آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

6 روش درخواست کمک به انگلیسی + نمونه جمله

درخواست کمک

در زندگی، گاهی اوقات نیازمند کمک و راهنمایی افراد دیگر هستیم. ارتباطات بین المللی و گسترش جوامع جهانی، ما را در تماس با افرادی که زبان مادری ما نیستند، قرار می‌دهد.

بنابراین، آموزش روش‌های صحیح و موثر درخواست کمک به زبان انگلیسی بسیار ارزشمند است. این مقاله به شما نکاتی را معرفی می‌کند تا بتوانید به بهترین شکل ممکن از افراد انگلیسی‌زبان برای درخواست کمک استفاده کنید.

 

درخواست کمک به انگلیسی

۱. انتخاب عبارات مناسب

هنگامی که از یک نفر درخواست کمک می‌کنید، باید از عبارات مناسب و شایسته‌ای استفاده کنید.

از عباراتی مثل

Could you please help me?

می‌توانید لطف کنید و به من کمک کنید؟

یا

I’m in need of your guidance.

من به راهنمایی شما نیاز دارم.

استفاده کنید. این‌گونه عبارات نشان می‌دهند که شما مودبانه درخواست کمک می‌کنید و از زحمتی که فرد دیگر برای شما می‌کشد، قدردانی می‌کنید.

کلیک کنید: 10 نمونه مکالمه انگلیسی در بانک

۲. شرح مشکل

هنگامی که از کسی کمک می‌خواهید، مهم است که مسئله‌ی خود را به طور دقیق توضیح دهید. به‌جای استفاده از عبارات عمومی، بهتر است جزئیات بیشتری در مورد مشکل خود بیان کنید.

به‌عنوان مثال، فرض کنید که شما مشکلی در ترجمه یک مقاله دارید. به‌جای گفتن «من مشکلی در ترجمه دارم»، می‌توانید بگویید:

I’m having difficulty translating a specific paragraph in an article about climate change.

 من مشکلی در ترجمه یک پاراگراف خاص در یک مقاله درباره تغییرات آب‌وهوا دارم.

این کار به فرد دیگر کمک می‌کند تا بهتر بفهمد که چگونه می‌تواند شما را یاری دهد.

۳. استفاده از اصطلاحات مناسب

درخواست کمک در مواقعی ممکن است نیاز به استفاده از اصطلاحات خاصی داشته باشد.

برای مثال، درخواست کمک برای پیداکردن مکانی خاص ممکن است از عباراتی مثل

Can you point me in the right direction?

می‌توانید به من راهنمایی کنید؟

یا

Do you know where I can find the nearest library?

آیا می‌دانید کجا می‌توانم کتابخانه نزدیک‌ترین را پیدا کنم؟

استفاده کنید. این اصطلاحات در فهمیدن درخواست شما توسط فرد دیگر کمک می‌کنند و ارتباط شما را قوی‌تر می‌کنند.

از دست ندهید: «ژ» در انگلیسی چگونه نوشته می شود؟

۴. نشان‌دادن قدردانی

پس از دریافت کمک از فرد دیگر، حتماً از زحماتشان قدردانی کنید. از عباراتی مانند:

Thank you so much for your assistance.

بسیار از کمک شما سپاسگزارم.

یا

I really appreciate your help.

واقعاً از کمک شما سپاسگزارم.

استفاده کنید. این کار نشان می‌دهد که شما قدردانی می‌کنید و مشوق می‌شود تا در آینده نیز به شما کمک کند.

استفاده از افعال مدال

افعال مدال در بیشتر مواقع برای درخواست کمک در انگلیسی استفاده می‌شوند. افعال مدال جملات شما را برای درخواست‌کردن یا اجازه‌گرفتن مودبانه یا رسمی می‌کنند.

Can you help me with [task]?

   Example: Can you help me with my presentation?

می‌توانید به من در [….] کمک کنید؟

مثال: می‌توانید به من در ارائه‌ام کمک کنید؟

 

Could you please assist me with [task]?

   Example: Could you please assist me with setting up my computer?

لطفاً می‌توانید به من در [….] کمک کنید؟

مثال: لطفاً می‌توانید به من در راه اندازی کامپیوترم کمک کنید؟

 

Would you mind helping me with [task]?

   Example: Would you mind helping me with moving this heavy box?

آیا اذیت می‌شوید اگر به من در [….] کمک کنید؟

مثال: آیا اذیت می‌شوید اگر به من در جابجایی این جعبه سنگین کمک کنید؟

 

Will you please lend me a hand with [task]?

