آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

آموزش قید حالت در انگلیسی + ویدیو آموزشی و کوییز

آموزش قید حالت در انگلیسی

قید کلمه‌ای است که سایر اجزای جمله مثل فعل ، صفت و یا یک قید دیگر را توصیف می‌کند. مثل به آسانی “easily”.

معمولا قید حالت در جواب سوال How (چطور) در جمله می‌آید.

 او به آرامی حرف می‌زند.

He speaks slowly.

قید حالت چیست؟

adverbs of manner

یکی از قیدهای پرکاربرد در زبان انگلیسی، قید حالت است که چگونگی انجام فعل را نشان می‌دهد. به طور مثال در جمله ( تام به تندی راه می‌رفت) قید به تندی نشان می‌دهد که عمل رفتن چگونه انجام می‌شود. در واقع قید حالت نشان دهنده نحوه وقوع یک رخداد و یا اتفاق است.

با مطالعه جدول زیر با چند مورد از قیدهای حالت در انگلیسی آشنا خواهید شد.

قید حالت مثال
well He writes well
او خوب می‌نویسد.
quickly The dog quickly ran after the ball
سگ به سرعت دنبال توپ دوید.
slowly She stood up slowly
او به آرامی بلند شد.
happily They happily ate the food
آن‌ها با خوشحالی غذا می‌خوردند.
sadly She looked up sadly
او با اندوه نگاه کرد.
angrily He asked angrily
با عصبانیت پرسید.
beautifully It was beautifully drawn
به زیبایی نقاشی شده بود.
loudly

What? he said loudly

چی؟ با صدای بلند گفت.

softly

She whispered softly

او آهسته زمزمه کرد.

مطالعه کنید: انواع قید زمان در انگلیسی + جایگاه قیدهای زمان در جمله

ویدئوی زیر با موضوع قید حالت را حتما مشاهده کنید.

 

ساختار قیدهای حالت در انگلیسی

برای ساختن یک قید حالت، تنها کافیست پسوند ly” را به صفت اضافه‌کنیم.

صفت قید حالت
quick سریع quickly به سرعت
Slow آرام Slowly به آرامی
Sad غمگین Sadly با ناراحتی
loud بلند loudly با صدای بلند
soft نرم Softly به نرمی، به آرامی

با این حال، زمانی که یک صفت با حرف y به پایان می‌رسد، ما باید قبل از اضافه کردن پسوند ‘ly’ حرف y را به یک  i تغییر دهیم.

صفت قید حالت
happy خوشحال happily  با خوشحالی
angry عصبانی angrily با عصبانیت
eery وهم آور eerily  به طرز ترسناکی
noisy پر سر و صدا noisily با سر و صدا

نکته مهم: برخی از کلمات هم صفت هستند هم قید. این کلمات حتی وقتی‌که به عنوان قید در جمله مورد استفاده قرار می‌گیرند به آنها ly اضافه نمی‌شود و به شکل ساده کاربرد دارند. مانند: hard – fast

نکته مهم 2: اگر صفت خود دارای پسوند -ly باشد، آن را تغییر نداده و تنها در انتهای صفت از کلمات MANNER و یا WAY استفاده می‌کنیم. به عنوان مثال:

 • brotherly → in a brotherly manner
 • He treats his relatives in a brotherly manner.

او با خویشاوندانش رفتار برادرانه‌ای دارد.

 

 • silly → in a silly way
 • She behaved in a silly way last night.

او دیشب رفتار احمقانه‌ای داشت.

 

 • deadly → in a deadly way
 • He stared at his opponent in a deadly way.

او به شکلی مرگبار به حریفش خیره شد.

قید حالت ساده چیست؟

برخی از قیدهای حالت شکلی یکسان با صفت مرتبط خود داردند. ابن گونه قیدها با نام‌های قید مسطح، قید ساده و یا قید تهی نامگذاری می‌شوند. به مثال‌های زیر توجه کنید:

قید مثال
hard

 

She worked hard on that project.

او سخت روی آن پروژه کار کرد.

late

 

Can you stay late?

می‌تونی تا دیروقت بمونی؟

early

 

I arrived early.

زود رسیدم.

high

 

He kicked the ball high.

او توپ را بالا انداخت.

fast

 

Our son is growing up fast.

پسر ما به سرعت  در حال بزرگ شدن است.

 

نکته بسیار مهم: برخی از صفات زمانیکه با پسوند قیدساز ترکیب می‌شوند، معنی متفاوتی به خود می‌گیرند. از جمله این صفات می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 1. hardly
 2. lately
 3. highly

به عنوان مثال:

I was so shocked I could hardly speak.

معنی: آنقدر شوکه شده بودم که به سختی می‌توانستم صحبت کنم.

نکته: در اینجاhardly  در جایگاه قید به معنی تقریبا و یا فقط است.

 

What have you been doing lately?

معنی: این روزها چیکار می‌کنید؟

نکته: در اینجا lately در جایگاه قید به معنی گذشته نزدیک است.

 

He’s a highly successful athlete.

معنی: او یک ورزشکار بسیار موفق است.

نکته: در اینجا highly در جایگاه قید به معنای گزاف است.

لینک مرتبط: انواع قید در زبان انگلیسی

بهترین دوره برای یادگیری کامل مکالمه زبان انگلیسی

در هر زبانی 90 درصد مکالمه و صحبتی که شما در طول شبانه روز با افراد مختلف دارید شامل 700 قالب است که استاد کریمی و تیم متخصص آکادمی روان بعد از 3 سال این 700 قالب طلایی زبان انگلیسی را جمع‌آوری کرده‌اند و داخل ترم پیشرفته دوره جامع آکادمی روان آموزش داده‌اند. برای مشاهده دوره روی تصویر زیر کلیک کنید و برای کسب اطلاعات بیشتر به مشاورین ما با شماره تماس 09130013252 پیام دهید.

بنر دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

جای قید حالت در جمله انگلیسی

گاهی اوقات جایگاه واقعی قید حالت در جمله گیج کننده بوده و ممکن است باعث اشتباه شدن ترتیب کلمات شود. به خاطر داشته باشید قید حالت نمی‌تواند بین فعل و مفعول مستقیم آن قرار گیرد. در جدول زیر چند خطای رایج در جملات مورد بررسی قرار گرفته است که به شما کمک خواهند کرد آن‌ها را تکرار نکنید.

ساختار اشتباه ❌ جمله صحیح ✅
.He ate quickly his lunch
او به سرعت ناهارش را خورد.
He quickly ate his lunch. /

He ate his lunch quickly.

.They missed, unfortunately, the train
متاسفانه قطار را از دست دادند.
They, unfortunately, missed the train. /

They missed the train, unfortunately.

.The cat caught skilfully the mouse
گربه ماهرانه موش را گرفت.

The cat skilfully caught the mouse. /

The cat caught the mouse skilfully.


اگر قبل از مفعول مستقیم فعل، یک حرف اضافه وجود داشت می‌توانید قید حالت را پیش از حرف اضافه یا پس از مفعول قرار دهید. در افعالی که دارای مفعول مستقیم نیستند، قید حالت سریعا پس از فعل می‌آید.

پیش از حرف اضافه

.It landed softly on the rug


پس از مفعول

.It landed on the rug softly

 


اگر در جمله قید مکان و یا قید زمان داشته باشیم، قید حالت را قبل از این دو قید می‌آوریم. اگر در جمله هر دو قید زمان و مکان با هم باشند، قید حالت را قبل از قید مکان قرار میدهیم.

.She parked her car slowly in the yard

 


لینک مفید: گرامر جمله واره قیدی انگلیسی

چهار قید حالت در زبان انگلیسی وجود دارد که مستقیما پس از فعل به کار می‌روند و شامل چهار قید well, badly, hard, fast می‌شود.

.She performed well in the competition

او در رقابت خوب عمل کرد.

.The rain came down hard

باران به شدت می‌بارید.

.The car drove fast

اتومبیل به سرعت حرکت کرد.

مثال برای قید حالت در انگلیسی

 

لینک مفید: افعال دو مفعولی انگلیسی

جایگاه قید حالت در جمله می‌تواند معنای آن را به طور کلی عوض کند مخصوصا اگر جمله دارای دو فعل باشد.

جمله تاثیر قید
She quickly asked me to hand over the phone. عمل فعل asking با سرعت انجام می‌گیرد.
She asked me quickly to hand over the phone. عمل فعل asking با سرعت انجام می‌گیرد.
She asked me to quickly hand over the phone. عمل فعل handing overبا سرعت انجام می‌گیرد.
She asked me to hand over the phone quickly. عمل فعل handing over با سرعت انجام می‌گیرد.

پس به طور کلی می‌توان گفت جایگاه قید حالت در جملات معمولا به سه شکل زیر خواهد بود:

 • بعد از فعل اصلی
 • بین فعل کمکی و فعل اصلی
 • در شروع و پایان جمله

مثال:

She plays the piano beautifully.

او به زیبایی پیانو می‌نوازد.

He couldn’t calmly open the safe.

