آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

40 پیام تبریک روز مادر به انگلیسی + ترجمه فارسی

تبریک روز مادر به انگلیسی

مادر عزیزترین موجود هستی است. مادران قدیسه‌های مهربانی هستند که لایق پرستشند. روز مادر نزدیک است. روزی که به بهانه آن می‌توانیم به خاطر تمام زحمات از خود گذشتگی‌های مادرانمان حداقل از آن‌ها تشکر و قدردانی کنیم. روز مادر به معنی واقعی کلمه یک عید است. روز بزرگداشت مادران و زنان.
هیچکس نیست روز مادر را گرامی ندارد و به دیگران (مخصوصاً مادرش) تبریک نگوید. فرهنگ زیبایی است که این روز را به تمامی زنان زندگی خود تبریک می‌گوییم و وجود آنان را گرامی می‌داریم.
در روز مادر پیام‌های تبریک زیادی رد و بدل می‌شود. قطعاً شما هم از این پیام‌های تبریک برای مادر و دیگر زنان زندگی خود می‌فرستید. اما خیلی از افراد هستند که ترجیح می‌دهند این روز را به انگلیسی تبریک بگویند. مخصوصاً افرادی که دوستان، آشنایان یا حتی فالوورهای خارجی دارند.
در این مطلب از آکادمی روان تلاش کرده‌ایم تا مجموعه‌ای از بهترین جملات برای تبریک روز مادر و روز زن را برای شما گردآوری کنیم. با ما همراه باشید.

بهترین جملات تبریک روز مادر به انگلیسی

• Happy Mother’s Day! Words cannot express how much you mean to me, but I’ll give it a shot: You’re amazing. Thank you for all you do.

روز مادر مبارک! کلمات از بیان اینکه این روز چقدر برای من ارزش دارد قاصرند اما تلاشم را می‌کنم. تو فوق‌العاده‌ای. به خاطر همه کارهایت از تو ممنونم.


• Mom, momma, mommy, mother—maybe there are so many things to call you because you do so many things for me. There aren’t enough words in the world to say how much you mean to me. I love you, Mom!

مامان، مامی، مادر – شاید دلیل اینکه این همه راه برای صدا زدنت وجود دارد این است که هزاران کار برای من کردی. برای گفتن اینکه چقدر برای ارزش داری، همه کلمات دنیا هم کافی نیست. دوستت دارم مامان!

تبریک روز مادر به انگلیسی

• Today, we celebrate everything you do for us, but I want you to know that I FEEL it every day. I appreciate you so much, Mom.

امروز همه کارهایی که برای ما کردی را جشن می‌گیریم اما می‌خواهم بدانی که هر روز قدر کارهایت را می‌دانم. قدر تو را خیلی می‌دانم مادر.


• I wish we were able to be together on Mother’s Day, Mom. Please know I’m thinking of you today, and every day I am thankful for all you’ve done for me. I love you!

ای کاش می‌توانستیم روز مادر را کنار هم باشیم مامان. لطفاً این را بدان که امروز به تو فکر می‌کنم و هر روز از تو به خاطر تمامی کارهایی که برایم کردی قدردانی می‌کنم. دوستت دارم!

مطالعه کنید: تبریک سال نو میلادی به انگلیسی


• It’s hard to be apart; please know you’re in my heart! Happy Mother’s Day, Mom!

دور بودن سخت است، لطفاً بدان که در قلب من هستی! روز مادر مبارک مامان!


• I cannot imagine how hard it was like to put up with my behaviors throughout the years, but you’ve done it with grace and patience. Thank you for loving me and putting up with me! Wishing you a Happy Mother’s Day, Mom!

نمی‌توانم تصور کنم که تحمل کردن رفتارهای من در طول این سال‌ها چقدر سخت بوده است، اما تو این کار را با لطف و صبر انجام دادی. ممنون که مرا دوست داشتی و مرا تحمل کردی! روز مادر را به تو تبریک می‌گویم، مامان!