   Example: Will you please lend me a hand with organizing the event?

آیا لطف می‌کنید به من در [….] کمک کنید؟

مثال: آیا لطف می‌کنید به من در سازماندهی رویداد کمک کنید؟

 

May I ask for your help with [task]?

   Example: May I ask for your help with proofreading my essay?

 می‌توانم از شما درخواست کمک در [….] بکنم؟

مثال: می‌توانم برای تصحیح مقاله‌ام از شما کمک بخواهم؟

مطلب کاربردی: چگونه به انگلیسی سؤال بپرسیم؟

Can you please lend me some money?

   لطفاً می‌توانید به من کمک مالی کنید؟

Could you possibly give me a ride to the airport?

   آیا ممکن است به من تاکسی تا فرودگاه بدهید؟

Would you be able to proofread my document?

   می‌توانید به من در بازبینی اسنادم کمک کنید؟

Will you help me carry these heavy boxes?

   می‌توانید به من در جابجایی این جعبه‌های سنگین کمک کنید؟

May I ask for your assistance in completing this form?

   می‌توانم از کمک شما در تکمیل این فرم درخواست کنم؟

Can you spare a few minutes to explain this concept to me?

   می‌توانید چند دقیقه وقت بزارید تا این مفهوم را برایم توضیح دهید؟

Could you help me find information about this topic?

   می‌توانید به من در پیدا کردن اطلاعات درباره این موضوع کمک کنید؟

 

همچنین به خاطر داشته باشید که همیشه از عبارات مودبانه استفاده کنید و در انتها ابراز قدردانی کنید که دیگری به شما کمک کرده است.

برای مثال می‌توانید از عبارت‌های زیر استفاده کنید.

Thank you so much for your assistance.

بسیار از کمکتان سپاسگزارم.

I really appreciate your help.

-واقعاً از کمک شما قدردانی می‌کنم.

I’m grateful for your support.

از حمایت شما سپاسگزارم.

 

با استفاده از این افعال کمکی و بیان قدردانی، می‌توانید درخواست خود را به شکل مودبانه و موثر بیان کنید.

از دست ندهید: چگونه به انگلیسی سؤال بپرسیم؟

استفاده از عبارت (To) give (someone) a hand / (To) lend (someone) a hand

می‌توانید با استفاده از (To) give (someone) a hand / (To) lend (someone) a hand جمله‌های خود را به صورت زیر بیان کنید.

Can you give me a hand with [task]?

   Example: Can you give me a hand with moving this furniture?

 

می‌توانید به من در [….] کمک کنید؟

مثال: می‌توانید به من در جابجایی این مبلمان کمک کنید؟

 

Could you lend me a hand with [task]?

   Example: Could you lend me a hand with setting up the decorations?

آیا می‌توانید به من در [وظیفه] کمک بدهید؟

مثال: آیا می‌توانید به من در نصب دکوراسیون کمک کنید؟

 

Would you mind giving me a hand with [task]?

   Example: Would you mind giving me a hand with carrying these boxes?

 

آیا ممکن است به من در [وظیفه] کمک کنید؟

مثال: آیا اذیت می‌شوید اگر به من در جابجایی این جعبه‌ها کمک کنید؟

 

Will you please lend me a hand with [task]?

   Example: Will you please lend me a hand with organizing the event?

 

آیا لطف می‌کنید به من در [وظیفه] کمک بدهید؟

مثال: آیا لطف می‌کنید به من در سازماندهی رویداد کمک کنید؟

کلیک کنید: انواع مکالمه انگلیسی در کتابخانه

Can you give me a hand with carrying these bags?

می‌توانید به من در جابجایی این کیف‌ها کمک کنید؟

 

Could you lend me a hand with fixing this broken chair?

آیا می‌توانید به من در تعمیر این صندلی شکسته کمک کنید؟

 

Would you mind giving me a hand with painting the walls?

آیا اذیت می‌شوید اگر به من در رنگ‌آمیزی دیوارها کمک کنید؟

 

Will you please lend me a hand with organizing the files?

لطفاً به من در سازماندهی پرونده‌ها کمک کنید؟

 

Can you give me a hand with setting up the table for dinner?

می‌توانید به من در تنظیم میز شام کمک کنید؟


و برای تشکر از عبارات:

 Thank you so much for giving me a hand.

