آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

«ژ» در انگلیسی چگونه نوشته می شود؟ | صدای /ʒ/ در انگلیسی

ژ در انگلیسی

به طور کلی اگر این سؤال برای شما به وجود آمده است که «ژ» در انگلیسی چگونه نوشته می‌شود؟ می‌توان گفت که این کلمه در انگلیسی رایج نیست و در کلمات زیادی دیده نمی‌شود. همچنین این حرف معمولاً در وسط یا آخر کلمه قرار می‌گیرد و از آنجایی که آوای خاصی ندارد، گاهی ممکن است تشخیص آن در جمله دشوار باشد.

این حرف به شکل‌های مختلفی در کلمات انگلیسی دیده می‌شود. به همین دلیل نیاز است تا مثال‌های مربوط به آن را مطالعه کنید. اگر شما نیز قصد دارید که به طور کامل یاد بگیرید که ژ در انگلیسی چگونه نوشته می‌شود؟ این مقاله را از دست ندهید.

تشخیص حرف (ژ) در انگلیسی

حرف ژ در انگلیسی یک حرف صدادار است که تشخیص آن در جملات مختلف می‌تواند کمی دشوار باشد. این حرف می‌تواند با پسوند‌های مختلف ترکیب شود و صدای «ژ» را بسازد. معمولاً پسوند sion صدای «ژ» را در انگلیسی می‌سازد که یک پسوند اسم‌ساز است و می‌تواند فعل را تبدیل به اسم کند. در ادامه حروفی که موجب می‌شوند تا صدای «ژ» ساخته شود، بیان شدند.

صدای ژ به انگلیسی

صدای (ژ) از حرف S

یکی از حروفی که باعث تشکیل صدای «ژ» در انگلیسی می‌شود، حرف S است. برای اینکه صدای «ژ» در انگلیسی ساخته شود، معمولاً قبل از S، حروف صدادار یا حرف R می‌آید که فرمول آن به شکل زیر است.

Vowel + “-s-” + “-ion”

همانطور که در این فرمول مشخص است، معمولاً پسوندی که برای ساخته شدن حرف ژ در انگلیسی می‌آید، پسوند “ion” است. دقت داشته باشید که اگر این پسوند به کلمه S اضافه شود، موجب می‌شود تا این کلمه به ژ تبدیل شود، زیرا این پسوند نوعی پسوند اسم ساز است.

حتماً توجه داشته باشید که این فرمول زمانی به کار می‌رود و حرف ژ ساخته می‌شود که قبل از ion، حتماً حرف R یا حروف صدادار بیاید و اگر این اتفاق نیفتد صدای ژ تولید نخواهد شد.

شاید شما با این تعریف کمی گیج شده باشید. پس به مثال‌هایی که در ادامه آمده است توجه کنید تا این مطلب کاملاً برای شما روشن شود.

مطالعه کنید: 10 نمونه مکالمه انگلیسی در بانک

تشکیل (ژ) در انگلیسی با حروف صدادار و پسوند sion

همانطور که گفته شد اگر قبل از پسوند sion، حروف صدادار بیاید، «ژ» در انگلیسی ساخته می‌شود. در ادامه تمامی حروف صدادار که با این پسوند آمده‌اند با ذکر مثال بیان شده‌اند که بهتر است تا آن‌ها را کامل مطالعه کنید.

A + “-sion”
کلمات معنی
persuasion ترغیب، تشویق
invasion هجوم، تعرض
abrasion خراش، سایش
pervasion جلوگیری
I + “-sion”
کلمات معنی
decision تصمیم
incision برش، شکاف
provision شرط، تمهیدات
collision برخورد، تصادم
E + “-sion”
کلمات معنی
adhesion انسجام
lesion جراحت، زخم
O + “-sion”
کلمات معنی
erosion فرسایش، تحلیل رفتگی
implosion ترکیدن

 

U + “-sion”
کلمات معنی
collusion تبانی، زد و بند
delusion خیال، وهم
illusion خیال واهی
intrusion مزاحمت، آزار

کلیک کنید: تفاوت speak و talk

همچنین در مثال‌های زیر نیز این کلمات در جملات مختلف آورده شده‌اند که به درک بهتر مطالب کمک می‌کند.

ali was excited to see her dressed up for the occasion.

علی از دیدن این که او با توجه به این موقعیت لباس پوشیده بود، هیجان‌زده شد.

you need someone who can make a rational decision even under pressure.

شما به کسی نیاز دارید که بتواند تحت فشار هم تصمیم منطقی بگیرد

To do brain surgery, not only is a precise incision required around the head, but an even more careful cut must be made in the skull.

برای جراحی مغز، علاوه بر برش دقیق در اطراف سر، نیاز است که برش‌های دقیق‌تری نیز در جمجمه انجام شود.

he suffered from dizziness and blurred vision.