• Mother’s Day greetings! I love you, Mom! You deserve everything we could ever do for you and more!

روز مادر مبارک! دوستت دارم مامان! لیاقت تو بیشتر از هر کاری است که ما برای تو انجام دهیم.


• I look at our family, and I am so thankful — you made that happen. You were always there for us, supporting us and loving us. Happy Mother’s Day, Mama!

من به خانواده خودمان نگاه می‌کنم و خدا را شکر می‌کنم- تو این خانواده را شکل داده‌ای. تو همیشه هوای ما را داشتی، پشتیبانمان بوده و به ما عشق ورزیدی. روز مادر مبارک مامان!


• Happy Mother’s Day, Mom! Now that I’m a mother, I see how much you went through every single day. You did it with grace and beauty, and if I can be half as amazing as you were, I’ll consider my job well done. Thank you for being such a wonderful example of what a mother should be, always.

روز مادر مبارک مامان! حالا که خودم هم مادر شده‌ام می‌دانم که هر روز چه کشیده‌ای. تو این کار را با لطف و زیبایی انجام دادی و اگر من هم بتوانیم به اندازه نصف تو مادر خوبی باشم، کارم را خوب انجام داده‌ام. به خاطر اینکه یک مادر نمونه و شگفت‌انگیز هستی از تو متشکرم.


• Wishing you a Happy Mother’s Day, Mom! Thanks for the lunchbox notes. Thanks for putting up with my tantrums and for doing my laundry even after I moved out of the house. If I included everything you did for me, I’d probably shut down your phone (and maybe the whole internet). But please know that I love you, and I’m so thankful.

روزت مبارک مامان! ممنون به خاطر همه یادداشت‌هایی که برایم می‌نوشتی. ممنون به خاطر همه کج‌خلقی‌هایم و شستن لباس‌هایم حتی بعد از اینکه از خانه رفتم. اگر بخواهم همه کارهایی که برای انجام دادی را بنویسم حافظه گوشی‌ات (یا حتی کل اینترنت) پر می‌شود. اما لطفاً این را بدان که دوستت دارم و از تو ممنونم.

تبریک روز مادر به انگلیسی

• Lots of people are saying their mother is the best today, but we know the truth: Mine is! Love you, Mom! Happy Mother’s Day!

خیلی از مردم می‌گویند که مادرشان بهترین مادر دنیاست، اما واقعیت این است که مادر من بهترین است! دوستت دارم مامان. روز مادر مبارک!


• Just a quick message to say Happy Mother’s Day! I don’t know how you did it, but you did it beautifully. Thank you for all you did to raise us, Mom.

بگذارید با یک پیام کوتاه روز مادر را تبریک بگویم! نمی‌دانم چطوری اما هر طور که بود به زیبایی انجامش دادی. ممنون به خاطر همه کارهایی که برای بزرگ کردن ما کردی مامان.


• Flowers are not enough to express how special you are to me, but I hope they bring some brightness to your day today, anyway. Happy Mother’s Day, Mama!

یک دسته گل کافی نیست برای اینکه به تو نشان دهد چقدر برای من خاصی اما امیدوارم کمی نور به درخشش روز تو اضافه کند. روز مادر مبارک مامانی!

تبریک روز مادر به انگلیسی

• I miss you, Mom! I wish we were together today. Do you have time for a phone call later? I’d love to catch up!

دلم برایت تنگ شده مامان! کاش امروز کنار هم بودیم. وقت داری امروز بهت زنگ بزنم؟ خیلی دوست دارم با تو حرف بزنم.

مطلب کاربردی: تبریک کریسمس به انگلیسی


• I know a lot of people are getting showered with praise today, Mom, but can I tell you a secret? I think all the accolades should belong to you. I love you! Wishing you a happy Mother’s Day!

مامان می‌دونم امروز خیلی‌ها دارن روز مادر رو به هم تبریک میگن اما میشه یک رازی رو بهت بگم؟ همه تبریکا باید مال تو باشه. عاشقتم. روزت مبارک باشه!


