آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

درس سوم زبان انگلیسی هشتم + پاسخ تمرینات

درس سوم زبان پایه هشتم

درس سوم زبان انگلیسی هشتم یکی از مهم‌ترین درس‌های این پایه است که در آن موضوعاتی نظیر سوال پرسیدن با Can، کلمه پرسشی Who و افعال To Be آموزش داده می‌شود. در این مقاله از آکادمی روان ترجمه و نکات گرامری مهم درس سوم زبان انگلیسی هشتم را بررسی خواهیم کرد.

درس سوم زبان انگلیسی هشتم صفحه 26

درس سوم زبان انگلیسی هشتم صفحه 26
درس سوم زبان انگلیسی هشتم صفحه 26

Elham: Wow! Your drawing is very good.

الهام: وای! طراحیت خیلی خوبه.

Sara: Thanks. Can you draw?

سارا: ممنون. تو میتونی طراحی کنی؟

Elham: No, I’m not good at drawing. But I can take good photos.

الهام: نه من طراحیم خوب نیست اما میتونم عکس‌های خوبی بگیرم.

Sara: Really? Can I see your photos?

سارا: واقعا؟ میتونم عکس‌هاتو ببینم؟

Elham: Why not? Come to my house this afternoon.

الهام: چرا که نه؟ امروز بعد از ظهر بیا خونم.

Sara: Oh, I can’t make it today. How about Thursday afternoon?

سارا: اوه امروز نمی‌تونم. پنجشنبه بعد از ظهر چطوره؟

Elham: That’s fine. You can bring your drawing book, too.

الهام: خوبه. می‌تونی کتاب طراحیت را هم با خودت بیاری.

Sara: Sure.

سارا: حتما.

درس سوم زبان انگلیسی هشتم تمرین 1 صفحه 27

درس سوم زبان انگلیسی هشتم تمرین 1 صفحه 27
درس سوم زبان انگلیسی هشتم تمرین 1 صفحه 27

در تمرین اول این صفحه یاد خواهید گرفتید که چگونه با کمک افعال To Be سوال بپرسید. برای این سوالات تنها کافیست To Be را به ابتدای جمله منتقل کرده و پس از آن فاعل را قرار دهید.

ترجمه تمرین 1 تمرین 1
آیا تو در طراحی خوبی؟ (مهارت داری؟)

بله من هستم / نه من نیستم.

Are you good at drawing?

Yes, I am./ No, I’m not

آیا آشپزی او خوب است؟

بله او است/ نه او نیست.

Is she good at cooking?

Yes, she is./ No, she isn’t.

آیا فوتبال بازی کردن او خوب است؟

بله او است / نه او نیست.

Is he good at playing football?

Yes, he is./ No, he isn’t.

آیا در جستجوی وب خوبید؟ (مهارت دارید؟)

بله ما هستیم. / نه ما نیستیم.

Are you good at searching the Web?

Yes, we are./ No, we aren’t.

آیا شنا کردن آن‌ها خوب است؟

بله آن‌ها هستند. / نه آن‌ها نیستند.

Are they good at swimming?

Yes, they are./ No, they aren’t.

درس سوم زبان انگلیسی هشتم تمرین 2 صفحه 27

در تمرین 2 با سوالات مطرح شده با Can آشنا می‌شوید که به پیش بردن مکالمات روزمره شما کمک زیادی می‌کنند.

ترجمه تمرین 2 تمرین 2
آیا می‌توانی کیک درست کنی؟

بله من می‌توانم. / نه من نمی‌توانم.

Can you make a cake?

Yes, I can./ No, I can’t.

آیا او می‌تواند در وب جستجو کند؟

بله او می‌تواند / نه او نمی‌تواند.

Can she search the Web?

Yes, she can./ No, she can’t.

آیا او می‌تواند پازل انجام دهد؟ (حل کند؟)

بله او می‌تواند / نه او نمی‌تواند.

Can he do a puzzle?

Yes, he can./ No, he can’t.

