آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

تفاوت های other, others, another, the other در انگلیسی

تفاوت های other, others, another, the other

the other, others, another, other از کلمات گمراه‌کننده در زبان انگلیسی هستند که بسیاری زبان آموزان اغلب در استفاده از آن‌ها دچار مشکل می‌شوند در این مطلب از آکادمی روان به بررسی کاربرد و تفاوت‌های این کلمات می‌پردازیم.

کاربرد Other

کلمه Other به معنای «دیگر»، «اضافی» یا «انواع مختلف چیزی» است.

 • Other به عنوان معرف اسم

ما می‌توانیم از other با اسامی غیرقابل شمارش مفرد و در حالت ضمیر با اسم‌های جمع استفاده کنیم.

The embassy website has general information about visas. Other travel information can be obtained by calling the freephone number.

در وب سایت سفارت اطلاعات کلی در مورد ویزا وجود دارد. سایر اطلاعات سفر را می توانید از طریق تماس با شماره تلفن رایگان دریافت کنید. (اطلاعات اضافی)

Some music calms people; other music has the opposite effect.

برخی از موزیک‌ها به مردم آرامش می‌بخشد. موزیک‌های دیگر اثر معکوس دارند. (انواع مختلف موسیقی)

What other books by Charles Dickens have you read, apart from ‘Oliver Twist?

به جز «الیور توئیست» چه کتاب‌های دیگری از چارلز دیکنز را خوانده‌اید؟ (کتاب‌های دیگر)

This one’s too big. Do you have it in other sizes?

این یکی خیلی بزرگ است. در سایزهای دیگر هم دارید؟ (سایزهای دیگر)


 • اگر other قبل از یک اسم قابل شمارش مفرد استفاده شود، باید قبل از آن یک معرف اسم دیگر قرار گیرد.

I don’t like the red one. I prefer the other colour.

من از قرمزش خوشم نمیاد. رنگ دیگر را ترجیح می دهم.

بیان این جمله به شکل  I prefer other colour اشتباه است.

He got 100% in the final examination. No other student has ever achieved that.

او در امتحان نهایی 100% گرفت. هیچ دانش آموز دیگری به آن دست نیافته است.

There’s one other thing we need to discuss before we finish.

یک چیز دیگر وجود دارد که باید قبل از پایان بحث در مورد آن صحبت کنیم.


 • Other به عنوان یک معرف اسم حالت جمع ندارد.

Mandy and Charlotte stayed behind. The other girls went home.

مندی و شارلوت عقب ماندند. دختران دیگر به خانه رفتند.

بیان این جمله به شکل The others girls غلط است.

مطالعه کنید: آموزش عبارت وصفی در انگلیسی

 • Other به عنوان ضمیر

می توانیم از other به عنوان ضمیر استفاده کنیم. به عنوان ضمیر، شکل جمع هم دارد.

We have to solve this problem, more than any other, today.

ما امروز بیش از هر مشکل دیگری باید این مشکل را حل کنیم.

I’ll attach two photos to this email and I’ll send others tomorrow.

من دو عکس را به این ایمیل پیوست خواهم کرد و فردا عکس های دیگر را ارسال خواهم کرد.

از دست ندهید: ۴ مسیر یادگیری هر مهارت

کاربرد The other

The other هم مانند other در دو حالت قابل استفاده خواهد بود که هر دو را به صورت جداگانه بررسی خواهیم کرد.

 • استفاده از The other به عنوان معرف اسم

The other همراه با یک اسم مفرد به معنای دومین از یک چیز یا فرد یا متضاد هر دو است.

This computer here is new. The other computer is about five years old.

این کامپیوتر اینجا جدید است. کامپیوتر دیگر حدود پنج سال عمر دارد

A: D’you know the Indian restaurant in Palmer Street?

آیا رستوران هندی در خیابان پالمر را می شناسید؟

B: Yes.

بله

A: Well, the gift shop is on the other side of the street, directly opposite.

خب، کادویی (کادو فروشی) آن طرف خیابان است، دقیقاً روبروی آن. (سمت مقابل)


 • همراه شدن The other با اسم جمع به معنای افراد یا چیزهای باقی مانده در یک گروه یا مجموعه است.

Tom and Anna are here, but where are the other kids?

تام و آنا اینجا هستند، اما بقیه بچه ها کجا هستند؟ (افراد باقی مانده در یک گروه)

Where are the other two dinner plates? I can only find four.

دو بشقاب دیگر کجاست؟ من فقط چهار تا پیدا کردم. (تعداد باقی مانده در یک مجموعه – اینجا شش بشقاب)

مطلب کاربردی: تفاوت Home و House چیست؟


 • استفاده از The other به عنوان ضمیر

می‌توان از The other در جایگاه ضمیر استفاده کرد، به ویژه برای اشاره به چیزی که قبلاً در جمله ذکر شده است.

He had his hat in one hand and a bunch of flowers in the other.

کلاهش در یک دست و دسته‌ای گل در دست دیگرش بود.

She has two kittens, one is black and the other is all white.

او دو بچه گربه دارد، یکی سیاه و دیگری تماما سفید.

کاربرد Another در زبان انگلیسی

وقتی حرف تعریف نامشخص an را قبل از other قرار دهیم، می‌توان آن را به صورت کلمه ترکیب شده another نوشت. این کلمه به معنای «دیگری» یا «یک چیز متفاوت» است.

 • استفاده Another به عنوان معرف اسم

از another می‌توان همراه با اسامی مفرد استفاده کرد.

Would you like another cup of coffee?

آیا دوست دارید یک فنجان قهوه دیگر بخورید؟

You’ve met Linda but I have another sister who you haven’t met, called Anna.

تو با لیندا آشنا شدی اما من خواهر دیگری به نام آنا دارم که تو ندیده ای.

I don’t like this place. Is there another café around here we could go to?

من این مکان را دوست ندارم آیا کافه دیگری در این اطراف وجود دارد که بتوانیم به آن برویم؟


 • استفاده از Another به عنوان ضمیر

می‌توان به عنوان ضمیر هم از Another استفاده کرد.

The applications are examined by one committee, then passed on to another.

درخواست ها توسط یک کمیته بررسی شده و سپس به کمیته دیگری منتقل می‌شود.

مطالعه کنید: 400 اصطلاح انگلیسی همراه با معنی 

نکات مهم در مورد Other, others, the other و another

 • وقتی other در جایگاه معرف اسم قرار می‌گیرد، نمی‌توان آن را جمع بست.

These boxes are for books. The other boxes are for clothes.

این جعبه‌ها مخصوص کتاب‌ها هستند. جعبه‌های دیگر برای لباس هستند.

بیان این جمله به شکل The others boxes اشتباه است.


 • وقتی other به عنوان ضمیر به بیش از یک شخص یا چیز اشاره دارد، به صورت جمع می‌آید.

Some scientists think we should reduce the number of flights to prevent global warming; others disagree.

برخی از دانشمندان فکر می کنند برای جلوگیری از گرم شدن کره زمین باید تعداد پروازها را کاهش دهیم. دیگران مخالفند.

به کار بردن other disagree اشتباه است.


 • وقتی Other جلوی اسم قابل شمارش مفرد می‌آید باید قبل از آن یک معرف اسم داشته باشد. اگر اسم نامشخص باشد (مثلاً یک کتاب، یک خانم، یک ایده) از another استفاده می‌کنیم.

I’ve posted the first package. What shall I do with that other package?

اولین بسته را ارسال کردم با آن بسته دیگر چه کنم؟

بیان این جمله به شکل What shall I do with other package اشتباه است.

After a month in Bolivia, I was ready to move to another country.

بعد از یک ماه اقامت در بولیوی، آماده بودم که به کشور دیگری نقل مکان کنم.

بیان این جمله به شکل to move to other country اشتباه است.

از دست ندهید: مکالمه تحصیلات به انگلیسی


 • Another را به شکل یک کلمه می‌نویسیم.

There is another car park a little further down the same street.

کمی جلوتر در همان خیابان پارکینگ دیگری وجود دارد.

جمله There is other car park اشتباه است.


 • Another مفرد است و نباید همراه با اسامی جمع به کار رود.

Other interesting places to visit include the old harbour and the castle.

از دیگر مکان‌های جالب برای بازدید می‌توان به بندر قدیمی و قلعه اشاره کرد.

جمله  Another interesting places to visit اشتباه است.

منبع

اشتراک گذاری مقاله در:
در کنار شما هستیم

مشاوره و ثبت‌نام در دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

روزها
ساعت
دقیقه
ثانیه ها

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

🔴 برای ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، اسم و شماره خود را در فرم زیر وارد کنید:

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

لطفا بعد از وارد کردن شماره مجدد وارد فرم شوید و کد تایید را وارد کنید.🌹

off 55%
روزها
ساعت
دقیقه
ثانیه ها