• You are the best, Mom. I’m so thankful for you, and I miss you every single day.

تو بهترینی مامان. خیلی از تو متشکرم و هر روز دلم برایت تنگ می‌شود.


• Mom, I owe so much to you; not just for ALL the work you did to feed and clothe me … and send me to college … and help me with my wedding … and so much more, but for all the unconditional love you gave me. I can never say thank you enough, but I can try: thank you, thank you, thank you, thank you, thank you!

مامان نمی‌دونی چقدر بهت مدیونم. نه فقط به خاطر تمام زحماتی که برای غذا دادن و لباس پوشوندن به من….فرستادنم به دانشگاه….کمکی برای ازدواجم کردی…..و هزاران کار دیگه‌ای که انجام دادی، بلکه به خاطر عشق بی‌حدی که به من دادی. هیچوقت نمی‌تونم به اون اندازه که باید ازت تشکر کنم، اما تلاشم رو می‌کنم. ممنونم، ممنونم، ممنونم، ممنونم!


• You did a good job never letting the other kids know I was always your favorite. 🙂 Happy Mother’s Day, Mom!

خیلی خوب از بقیه بچه‌ها مخفی کرده که بچه مورد علاقه‌ات منم. 🙂 روز مادر مبارک مامان!


• I cannot imagine how much wine you had to drink to put up with me as a child. Thank you for never giving up on me, no matter what. Love you, Mom!

نمی‌توانم تصور کنم که کنار آمدن با من چقدر سخت بوده. ممنون که هیچوقت از من ناامید نشدی. دوستت دارم مامان!


• Thanks for loving me and being patient with me no matter what. (Sorry about that whole “teenage years” thing.) I love you, Mom, and I’m wishing you a happy Mother’s Day!

ممنون به خاطر دوست داشتن من و تحمل کردنم. ببخشید به خاطر همه آن سال‌های نوجوانی که اذیتت کردم. دوستت دارم مامان و روز مادر را به تو تبریک می‌گویم.


• When people say “You’re turning into your mother,” I take that as the best compliment. I love you, Mom, and I’m proud to be your daughter. Wishing you a happy Mother’s Day, Mom!

وقتی مردم به من می‌گویند “داری شبیه مادرت می‌شوی” به خودم افتخار می‌کنم. دوستت دارم مامان و به خودم می‌بالم که دختر تو هستم. روز مادر مبارک مامان!

کلیک کنید: تبریک ولنتاین به انگلیسی

تبریک روز مادر به دوستان و دیگر اعضای خانواده

واقعیت این است که روز مادر در واقع روز زن است. به همین خاطر این روز را فقط به مادرانمان تبریک نمی‌گوییم، بلکه باید آن را به دیگر بانوان از دوستان و آشنایان نیز تبریک گفت. مثلاً خواهر، مادر شوهر، مادر زن، دختر و غیره.
در زیر به بهترین جملات برای تبریک روز مادر به انگلیسی به سایر بانوان زندگی اشاره می‌کنیم:

تبریک روز مادر به انگلیسی برای خواهر

• I’m so proud of the mother you’ve become. You impress me every day, sis! Happy Mother’s Day!

به مادری که به آن تبدیل شده‌ای افتخار می‌کنم. تو هر روز زندگی مرا تحت تأثیر قرار داده‌ای خواهر عزیزم. روز مادر مبارک!

• It makes sense that you’re such a good mom now, because you always mothered and took care of me. I’m thankful for you, and I hope you have a wonderful day today! Happy Mother’s Day, sister.

طبیعی است که امروز به چنین مادر خوبی تبدیل شده‌ای چون همیشه برای من مادری کردی و هوای من را داشتی. از تو متشکرم و امیدوارم روز فوق‌العاده‌ای داشته باشی. روز مادر مبارک خواهر!


• Happy Mother’s Day, sister! I hope you have some time to enjoy the day. Miss you so much!

روز مادر مبارک آبجی! امیدوارم همیشه آن‌قدر وقت داشته باشی که از روزت لذت ببری. دلم برایت تنگ شده!


• Can you believe we’re parents now?! Time flies when you’re not fighting over sharing a room, huh? LOL—Happy Mother’s Day!

باورت می‌شود من و تو خودمان الآن پدر و مادر شده‌ایم؟ یادت می‌آید انگار همین دیروز بود که در همین اتاق بر سر جای تختمان با هم دعوا می‌کردیم. روز مادر مبارک!

از دست ندهید: تولدم مبارک به انگلیسی


• Happy Mother’s Day to my sister and best friend. You’re an unbelievably good mom, and I am so thankful that I get to see you do such a great job with your kids. I love you all so much. Hope you have a fun day today!

روز مادر را به خواهر و بهترین دوستم تبریک می‌گویم. تو یک مادر باورنکردنی هستی و خوشحالم که می‌بینم این‌قدر خوب بچه‌هایت را بزرگ کرده‌ای. خیلی دوستت دارم. امیدوارم امروز روز خوبی داشته باشی!


• Did your kids burn your breakfast in bed today like mine did? LOL Have a wonderful day, and let’s celebrate this mom thing together!

آیا بچه‌های تو هم مثل بچه‌های من نان صبحانه‌ات را سوزانده‌اند؟! روز خوبی داشته باشی و بیا روز مادر را باهم جشن بگیریم.


• Happy FIRST Mother’s Day, sister! What a crazy time in life! You’re doing a great job; don’t forget to call if you need anything. Love you!

اولین روز مادرت مبارک خواهر. چه دوره دیوانه‌واری از زندگی است! تو داری کارت را عالی انجام می‌دهی. یادت نرود که اگر به چیزی احتیاج داشتی به من زنگ بزنی. دوستت دارم!

تبریک روز مادر به انگلیسی برای دختر

• It’s so wonderful to get to say “Happy Mother’s Day” to my daughter. You’re doing such a good job being a mommy! I could not be more proud of you.

خیلی شگفت‌انگیز است که به دختر بگویی روز مادر مبارک. تو داری کارت را به عنوان یک مادر عالی انجام می‌دهی. خیلی به تو افتخار می‌کنم.


• Happy Mother’s Day to my little girl! Not so little anymore, huh? Miss you and love you!

روز مادر را به دختر کوچولویم تبریک می‌گویم. البته دیگر خیلی کوچک نیستی نه؟ دلم برایت تنگ شده و دوستت دارم!

• I hope you let your family spoil you a little bit today. You deserve it!

امیدوارم بگذاری اعضای خانواده‌ات امروز کمی لوست کنند. تو لیاقتش را داری!


• Happy Mother’s Day to my daughter. It is such a blessing to get to watch you with your family; I’m so grateful for you and proud of you every single day. Have a wonderful day, sweetheart!

روز مادر را به دخترم تبریک می‌گویم. این نیک‌بختی بزرگی است که تو را در کنار خانواده‌ات ببینم. خدا را به خاطر داشتن تو شکر می‌کنم و هر روز به تو افتخار می‌کنم. روز خوبی داشته باشی عشق من!

تبریک روز مادر به انگلیسی

• Happy first Mother’s Day to my daughter. I am so proud of you and I am loving watching you become a mother. You’re doing it beautifully!

روز مادر بر دخترم مبارک! من خیلی به تو افتخار می‌کنم و عاشق این هستم که می‌بینم خودت داری مادر می‌شوی. تو داری کارت را به زیبایی انجام می‌دهی!

از دست ندهید: تبریک سالگرد ازدواج به انگلیسی

تبریک روز مادر به انگلیسی برای مادربزرگ

• Happy Mother’s Day, Grandma! You’ve built such a beautiful family; we all love you and rely on you. I hope you have a special day!

روز مادر مبارک مادربزرگ! تو یک خانواده زیبا ساخته‌ای. همه ما دوستت داریم و پشتمان به تو گرم است. امیدوارم روز خاص و دلچسبی داشته باشی.


• Hi, Grandma! I hope you have a wonderful day today; I’ve been missing you and thinking of you a lot lately. Happy Mother’s Day!

سلام مامان بزرگ! امیدوارم روز مادرت مبارک باشد این روزها خیلی دلم برایت تنگ شده. روز مادر مبارک!


• No one deserves a perfect Mother’s Day like you do, Grandma. I hope you have a wonderful day!

هیچ کس به اندازه لایق یک روز مادر عالی نیست مامان‌بزرگ. امیدوارم روز خیلی خوبی داشته باشی.


• I hope you have a fantastic day today, Grandma. I love and miss you very much!

امیدوارم امروز روز فوق‌العاده برای تو باشد مادربزرگ. عاشقت هستم و دلم برایت خیلی تنگ شده!


• After all you did for Mom, you’d think your good deeds would be done — but then you went and cared for me and gave me so much in my life. No one does more than you do. I love you, Grandma! Happy Mother’s Day!

بعد از تمام کارهایی که برای مادرم کردی، فکر کردی که دیگر تمام شده. اما بعد آمدی و از من هم مراقبت کردی و خیلی چیزها از زندگی به من یاد دادی. هیچکس به اندازه تو برای بچه‌هایش زحمت نکشیده. دوستت دارم.

تبریک روز مادر به انگلیسی برای مادر شوهر

• Happy Mother’s Day! I’m so thankful for all you’ve done for our family, and I admire you so much. I hope you have a wonderful Mother’s Day; your son and I are so grateful for everything you do for our family. Love you!

روز مادر مبارک! به خاطر تمام کارهایی که برای خانواده ما کردی از تو ممنونم و از تو قدردانی می‌کنم. امیدوارم روز مادر بر تو مبارک باشد. پسرت و من خیلی از تو بابت کارهایی که برایمان کردی متشکریم. دوستت دارم!


• I’m so grateful you’re in my life. I hope you have a wonderful day ahead. Happy Mother’s Day!

خدا را شاکرم که تو در زندگی من هستی. امیدوارم روز خوبی در پیش داشته باشی. روز مادر مبارک!


• Do you have lunch plans this week? Because I’d love to see you. I hope you have a happy Mother’s Day!

این هفته برای ناهار برنامه‌ای داری؟ چون خیلی دوست دارم که ببینمت. امیدوارم روز مادر بر تو مبارک باشد!


• I love how wonderful you are with our kids; they love you so much, and so do I. I hope you have a fantastic Mother’s Day!

عاشق این هستم که چقدر با بچه‌هایمان مهربانی. آن‌ها عاشق تو هستند و من هم همینطور. روز مادر شگفت‌انگیزی را برایت آرزو می‌کنم.

مطالعه کنید: دوست دارم به انگلیسی

کلام آخر

در این مطلب سعی کردیم چندین جمله خوب برای تبریک روز مادر به انگلیسی را برای شما گرداوری کنیم. شما می‌توانید از این مطالب را مستقیماً برای عزیزان خود ارسال کنید یا به دلخواه خودتان در آنان دخل و تصرف داشته باشید. به هر صورت، روز مادر را به شما و همه مادران ایران و جهان تبریک می‌گوییم و امیدواریم این مطلب برای شما مفید بوده باشد.

اشتراک گذاری مقاله در:
در کنار شما هستیم

مشاوره و ثبت‌نام در دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

🔴 برای ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، اسم و شماره خود را در فرم زیر وارد کنید:

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

اسم و شماره خود را در فرم زیر وارد کنید تا مشاورین ما جهت ثبت نام دوره باشما تماس بگیرند تا مشاوره شوید.

off 55%
جشنواره دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

دوره جامع آموزش زبان انگلیسی (۶۰٪تخفیف)

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه