آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

گرامر و لغات انگلیسی پایه هفتم + خلاصه و جمع بندی

گرامر و لغات پایه هفتم

در این مقاله از آکادمی روان تلاش کرده‌ایم تا یک راهنمای کامل از تمام گرامرها و لغات انگلیسی مورد آموزش در پایه هفتم را برای شما گردآوری کنیم. در این مطلب سعی شده تا با ذکر مثال‌ها و نمونه‌های گوناگون به صورت کامل به تمامی گرامرها و لغات انگلیسی پایه هفتم اشاره شود تا نیازی به مراجعه به سایر منابع نداشته باشید.
با ما همراه باشید

آموزش گرامرهای انگلیسی پایه هفتم

آموزه‌های مربوط به قواعد گرامر انگلیس پایه هفتم به ۸ درس مختلف تقسیم‌بندی می‌شوند که در زیر به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

گرامر پایه هفتم

درس اول

زمانی که می‌خواهیم خودمان را به انگلیسی معرفی کنیم همیشه نام و نام خانوادگی را با حروف بزرگ می‌نویسیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

What is your name?
• My name is Sepehr/ I’m Sepehr/ Sepehr
What is your first name?
• My first name is Zahra.
What is your last name?
• My last name is Soltani.

1. در هنگام صدا زدن افراد باید از پیشوندهای مؤدبانه متناسب با آن‌ها استفاده کنیم. سه پیشوند مؤدبانه اصلی در زبان انگلیسی عبارتند از:

• Miss: به معنی خانم – پیشوند مخصوص خانم‌های مجرد زیر ۱۸ سال
• .Ms: به معنی خانم- پیشوند مخصوص خانم‌هایی که وضعیت مجرد یا متأهل بودن آن‌ها مشخص نیست
• .Mrs: به معنی خانم – پیشوند مخصوص خانم‌های متأهل ب
• .Mr: به معنی آقا – پیشوند مخصوص آقایان (برای همه مردها با هر نوع شرایطی)

2. گاهی اوقات ممکن است طرف مقابل متوجه تلفظ صحیح نام یا نام خانوادگی ما نشود. در این شرایط معمولاً باید نام یا نام خانوادگی خود را برای او هجی کنیم. برای هجی کردن نام یا نام خانوادگی باید تمامی حروف تشکیل دهنده آن را به صورت جد جدا ادا کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

Saman > S-A-M-A-N

مطالعه‌ی بیشتر: تدریس زبان هفتم درس اول

درس دوم

1. یکی از رایج‌ترین و مؤدبانه‌ترین عبارت‌هایی که در هنگام مواجهه با یک نفر دیگر دیگر باید از آن استفاده کنیم، عبارت “Nice to meet you” به معنی “از دیدنت خوشحالم” است. در پاسخ به این عبارت نیز باید بگویید “Nice to meet you, too” (من هم از دیدن تو خوشحالم).

2. در زبان انگلیسی کلمه پری Who به معنی “چه کسی؟” است. ما می‌توانیم از کلمه پرسشی who در موقعیت‌های مختلفی استفاده کنیم. مانند:

Who are you? (تو کی هستی؟)
Who is that man? (آن مرد کیست)
Who went in my room? (چه کسی به اتاق من رفت؟)
Who is Johnny Depp? (جانی دپ کیست؟)

3. در زبان انگلیسی اغلب افعال اصلی را به صورت مخفف بیان می‌کنند و می‌نویسند. مانند:

• He is > He’s
• I am> I’m
• You are> you’re
• It is > it’s
• What is?> what’s?

دقت داشته باشید که برای مخفف کردن فعل‌های am، is و Are حرف اول آن‌ها را با جایگزین می‌کنیم.
نکته: فعل منفی‌ساز not را نیز می‌توان به صورت زیر مخفف کرد. مانند:

Do not> Don’t
Did not> didn’t

برای مطالعه بیشتر: تدریس درس دوم زبان هفتم

درس سوم

1. برای پرسیدن سن در زبان انگلیسی از عبارت “?How old are you” استفاده می‌کنیم. در پاسخ آن نیز باید از عبارت “I am …years old” استفاده کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

• How old are you Saeed? (سعید تو چند سالت است؟)
I am 18 years old. / My age is 18 years old. (من 18 سالم است. / سن من 18 سال است)

2. برای اینکه از کسی بپرسیم ماه تولد او در چه زمانی است باید از عبارت “?when is your birthday “ استفاده کنیم. در پاسخ به این سؤال هم کافی است ماه تولد خود را بگوییم. مانند:

when is your birthday? (تولد تو کی است؟)
My birthday is in October. / It’s in October. / in October (تولد من در ماه اکتبر است./ در ماه اکتبر است. / در اکتبر)

نکته: When is your birthday به معنی پرسیدن از تاریخ دقیق تولد (date of birth) نیست، بلکه نشان دهنده علاقه طرف مقابل به دانستن ماه یا روز تولد شماست.

مطالعه کنید: درس سوم زبان هفتم به همراه تلفظ

درس چهارم

1. زمانی که قصد داریم از شغل طرف مقابل بپرسیم باید از عبارت “?what is your job استفاده کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

what is your job? (شغل تو چیست؟)
what is your friend’s job? (شغل دوست تو چیست؟)
What is your father’s job? (شغل پدر تو چیست؟)

نکته: در این عبارت می‌توانید به جای واژه Job از واژه‌های مترادفی مانند occupation، career یا work هم استفاده کنید.
برای پاسخ دادن به سوالی که در مورد شغل پرسیده می‌شود به صورت زیر عمل می‌کنیم:

• I’m a Student. (من یک دانش‌آموز هستم)
• I’m a teacher. (من یک معلم هستم)
• My father is a doctor. (پدر من یک دکتر است)

2. در این درس با صفت‌های ملکی در زبان انگلیسی نیز آشنا می‌شویم. صفت‌های ملکی نشان دهنده مالکیت کسی یا تعلق داشتن به کسی هستند. به عنوان مثال: کتاب من، ماشین تو، خانه ما، پدر آن‌ها.
در زیر به صفت ملکی انواع ضمیرها در انگلیسی اشاره می‌کنیم:

• I > My
• You (مفرد) > Your
• He > His (‘s – Ali’s)
• She > Her (‘s – Sarah’s)
• We > our
• You (جمع) > Your
صفت‌های ملکی در انگلیسی همواره قبل از اسم می‌آیند. مانند:
• My car. (ماشین من)
• Your bag. (کیف تو)
• His paper. (کاغذهای او)

3. برای اینکه سن دیگران را بپرسیم باید از عبارت “?…..How old is” استفاده کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

How old is your father? (پدر تو چند سالش است؟)
How old is your cat? (گربه تو چند سالش است؟)
How old is Mr. White? (آقای وایت چند سال دارد؟)
How old is her brother? (برادر او چند سالش است؟)

مطالعه شود: توضیح کامل درس چهارم زبان هفتم

درس پنجم

1. برای پرسیدن سؤال‌های yes و no (سؤالاتی که با آری یا خیر جواب داده می‌شوند) باید افعال کمکی am، is و are را در ابتدای جمله به کار ببریم. به نمونه‌های زیر توجه کنید:

Are you alone? (آیا تو تنهایی؟)
Yes, I am. (بله هستم)
Is he Jim’s brother? (آیا او برادر جیم است؟)
No, he is not. (نه، نیست)

2. برای پرسیدن سؤال‌ از فاعل مجهول از who (چه کسی) یا which one (کدام‌یک) استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

• Which one of them is going to be our teacher this year? (کدام‌یک از آن‌ها قرار است امسال معلم ما باشد؟)
Mr. John. (آقای جان)
• Who is Mr. John? (آقای جان کیست؟)
He is a new teacher at our school. (او یک معلم جدید در مدرسه ماست)
• Which one is he? (کدام است؟)
He is a tall man with black pants. (آن مرد قد بلندی که شلوار سیاه پوشیده)

 

3. زمانی که معادل انگلیسی یک کلمه را نمی‌دانیم و قصد داریم به زبان انگلیسی آن را از معلم زبان خود بپرسیم از عبارت‌ “?What is …. In English” استفاده می‌کنیم. به نمونه‌های زیر توجه کنید:

• What is خودکار in English?
• What is انباری in English?

