
 Preindustrial time  دوران پیشاصنعتی
 Processing  فراورش
 Production yield  بهره تولید
 Proton separation energy  انرژی جداسازی پروتون
 Pseudospin  شبه اسپین
 Pseudospin symmetry  تقارن شبه اسپینی
 Ptolemy  بطلمیوس
 Pulling rate of crystals  نرخ بلورپردازی
 Pulse duration  مدت زمان پالس
 Pulsed Plasma Thruster  پیشران پلاسمای پالسی
 Pump-probe method  روش دمش-کاوش
 Radiation badge  نشان تابشی
 Radionuclides  ایزوتوپ‌های پرتوزا
 Ramsey fringes  حلقه‌های رمزی
 Rapid Burster  منفجر کننده سریع
 Rayleigh scattering  پراکندگی رایلی
 Read-out  بازخوانی
 Reagent  واکنشگر
 Recoiling  پس زدگی
 Reconstituted  بازآمیخته
 Rectifying  یکسوسازی
 Redshift  انتقال سرخ
 Reduced mass  جرم کاهش یافته
 Reflectance factor  ضریب بازتاب
 Reflectivity  بازتاب پذیری
 Reflectometry  بازتاب سنجی
 Refractometer  انکسارسنج
 Relativistic approach  رویکرد نسبیتی
 Relativistic effects  اثرات نسبیتی
 Relativistic mean field  میدان میانگین نسبیتی
 Relativistic model  مدل نسبیتی
 Relativistic particles  ذرات نسبیتی
 Relativistic plasma remnants  بقایای پلاسمای نسبیتی
 Relativistic quantum dynamics  مکانيک کوانتوم نسبيتي
 Relaxation phenomena  پدیده واهلش
 Reflection  بازتاب
 Renormalization  بازبهنجارش
 Replenisher  تقویت کننده‌ی فیلم عکاسی
 Resistojet  ایستاجت
 Resonance level  تراز تشدید
 Resonant  تشدید
 Rest mass  جرم سکون
 Rocking curve  تاب منحنی
 Rotation – vibration interaction  برهم کنش چرخشی – ارتعاشی
 Rotational band  نوار چرخشی
 Rotational velocity  سرعت چرخشی
 Running water  آب لوله کشی
 Rutherford scattering  پراکندگی رادرفورد
 Sandblasting  ساب پاشی
 Satellites  ماهواره‌ها
 Saturable absorber  جاذب اشباع پذیر
 Saturation process  فرآیند اشباع
 Scattering coefficient  ضریب پراکندگی
 Schottky  شاتکی
 Schrodinger equation  معادله شرودینگر
 Schwinger mechanism  مکانیسم شوئینگر
 Scintillation  سوسوزنی
 Scintillators  سوسوسنج
 Second harmonic generation  تولید هماهنگ دوم
 Secondary electron  الکترون ثانویه
 Secondary particles  ذرات ثانویه
 Selective catalytic reduction  کاهش کاتالیزوری انتخابی
 Self-conductance  خودرسانایی
 Self-defocusing  خودضدکانونی
 Self-focusing  خودکانونی
 Self-shielding  خودمحافطی
 Sensitization  حساس سازی
 Separation energy  انرژی تفکیک
 Shell model  مدل پوسته‌ای
 Signal to noise ratio  نسبت سیگنال به نویز
 Silicon on insulator  سیلیکون روی عایق
 Silver nanoparticles  نانوذرات نقره
 Single-sheet luminance factor  ضریب روشنایی تک برگ
 Size-segregated  تفکیک شده از نظر سایز
 Slowing-down  کاهنده
 Smog  مه دود
 Socialist cycle  سیکل سوسیالیستی
 Solar eclipse  خورشید گرفتگی
 Solid angle  زاویه فضایی
 Solid-state physics  فیزیک حالت جامد
 Space propulsion  پیشرانش فضایی
 Space-time  فضا-زمان
 Spallation  تلاشی
 Span gas  گاز بازه
 Spark Discharge  تخلیه جرقه
 Spectral range  محدوده طیفی
 Spectrograph  طیف نگار
 Spectroscopy  طیف سنجی
 Sphere  کره
 Spherical diameter  قطر کروی
 Spherical harmonics  هماهنگ‌های کروی
 Spherical surface  سطح کروی
 Spin-orbit potential  پتانسیل اسپین – مدار
 Spin glass  شیشه اسپینی
 Spin orbit coupling  جفت شدگی اسپین – مدار