– بسیار از کمکتان سپاسگزارم.

I really appreciate you lending me a hand.

– واقعاً از یاری شما قدردانی می‌کنم.

– I’m grateful for your support.

– از حمایت شما سپاسگزارم.

نکته: عبارات “give a hand” و “lend a hand” اصطلاحاتی هستند که به معنای کمک کردن و یاری به کسی هستند. آنها به طور معمول در محیط‌های غیررسمی استفاده می‌شوند.

 استفاده از عبارت To help someone out

در اینجا، عبارت “help someone out” به معنای ارائه کمک و یاری به کسی در یک وظیفه خاص یا موقعیتی است. این عبارت به معنای کمک به رفع یک مشکل یا برآورده کردن یک نیاز است.

برای استفاده از help someone out می‌توانید از عبارت و نمونه‌های زیر استفاده کنید.

 

Can you help me out with [task]?

   Example: Can you help me out with moving this furniture?

می‌توانید به من در [وظیفه] کمک کنید؟

مثال: می‌توانید به من در جابجایی این مبلمان کمک کنید؟

Could you please help me out with [task]?

   Example: Could you please help me out with organizing the event?

لطفاً می‌توانید به من در [وظیفه] کمک کنید؟

مثال: لطفاً به من در سازماندهی رویداد کمک کنید؟

Would you mind helping me out with [task]?

   Example: Would you mind helping me out with carrying these boxes?

آیا اذیت می‌شوید اگر به من در [وظیفه] کمک کنید؟

مثال: آیا اذیت می‌شوید اگر به من در جابجایی این جعبه‌ها کمک کنید؟

Will you please help me out with [task]?

   Example: Will you please help me out with setting up the decorations?

آیا لطف می‌کنید به من در [وظیفه] کمک کنید؟

مثال: آیا لطف می‌کنید به من در نصب دکوراسیون کمک کنید؟

Can you help me out with [task]?

  Example: Can you help me out with cleaning the garage?

می‌توانید به من در [وظیفه] کمک کنید؟

مثال: می‌توانید به من در تمیز کردن گاراژ کمک کنید؟

Could you please help me out with [task]?

  Example: Could you please help me out with organizing the files?

لطفاً می‌توانید به من در [وظیفه] کمک کنید؟

مثال: لطفاً به من در سازماندهی پرونده‌ها کمک کنید؟

Would you mind helping me out with [task]?

  Example: Would you mind helping me out with cooking dinner?

آیا اذیت می‌شوید اگر به من در [وظیفه] کمک کنید؟

مثال: آیا اذیت می‌شوید اگر به من در پخت شام کمک کنید؟

Will you please help me out with [task]?

  Example: Will you please help me out with painting the walls?

آیا لطف می‌کنید به من در [وظیفه] کمک کنید؟

مثال: آیا لطف می‌کنید به من در رنگ‌آمیزی دیوارها کمک کنید؟

مطلب کاربردی: مکالمه‌ ی روزمره در انگلیسی

حتماً بعد از دریافت کمک، تشکر خود را بیان کنید:

Thank you so much for helping me out.

بسیار از کمکتان سپاسگزارم.

I really appreciate you helping me out.

واقعاً از یاری شما قدردانی می‌کنم.

I’m grateful for your support.

از حمایت شما سپاسگزارم.

 

با استفاده از این عبارات و بیان تشکر، می‌توانید به شکل مودبانه و قدردانانه برای کمک درخواست کنید.

استفاده از عبارت (To) do (someone) a favor

عبارت to do (someone) a favor به معنای لطف کردن به کسی است و برای درخواست کمک استفاده می‌شود، برای استفاده از to do (someone) a favor می‌توانید از ساختارهای زیر استفاده کنید:

 

Can you do me a favor and [task]?

Example: Can you do me a favor and pick up some groceries?

آیا میتوانی لطف کنی و [وظیفه] را انجام دهی؟

مثال: آیا میتوانی لطف کنی و خرید مواد غذایی را برایم انجام دهی؟

Could you please do me a favor and [task]?

Example: Could you please do me a favor and water my plants while I’m away?

لطفاً ممکن است کنی و [وظیفه] را انجام دهی؟

مثال: لطفاً ممکن است کنی و در حالی که من نیستم، گیاهانم را آب بدهی؟

Would you mind doing me a favor and [task]?

Example: Would you mind doing me a favor and lending me your car for the weekend?

آیا ممکن است کنی و [وظیفه] را انجام دهی؟

مثال: آیا ممکن است کنی و برای آخر هفته ماشینت را به من قرض بدهی؟

Will you please do me a favor and [task]?

Example: Will you please do me a favor and proofread my essay?

آیا ممکن است لطف کنی و [وظیفه] را انجام دهی؟

مثال: آیا ممکن است لطف کنی و مقاله‌ام را بررسی املایی کنی؟

کلیک کنید: عبارات و اصطلاحات در زمان ناراحتی به انگلیسی

و برای تشکر از عبارات:

Thank you so much for doing me a favor.

بسیار از لطفتان سپاسگزارم.

I really appreciate you doing me a favor.

واقعاً از اینکه لطف کردید متشکرم.

I’m grateful for your help.

برای کمکتان سپاسگزارم.

کمک خواستن با استفاده از عبارت I need some assistance

با عبارت (I need some assistance) درخواست کمک کردن می‌توانید از ساختارهای زیر استفاده کنید:

 

I need some assistance with [task].

Example: I need some assistance with setting up the audio equipment.

نیاز به کمک در [وظیفه] دارم.

مثال: نیاز به کمک در تنظیم تجهیزات صوتی دارم.

Could you please provide me with some assistance?

Example: Could you please provide me with some assistance in preparing the presentation?

می‌توانید لطف کنید و کمکی به من ارائه دهید؟

مثال: می‌توانید لطف کنید و در آماده کردن ارائه به من کمک کنید؟

I could really use some assistance with [task].

Example: I could really use some assistance with moving these heavy boxes.

واقعاً به کمک در [وظیفه] نیاز دارم.

مثال: واقعاً به کمک در جابجایی این جعبه‌های سنگین نیاز دارم.

Would it be possible for you to offer me some assistance?

Example: Would it be possible for you to offer me some assistance with proofreading this document?

آیا امکان دارد به من کمکی ارائه دهید؟

مثال: آیا امکان دارد به من در بررسی املای این سند کمکی ارائه دهید؟

و برای تشکر از عبارات: 

Thank you so much for your assistance.

بسیار از کمکتان سپاسگزارم.

I truly appreciate your help.

واقعاً از کمکتان قدردانی می‌کنم.

I’m grateful for your support.

از حمایتتان سپاسگزارم.

کمک خواستن به انگلیسی با استفاده از Would you mind

هنگام درخواست کمک با استفاده از عبارت “Would you mind”، می‌توانید از ساختار زیر استفاده کنید:

“Would you mind [verb + ing]?”

 

Examples:

Would you mind helping me move this table?

آیا اذیت می‌شوید اگر به من در جابجایی این میز کمک کنید؟

Would you mind giving me a hand with this project?

آیا اذیت می‌شوید اگر به من در انجام این پروژه کمک کنید؟

Would you mind lending me your car for a few days?

آیا اذیت می‌شوید اگر برای چند روز ماشینتان را به من قرض بدهید؟

در این مثال‌ها، با استفاده از Would you mind به شکل مودبانه از کسی درخواست کمک می‌کنید. فعل + ing نشان‌دهنده وظیفه یا عمل خاصی است که از آن برای درخواست کمک از دیگری استفاده می‌شود.

مطالعه کنید: بفرمایید به انگلیسی

و برای تشکر از عبارات:

 

Thank you so much for your help. I really appreciate it.

از کمکتان بسیار سپاسگزارم. واقعاً ارزش قدردانی را دارد.

I’m grateful for your assistance. Thank you.

از کمکتان قدردانی می‌کنم. سپاسگزارم.

Your help means a lot to me. Thank you for your kindness.

کمک شما برایم بسیار ارزشمند است. از صمیم قلبتان تشکر می‌کنم.

سخن پایانی

درخواست کمک به زبان انگلیسی نیازمند استفاده از عبارات مناسب، شرح دقیق مسئله، استفاده از اصطلاحات مناسب و نشان‌دادن قدردانی است. با اعمال این روش‌ها، شما قادر خواهید بود به بهترین شکل ممکن از افراد انگلیسی زبان برای درخواست کمک استفاده کنید و برقراری ارتباط موثرتری را تسهیل کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری مقاله در:
به جمع زبان‌آموزان ما در تلگرام بپیوندید
ارتباط با ما
پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

اسم و شماره خود را در فرم زیر وارد کنید تا مشاورین ما جهت ثبت نام دوره باشما تماس بگیرند تا مشاوره شوید.

off 55%