آیا شما می‌توانید دوچرخه سواری کنید؟

بله ما می‌توانیم/ نه ما نمی‌توانیم.

Can you ride a bicycle?

Yes, we can./ No, we can’t.

آیا آن‌ها می‌توانند بسکتبال بازی کنند؟

بله آن‌ها می‌توانند/ نه آن‌ها نمی‌توانند.

Can they play basketball?

Yes, they can./ No, they can’t.

مطلب پیش نیاز: آموزش گرامر افعال مدال 

درس سوم زبان انگلیسی هشتم تمرین 3 صفحه 27

در تمرین سوم به کلمه پرسشی Who پرداخته شده است.

ترجمه تمرین 3 تمرین 3
چه کسی می‌تواند با یک کامپیوتر کار کند؟

همه دانش آموزان می‌توانند.

Who can work with a computer?

All students can.

چه کسی می‌تواند تنیس بازی کند؟

علی می‌تواند به خوبی تنیس بازی کند.

Who can play tennis?

Ali can play tennis well.

چه کسی می‌تواند طراحی کند؟

پرهام می‌تواند اما نه خیلی خوب.

Who can draw?

Parham can, but not very well.

چه کسی می‌تواند عکس بگیرد؟

مرجان و لیلا می‌توانند.

Who can take photos?

Marjan and Leila can.

چه کسی در داستان گفتن مهارت دارد/خوب است؟

من.

Who is good at telling stories?

Me.

ترجمه کلمات صفحه 28

در صفحه 28 با کلمات جدیدی آشنا می‌شوید که در جملات مختلف کاربرد دارند.

cook  آشپزی کردن
draw  طراحی کردن
search the Web  جستجو در وب
take photos  عکس گرفتن
ride a bicycle  دوچرخه سواری
swim  شنا کردن
play football  فوتبال بازی کردن
do a puzzle  پازل انجام دادن، جدول حل کردن

ترجمه صفحه 29 درس سوم انگلیسی هشتم

صفحه 29 درس سوم انگلیسی هشتم
صفحه 29 درس سوم انگلیسی هشتم

در این تمرین باید به مکالمه بین دانش آموزان و معلم گوش داده و تلفظ صحیح این کلمات را یاد بگیرید.

 • دانش آموز 1: ببخشید من یک سوال دارم.
 • معلم: بله
 • دانش آموز 1: چگونه در کلمات afternoon و  football، O-O را تلفظ می‌کنید؟
 • معلم: دابل o بگو. صدا در football کوتاه و در afternoon بلند است.
 • دانش آموز 1: ممنونم.
 • دانش آموز 2: ببخشید من هم یک سوال دارم. ما می‌نویسیم P-L-A-Y اما می‌گوییم play، چرا؟
 • معلم: خوب play است. هیج /e/ بین P و L وجود ندارد.
 • دانش آموز 2: ممنونم. و چگونه S-W را در swimming تلفظ می‌کنید؟
 • معلم: swimming بگو swimming.

جواب تمرین صفحه 29 درس سوم انگلیسی هشتم

مهارت

نام

مکالمه

Drawing and swimming

Alireza 1

Cooking, making a cake, searching the web

Mehrnoosh

2

مطالعه کنید: کاربرد و گرامر what

صفحه 31 درس سوم زبان انگلیسی هشتم

در این تمرین از شما خواسته شده تا همکلاسی‌هایی با قابلیتهای درج شده در جدول پیدا کنید. به طور مثال مورد اول دوچرخه سواری است، شخصی را پیدا کنید که دوچرخه سواری می‌کند و نام او را در قسمت جلوی این مهارت بنویسید. برای پرسیدن مهارت‌ها می‌توانید از سوالات درج شده در کتاب کمک بگیرید.

معنی سوالات:

 1. می‌توانی دوچرخه سواری کنی؟
 2. چه کسی می‌تواند دوچرخه سواری کند؟
 3. در دوچرخه سواری مهارت داری؟
 4. چه کسی در دوچرخه سواری مهارت دارد؟

صفحه 32 درس سوم زبان انگلیسی هشتم

صفحه 32 یک تمرین گروهی است که باید در کلاس انجام شود. در این تمرین یک دانش آموز در نقش مصاحبه گر و دیگری در نقش شخص مشهوری است که به سوالات جواب می‌دهد.