 spin-like symmetry  شبائه شبه اسپینی
 Spin-orbit coupling  جفت شدگی اسپین مدار
 Spin-orbit potential  پتانسیل اسپین-مدار
 Spiritual Astrology  اختربینی معنوی
 Spontaneous emission  تابش خودبه‌خودی
 Square well  چاه مربعی
 Stain  لکه
 Standard solution  محلول استاندارد
 State vectors  بردارهای حالت
 Stationary plasma thruster  پیشران پلاسمای ایستا
 Stationary sources  منابع ثابت
 Stellar energy  انرژی ستاره‌ای
 Stellar evolution  تکامل ستارگان
 Stepping-motors  موتور پله‌ای
 Stereoisomers  ایزومرهای فضایی
 Tandem cells  سلول‌های پشت سرهم
 Tapered  مخروطی شده
 Tempering  برگشت دادن
 Thermal capacity  ظرفیت گرمایی
 Thermal energies  انرژی‌های حرارتی
 Thermal neutrons  نوترون‌های حرارتی
 Thermionic emission  تابش گرمایونی
 Thermogravimetric analysis  آنالیز توزین حرارتی
 Thermoluminescent dosimeters  دزیمترهای گرمالومینسانت حرارتی
 Thixotropic fluid  سیال تکسوتروپیک
 Threaded  پیچ دار
 Threshold energy  انرژی آستانه
 Through-hole  سوراخ عبوری
 Thruster  پیشران
 Tigh-binding model  مدل تنگ بست
 Tight-binding  تنگ بست
 Time-invariant  زمان ثابت
 Time intervals  فواصل زمانی
 Time reversal symmetry  تقارن وارون زمانی
 Time-of-flight  زمان پرواز
 Time-reversal symmetry  تقارن وارونگی زمانی
 Tolerance factor  فاکتور حد مجاز
 Townsend equation  معادله تاوزند
 Trajectory prediction  پیش بینی مسیر حرکت
 Transduction  هدایت
 Transition stage  مرحله گذار یا انتقال
 Transmittance  مقدار عبور
 Transuranic  فرااورانیومی
 True local time  زمان محلی واقعی
 Twin photon  فوتون همزاد
 Two dimensional structure  ساختار دو بعدی
 tolerance factor  فاکتور حد مجاز
 chromaticity  فامداری
 mathematical phantom  فانتوم ریاضیاتی
 Transuranic  فرااورانیومی
 metaequilibrium  فراتعادل
 ultrasound  فراصوت
 Processing  فراورش
 saturation process  فرآیند اشباع
 conversion process  فرآیند تبدیل
 Adsorption process  فرایند جذب سطحی
 phosphoren  فرومغناطیس
 vapour pressur  فشار بخار
 space-time  فضا-زمان
 Vector space  فضای برداری
 curved space  فضای خمیده
 alkaline earth metals  فلزات قلیایی خاکی
 time intervals  فواصل زمانی
 Twin photon  فوتون همزاد
 gamma-ray burst  فوران پرتو گاما
 fiber optic  فیبر نوری
 electrospun fibers  یبرهای الکتروریسی شده
 many-particle physics  فیزیک بس ذره‌ای

کلیک کنید: بخش های مختلف بیمارستان به انگلیسی

سخن آخر

در این مطلب سعی کردیم فهرستی جامع و کاربردی از معادل انگلیسی لغات تخصصی رشته فیزیک را همراه با ترجمه فارسی برای شما جمع‌آوری کنیم. امیدواریم این مطلب برای شما مفید بوده باشد.

مطالعه کنید: اصطلاحات تخصصی مهندسی شیمی به انگلیسی

اشتراک گذاری مقاله در:
در کنار شما هستیم

مشاوره و ثبت‌نام در دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

🔴 برای ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، اسم و شماره خود را در فرم زیر وارد کنید:

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

اسم و شماره خود را در فرم زیر وارد کنید تا مشاورین ما جهت ثبت نام دوره باشما تماس بگیرند تا مشاوره شوید.

off 55%
جشنواره دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

دوره جامع آموزش زبان انگلیسی (۶۰٪تخفیف)

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه