آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

گرامر جمله واره قیدی انگلیسی | adverbial clause

گرامر adverbial clause

در صحبت‌های روزمره ممکن است یک جمله منظور شما را به درستی بیان کند اما هنوز هم نیاز به توضیح بیشتری داشته باشید. جمله واره قیدی انگلیسی دقیقا همین کار را انجام می‌دهد؛ این جمله واره توضیحات اضافی در مورد بند پایه جمله ارائه می‌دهد که منجر به بیان اطلاعات بیشر می‌گردد.

گاهی اوقات یک جمله به چیزی بیش از یک قید نیاز دارد و به چیزی احتیاج دارد تا بتواند در مورد مکان، دلیل، چگونگی و … بند اصلی خود صحبت کند. در این شرایط می‌توانید جمله را با جمله دیگری دنبال کنید یا از یک جمله واره قیدی انگلیسی (adverbial clause) استفاده نمایید. جمله واره قیدی کوتاه شده‌، یک جمله وابسته است که اطلاعات اضافی در مورد بخش اصلی جمله به مخاطب ارائه می‌دهد؛ به عبارت دیگر جمله واره قیدی عبارتی است که همان کار قید را انجام می‌دهد.

جمله واره قیدی انگلیسی چیست؟

 

جمله واره قیدی که گاهی اوقات به عنوان قید نیز از آن یاد می‌شود، گروهی از کلمات هستند که با هم به عنوان یک قید عمل می‌کنند. برخلاف سایر جمله واره‌ها، یک جمله واره قیدی انگلیسی همیشه یک جمله وابسته است و نمی‌تواند به عنوان یک جمله مستقل در جمله ظاهر شود. جمله واره های قیدی توضیحاتی را به جمله اضافه می‌کنند که تنها با یک قید امکان اضافه کردن آن وجود ندارد.

He bakes cakes weekly

او هر هفته کیک می پزد

He bakes cakes before he leaves for work every Sunday

او هر یکشنبه قبل از رفتن به محل کار کیک می پزد

Eagerly, my brother agreed to the business proposal.

برادرم مشتاقانه با این پیشنهاد تجاری موافقت کرد

لینک مفید: قید در زبان انگلیسی چیست؟

مثال جمله واره قیدی انگلیسی

پکیج جامع مکالمه

جایگاه جمله واره قیدی در جمله انگلیسی

همانطور که در این مثال‌ها مشاهده می‌کنید، جمله واره‌های قیدی می‌توانند در هر نقطه‌ای از جمله ظاهر شوند. انواع عبارات و جمله‌واره‌ها، ابزاری هستند که برای هدف خاصی طراحی شده‌اند؛ هنگامی که نیاز به نوشتن یک کلمه مختصر و کوتاه دارید، از قید استفاده کنید و زمانی که نیاز است اطلاعات بیشتری در جمله ذکر شود، از یک جمله واره قیدی کمک بگیرید.

تفاوت بین جمله واره قیدی و عبارت قیدی چیست؟

در آموزش زبان انگلیسی جمله واره قیدی شبیه به عبارت قیدی است اما این دو کاملا مشابه هم نیستند. هر دو گروهی از کلمات هستند که نقش قید را ایفا می‌کنند ولی با یک تفاوت کلیدی: یک جمله واره قیدی شامل یک فاعل و یک فعل است؛ در حالی که یک عبارت قیدی این‌گونه نیست.

نمونه‌ای از عبارات قیدی در جمله:

Tom eats his lunch with gusto

تام ناهارش را با لذت می‌خورد

We thought, through logic, that the next bus would come at 3:10

ما از روی منطق فکر می کردیم که اتوبوس بعدی ساعت 3:10 می آید

نمونه‌ای از جمله‌واره‌های قیدی در جمله:

Tom eats his lunch faster than everyone else eats

تام ناهار خود را سریع‌تر از همه می‌خورد

We thought, because the bus has been so predictable lately, that the next one would come at 3:10

ما فکر کردیم، چون اخیراً اتوبوس بسیار قابل پیش بینی بوده، اتوبوس بعدی در ساعت 3:10 خواهد آمد

مطالعه کنید: قید زمان در انگلیسی چیست؟

انواع جمله واره قیدی (بند قیدی) در زبان انگلیسی

جمله واره های قیدی در زبان انگلیسی بسته به جایگاه خود در جمله و توضیحاتی که ارائه می‌دهند، در چند دسته کلی قرار می‌گیرند.

انواع جمله واره قیدی انگلیسی

جمله واره قیدی حالت manner

یک بند قیدی حالت چگونگی عملی که در جمله انجام می شود یا قبلاً انجام شده است را توضیح می‌دهد. در این نوع از جمله واره‌ها اغلب As، like، the way استفاده می‌شود.

جمله واره قیدی مکان place

جمله واره‌های قیدی مکان محل انجام عمل در جمله اصلی را توصیف می‌کنند.

My son told me another fight broke out where he eats lunch at school

پسرم به من گفت در جایی که او در مدرسه ناهار می خورد دعوای دیگری رخ داد

جمله واره قیدی شرطی condition

همانطور که از نام این جمله واره‌ها پیدا است، شرطی در رابطه با فعل یا جمله اصلی را بیان می‌کند که برای بیان این شروط کلماتی مانند until ، Whether، if یا unless مورد استفاده قرار می‌گیرند.

We’ll be sitting in the conference room until they tell us to leave

ما در اتاق کنفرانس خواهیم نشست تا زمانی که به ما بگویند برویم

Whether my husband likes it or not, we’ll be celebrating Thanksgiving at my parents’ house

چه شوهرم دوست داشته باشد یا نه، ما روز شکرگزاری را در خانه پدر و مادرم جشن خواهیم گرفت

جمله‌واره قیدی برای بیان علت Reason

این نوع از جمله واره‌ها، دلیل عمل انجام شده در بند اصلی جمله را به ما می‌گویند. این جملات معمولاً از حروف ربط فرعی مانند because, unless و since استفاده می‌کنند.

I don’t have a bank account because I don’t know my mother’s maiden name

من حساب بانکی ندارم چون اسم دوران مجردی مادرم را نمی دانم

لینک مفید: آموزش جمله واره‌های انگلیسی

جمله واره های قیدی زمان
جمله واره های قیدی زمان

جمله واره های قیدی زمان Time

برای بیان زمان اتفاق افتادن عمل جمله، جمله واره قیدی زمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Before she got home, she called and ordered a pizza

قبل از اینکه به خانه برسد زنگ زد و پیتزا سفارش داد

جمله واره قیدی برای بیان هدف Purpose

شاید بندهای قیدی برای بیان دلیل با بندهای قیدی هدف مشابه بنظر برسند اما این دو با هم متفاوت هستند. از بند قیدی هدف تنها برای جملاتی استفاده می‌شود که قرار است هدف انجام یک کار بیان شود.

We studied all night so we would pass the exam

ما تمام شب درس خواندیم تا در امتحان قبول شویم

So that they could ease the traffic flow, the event organizers split the group into three cohorts

برای اینکه بتوانند جریان ترافیک را کاهش دهند، برگزارکنندگان رویداد گروه را به سه گروه کوچک‌تر تقسیم کردند

از دست ندهید: گرامر سوالات غیر مستقیم در انگلیسی

جمله‌واره های قیدی مقایسه‌ای Comparison

برای مقایسه یک شخص یا چیز با فاعل جمله اول، جمله واره قیدی به کمک شما خواهد آمد.

Tom is as good at video games as he is good at weight lifting

تام به همان اندازه که در وزنه برداری مهارت دارد، در انجام بازی های ویدیویی هم خوب است

We expected the afternoon class to perform better on the test than the morning class did

انتظار داشتیم که  در آزمونريال کلاس بعد از ظهر بهتر از کلاس صبح عمل کند

جمله واره قیدی تضاد Contrast

بند قیدی متضاد دارای کاما بوده و دو بند مستقل رکه با یکدیگر متضاد هستند را از هم جدا می‌کند. به عنوان مثال I like to bike, though I don’t do it much these days (من دوست دارم دوچرخه سواری کنم، اگرچه این روزها زیاد این کار را انجام نمی‌دهم) یک تضاد را بیان می‌کند و برای بازگو کردن این تضاد از جمله واره قیدی کمک می‌گیرد.

The department head hired the first person they interviewed, though twenty people applied for the job

رئیس دپارتمان اولین فردی را که با او مصاحبه کردند استخدام کرد، اگرچه بیست نفر برای این کار درخواست دادند

  • جمله واره قیدی زمان با حروف ربطی after, as, as long as, as soon as, before, no sooner than, since, when و while آغاز می‌گردد.
  • جمله واره قیدی مکان با حروف ربط  anywhere, everywhere, where, و wherever شروع می‌شود.
  • جمله واره قیدی حالت با as, like یا the way آغاز می‌شود.
  • برای بیان مقایسه از than, as…as, so…as و ..the در جمله واره های قیدی استفاده می‌کنند.

مطالعه کنید: گرامر جملات امری انگلیسی

چگونه می‌توان یک جمله واره قیدی را تشخیص داد؟

پاسخ به این سوال ساده است، به دنبال فاعل و فعل در جمله باشید! به یاد داشته باشید اگر مطمئن نیستید که گروهی از کلمات قید هستند یا خیر، فاعل و فعل را بررسی کنید. اگر هر دو بخش را داشته باشد و به این سؤال پاسخ دهد که چگونه، چرا، کی یا کجا بند اول انجام گرفته است، آن جمله یک جمله واره قیدی است. جمله واره‌های قیدی زمانی که به درستی استفاده شوند، نوشتار شما را با افزودن جزئیات بیشتر بهبود می‌بخشند و نوشته را تا حد امکان مفید و آموزنده می‌سازند.

2 نکته مهم در جمله واره‌های قیدی

1- جمله واره قیدی در گرامر زبان انگلیسی همیشه با یک حرف ربط آغاز می‌شود. در مثال زیر Although یک حرف ربط است و جمله واره قیدی، در دسته جمله واره قیدی شرطی قرار می‌گیرد.

مطلب پیشنهادی: تفاوت وگرامر although, though, even though

Although I may never reach the top, I will still attempt to climb Mount Everest

اگرچه ممکن است هرگز به قله نرسم، اما همچنان برای صعود به قله اورست تلاش خواهم کرد

2- جمله واره قیدی که قبل از فاعل آمده باشد، باید با استفاده از کاما از بقیه جمله جدا شود.

Even though I have never tried a Chokolate cake before, I think I would like it

حتی با وجود اینکه تا به حال کیک شکلاتی را امتحان نکردم، فکر می‌کنم دوستش داشته باشم

مثال‌های بیشتر از گرامر جمله واره قیدی در انگلیسی
مثال‌های بیشتر از گرامر جمله واره قیدی در انگلیسی

مثال‌های بیشتر از گرامر جمله واره قیدی در انگلیسی

Because there was ice on the road and I’d already slipped and fallen twice in the last week, I stayed home from school

از آنجا که یخ در جاده وجود داشت و من در هفته گذشته دو بار لیز و زمین خورده بودم، در خانه ماندم.

I took out the trash because it stunk

سطل زباله را بیرون آوردم چون بوی بد می‌داد

It was dark in the hallway, so Nina illuminated it with a match that she found in her backpack

 راهرو تاریک بود، بنابراین نینا آن را با یک کبریت که در کوله پشتی اش پیدا کرده بود، روشن کرد

Even if I take the train, I still might be late to my appointment

حتی اگر سوار قطار شوم، باز هم ممکن است به قرار ملاقاتم دیر برسم

Whether you like it or not, you need to finish your homework

چه بخواهید چه نخواهید، باید تکالیف خود را تمام کنید

As soon as I finished dinner, I wanted dessert

به محض اینکه شام ​​را تمام کردم، دسر خواستم

My sister, when she is angry, will turn red in the face

وقتی خواهرم عصبانی است، صورتش قرمز می‌شود

Give us a call when you get back from your trip

وقتی از سفر برگشتید با ما تماس بگیرید

The fireworks show will start after the sun goes down

نمایش آتش بازی پس از غروب خورشید آغاز می شود

Frank ran the race as though his life depended on it

فرانک طوری مسابقه داد که انگار زندگی اش به آن بستگی دارد

اشتراک گذاری مقاله در:
در کنار شما هستیم

مشاوره و ثبت‌نام در دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

روزها
ساعت
دقیقه
ثانیه ها

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

🔴 برای ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، اسم و شماره خود را در فرم زیر وارد کنید:

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

لطفا بعد از وارد کردن شماره مجدد وارد فرم شوید و کد تایید را وارد کنید.🌹

off 55%
روزها
ساعت
دقیقه
ثانیه ها