او نم‌یتوانست با آرامش گاوصندوق را باز کند.

She carefully opened the safe.

او با احتیاط گاو صندوق را باز کرد.

Cheetahs run fast.

یوزپلنگ‌ها سریع می‌دوند.

هشدار: دقت داشته باشید که شما نمی‌توانید از قید حالت بین فعل اصلی و مفعول مستقیم فعل استفاده نمایید. بلکه می‌توانید آنها را قبل از فعل و یا در انتهای جمله (بعد از فعل) قرار دهید. به مثال‌های زیر توجه کنید:

She ate hungrily a slice of bread.

او با گرسنگی یک تکه نان را خورد.

She ate a slice of bread hungrily. Or She hungrily ate a slice of bread.

 

He walked slowly towards his house.

او به آرامی به سمت خانه اش رفت.

He walked towards his house slowly.

 

نکته: در متون ادبی، نویسندگان ممکن است قیود حالت را ابتدای جمله یا قبل از فعل +مفعول قرار دهند تا توجه خواننده را به قید جلب کنند و بر آن تاکید کنند. به مثال‌های زیر توجه کنید:

She kindly took the baby in her arms.

او با مهربانی بچه را در آغوش گرفت.

Suddenly she turned back.

او ناگهان به عقب برگشت.

کلیک کنید: صفات زیبا برای دختر به انگلیسی

چرا جای قراردادن قید حالت در جمله اهمیت دارد؟

باید دقت داشته باشید که یک قید د ر جمله زمانی تاثیرگذار است که در جای درست خود قرار گرفته باشد. قید حالت زمانی می‌تواند تاثیر خود در جمله را نقش آفرینی کند که در حالت درست خود قرار داشته باشد.

 • اگر قید را قبل و یا بعد از فعل اصلی قرار دهیم، فقط آن فعل را توصیف می‌کند.
 • اگر قید را بعد از یک عبارت قرار دهیم، کل عبارت را توصیف می‌کند.

به عنوان مثال:

Mary secretly told Alan to leave her house.

معنی: مری مخفیانه به آلن گفت که خانه‌اش را ترک کند.

نکته: در اینجا secretly فعل گفتن ار توصیف می‌کند.

 

Mary told Alan secretly to leave her house.

معنی: مری مخفیانه به آلن گفت که خانه‌اش را ترک کند.

نکته: در اینجا secretly فعل گفتن را توصیف می‌کند.

 

Mary asked Alan to leave her house secretly.

معنی: مری از آلن خواست مخفیانه خوانه‌اش را ترک کند.

نکته: در اینجا secretly فعل ترک کردن را توصیف می‌کند.

 

نکته: دقت داشته باشید که به هیچ عنوان نمی‌توان قید حالت را بعد از افعال ربطی مورد استفاده قرار داد و بجای آن از صفت باید بهره گیرید. به عنوان مثال:

The girl seemed happy. (Not The girl seemed happily .)

دختر خوشحال به نظر می‌رسید.

The flowers smelled pleasant. (Not The flowers smelled pleasantly.)

گلها بوی مطبوعی داشتند.

مثال‌های بیشتر از کاربرد قید حالت در جمله

You speak English fluently.

شما انگیسی را روان صحبت می‌کنید.

I slept badly last night.

دیشب بد خوابیدم.

The children did really well in their test.

بچه‌ها در آزمون خود واقعا خوب عمل کردند.

He worked hard and got a promotion.

او سخت کار کرد و ترفیع گرفت.

The nurse picked up the baby gently.

پرستار بچه را به آرامی بلند کرد.

Try to do it carefully so we don’t have to redo it.

سعی کنید آن را بادقت انجام دهید تا مجبور به انجام دوباره آن نشویم.

A car suddenly came round the corner and nearly hit us!

ناگهان یک ماشین از کنار آمد و نزدیک بود به ما برخورد کند.

Julie tearfully said goodbye to her boyfriend.

جولی با گریه از دوست پسرش خداحافظی کرد.

Go straight down this road then turn left.

مستقیم به پایین بروید و سپس به سمت چپ بپیچید.

I hate getting up late.

از دیر بیدار شدن متنفرم.

My brother drives very fast and aggressively.

برادرم خیلی تند و وحشیانه رانندگی می‌کند.

Kids, try to do your homework quietly, please.

بچه‌ها، لطفا سعی کنید تکالیف خود را بدون سر و صدا انجام دهید.

She dresses very elegantly, doesn’t she?

او خیلی شیک لباس می‌پوشد، اینطور نیست؟

Shall I close the lid tightly?

درب را محکم ببندم؟

It rained heavily all through the night.

در تمام طول شب باران شدیدی بارید.

قید یا صفت؟

معمولا در زبان انگلیسی برای توصیف یک اسم از صفت و برای توصیف فعل از قید استفاده می‌کنیم. تنها استثنای این مورد برای افعال “to be” است که می‌توان از صفت برای توصیف آنها نیز لستفاده کرد. به عنوان مثال:

He’s a fast runner.

او یک دومده سریع است.

She’s a careful driver.

او یک راننده محتاط است.

اگر جای فعل و فاعل را در جمله بالا تغییر دهیم، به شکل زیر در می‌آید:

He runs fast.

او سریع می‌دود.

She drives carefully.

او با احتیاط رانندگی می‌کند.

تنها افعالی به غیر از افعال tobe که می‌توان به جای قید از صفت برای توصیف آنها استفاده نمود، شامل look, sound, smell,  و see است. به عنوان مثال:

You look tired. – From what I can see you’re tired.

تو خسته به نظر می‌رسی.- میبینم که خسته شدی.

It sounds interesting. – From what I hear you’re tired.

جالبه.- شنیدم خسته شدی.

It smells delicious. – From the smell I can understand it’s very good.

بوی خوبی می‌دهد. از بویش می‌توانم بفهمم که خیلی خوب است.

They seem bored. – From their appearance I think they’re bored.

به نظر بی حوصله می‌آیند. از نوع ظاهرشان فکر کنم که حوصله‌شان سر رفته است.

از دست ندهید: افعال بی قاعده در انگلیسی

مثال‌هایی برای تمرین بیشتر

در ادامه جند مثال بدون ترجمه برای شما قرار داده شده است تا بتوانید بهتر با کاربرد قید حالت در جملات آشنا شوید و معنی آن را تجزیه تحلیل کنید.( ترجمه این جملات در انتهای مطلب گردآوری شده است.)

He swims well.

He ran quickly.

She spoke softly.

James coughed loudlyto attract her attention.

He plays the flute beautifully. (after the direct object)

He ate the chocolate cake greedily. (after the direct object)

He ate greedily the chocolate cake. [incorrect]

He ate the chocolate cake greedily[correct]

He greedily ate the chocolate cake. [correct]

He gave us generously the money. [incorrect]

He gave us the money generously[correct]

He generously gave us the money. [correct]

The child ran happily towards his mother.

The child ran towards his mother happily.

The town grew quickly after 1997.

He waited patiently for his mother to arrive.

He swam well despite being tired.

The rain fell hard during the storm.

 

ترجمه تمرین

او خوب شنا می کند.

سریع دوید.

او به آرامی صحبت کرد.

برای جلب توجه او با صدای بلند سرفه کرد.

او به زیبایی فلوت می نوازد. (بعد از مفعول مستقیم)

کیک شکلاتی را با حرص خورد. (بعد از مفعول مستقیم)

با حرص کیک شکلاتی را خورد. [غلط]

کیک شکلاتی را با حرص خورد. [درست]

با حرص کیک شکلاتی را خورد. [درست]

سخاوتمندانه به ما پول داد. [غلط]

پول را سخاوتمندانه به ما داد. [درست]

سخاوتمندانه پول را به ما داد. [درست]
کودک با خوشحالی به سمت مادرش دوید.

کودک با خوشحالی به سمت مادرش دوید.

این شهر پس از سال 1997 به سرعت رشد کرد.

صبورانه منتظر آمدن مادرش بود.

او با وجود خستگی خوب شنا می‌کرد.

در هنگام طوفان باران به شدت بارید.

کوییز

در این بخش برای شما سوالاتی از مقاله طراحی شده که شما می‌توانید پاسخ دهید. و بعد از پاسخ دادن به هر سوال در قسمت توضیحات می‌توانید علت پاسخ صحیح را مشاهده کنید.

?What question do adverbs of manner typically answer in a sentence

توضحیات:

?How is a typical adverb of manner formed from an adjective in English

توضحیات:

?Which of the following sentences uses the adverb of manner correctly

توضحیات:

?Which of the following is an example of an adverb that is the same in form as the adjective

توضحیات:

اشتراک گذاری مقاله در:
در کنار شما هستیم

مشاوره و ثبت‌نام در دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

روزها
ساعت
دقیقه
ثانیه ها

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

🔴 برای ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، اسم و شماره خود را در فرم زیر وارد کنید:

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

لطفا بعد از وارد کردن شماره مجدد وارد فرم شوید و کد تایید را وارد کنید.🌹

off 55%
روزها
ساعت
دقیقه
ثانیه ها