او از تاری دید و سرگیجه ناراحت بود و از آن رنج می‌برد.

we reached the same conclusion from different starting points.

ما از نقاط شروع مختلف به یک نتیجه واحد رسیدیم.

ali apologized for the intrusion but said she had an urgent message.

او برای مزاحمتی که ایجاد کرده بود، معذرت خواهی کرد اما گفت که پیامی فوری دارد.

we thought the whole idea was just a foolish and dangerous delusion.

ما فکر می‌کنیم که این ایده تنها یک توهم خطرناک و احمقانه است.

There was collusion between the two witnesses.

بین این دو شاهد، تبانی و زد و بند اتفاق افتاد.

It would take a lot of persuasion to get him to agree to such an offer.

باید او را به صورت کامل متقاعد کرد که با چنین پیشنهادی موافقت کند.

they brought enough provisions to last the entire trip.

آن‌ها به قدر کافی آذوقه آورده‌اند که در کل سفر دوام بیاورند.

مطلب کاربردی: چگونه ذهن خلاق داشته باشیم؟

(ژ) در انگلیسی با حرف R و پسوند sion

همانطور که در موارد بالا دیدید، معمولاً «ژ» در انگلیسی با حروف صداداری که قبل از پسوند -sion می‌آیند، شناخته می‌شوند. بهتر است بدانید که اگر حرف R پیش از این پسوند بیاید، همچنان صدای ژ تولید می‌شود زیرا تنها حرف بی‌صدایی است که در این قاعده می‌گنجد.

 

R + “-sion”
کلمات معنی
aversion بیزاری، نفرت
diversion تغییر مسیر، انحراف
incursion تهاجم، اتهام
submersion فرورفتگی در زیر آب، غرق شدن

 

به مثال‌های زیر توجه فرمایید تا بصورت کامل متوجه این قاعده شوید:

His conversion to Christianity was a very gradual process.

جذب و علاقه‌مند شدن او به مسیحیت فرایندی تدریجی بود

The fruit was preserved by submersion in alcohol.

میوه با فرو رفتن در آب، سالم مانده بود.

he felt hungry more than usual after her excursion in the city.

بعد از چرخیدن و گشت و‌گذار در شهر، بیش از حالت عادی احساس گرسنگی کرد.

She was found guilty of subversion and imprisoned.

او به اتهام خرابکاری در نهایت مجرم شناخته شد و به زندان رفت.

از دست ندهید: چگونه به انگلیسی سؤال بپرسیم؟

تلفظ (ژ) در انگلیسی با پسوند ure، حروف صدادار و حرف S

این پسوند نیز مانند پسوند -sion، اسم ساز است که معمولاً در آخر کلمه به کار می‌رود. به جدول زیر دقت کنید تا متوجه شوید که چگونه حرف ژ در انگلیسی تولید می‌شود.

Vowel + S + “-ure”
کلمات معنی
composure متانت و بزرگواری
exposure در تماس قرار دادن
leisure مجال و فرصت
pleasure خوشحالی
treasure ثروت
closure خاتمه و پایان

 

به مثال‌های زیر توجه کنید تا این نکات نیز برای شما روشن شود.

he totally lost her composure and began shouting.

او آرامش خود را از دست داد و شروع به داد و بیداد کرد.

Prolonged exposure to the sun can cause skin cancer.

ماندن در معرض نور خورشید به صورت طولانی می‌تواند منجر به سرطان پوست شود.

We’ve been working all week without a moment’s leisure.

ما کل هفته را بدون حتی لحظه‌ی اوقات فراغت کار کرده‌ایم.

Friendship is both a source of pleasure and a component of good health.

رابطه دوستی منبع خوشی و همچنین یک مؤلفه سلامتی است.

Can we measure accurately with this ruler?

آیا ما می‌توانیم با این خط کش به صورت دقیق اندازه‌گیری کنیم؟

Any public disclosure of this information would be very damaging to the office.

هرگونه افشای این اطلاعات به صورت عمومی می‌تواند برای اداره خسارت بار باشد.

کلیک کنید: انواع مکالمه انگلیسی در کتابخانه

در انگلیسی با پیشوند ia، حرف S و حروف صدادار

بهتر است بدانید که این پسوند در بیشتر مواقع مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و زمانی که از آن استفاده شود معمولاً اشاره به نام بیماری‌ها، کشور‌ها یا برخی خصوصیت‌های خاص دارد. به جدول زیر توجه کنید تا با ساختار آن بهتر آشنا شوید.

Vowel + S + “-ia”
کلمات معنی
amnesia فراموشی و به خاطرات سپردن
dysplasia بیماری دیسپلازی
kinesthesia حس حرکت در ماهیچه
synesthesia هم‌حسی
ambrosia شهد
Asia قاره آسیا

 

he’d been terrified since being told she had amnesia, but she’d stayed strong.

زمانی که به او گفته شد آلزایمر دارد، وحشت کرد اما همواره قوی ماند.

(ژ) در انگلیسی با پسوند-sual و حروف صدادار

حروف sual، پسوند نیست اما از کلماتی که ریشه لاتین دارند، آمده است و در سه صفت دیده می‌شوند که در حالات قید، فعل و اسم مورد استفاده قرار می‌گیرند که در جدول زیر به طور کامل آمده‌اند:

کلمات معنی اسم قید
casual گاه به گاه casualness/casualty casually
usual معمولی usualness usually
visual ظاهری visualness/visuality visually

 

 

As usual, Messi saved the match with a last-minute goal.

طبق معمول مسی با گل دقایق پایانی بازی را نجات داد.

Animals use a whole range of acoustic, visual, and chemical signals in their systems of communication.

حیوانات برای برقراری ارتباط خود از سیگنال‌های صوتی، دیداری و شیمیایی استفاده می‌کنند.

مطالعه کنید: گرامر however + نکات کاربردی

صدای (ژ) با حرف G

یکی از حروف دیگری که بعد از حرف S می‌تواند صدای «ژ» در انگلیسی را تولید کند، حرف G است که با نام Soft G نیز شناخته می‌شود.

معمولاً اگر قبل از حرف G، از حروفی مانند E، I یا Y استفاده شود یا اینکه بعد از G، حروف صدادار بیاید، صدای ژ در انگلیسی تولید می‌شود. به مثال‌های زیر دقت کنید تا با این کلمات نیز بهتر آشنا شوید.

کلمات معنی
barrage رنگ بژ
collage استتار کردن
dressage نمایش سوارکاری
garage گاراژ
montage مونتاژ
rouge رژ

 

The three fighters were driven off by a barrage of anti-aircraft fire.

سه جنگنده در اثر رگبار ضد هوایی دور شدند.

your car was in the garage for a week, but it’s now back on the road.

ماشین شما یک هفته در گاراژ بود، اما حالا دوباره در جاده است.

The heat reflected from the white sand formed a mirage.

گرمایی که از شن‌های سفید انعکاس پیدا کرد، سرابی را به وجود آورد.

The regime has been criticized for failing to uphold human rights.

این رژیم و حکومت به دلیل این که حقوق بشر را رعایت نکرده، مورد انتقاد قرار گرفته است.

Movies in the romantic genre are often cheesy and fake.

اغلب فیلم‌های با ژانر عاشقانه، آبکی و دروغین هستند.

از دست ندهید: آیا یادگیری زبان انگلیسی با سریال فرندز ممکن است؟

تولید (ژ) در انگلیسی با حرف J

کلمات معنی
Beijing شهر پیکن
Dijon شهر دیجان
force majeure وضعیت اضطراری
Taj Mahal تاج محل

 

The company declared force majeure on its shipping commitments.

شرکت تعهدات خود را در قبال حمل و نقل ضروری اعلام کرد.

The sight of the Taj Mahal filled us with wonder

دیدن تاج محل ما را به وجد آورد.

 

تولید (ژ) در انگلیسی با حرف T و X

دقت داشته باشید که هر کدام از این کلمات تنها با یک کلمه می‌توانند در انگلیسی تولید صدای «ژ» کنند که در جدول زیر قابل مشاهده هستند.

کلمات معنی
luxury مجلل
equation معادله

 

It was a luxury hotel with its own swimming pool and restaurant.

 آن‌جا یک هتل مجلل به همراه استخر و رستوران مخصوص بود.

دریافت مشاوره

نتیجه‌گیری

حرف ژ در انگلیسی یک حرف صدادار است که تشخیص آن در جملات مختلف می‌تواند کمی دشوار باشد. این حرف می‌تواند با پسوند‌های مختلف ترکیب شود و صدای ژ را بسازد. یکی از حروفی که باعث تشکیل صدای ژ در انگلیسی می‌شود، حرف S است.

بهتر است بدانید که اگر حرف R پیش از پسوند -sion بیاید، همچنان صدای ژ تولید می‌شود زیرا تنها حرف بی‌صدایی است که در این قاعده می‌گنجد. یکی از حروف دیگری که بعد از حرف S می‌تواند صدای ژ در انگلیسی را تولید کند، حرف G است که با نام Soft G نیز شناخته می‌شود. علاوه بر این، حروف X و T نیز در مواردی می‌توانند تولید صدای ژ کنند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری مقاله در:
به جمع زبان‌آموزان ما در تلگرام بپیوندید
ارتباط با ما
پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

اسم و شماره خود را در فرم زیر وارد کنید تا مشاورین ما جهت ثبت نام دوره باشما تماس بگیرند تا مشاوره شوید.

off 55%