مطلب کاربردی: تدریس درس پنجم زبان هفتم

درس ششم

1. از فعل حال استمراری (می+فعل) زمانی استفاده می‌کنیم که قصد دایرم در مورد کاری که هنوز در حال انجام است صحبت کنیم. در زبان انگلیسی از قاعده زیر برای ساختن فعل‌های حال استمراری استفاده می‌کنیم:

ing + فعل +am/is/are

به نمونه‌های زیر توجه کنید:

• I am driving. (من دارم رانندگی می‌کنم)
• He is doing the dishes. (او دارد ظرف‌ها را می‌شورد)
• My mom is talking on the phone. (مادرم دارد با تلفن صحبت می‌کند)
• They are running. (آن‌ها دارند می‌دوند)
• We are on the way. (ما داریم می‌آییم)

برای سؤالی کردن فعل‌ حال استمراری کافی است افعال کمکی am/is/are را در ابتدای جمله به کار ببریم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

Are you driving? (آیا تو داری رانندگی می‌کنی؟)
Is he talking to me? (آیا او دارد با من صحبت می‌کند؟)
Is she coming to the party too? (آیا او هم به مهمانی می‌آید؟)

 

2. در زبان انگلیسی برای پرسش در مورد مکان کسی یا چیزی از کلمه Where (کجا) استفاده می‌کنیم. به نمونه‌های زیر توجه کنید:

Where are you? (کجا هستی؟)
Where is the bathroom? (دستشویی کجاست؟)
Where is the bank? (بانک کجاست؟)
Where are they meeting? (آن‌ها کجا یکدیگر را ملاقات می‌کنند؟)

 

3. در زبان انگلیسی برای پرسیدن “چه چیزی؟” از کلمه What استفاده می‌کنیم. به نمونه‌های زیر توجه کنید:

What is this? (این چیست؟)
What is she doing these days? (او این روزها چه کار می‌کند؟)
What is James doing? (جیمز دارد چه کار می‌کند؟)
What is a wall? (دیوار چیست؟)

کلیک کنید: تدریس کامل درس ششم زبان هفتم

درس هفتم

1. در زبان انگلیسی برای حرف زدن در مورد آینده از فعل going to استفاده می‌کنیم. going to یکی از دو فرم رایج در زبان انگلیسی برای صحبت در مورد آینده بوده و در شرایطی استفاده می‌شود که از یک آینده قطعی و برنامه‌ریزی شده صحبت می‌کنیم، نه یک آینده احتمالی و نامشخص. ساختار استفاده از این فعل نیز به صورت زیر است:

فعل ساده + am/is/are + going to

به نمونه‌های زیر توجه کنید:

I’m going to watch a movie tonight. (من امشب می‌خواهم یک فیلم تماشا کنم)
He is going to buy a car next week. (او می‌خواهد هفته دیگر یک ماشین بخرد)
We are going to take a trip to China next summer. (ما می‌خواهیم تابستان آینده به چین سفر کنیم)

 

2. وقتی قصد داریم از کسی اطلاعات تماس او را بگیریم (شماره موبایل، آدرس ایمیل، آدرس خانه و غیره) از ساختار “?…..what is your” استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

What is your phone number? (شماره تلفنت چند است؟)
What’s your address? (آدرست کجاست؟)
What’s your email address? (آدرس ایمیلت چیست؟)

3. در زبان انگلیسی وقتی می‌خواهیم در مورد ساعت یا زمان دقیق چیزی سؤال بپرسیم از عبارت What time استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

What time is it? (ساعت چند است؟)
What time is he coming home? (او چه ساعتی به خانه بازمی‌گردد؟)
What time are we leaving? (چه زمانی قرار است برویم؟)

از دست ندهید: توضیح کامل درس هفتم زبان هفتم

درس هشتم

1. وقتی قصد داریم  در مورد علایق یک نفر به انگلیسی سؤال بپرسیم از عبارت “?…..what is your favorite” (…… مورد علاقه تو چیست؟) استفاده می‌کنیم. به نمونه‌های زیر توجه کنید:

what is your favorite food? (غذای مورد علاقه تو چیست؟)
what is your favorite car? (ماشین مورد علاقه تو چیست؟)
what is your favorite game? (بازی مورد علاقه تو کیست؟)

2. وقتی می‌خواهیم پیشنهادی را در قالب سؤالی مطرح کنیم از عبارت How about (نظرت چیست) استفاده می‌کنیم. به نمونه‌های زیر توجه کنید:

How about watching a movie? (نظرت چیه یک فیلم تماشا کنیم؟)
How about we order some food? (نظرت چیه از بیرون یک مقدار غذا سفارش بدیم؟)
How about going to a trip? (نظرت چیه یک سفر برویم؟)

مطالعه شود: درس هشتم زبان هفتم همراه با حل تمرین

تمام لغات انگلیسی پایه هفتم

در ادامه به تمام لغت انگلیسی که در دروس هشت‌گانه پایه هفتم آموزش داده می‌شوند اشاره می‌کنیم:

لغات پایه هفتم

Name  نام, اسم
Mr.  آقا
Teacher  معلم
Now  حالا
I  من
Am  هستم
And  و
Please  لطفاً
Good morning  صبح بخیر
First name  نام، اسم کوچک
Mrs.  خانم
Student  دانش آموز
Say=tell  بگو
Me  من
Your (name)  (اسم) شما
Is  هست
What  چه
Sit down  بنشینید
Good afternoon  عصر بخیر
Last name  نام خانوادگی
Miss  دوشیزه
Class  کلاس
One by one  یکی‌یکی
You  شما
Today  امروز
Are  هستند
How  چطور
Stand up  برپا
Excuse me  ببخشید
Boy  پسر
Man  مرد
New  جدید
Can  توانستن
This  این
Too  همچنین
Who  چه کسی
Yes  بله
Girl  دختر
Women  زن
Our  برای ما
Talk  صحبت کردن
That  آن
Sorry  متأسفم
Sure  حتماً
Let’s  بیا
Friend  دوست
Classmate  همکلاسی
Library card  کارت کتابخانه
Help  کمک کردن
Have  داشتن
Again  یک‌بار دیگر
Ok  بسیار خوب
Welcome  خوش آمدید
Age  سن
Day  روز
Date  تاریخ
When  کی، چه زمانی
Number  شماره، عدد
Birthday  تولد
Month  ماه
Months of the year  ماه‌های سال
How  چطور
Really  واقعاً؟
Happy birthday  تولدت مبارک
Year  سال
How old  چند سال
What about  درباره‌ چی؟
Oh, I see  آهان فهمیدم
Family  خانوادگی
Sister  خواهر
Relationship  نسبت فامیلی
Grandfather  پدربزرگ
Son  پسر
Job  شغل
Nurse  پرستار
Driver  راننده
Pilot  خلبان
Engineer  مهندس
Florist  گل فروش
Mrs.  خانم
Your (job)  (شغل) شما
Mother  مادر
Brother  برادر
Aunt  عمه، خاله
Grandmother  مادربزرگ
Daughter  دختر
Employee  کارمند
Doctor  دکتر
Dentist  دندانپزشک
Shopkeeper  مغازه دار
Painter  نقاش
Postman  نامه‌رسان
Worker  کارگر
His (job)  (شغل) او
Father  پدر
Family tree  شجره‌نامه
Uncle  عمو، دایی
Wife  همسر
Nice picture!  چه عکس زیبایی!
Housewife  خانه‌دار
Teacher  معلم
Mechanic  مکانیک
Policeman  پلیس
Farmer  کشاورز
Waiter  گارسون
Cook  آشپز
Her (job)  (شغل) او
Height  قد
Age  سن
Clothes  لباس‌ها
Shirt  پیراهن
Pants  شلوار
Chador  چادُر
Socks  جوراب‌ها
Sunglasses  عینک‌ها
T-shirt  تی‌شرت
Belt  کمربند
White  سفید
Yellow  زرد
Gray  طوسی
Who  چه کسی؟
First  اولین
Relationship  ارتباط
Tall  بلند
Young  جوان
Wear  پوشیدن
Jacket  ژاکت
Manteau  مانتو
Shoes  کفش
Sandals  صندل
Sweater  ژاکت، پلیور
Cap  کلاه
Color  رنگ
Red  قرمز
Green  سبز
Orange  نارنجی
Which  کدام
Math  ریاضی
Let’s  بیا
Short  قد کوتاه
Old  پیر
Suit  کت و شلوار
Trousers  شلوار
