آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

انواع مکالمه انگلیسی در کتابخانه + 60 لغت پرکاربرد

انواع مکالمه انگلیسی در کتابخانه

کتابخانه‌ها محلی است که علاقه‌مندان به کتاب و دانش به آن مراجعه می‌کنند. علاوه بر مطالعه کتاب‌ها، در کتابخانه‌ها می‌توان به صورت موثری از مکالمات انگلیسی برای بحث و تبادل اطلاعات استفاده کرد. در این مقاله، به بررسی انواع مکالمه‌های انگلیسی در کتابخانه می‌پردازیم.

انواع مکالمه در کتابخانه

  1. سؤال در مورد مکان کتاب ها

معمولاً وقتی که در کتابخانه به دنبال کتابی هستید، نیاز به راهنمایی دارید. بهتر است که با استفاده از اصطلاحات مناسب، به طرز صحیحی سوال خود را بیان کنید.

 A: Excuse me, can you tell me where can I find books on history?

شخص A: ببخشید، آیا می‌توانید به من بگویید کتاب های تاریخ را کجا می توانم پیدا کنم؟

 B: Yes, the history section is on the second floor. You can use the stairs or the elevator over there.

شخص B: بله، بخش تاریخ در طبقه دوم قرار دارد. می توانید از پله ها یا آسانسور در آن طرف استفاده کنید.


  1. درخواست راهنمایی در مورد منابع اطلاعاتی

در کتابخانه ها، منابع اطلاعاتی متنوعی مانند مجلات، روزنامه ها و پایان نامه ها وجود دارند. اگر نیاز به راهنمایی در مورد استفاده از این منابع دارید، می توانید از این الگو استفاده کنید.

 

A: Can you please guide me on how to find scientific journals?

شخص A: لطفاً می توانید راهنمایی کنید که چگونه می توانم مجله های علمی را پیدا کنم؟

B: Of course! You can go to the reference section. Scientific journals are available there, and you can access them either electronically or in print.

شخص B: البته! شما می توانید به بخش مرجع مراجعه کنید. آنجا مجلات علمی در دسترس هستند و شما می توانید آنها را به صورت الکترونیکی یا چاپی دریافت کنید.

مطلب کاربردی: گرامر however + نکات گرامری


  1. پرسش در مورد قوانین کتابخانه

هر کتابخانه قوانین خاص خود را دارد که باید به آنها پایبند باشید. اگر قوانینی را نمی‌شناسید یا سوالی در مورد آنها دارید، می توانید از کتابداران کمک بگیرید.

 

A: Can you please explain the rules of using this place to me?

شخص A: لطفاً می توانید به من قوانین استفاده از اینجا را توضیح دهید؟

B: Yes, of course. In our library, it’s prohibited to eat or drink, and please return the books to their original location after use.

شخص B: بله، البته. در کتابخانه ما ممنوع است غذا خوردن یا نوشیدنی به همراه داشته باشید و لطفاً بعد از استفاده کتاب‌ها را به محل قبلی خود برگردانید.

کلیک کنید: آیا یادگیری زبان انگلیسی با سریال فرندز ممکن است؟

لغات مهم کتابخانه

لغات مهم کتابخانه به انگلیسی

Library  کتابخانه
Librarian  کتابدار
Book  کتاب
Borrow  قرض گرفتن
Return  بازگرداندن
Lending period  مدت زمان قرض‌ گرفتن
Renew  تمدید کردن
Title  عنوان
Section  بخش
Shelf  قفسه
Catalog  فهرست کتاب‌ها
Reference book  کتاب مرجع
Fiction  داستان
Non-fiction  غیر داستانی
Periodical  مجله
Magazine  مجله
Newspaper  روزنامه
E-book  کتاب الکترونیکی
Digital library  کتابخانه دیجیتال
Online resources  منابع آنلاین
Request  درخواست
Information desk  میز اطلاعات
Membership  عضویت
Late fee  جریمه تاخیر
Quiet  ساکت
Study area  محل مطالعه
Computer lab  آزمایشگاه کامپیوتر
Photocopy  فتوکپی
Research  تحقیق
Reserve  رزرو
Catalogue  فهرست
Reserve a book  رزرو کتاب
Due date  تاریخ موعد برگشت
Overdue  دیرکرد
Fine  جریمه
Library card  کارت کتابخانه
Membership application  درخواست عضویت
Checkout desk  میز قرض‌گیری
Return slot  شکاف برگشت کتاب
Study carrel  جای خواندن تک نفره
Reference desk  میز مرجع
Interlibrary loan  قرض‌گیری از کتابخانه‌های دیگر
ISBN (International Standard Book Number)  شماره استاندارد کتاب بین‌المللی
Call number  شماره تماس کتاب
Renewal  تمدید
Hold  نگهداشت
Research paper  مقاله تحقیقی
Thesis  پایان‌نامه
Journals  مجلات علمی
Citation  استناد
Bibliography  فهرست مراجع
Reserve reading  مطالعه ضروری
Circulation desk  میز تردد کتاب
Lost and found  گمشده و پیداشده
Quiet zone  منطقه سکوت
Study group room  اتاق گروه مطالعه
Periodical index  فهرست مجلات
Manuscript  نسخه دستی
Archive  بایگانی

مطالعه کنید: 18 تکنیک‌ کاربردی برای افزایش و تقویت خلاقیت

مکالمه در مورد دریافت کارت کتابخانه (Receiving a Library Card)

Person A: Hi, I’m interested in getting a library card. Can you please guide me through the process?

سلام، من علاقه‌مند به دریافت کارت کتابخانه هستم. آیا می‌توانید من را در این پروسه راهنمایی کنید؟

 

Person B: Of course! I’d be happy to help you. To get a library card, you will need to fill out an application form and provide some necessary documents.

البته! با خوشحالی به شما کمک می‌کنم. برای دریافت کارت کتابخانه، شما باید یک فرم درخواست تکمیل کنید و مدارک مورد نیاز را ارائه دهید.

 

Person A: What documents do I need to provide?

مدارکی که باید ارائه بدهم چیست؟

 

Person B: You will generally need a valid form of identification, such as a driver’s license or passport. Additionally, proof of address, such as a utility bill or bank statement, might be required.

به طور کلی، شما نیاز به یک مدرک شناسایی معتبر مانند گواهینامه رانندگی یا پاسپورت دارید. علاوه بر این، ارائه مدرکی مبنی بر آدرس مانند قبض آب و برق یا تراکنش بانکی نیز ممکن است لازم باشد.

 

Person A: That makes sense. Where can I find the application form?

منطقی است. فرم درخواست را کجا می‌توانم پیدا کنم؟

 

Person B: You can find the application form at the library’s front desk. The library staff will assist you in filling it out correctly.

شما می‌توانید فرم درخواست را در میز پذیرش کتابخانه پیدا کنید. کارکنان کتابخانه به شما کمک خواهند کرد تا آن را به درستی پر کنید.

 

Person A: Thank you for your help. Is there any fee associated with obtaining a library card?

از کمک شما متشکرم. آیا هزینه‌ای برای دریافت کارت کتابخانه وجود دارد؟

 

Person B: Yes, there might be a small fee or membership charge for obtaining a library card. It’s best to check with the library staff for the exact amount.

بله، ممکن است برای دریافت کارت کتابخانه، هزینه‌ی کوچکی یا هزینه عضویت وجود داشته باشد. بهتر است مبلغ دقیق را با کارکنان کتابخانه چک کنید.

 

Person A: I understand. I’ll make sure to inquire about the fee when I visit the library. Thank you again for your assistance!

متوجه شدم. هنگام بازدید از کتابخانه، حتماً در مورد هزینه آن پرس و جو میکنم. باز هم از راهنمایی شما متشکرم!

 

Person B: You’re welcome! Enjoy your time at the library, and if you have any more questions, feel free to ask.

خواهش می‌کنم! از وقت خود در کتابخانه لذت ببرید، و اگر سؤال دیگری دارید، بی‌درنگ بپرسید.

کلیک کنید: تاثیر موسیقی بر حافظه و یادگیری

 

مکالمه با کتابدار

مکالمه با کتابدار به انگلیسی

 

Person A: Excuse me, could you please help me find a book on gardening?

ببخشید، آیا می‌توانید به من کمک کنید کتابی درباره باغبانی پیدا کنم؟

 

Person B (Librarian): Of course! I’ll be glad to assist you. Are you looking for a specific title or just general books on gardening?

البته! خوشحال می‌شوم بتوانم به شما کمک کنم. آیا به دنبال یک عنوان خاص هستید یا فقط کتاب‌های عمومی درباره باغبانی می‌خواهید؟

 

Person A: I’m interested in learning about organic gardening. Do you have any recommendations?

من علاقه‌مند به یادگیری درباره باغبانی ارگانیک هستم. آیا پیشنهادی دارید؟

 

Person B: Yes, we have a few excellent books on organic gardening. Let me show you the section where they are located.

بله، ما چند کتاب عالی درباره باغبانی ارگانیک داریم. اجازه دهید به شما نشان دهم که آنها در کدام بخش قرار دارند.

 

(Person B guides Person A to the section on organic gardening books.)

 

Person A: Thank you so much for your help. Can I borrow these books or do I need to read them in the library?

بسیار از کمکتان سپاسگزارم. آیا می‌توانم این کتاب‌ها را قرض بگیرم یا باید در کتابخانه بخوانمشان؟

 

Person B: You’re welcome! You can borrow the books and take them home. We have a lending system where you can check them out for a specific period of time.

خواهش می‌کنم! شما می‌توانید این کتاب‌ها را قرض بگیرید و به خانه ببرید. ما یک سیستم قرض‌دادن داریم که می‌توانید آنها را برای مدت زمان خاصی قرض بگیرید.

 

Person A: That’s great to know. How long can I keep the books?

خوب است که بدانم. برای چه مدت می‌توانم کتاب‌ها را نگه دارم؟

 

Person B: The borrowing period is usually two weeks, and you can renew the books if needed, as long as no one else has requested them.

معمولاً مدت قرض‌ گرفتن دو هفته است و اگر نیاز داشتید می‌توانید کتاب‌ها را تمدید کنید، تا زمانی که کسی دیگر درخواستی برای کتاب‌ها نداشته باشد.

 

Person A: Thank you for the information. One more question, do you offer any e-books or online resources?

از اطلاعاتی که دادید متشکرم. یک سوال دیگر، آیا شما کتاب‌های الکترونیکی یا منابع آنلاینی ارائه می‌دهید؟

 

Person B: Yes, we have a digital library where you can access e-books, online journals, and other resources. I can provide you with the details on how to access them.

بله، ما یک کتابخانه دیجیتال داریم که شما می‌توانید به کتاب‌های الکترونیکی، مجلات آنلاین و منابع دیگر دسترسی پیدا کنید. من می‌توانم جزئیات راجع به چگونگی دسترسی به آنها را برایتان ارائه دهم.

 

Person A: That would be fantastic. I appreciate your help!

واقعاً عالی می‌شود. از کمکتان سپاسگزارم!

 

Person B: You’re welcome! If you have any more questions or need further assistance, feel free to ask.

خواهش می‌کنم! اگر تمایل به پرسیدن سوال دیگری داشتید یا نیاز به کمک بیشتری دارید، حتما بپرسید.

مطلب کاربردی: 15 کتاب فوق العاده انگلیسی برای نوجوانان

سخن پایانی

در کتابخانه، مکالمه به عنوان یک ابزار مؤثر برای ارتباط و تبادل اطلاعات استفاده می شود. با استفاده از مکالماتی مشابه با موضوعات مختلف، می توانید در کتابخانه بهترین استفاده را از منابع آن ببرید و به دیگران کمک کنید.

برای یادگیری زبان انگلیسی از صفر بر روی متن کلیک کنید تا به راحتی و با منابع مختلف زبان انگلیسی را یاد بگیرید.

 

اشتراک گذاری مقاله در:
در کنار شما هستیم

مشاوره و ثبت‌نام در دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

روزها
ساعت
دقیقه
ثانیه ها

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

🔴 برای ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، اسم و شماره خود را در فرم زیر وارد کنید:

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

لطفا بعد از وارد کردن شماره مجدد وارد فرم شوید و کد تایید را وارد کنید.🌹

off 55%
روزها
ساعت
دقیقه
ثانیه ها