آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

پیشوند‌های منفی ساز در انگلیسی + ویدیو آموزشی

پیشوند‌های منفی ساز در انگلیسی

انگلیسی زبان بین‌المللی است و یادگیری آن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در انگلیسی هزاران کلمه وجود دارد که به خاطر سپردن همه این کلمات کاری نشدنی است به همین منظور منطقی به‌نظر می‌رسد تا پیشوند‌ها و پسوند‌های زبان را یاد بگیرید.

این پیشوند‌ها و یا پسوند‌ها به اول یا انتهای کلمات اضافه می‌شوند و معنی آن را به‌طور کامل تغییر می‌دهد. در این مقاله قصد داریم تا در خصوص پیشوند‌های منفی ساز در انگلیسی صحبت کنیم.

پیشوند منفی ساز چیست؟

پیشوند‌های منفی ساز در انگلیسی، تک واژه‌های هستند که در ابتدای کلمات می‌نشینند و معنی آن کلمه را منفی می‌کنند. پیشوند‌های منفی در انگلیسی بسیار متنوع هستند و کاربرد‌های مختلفی هم دارند، در نتیجه نمی‌توانیم از یک پیشوند به جای یک پیشوند دیگر استفاده کرد.

در ادامه به‌طور کامل در خصوص این پیشوند‌های منفی ساز صحبت می‌کنیم و شما را با انواع مختلف آن آشنا می‌کنیم.

 

انواع پیشوند‌های منفی ساز در انگلیسی کدام‌اند؟

پیشوندهای منفی ساز

قطعا یکی از روش‌های منفی کردن کلمات در انگلیسی، اضافه کردن پیشوند‌های منفی ساز به صفت، فعل، قید و اسم است. همان‌طور که در ادامه گفته شد، اضافه شدن پیشوند‌های منفی به کلمات معنی آن را 180 درجه تغییر می‌دهد از جمله مهمترین پیشوند‌های منفی ساز در انگلیسی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. Un
  2. Dis
  3. Il
  4. Im
  5. In
  6. Ir
  7. Non

 

در ادامه این مقاله به‌طور کامل در خصوص این پیشوند‌های منفی ساز صحبت خواهیم کرد. قبل از شروع توضیح در خصوص پیشوند‌های منفی ساز بهتر است بدانید که این کلمات همیشه منفی‌کننده نیستند و در برخی از مواقع معنی کاملا مثبتی هم دارند.

برای مثال کلمه expensive به معنی گران قیمت است با اضافه کردن in به ابتدای کلمه (expensive)، کلمه inexpensive به‌وجود می‌آید که به معنی ارزان قیمت یا کم هزینه است. پس لزوما این پیشوند‌ها به منفی‌کننده نیستند و در برخی از موارد خاص معنی مثبت هم می‌دهند.

مطالعه کنید: 10 وب سایت معتبر برای تدریس آنلاین زبان انگلیسی

1. Un:

یکی از مرسوم‌ترین و رایج‌ترین پیشوند‌های منفی ساز انگلیسی، un است. این پیشوند معمولاً به عنوان پیشوند برای اسم و یا صفت به کار برده می‌شود و آن‌ها را منفی می‌کند. شما می‌توانید از پیشوند un برای کلمه‌های صدادار و بی‌صدا استفاده کنید. در ادامه به برخی از مهمترین کلمات انگلیسی که با پیشوند un منفی می‌شوند، اشاره شده است.

منفی پیشوند منفی ساز مثبت منفی پیشوند منفی ساز مثبت
Unhelpful (غیر مفید) un Helpful (مفید) Unable (نتوانستن) un Able (توانستن)
Undo (خنثی کردن) un Do (انجام دادن) Uninteresting (غیر جذاب) un Interesting (جذاب)
Unfriendly (ناسالم) un Healthy (سالم) Unusual (غیر معمول) un Usual (معمولی)
Unfair (غیر منصفانه) un Fair (منصفانه) Uncomfortable (نا راحت) un Comfortable (راحت)

 

2. Dis:

این پیشوند منفی ساز در زبان انگلیسی که به معنی “غیر” است از آن برای منفی‌کردن حروف صدادار و بی‌صدا استفاده می‌شد. از این پیشوند منفی‌ساز برای منفی کردن اسم، صفت و قید استفاده می‌شود. در ادامه به برخی از مهمترین کلماتی که با استفاده از پیشوند dis منفی می‌شوند اشاره شده است.

منفی پیشوند منفی ساز مثبت منفی پیشوند منفی ساز مثبت
Dismount (پیاده شدن) dis Mount (سوار شدن) Disagree (مخالف) dis Agree (موافقت)
Disorient (گمراه شدن) dis Orient (جهت دادن) Discomfort (ناراحتی) dis Comfort (راحتی)
Disassemble (جدا کردن) dis Assemble (سرهم کردن)

3. il:

از پیشوند منفی ساز il برای منفی کردن صفت‌های به کار برده می‌شود که با حرف «L» شروع می‌شوند. از جمله مهم‌ترین صفت‌هایی که با این پیشوند منفی می‌شوند، می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد.

منفی پیشوند منفی ساز مثبت منفی پیشوند منفی ساز مثبت
Illegitimate (نا مشروع) il Legitimate (مشروع) Illegal (غیر قانونی) il Legal (قانونی)
Illiberal (مخالف با آزادی) il Liberal (آزادی‌خواه) Illegible (ناخوانا) il Legible (خوانا)
Illogical (غیر منطقی) il Logical (منطقی) Illiterate (بی‌سواد) il Literate (عالم)

مطلب کاربردی: گرامر There is و There are

4. Im:

پیشوند منفی ساز im به ابتدای کلماتی وصل می‌شود که با حروف «b»، «m» و «p» شروع می‌شوند و آن‌ها را منفی می‌کنند.

منفی پیشوند منفی ساز مثبت منفی پیشوند منفی ساز مثبت
Imbalance (عدم تعادل) im Balance (متعادل) Immoral (غیر اخلاقی) im Moral (اخلاقی)
Impolite (بی‌ادب یا گستاخ) im Polite (با ادب یا مؤدبانه) Imperfect (ناقص) im Perfect (بی‌نقص)
Impatient (کم تحمل) im Patient (صبور) Impossible (غیر ممکن) im Possible (ممکن)
Improbable (غیر متحمل) Probable (متحمل) Impure (ناخالص) im Pure (خالص)
Immobile (بدون حرکت) im Mobile (متحرک)

5. In:

یکی دیگر از پیشوند‌های منفی ساز در زبان انگلیسی in است، از این پیشوند می‌توان برای منفی کردن کلماتی که با حروف صدادار و بی‌صدا (البته به جز i و u) شروع می‌شوند، استفاده کرد و آن‌ها را منفی کرد. از جمله مهمترین کلماتی که با in منفی می‌شوند، می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد.

منفی پیشوند منفی ساز مثبت منفی پیشوند منفی ساز مثبت
Invisible (غیر قابل رؤیت) in Visible (قابل رؤیت) Inaccurate (بی‌دقت یا با دقت پایین) in Accurate (دقیق)
Involuntary (ناخواسته) in Voluntary (داوطلبانه) Insane (دیوانه، مجنون) in Sane (عاقل)
Indefinite (نا معین) in Definite (معین) Indecent (نا نجیب) in Decent (نجیب)
Inappropriate (نا مناسب) in Appropriate (مناسب) Invalid (نا معتبر) in Valid (معتبر)

از دست ندهید: کلمات مربوط به دین و مذهب در انگلیسی

6. Ir:

از این پیشوند برای منفی کردن کلماتی استفاده می‌شود که با حرف «R» شروع می‌شود. از جمله مهمترین کلماتی که با پیشوند ir منفی می‌شوند، می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد.

منفی پیشوند منفی ساز مثبت منفی پیشوند منفی ساز مثبت
Irresistible (غیر قابل مقاومت) ir Resistible (قابل مقاومت) Irrational (غیر منطقی) ir Rational (منطقی)
Irreconcilable (غیر قابل تطبیق) ir Reconcilable (قابل تطبیق) Irregular (غیر عادی) ir Regular (عادی)
Irreversible (غیر قابل بازگشت) ir Reversible (برگشت‌پذیر)

مطلب کاربردی: لیست کامل ابزارآلات به انگلیسی

7. Non:

یکی از رایج‌ترین و کاربردی‌ترین پیشوند‌های منفی ساز در زبان انگلیسی قطعا non است. Non به ابتدای اسم، فعل، صفت و قید متصل می‌شود و آن را منفی می‌کند از جمله مهمترین کلماتی که با پیشوند منفی ساز non منفی می‌شود، می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد.

منفی پیشوند منفی ساز مثبت منفی پیشوند منفی ساز مثبت
Nonexistence (عدم وجود) non Existence (وجود) Nonsense (غیر معقول) non Sense (معقول)
Nonmetallic (غیر فلزی) non Metallic (فلزی) Nonfiction (غیر تخیلی) non Fiction (تخیلی)
Nonstop (بدون توقف یا بی‌وقفه) non Stop (ایستادن، متوقف) Nonprofit (بدون سود) non Profit (سود)

مطلب کاربردی: رتبه بندی زبان های دنیا در یونسکو

سخن پایانی

پیشوند‌های منفی ساز زبان انگلیسی به ابتدای کلمه اضافه می‌شود و معنای قبلی کلمه را به‌طور کامل از بین می‌برد و یک کلمه متفاوت با معنی جدید خلق می‌کند. پیشوند‌های منفی ساز در انگلیسی دارای انواع مختلف هستند که در این مقاله در خصوص آن‌ها صحبت کردیم.

یکی از پیشوند‌های منفی ساز که در این مقاله در خصوص آن صحبت نکردیم، a بود. از این پیشوند برای منفی کردن کلماتی استفاده می‌شود که با حروف بی‌صدا شروع می‌شود. برای مثال political (سیاسی) با اضافه شدن پیشوند a به ابتدای آن به کلمه apolitical (غیر سیاسی) تبدیل می‌شود.

اگر در خصوص پیشوند‌های منفی ساز در زبان انگلیسی اطلاعاتی دارید در قسمت دیدگاه‌ها با ما به اشتراک بگذارید.

برای آموزش زبان انگلیسی از صفر می‌توانید بر روی لینک آبی کلیک کنید و از محتواهای آموزشی تصویری و ویدیویی لذت ببرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری مقاله در:
به جمع زبان‌آموزان ما در تلگرام بپیوندید
ارتباط با ما
پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

اسم و شماره خود را در فرم زیر وارد کنید تا مشاورین ما جهت ثبت نام دوره باشما تماس بگیرند تا مشاوره شوید.

off 55%