ترجمه سوالات این بخش:

 1. اسم شما چیست؟
 2. چند سال دارید؟
 3. شغل شما چیست؟
 4. ملیت شما چیست؟
 5. از کدام شهر می‌آیید؟
 6. چطور بنظر می‌رسد؟
 7. غذای مورد علاقه شما چیست؟
 8. چه ورزش‌هایی می‌توانید انجام دهید؟

گرامر: سوالی کردن جملات با کمک افعال To Be – زمان حال

یکی از پرکاربردترین افعال زبان انگلیسی، افعال To Be است که برای ساخت جملات و سوالات باید با آن آشنا باشید. این فعل برای هر ضمیر/فاعل شکل متفاوتی دارد که در جدول زیر درج شده است.

فعل to be فاعل
am I
are You
is He
is She
is It
are We
are They

برای سوالی کردن تنها کافیست فعل را به ابتدای جمله منتقل کرده و فاعل را در جایگاه دوم قرار دهید.

 • Am I?
 • Are you?
 • Is he?
 • Is she?
 • Is it?
 • Are we?
 • Are they?

Are you Iranian?

ایرانی هستی؟

برای پاسخ کوتاه باید فاعل را به جایگاه اول بازگردانده و فعل را در جایگاه دوم قرار دهید. پاسخ سوال را می‌توانید به شکل Yes, I am بدهید.

در جدول زیر می‌توانید سه جمله به همراه شکل سوالی آن‌ها را مشاهده کنید.

جمله سوال

am a doctor.

من یک دکتر هستم.

Am I a doctor?

آیا من دکتر هستم؟

He is from England.

او اهل انگلیس است.

Is he from England?

آیا او اهل انگلیس است؟

We are happy.

ما خوشحالیم.

Are we happy?

ما خوشحال هستیم؟

مطالعه کنید: آموزش گرامر be going to

فعل Can

Can به معنای «توانستن» یا «اجازه دادن» است که برای جملات مختلفی می‌توان از آن کمک گرفت. برای ارائه یک درخواست مودبانه یا توصیف توانایی یک شخص کاربرد دارد.

 • I can
 • you can
 • he/she/it can
 • we can
 • you can
 • they can

مثال:

Billy can clean the kitchen tonight.

بیلی می‌تواند امشب آشپزخانه را تمیز کند.

Bobby can’t go to the theater today.

بابی امروز نمی‌تواند به تئاتر برود.

برای سوال پرسیدن با این فعل می‌توانید آن را به ابتدای جمله منتقل کنید.

 • Can I…?
 • Can you…?
 • Can he/she/it…?
 • Can we…?
 • Can you…?
 • Can they…?

مثال:

Can I ask you a couple of questions?

آیا می توانم از شما چند سوال بپرسم؟

Can you go to the market?

آیا می توانید به بازار بروید؟

Can you help me with the homework?

آیا می توانید در انجام تکالیف به من کمک کنید؟

کلمه پرسشی Who

کلمه پرسشی Who به معنای «چه کسی بوده» و جز کلمات پرسشی رایج در زبان انگلیسی است.

Who is your favourite actor?

بازیگر مورد علاقه شما کیست؟

Who owns this bag?

این کیف متعلق به کیست؟

Who do you love most?

چه کسی را بیشتر دوست داری؟

اشتراک گذاری مقاله در:
در کنار شما هستیم

مشاوره و ثبت‌نام در دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

🔴 برای ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، اسم و شماره خود را در فرم زیر وارد کنید:

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

اسم و شماره خود را در فرم زیر وارد کنید تا مشاورین ما جهت ثبت نام دوره باشما تماس بگیرند تا مشاوره شوید.

off 55%
جشنواره دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

دوره جامع آموزش زبان انگلیسی (۶۰٪تخفیف)

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه