آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

تفاوت C’est و Il est در زبان فرانسوی چیست؟ + کاربرد هر دو

off 55%
گیف دوره جامع

یکی از مباحث مشکل و بحث‌برانگیز در زبان فرانسوی، تفاوت بین دو عبارت C’est و Il est است. این موضوع همیشه زبان‌آموزان فرانسوی را در موقعیت‌های مختلف به مشکل می‌اندازد و دانش و تسلط بر روی تشخیص و تمیز دادن بین این دو اهمیت بسیار زیادی دارد.

استفاده کردن از هر کدام از این دو عبارت، قواعد و قوانین به‌خصوصِ خود را داراست و ما در ادامه‌ی این مقاله، نخست کاربردهای عبارت C’est، سپس عبارت Il est و در آخر، تفاوت‌های استفاده از این دو را همراه با جملات و مثال‌های مختلف به‌طور کامل توضیح خواهیم داد.

کاربردهای عبارت C’est

کاربرد C'est

عبارت C’est از ترکیب ضمیر اشاره خنثی “Ce” که به فرانسوی آن را (pronom démonstratif neutre) معرفی می‌کنیم و صرف فعل بودن (être) به زمان حال présent و سوم شخص مفرد، و حالت جمع آن در سوم شخص جمع به دست می‌آید:

Ce + être à la 3ᵉ personne du singulier au présent = C’est …

Ce + être à la 3ᵉ personne du pluriel au présent = Ce sont …

 

از کاربردهای این عبارت می‌توان به معرفی کردن اشخاص و اشیاء، نظر دادن درباره یک ایده یا هر چیزی، بیان مالکیت داشتن و حتی بیان تاریخ و مکان اشاره کرد، که در ادامه همه‌ی آن‌ها را با هم بررسی می‌کنیم.

مطالعه کنید: قید در زبان فرانسه

معرفی کردن | Présenter

۱. برای معرفی کردن یک شخص یا یک چیز une chose ou une personne می‌توانیم با کمک گرفتن از این عبارت، از فرمول زیر استفاده کنیم :

C’est + déterminant + nom commun

 

déterminant به معنای معرف یا نشان‌گر است که می‌تواند شامل آرتیکل‌ها les articles یا ضمایر ملکی les pronoms possessifs باشد و nom commun به معنای هر اسم یا کلمه‌ای‌ست که می‌خواهیم از آن استفاده کنیم.

Par exemple :

C’est mon père.

ایشون پدر منه

singulier مفرد

C’est ma mère.

ایشون مادر منه

C’est un téléphone.

این یک تلفن است

C’est une chaise.

این یک صندلی است

Ce sont nos frères.

این‌ها برادرهای ما هستند

pluriel جمع

Ce sont mes ami(e)s.

این‌ها دوستان من هستند

Ce sont des fenêtres.

این‌ها پنجره هستند

 

۲. حتی هنگامی که می‌خواهیم فردی را با نام خودش معرفی کنیم باید از این عبارت استفاده کنیم.

C’est + nom propre (اسم خاص)

 

به معنای اسم خاص است.

Par exemple :

C’est Sarah. این ساراست

C’est Pierre. این پیِره

Ce sont Marie et Alain. این‌ها ماری و آلن هستند

 

این کیه | C’est qui

پرسیدن “این / ایشون کیه” یا “این‌ها که هستند” یکی از رایج‌ترین سوال‌ها در تمام مکالمات عامیانه در هر زبانی به شمار می‌آید.

C’est ma sœur.

ایشون خواهر منه

C’est qui?

این / ایشون کیه

Ce sont ma famille.

این‌ها خانواده من هستند

Ce sont mes camarades.

این‌ها دوستان من هستند

Ce sont qui?

این‌ها کین

یا اینکه همانند کاربرد قبلی از اسم خاص آن‌ها استفاده کنیم:

C’est François. این فرانسواست

همچنین اگر بخواهیم ورود خود را به جایی اعلام کنیم از ترکیب C’est + pronom tonique (ضمایر تاکیدی) استفاده می‌کنیم:

Qui est-ce? کیه

C’est nous ! ماییم C’est moi ! منم

کلیک کنید: بهترین شهرهای فرانسه برای زندگی

نظر دادن | Commenter

همچنین در زبان فرانسوی، برای نظر دادن در مورد “یک ایده” یا “چیزی” باید از این عبارت استفاده می‌شود.

  • چون ضمیر Ce خنثی‌ست و به هیچ کلمه‌ای برنمی‌گردد، به همین دلیل، صفتی که بعد آن‌ قرار می‌دهیم همیشه به صورت “مذکر” ذکر می‌شود و غیرقابل تغییر است.
C’est + adjectif masculin (صفت مذکر)

 

Par exemple :

La forêt, c’est magnifique ! جنگل، فوق‌العاده‌ست

La mère, c’est beau ! دریا، زیباست

*Les déserts, c’est horrible ! بیابان‌ها، ترسناک هستند

*حتی اگر کلمه‌ای که به از آن حرف می‌زنیم هم جمع باشد، باز هم همچنان از C’est استفاده می‌کنیم.

برخی از اصطلاحات پراستفاده‌ای که با ترکیب ذکر شده، کاربرد دارند :

C’est fatigant ! خسته‌کننده‌ست

C’est beau ! زیباست

C’est facile ! آسونه

C’est agréable ! خوشاینده / دل‌نشینه

C’est difficile ! سخته

C’est bon ! خوبه

C’est vrai ! درسته

C’est génial ! عالیه

C’est faux ! غلطه

C’est magnifique ! فوق‌العاده‌ست

C’est important ! مهمه

C’est horrible ! ترسناکه / وحشتناکه

Ce n’est pas important ! مهم نیست

C’est ennuyeux ! حوصله سر بره

 

مالکیت | La possession

برای بیان مالکیت چیزی باید از این فرمول استفاده کنیم:

ضمیر تاکیدی یا ملکی C’est + à + pronom tonique ou possessif

 

Par exemple :

À qui est ce crayon? این مداد مال کیه

C’est à mon enfant. مال بچه‌ی منه C’est à moi. مال منه

 

بیان زمان و مکان | Le temps et le lieu

آخرین کاربرد این عبارت، بیان کردن زمان روز، ماه، سال و مکان است.

Par exemple :

زمان | le temps

C’est vendredi.

جمعه

Quel jour sommes-nous aujourd’hui?

امروز چند شنبه‌ست

C’est le 23 septembre.

۲۳ سپتامبره

Quelle est la date d’aujourd’hui?

امروز چندمه

 

مکان | le lieu

C’est ici. اینجاست

Où est ta maison?

خونه‌ت کجاست

C’est là. اونجاست

Où est le prochain cours?

کلاس بعدی کجاست؟

* البته، کلمه‌ی là به معنی “اینجا” هم استفاده می‌شود.

 

کاربردهای عبارت Il est

عبارت Il est از ترکیب ضمیر شخصی سوم شخص مفرد که به فرانسوی آن را (le pronom personnel) معرفی می‌کنیم و صرف فعل بودن (être) به زمان حال présent و سوم شخص مفرد است :

Il + être à la 3ᵉ personne du singulier au présent = Il est …

 

  • عبارت Il est خنثی نیست و می‌توانیم آن را با ضمیر شخصی مونث و جمع مذکر و جمع مونث هم استفاده کنیم :

Elle est …

Ils sont …

Elles sont…

 

از کاربردهای این عبارت می‌توان به توصیف کردن، نظر دادن و نقش ضمیری و همچنین بیان کردن ساعت اشاره کرد که در ادامه، همه‌ی آن‌ها را با هم بررسی می‌کنیم.

مطالعه کنید: سوالی کردن جملات در فرانسه

توصیف کردن | Caractériser

برای معرفی کردن یک شخص یا یک چیز caractériser une chose ou une personne با اضافه کردن یک صفت می‌توانیم از این عبارت استفاده کنیم:

Il est + adjectif (صفت)

 

* در این عبارت، دقیقا برعکس عبارت قبلی باید تطبیق جنس و شمار را انجام دهیم. *

Par exemple :

personne شخص

Il est intelligent.

او باهوش است

masculin singulier مفرد مذکر

Elle est intelligente.

او باهوش است

féminin singulier مفرد مونث

Ils sont paresseux.

آن‌ها تنبل هستند

masculin pluriel جمع مذکر

Elles sont paresseuse.

آن‌ها تنبل هستند

féminin pluriel جمع مونث

chose چیز

Il est vert.

او سبز است

masculin singulier مفرد مذکر

Elle est verte.

او سبز است

féminin singulier مفرد مونث

Ils sont bleus.

آن‌ها آبی هستند

masculin pluriel جمع مذکر

Elles sont bleues.

آن‌ها آبی هستند

féminin pluriel جمع مونث

 

نظر دادن | Commenter

همانطور که پیش‌تر خواندیم در زبان فرانسوی، برای نظر دادن در مورد “یک ایده” از C’est و در مورد “یک شخص” از Il est استفاده می‌شود.

چون ضمیر Il خنثی نیست و به کلمه‌ی قبل از خود برمی‌گردد، به همین دلیل، صفتی که بعد آن‌ قرار می‌دهیم همیشه باید تطابق جنس و شمار پیدا کند.

* در واقع داریم ضمیری را جایگزین یک اسمی که قبلا از آن صحبت شده می‌آوریم. *

Il est + adverbe (قید) + adjectif (صفت)

 

* به دلخواه می‌توانید از یک قید استفاده کنید یا نکنید.

Par exemple :

Mon frère a pu immigrer dans sa petite jeunesse, il est très indépendant.

برادرم توانست در اوایل جوانی‌اش مهاجرت کند، او خیلی مستقل است.

masculin singulier مفرد مذکر

Celine Dion est ma chanteuse préférée, elle est extrêmement douée.

سلن دیون خواننده موردعلاقه من است، او خیلی بااستعداد است

féminin singulier مفرد مونث

Les volcans sont fatigués, ils sont très persévérés.

آتش‌فشان‌ها خسته شده‌اند، آن‌ها خیلی پشتکار دارند

masculin pluriel جمع مذکر

J’adore les fleurs de mon grand-père, elles sont si belles.

من عاشق گل‌های باغ پدربزرگم هستم، آن‌ها خیلی زیبا هستند

féminin pluriel جمع مونث

از دست ندهید: احساسات به فرانسوی

بیان ساعت | L’heure

همانطور که در مقاله‌ی آموزش ساعت به زبان فرانسه خواندیم، هنگام سوالِ ساعت چنده باید از عبارت Il est و بیان ساعت برای پاسخ دادن استفاده کنیم:

Il est huit heures.

ساعت هشته

Quelle heure est-il?

ساعت چنده

Il est midi.

ساعت دوازده ظهره

Il est trois heures de l’après midi.

ساعت سه بعدازظهره

Il est dix-sept heures.

ساعت هفت شبه

 

تفاوت‌های بین C’est و Il est

تفاوت‌های بین C'est و Il est

با توضیح کاربردهای هر کدام از این عبارات، تفاوت‌هایشان تا حدود زیادی روشن شد اما یکی دیگر از تفاوت‌های بسزایی که این دو عبارت با همدیگر دارند در نحوه‌ی بیان شغل و حرفه و همچنین در بیان ملیت است.

شغل و حرفه | La profession

۱. برای بیان کردن شغل و حرفه‌ی یک فرد همراه با عبارت C’est باید از حرف تعریف نامعین article undéfini، به‌علاوه آوردن اسم شغل‌اش استفاده کنیم:

C’est + un(e) + la profession

 

Par exemple :

C’est un chanteur.

او یک خواننده است

masculin مذکر

C’est un plombier.

او یک لوله‌کش است

C’est une actrice.

او یک بازیگر است

féminin مونث

C’est une vendeuse.

او یک فروشنده است

 

۲. اما برای عبارت Il est، از هیچ حرف تعریفی نمی‌توانیم استفاده کنیم و اسم شغل و حرفه‌ی شخص را مستقیم می‌آوریم.

  • به‌هیچ‌وجه تطابق جنس و شمار شخص مورد نظر را فراموش نکنید!

Par exemple :

Il est boucher.

او قصاب است

masculin singulier مفرد مذکر

Elle est avocate.

او وکیل است

féminin singulier مفرد مونث
Ils sont professeurs.

آن‌ها استاد هستند

masculin pluriel جمع مذکر

Elles sont doctoresse.

آن‌ها دکتر هستند

féminin pluriel جمع مونث

 

ملیت | La nationalité

۱. همچنین برای بیان کردن ملیت یک فرد همراه با عبارت C’est هم باید از حرف تعریف نامعین article undéfini، به‌علاوه‌ی اسم ملیت‌اش استفاده کنیم:

C’est + un(e) + la nationalité

 

Par exemple :

C’est un Français.

او یک فرانسوی است

masculin مذکر

C’est un Iranien.

او یک ایرانی است

C’est une Allemagne.

او یک آلمانی است

féminin مونث

C’est une Chinoise.

او یک چینی است

* حتما دقت کنید هنگام استفاده از این عبارت، ملیت را باید با حرف بزرگ majuscule بنویسید! *

۲. اما برای عبارت Il est، از هیچ حرف تعریفی نمی‌توانیم استفاده کنیم و اسم ملیتِ آن شخص را مستقیم می‌آوریم.

  • تطابق جنس و شمار شخص مورد نظر فراموش نشود!

Par exemple :

Il est américain.

او آمریکایی است

masculin singulier مفرد مذکر

Elle est canadienne.

او کانادایی است

féminin singulier مفرد مونث
Ils sont arabes.

آن‌ها عرب هستند

masculin pluriel جمع مذکر

Elles sont coréean.

آن‌ها کره‌ای هستند

féminin pluriel جمع مونث

* حتما دقت کنید هنگام استفاده از این عبارت، ملیت را باید با حرف کوچک minuscule بنویسید! *

کلیک کنید: بهترین انیمیشن های فرانسوی

اصطلاحات زمانی | Les expressions temporelles

برای بیان اصطلاحات زمانی، ضمیر ما هر چه که باشد به هیچ شخصی برنمی‌گردد!

Il est tôt ! دیره

Il est tard ! زوده

اما اگر بخواهیم یک قید به آن اضافه کنیم، باید از عبارت C’est استفاده کنیم :

C’est trop tôt ! خیلی زوده

C’est trop tard ! خیلی دیره

 

نظر غیرشخصی | L’opinion impersonnelle

معمولا هنگامی که می‌خواهیم در مورد کار یا عملی نظر بدهیم از هر دوی این عبارت، به‌علاوه‌ی صفتِ مورد نظر و حرف اضافه de استفاده می‌کنیم.

C’est / Il est + de حرف اضافه + infinitif (مصدر)

 

C’est passionnant de peindre !

نقاشی کردن هیجان‌انگیز است

Il est ennuyeux de travailler avec eux

کار کردن با آن‌ها خسته‌کننده است

 

پیشنهاد پایانی

دشوار بودن مبحث تفاوت‌های بین این دو عبارت، واضح و غیرقابل انکار است. به دلیل اینکه کاملا هم‌معنی هستند و تفاوت‌هایشان در استفاده و کاربرد آن‌هاست.

در این مقاله، ما تقریبا تمامی قواعدی که مربوط به این دو عبارت هست را به‌طور کامل توضیح داده‌ایم، حتما همه آن‌ها را با دقت مطالعه و با یکدیگر مقایسه و بررسی کنید. و به یاد داشته باشید که هیچ‌چیز جز مرور کردن، هیچ مطلبی در ذهن شما ثبت نخواهد شد، بنابراین می‌توانید با دوست یا همکلاسی خود تفاوت این دو را در مکالمات روزانه خود تمرین کنید.

چه عبارت‌های مشابه دیگری در این زبان را می‌شناسید که نیاز به مقایسه کردن و تمیز دادن هستند؟

اشتراک گذاری مقاله در:
در کنار شما هستیم

مشاوره و ثبت‌نام در دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

🔴 برای ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، کلیک کنید.  ⬇️

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

off 55%

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

جهت ثبت نام و دریافت دوره جامع زبان انگلیسی اسم و شماره تماس خود را برای ما ارسال کنید.