Scarf  روسری
Gloves  دستکش
Glasses  عینک
Dress  لباس زنانه
Coat  کُت
Black  مشکی
Blue  آبی
Brown  قهوه‌ای
Pink  صورتی
Which one  کدام
Meet  ملاقات کردن
Excuse me  ببخشید
House  خانه
Villa  ویلا
Bedroom  اتاق خواب
Garage  گاراژ، پارکینگ
Television (TV)  تلویزیون
Computer  رایانه
Bookcase  قفسه، گنجه
Newspaper  روزنامه
Clock  ساعت
Doing  انجام دادن
Watching  تماشا کردن
Washing  شستن
Reading  خواندن
Studying  مطالعه کردن
Flat / apartment  آپارتمان
Room  اتاق
Bathroom  حمام
Office  اداره، دفتر
Blanket  پتو
Mirror  آینه
Picture  عکس
Lunch  ناهار
Hand  دست
Calling  تماس گرفتن
Fixing  تعمیر کردن
Eating  خوردن
Working  کار کردن
Dad  پدر
Tower  بُرج
Living room  اتاق نشیمن
Kitchen  آشپزخانه
Stairs  پله
Table  میز
Radio  رادیو
Comb  شانه
Hungry  گرسنه
Ok  باشه
Coming  آمدن
Cooking  آشپزی کردن
Drinking  نوشیدن
Mom  مادر
Address  آدرس
Telephone (tele)phone  تلفن
Call  تلفن کردن
Visit  دیدار کردن
Try  سعی کردن
Time  زمان
What time  چه ساعتی
Morning  صبح
Bye  خداحافظ
At (5 o’clock)  سر (ساعت 5)
Home  خانه
E-mail address  آدرس ایمیل
Go  رفتن
Leave  ترک کردن
Be going to  قصد داشتن
a.m.  قبل از ظهر
o’clock  ساعت
Afternoon  بعدازظهر
Sure  مطمئن
Around (5 o’clock)  بعدازظهر
Street  خیابان
Mobile / cell phone  تلفن همراه
Live  زندگی کردن
Come back  برگشتن
Today  امروز
p.m.  بعدازظهر
Before  قبل از
Evening  غروب، شب
Well  خوب
Favorite  مورد علاقه
Hungry  گرسنه
Rice  برنج
Salad  سالاد
Orange (juice)  (آب) پرتقال
Milk  شیر
Jelly  ژله
Zucchini  کدو
Fish  ماهی
Honey  عسل
Tomato  گوجه
Onion  پیاز
Feel  احساس کردن
Some  مقداری، تعدادی
I’d like  مایل هستم
Food  غذا
Thirsty  تشنه
Kebab  کباب
Fruit  میوه
Dates  خرما
Tea  چایی
Quince  به
Cheese  پنیر
Spaghetti  ماکارونی
Egg  تخم‌مرغ
Potato  سیب زمینی
Carrot  هویج
Like  دوست داشتن
Something  چیزی
Me, too  من هم همین‌طور
Drink  نوشیدن
Bread  نان
Chicken  جوجه
Juice  آبمیوه
Cake  کیک
Water  آب
Coconut  نارگیل
Pineapple  آناناس
Ice-cream  بستنی
Yoghurt  ماست
Banana  موز
Enough  کافی
Let’s  بیا، اجازه بده
Look  ببین
Sounds good  خوب است

برای مطالعه تمامی دروس زبان انگلیسی هفتم بر روی متن کلیک کنید و تمامی دروس را مشاهده کنید.

اشتراک گذاری مقاله در:
در کنار شما هستیم

مشاوره و ثبت‌نام در دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

🔴 برای ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، اسم و شماره خود را در فرم زیر وارد کنید:

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

اسم و شماره خود را در فرم زیر وارد کنید تا مشاورین ما جهت ثبت نام دوره باشما تماس بگیرند تا مشاوره شوید.

off 55%
جشنواره دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

دوره جامع آموزش زبان انگلیسی (۶۰٪تخفیف)

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه