عبارات و مکالمه انگلیسی در [کلاس و مدرسه] + ویدئو انگلیسی در کلاس

آشنایی و یادگیری مکالمه انگلیسی در کلاس درس به شما کمک خواهد کرد در شروع کلاس‌های درس یا در حین تدریس با مشکلی روبه‌رو نشوید. ممکن است شما قصد داشته باشید مدرسه یا دانشگاه خود را در کشوری انگلیسی زبان ادامه دهید، در این شرایط لازم است با جملات متدوال و مکالمات کلاس آشنا شوید تا بتوانید به خوبی به آن‌ها پاسخ دهید.

در ادامه با ما همراه باشید تا ابتدا به معرفی رایج‌ترین جملات در کلاس درس و سپس بررسی نمونه مکالمه انگلیسی در کلاس درس بپردازیم.

مکالمه انگلیسی در کلاس درس و مدرسه

احوال‌پرسی کلاس درس

احوال‌پرسی کلاس درس

Hello, everyone.

سلام به همگی.

Good morning, everybody.

صبح همگی بخیر.

Good afternoon, class.

بعدازظهر همه بخیر.

Hello there, Tom.

سلام، تام.

How are you today?

امروز چطوری؟

How’s life?

زندگی چطوره؟

How are things with you?

اوضاع تو چطور است؟

Are you feeling better today, David?

امروز حالت بهتر شده، دیوید؟

What a lovely day!

چه روز دوست داشتنی‌ای!

What a rainy day!

چه روز بارانی‌ای!

Today is very cold, isn’t it?

امروز خیلی سرده، نیست؟

از دست ندهید: نحوه “معرفی خود به انگلیسی” در 5 موقعیت مختلف | Introducing myself

معرفی در کلاس

My name is Mr/Mrs/Ms Smith. I’ll be teaching you English this year.

اسم من آقا/خانم اسمیت است. امسال به شما انگلیسی آموزش خواهم داد.

I’m your new English teacher.

من معلم انگلیسی جدید شما هستم.

I’ve got five lessons with you each week.

من هر هفته پنج جلسه با شما دارم.

شروع کلاس درس

مکالمه کلاس درس

Time to begin

وقت شروع کردنه

Let’s begin today’s lesson.

بیاین درس امروز رو شروع کنیم.

I hope you are all ready for your English lesson.

امیدوارم همه شما برای درس انگلیسی آماده باشید.

I think we can start now.

فکر کنم الان ما می‌تونیم شروع کنیم.

Is everybody ready to start?

همه آماده‌اند که شروع کنیم؟

It’s time to begin, please stop talking.

وقتشه که شروع کنیم، لطفا حرف نزنید.

حضور و غیاب در کلاس

Who isn’t here today?

کی امروز اینجا نیست؟

Who is absent today?

کی غایبه امروز؟

Why were you absent last Friday, Tom?

چرا جمعه گذشته نبودی، تام؟

What’s the matter with Anna today?

What’s wrong with Anna today?

امروز آنا چی شده؟

از دست ندهید: مکالمه انگلیسی در “رستوران” + اصطلاحات کاربردی | Restaurant

مکالمه در حین کلاس

Open up your book to page 52.

کتاب خود را باز کنید و صفحه 52 را بیاورید.

Come out and write it on the board.

بیا و روی تخته بنویس.

Listen to the tape, please.

به نوار گوش بدید لطفا.

Get into groups of four.

به گروه‌های چهار نفره تقسیم بشید.

Finish off this song at home.

این آهنگ را در خانه تمام کنید.

Let’s sing a song.

بیایید یک آهنگ بخوانیم.

I would like you to write this down.

من می‌خواهم شما این را بنویسید.

Don’t forget that we have exam next week.

فراموش نکنید که ما هفته آینده امتحان داریم.

hand in your homework, please.

تکالیف‌تون رو تحویل بدید لطفا.

any volunteers for this part.

داوطلبی برای این بخش هست؟

Who would like to read?

چه کسی دوست دارد بخواند؟

Which topic will your group report on?

کدام موضوع گزارش گروه شما خواهد بود؟

Do you want to answer question 3?

آیا می‌خواهید به سوال 3 پاسخ دهید؟

Stop talking!

صحبت نکنید!

Where’s Bill?

بیل کجاست؟

جملات پر استفاده در مکالمه انگلیسی در کلاس درس

جملات پر استفاده در مکالمه انگلیسی در کلاس درس

Can I come to your office?

آیا می‌توانم به دفتر شما بیایم؟

How should I pronounce “…”?

چگونه باید “…” را تلفظ کنم؟

How do you pronounce this word?

چگونه این کلمه را تلفظ می‌کنید؟

Would you pronounce the word “…”?

آیا کلمه “…” را تلفظ می‌کنید؟

از دست ندهید: 110 روش “تشکر کردن به انگلیسی” در شرایط مختلف

Would you give us an example?

آیا شما به ما مثال می‌دهید؟

How do you spell that?

چه طوری نوشته می‌شود؟

Could you explain a little bit more about that?

آیا می‌توانید کمی بیشتر در مورد آن توضیح دهید؟

What do you mean?

منظور شما چیست؟

What is the difference between “a” and “b”?

تفاوت بین “A” و “B” چیست؟

I didn’t understand today’s lesson.

من درس امروز را نفهمیدم.

I don’t understand the homework.

من تکالیف را نفهمیدم.

Just a minute/second/sec

فقط یک دقیقه/ یک ثانیه

Execuse me, can I talk to you for a minute?

ببخشید می‌تونم یک دقیقه باهاتون صحبت کنم؟

I’m sorry I am late.

متاسفم دیرم شده.

نمونه مکالمه انگلیسی در کلاس درس

نمونه مکالمه انگلیسی در کلاس درس

نمونه 1:

Teacher: Mona, sand up. What am I teaching?

معلم: مونا، بایست. من چه تدریس می‌کنم؟

Student: Sir, you are teaching grammar.

دانش‌آموز: آقا شما گرامر را درس می‌دهید

Teacher: Mona, look at the board. See the word – Adjective! Is the spelling correct?

معلم: مونا، به تخته نگاه کن. کلمه را ببین – صفت! املای آن صحیح است؟

Student: Yes, Sir. The spelling is correct.

دانش‌آموز : بله آقا. املا صحیح است

Teacher: Can anyone tell me what a noun is?

معلم : کسی می‌تواند به من بگوید اسم چیست؟

Student: A noun is the name of a person, a place or a thing.

دانش‌آموز: اسم، نام یک شخص، مکان یا چیزی است

نمونه 2:

Teacher: “Come in students, sit down.”

معلم: دانش‌آموزان بیایید داخل و بنشینید.

Student: “What are we learning today?”

دانش‌آموز: امروز چه درسی را یاد می‌گیریم؟

Teacher: “Today we are learning about apples. Please, open your books and read page 3.”

معلم: امروز ما در مورد سیب‌ها یاد می‌گیریم. لطفاً کتاب‌های خود را باز کرده و صفحه ۳ را بخوانید.

Teacher: “Now, listen to me say ‘apple’ and repeat after me.”

معلم: حالا به من گوش کنید که می‌گویم apple و سپس تکرار کنید.

Student: “Apple.”

Teacher: “Now write the word ‘apple’ on your paper.”

معلم: حالا کلمه سیب را بر روی برگه خود بنویسید.

Teacher: “Very good. You may now go out and play.”

معلم: خیلی‌خوبه. حالا می‌تونید برین بیرون و بازی کنید.

از دست ندهید: سوالات کوتاه انگلیسی tag questions چیست؟ | هوا سرده! نیست؟

نمونه مکالمه با همکلاسی

Lily: Hey! How did your geography test go?

هی امتحان جغرافیا چطور بود؟

Tom: Not really bad, thanks. I’m just glad that all the exams are over! How about you … how’d your practical examination go?

خیلی بد نبود، ممنون. من فقط خوشحالم که تمام امتحانات تمام شده‌است! در مورد تو چطور … امتحان عملی چطور پیش رفت؟

Lily: Oh, it went really well. I can’t thank you enough for helping me with it! I owe you a treat for that.

اوه، خیلی خوب پیش رفت من نمی‌تونم به اندازه کافی از تو تشکر کنم که به من کمک کردی! من به تو مدیونم.

Tom: It’s my pleasure. So … Do you want preparing a bit for the math exam scheduled for next week?

باعث خوشحالیه. می‌خوای برای امتحان ریاضی که هفته آینده برنامه‌ریزی شده‌، کمی آماده بشی؟

Lily: Yeah, sure! Meet me at the library after 7 then?

اره حتما. پس ساعت ۷ توی کتابخونه میبینمت؟

Tom: All right. I’ll bring my notes too then.

خیلی خب پس منم یادداشت‌هام رو میارم.

Lily: Sure. See you then. Bye

بعدا می‌بینمت. خداحافظ.

نمونه ویدیویی مکالمه انگلیسی در کلاس درس

 

 

4.7/5 - (26 امتیاز)

پکیج جامع مکالمه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

ارتباط با ما

instagram       telegram          youtube    aparat

فهرست