آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

35 متن زیبای انگلیسی درباره آرزوها + ترجمه فارسی

متن انگلیسی درباره آرزوها
off 55%
گیف دوره جامع

آرزو کردن و آرزوی چیزی را داشتن نیز از نظر من یک زبان بین‌المللی است. آرزو کردن و آرزویی داشتن هیچ‌وقت تکراری نمی‌شود، از مد نمی‌افتد و نشانه‌ای است بر امید و زندگی. با هر زبانی که آرزو می‌کنیم، زیبایی آن و انرژی که ما می‌دهد یکسان است. اما از آنجا که آکادمی روان یک‌ مرکز آموزش زبان انگلیسی است، در این فرصت می‌خواهیم ۳۵ متن انگلیسی درباره آرزوها را با شما در میان بگذاریم؛ متن‌هایی زیبا و پر از مفهوم که لازم است حتما یک‌بار هم که شده آنها را بخوانید.

بیش از این مقدمه‌چینی نمی‌کنم و شما را به خواندن ۳۵ متن انگلیسی درباره آرزوها دعوت می‌کنم. بیشتر متن‌های زیر نقل‌قول‌هایی از شخصیت‌های بزرگ و شناخته‌شده هستند که در آنها از کلمه خواستن، آرزو یا همان Wish استفاده شده.

متن زیبا درباره‌ آرزوها به انگلیسی

 1. “Money is only a tool. It will take you wherever you wish, but it will not replace you as the driver.”

پول تنها یک ابزار است. هر جایی که آرزوی آن را داشته باشی می‌برد، اما هیچوقت جایگزین تو به عنوان راننده نخواهد شد.


 1. “Wishing, like sipping a glass of punch, or pulling aside a bearskin rug in order to access a hidden trapdoor in the floor, is merely a quiet way to spend one’s time before the candles are extinguished on one’s birthday cake.”

آرزو کردن مثل نوشیدن یک لیوان نوشیدنی، مثل کنار زدن یک فرش از روی زمین و رسیدن به دری مخفی، تنها راهی‌ست آرام برای گذران وقت تا قبل از خاموش شدن شمع‌های کیک تولد.


 1. “Dare to dream! If you did not have the capability to make your wildest wishes come true, your mind would not have the capacity to conjure such ideas in the first place. There is no limitation on what you can potentially achieve, except for the limitation you choose to impose on your own imagination. What you believe to be possible will always come to pass – to the extent that you deem it possible. It really is as simple as that.”

جرات آرزو کردن را داشته باش! اگر تو ظرفیت به واقعیت تبدیل کردن دیوانه‌بارترین آرزوهایت را نداشتی، در وهله اول ذهن‌ات ظرفیت گنجایش چنین ایده‌هایی را نداشت. هیچ محدودیت در چیزهایی که می‌توانی به‌دست بیاوری وجود ندارد جز محدودیتی که خودت برای تصورات خودت قائل می‌شوی. آنچه که گمان می‌کنی محتمل است همیشه اتفاق می‌افتد تا جایی که خودن آن را ممکن و محتمل می‌دانی. به همین سادگی‌ست.


متن انگلیسی درباره آرزو کردن

از دست ندهید: 500 جمله انگیزشی انگلیسی زیبا + ترجمه

 1. “There’s no point having wishes if you don’t at least try to do them”

اگر حداقل نمی‌خواهی برای رسیدن به آرزوهایت تلاش کنی، پس داشتن آرزو فایده‌ای ندارد.


 1. “You can’t wish for more wishes or for vague generalities like happiness that are impossible to grant. Your wish has to be something specific enough that I can use my wand to make it happen.

شما نمی توانید آرزوهای بیشتر یا کلیات مبهمی مانند خوشبختی را بخواهید که برآورده شدن آنها غیرممکن است. آرزوی شما باید در حدی دقیق باشد که من بتوانم آن را به‌وسیله چوب‌دستی‌ام برآورده کنم.


 1. “To wish a healthy man to die is the wish from a mind of sickness. To wish an ailing man to die is the wish of the ambitious.”

آرزوی مرگ فردی سالم را داشتن، آرزویی برآمده از یک ذهن مریض است. آرزوی مرگ فردی مریض را داشتن، آرزویی برآمده از بلندپروازی‌ست.


 1. “Mortals always want something more- they wish for money, but what they’re really after is to be carefree. Power when what they really want is control. Beauty when they want love. Sometimes they know it, sometimes they don’t”

مردم همیشه برای چیزی بیشتر آرزو می‌کنند… آنها برای پول بیشتر آرزو می‌کنند، ولی در واقع چیزی که می‌خواهند بیخیالی‌ست. آنها می‌خواهند قدرت و کنترل داشته باشند وقتی واقعا به آن نیاز دارند. آنها زیبایی می‌خواهند وقتی به عشق نیاز دارند. برخی اوقات از این موضوع خبردارند و برخی دیگر خیر.


 1. “It isn’t hard at all to make a wish. The difficultly lies in how to make what you wish for a reality.”

آرزو کردن اصلا سخت نیست. دشواری در این است که چگونه آنچه را که آرزو می کنید به واقعیت تبدیل کنید.


لینک مرتبط: 100 متن “آرزوی موفقیت به انگلیسی” + ترجمه

متن انگلیسی درباره آرزوها

 1. “We push ourselves harder each and every day so that we can earn enough to keep up with our ever-growing wish list. But do we ever stop and take a moment to analyze if the things we wish for are really going to bring us substantial and everlasting happiness?”

ما هر روز بیشتر تلاش می‌کنم و بیشتر به خودمان فشار می‌آوریم تا به حدی کسب کنیم تا بتوانیم از عهده لیست آرزوهای نامتناهی‌مان بربیاییم. اما هیچوقت متوقف نمی‌شویم و لحظه‌ای را صرف بررسی این نمی‌کنیم که آیا چیزهایی که آرزویشان را داریم قرار است برای ما شادی ذاتی و ابدی بیاورند؟


 1. Many of us spend half our time wishing for things we could have if we didn’t spend half our time wishing.

بسیاری از ما نصف وقت‌مان را صرف آرزوی چیزهایی که نداریم و می‌توانستیم داشته باشیم، می‌کنیم؛ در صورتی که در همین حین می‌توانستیم برای به‌دست آوردن‌شان تلاش کنیم.


 1. “Many people go through their lives wishing that they were more successful. I think that this is a good starting point because ‘Wishing’ for something will not get you it.”

بسیاری در کل طول عمر خود آرزو می‌کنند که ای کاش موفق‌تر بودند. من فکر می‌کنم که این یک نقطه شروع خوب است؛ زیرا با «آرزو کردن» برای چیزی، شما آن را به‌دست نمی‌آورید.


 1. Everything in your life started as a thought, a wish, a hope, or a dream, either in your mind or in the mind of someone else. Your thoughts are creative. Your thoughts form and shape your world and everything that happens to you.

همه چیز در زندگی از یک فکر شروع می‌شود: از یک آرزو، از یک امید، از یک رویا… چه در ذهن‌تان و چه در ذهن فردی دیگر. افکار شما خلاق هستند. افکار شما باعث شکل‌گیری دنیای‌تان می‌شوند و هر اتفاقی که در آن دنیا برای‌تان می‌افتد.


 1. “A man of the world must seem to be what he wishes to be thought.”

یک فرد که در این دنیا باید طوری زندگی کند که آرزو دارد از او یاد شود.


مطالعه کنید: 100 کپشن عاشقانه انگلیسی اینستاگرام

 1. “Wishes of one’s old life wither and shrivel like old leaves if they are not replaced with new wishes when the world changes. And the world always changes. Wishes get slimy, and their colors fade, and soon they are just mud, like all the rest of the mud, and not wishes at all, but regrets. The trouble is, not everyone can tell when they ought to launder their wishes. Even when one finds oneself in Fairyland and not at home at all, it is not always so easy to remember to catch the world in its changing and change with it.”

آرزوهای قدیمی زندگی اگر وقتی دنیا تغییر می‌کند با آرزوهای جدید جایگزین نشوند، مانند برگ‌های کهنه پژمرده و چروک می‌شوند. دنیا همیشه در حال تغییر است. آرزوها لزج می‌شوند، رنگ می‌بازند و خیلی زود تبدیل به گِل می‌شوند و به همین ترتیب، تبدیل به افسوس می‌شوند. چالش واقعی آنجاست که همه نمی‌توانند تشخیص دهند چه زمانی وقت شستشوی آرزوهاست. حتی آنهایی که خودشان را در سرزمین رویاها می‌یابند و نه در خانه نیز نمی‌توانند تشخیص دهند. زیرا به یادآوردن این‌که دنیا همیشه در حال تغییر است و ما نیز باید هم‌پای آن تغییر کنیم همیشه راحت نیست.


 1. “I imagine what would happen if everyone turned their regrets into wishes, went around shouting them.”

تصور می‌کنم چه می‌شد اگر همه افسوس‌هایشان را به آرزو تبدیل می‌کردند و به اطراف می‌رفتند و آنها را فریاد می‌زدند.


 1. “To grant all a man’s wishes is to take away his dreams and ambitions. Life is only worth living if you have something to strive for. To aim at.”

برآورده کردن تمامی آرزوهای یک فرد به معنی گرفتن رویاها و بلندپروازی‌اش از اوست. زندگی تا زمانی ارزش زندگی کردن دارد که دلیلی برای تلاش کردن وجود داشت باشد؛ یک هدف.


 1. “Whenever I saw a sunset, I would quietly make my secret wish right before the sun tucked under the western horizon and disappeared. It would seem as if the sun had taken my wish with it. I’d make it right before the last speck of light vanished.”

هر وقت که غروب خورشید را می‌بینم، به آرامی خصوصی‌ترین آرزویم را به زبان می‌آورم قبل از اینکه خورشید غروب کند و ناپدید شود. برای من اینطور به نظر می‌رسد که خورشید آرزوی مرا با خود گرفته و برده زمانی که آخرین ذره از نورش نیز ناپدید می‌شود.


 1. “Everything can be achieved through gradual steps – one small step at a time: overcoming fears, fulfilling dreams… anything you wish to be different from the way it is.”

هر چیزی به آهسته قدم برداشتن قابل به دست آوردن است. یک قدم کوچک در زمان مناسب: بر ترس‌ها چیره شدن، به واقعیت پیوستن رویاها… هر چیزی که آرزوی متفاوت بودن آن از چیزی که هست، دارید.


 1. “If you wish to be happy right from the beginning of your day, then it is about time to leave behind your past.

اگر آرزو می‌کنی تا از اولین لحظه شروع روز شاد باشی، پس دیگر وقت‌اش است که گذشته‌ات را کنار بگذاری.

دوره 500عبارت کاربردی زبان انگلیسی

در این دوره عبارت‌های پر کاربردی آموزش داده شده است که شما با دیدن آن به راحتی بدون این که کلمه و عبارتی در جمله های روز مره خود کم بیاورید می‌توانید استفاده کنید. برای مشاهده دوره روی تصویر زیر کلیک کنید و برای کسب اطلاعات بیشتر به مشاورین ما با شماره تماس 09130013252 پیام دهید.

دوره 500 عبارت انگلیسی

 

از دست ندهید: 50 متن تبریک سالگرد ازدواج به انگلیسی + ترجمه

جمله درباره آرزوها به انگلیسی

جملات انگلیسی درباره آرزوها با ترجمه فارسی

 1. “We are responsible for what we are, and we wish ourselves to be, we have the power to make ourselves. If what we are now has been the result of our past actions, it certainly follows that whatever we wish to be in the future can be produced by our present actions; so we have to know how to act.”

ما قدرت ساختن خود را داریم. پس مسئول چیزی که هستیم و چیزی که آرزو داریم باشیم، هستیم. اگر چیزی که الان هستیم محصول اعمال گذشته ماست، پس یقینا هر چیزی که برای آینده‌مان آرزو کنیم در زمان حال و با اعمال ما به حقیقت می‌پیوندد. پس باید بدانیم که دقیقا چه‌کار می‌کنیم.


 1. Be content with what you are, and wish not to change; nor dread your last day, nor long for it.

به آنچه هستی راضی باش و آرزو نکن تغییر کنی. نه از آخرین روزت بترس و نه منتظر آن باش.


 1. “Those who don’t value their words will never value your wishes.”

کسانی که سر حرف‌شان نمی‌مانند، هیچ‌وقت ارزشی برای آرزوهای شما قائل نخواهند شد.


 1. “If you have one wish, wish for everything
  to be exactly as it is.
  Then wait patiently for your wish to come true.”

اگر آرزویی داری، آرزو کن که همه چیز همان‌طور که هست باقی بماند. سپس صبورانه منتظر بمان تا آرزوی‌ات برآورده شود.


 1. “No matter what your wishes are, they are not crazy so long as they are not crazy to you!”

مهم نیست آرزوهایت چیستند. تا وقتی که آنها برای تو معنی می‌دهند، دیوانه‌بار نیستند.


 1. “A man must learn from his own mistakes, to be what he wishes to be.”

یک فرد باید از اشتباهات خود درس بگیرد تا بتواند تبدیل به کسی بشود که آرزوی آن را دارد.


 1. “Now that you know the wishing ways, you’ll feel the wishes around you. They’ll make you itchy, ’cause you know you can do something about them, but that ain’t always the best idea.”

اکنون که راه آرزو کردن را می‌دانی، آرزوها تو را محاصره می‌کنند. آنها باعث می‌شوند احساس شوق کنی چون تو می‌دانی که می‌توانی آنها را به حقیقت تبدیل کنی. اما این همیشه بهترین فکر نیست.


 1. “I wish the world to be changed. To be better. To be what it could be rather than what it has chosen to become. Such wishes are good…in fact, they are great and noble. But they must begin with me becoming what I wish the world was.”

من آرزو می‌کنم که دنیا تغییر کند؛ به جایی بهتر تبدیل شود. تبدیل به چیزی شود که ترجیح‌اش است نه چیزی که به آن تبدیل شده. چنین آرزوهایی خوب هستند… در واقع فوق‌العاده و شریف‌اند. اما این روزها تا زمانی که من دنیا را تبدیل به آرزویم نکنم، برآورده نمی‌شوند.


 1. “Be the change that you wish to see in the world.”

آن تغییری باش که آرزو می‌کنی در دنیا ببینی.


 1. “I wish…I wish I were dead…”
  “And what use would that be to anyone?”

آرزو می‌کنم… آرزو می‌کنم مرده بودم… اما این آرزو چه فایده‌ای برای کسی دارد؟


مطالعه کنید: 200 کپشن انگلیسی خاص برای اینستاگرام + ترجمه

 1. “Dance. Smile. Giggle. Marvel. TRUST. HOPE. LOVE. WISH. BELIEVE. Most of all, enjoy every moment of the journey, and appreciate where you are at this moment instead of always focusing on how far you have to go.”

برقص، لبخند بزن، بخند، شگفت‌زده شو، اعتماد کن، امیدوار باش، عشق بورز، آرزو کن، باور کن. بیشتر از همه، از هر لحظه سفرت لذت ببر و قدر جایی که در لحظه هستی را بدان به جای این‌که همه‌اش روی این تمرکز کنی که چه‌قدر دیگر باید پیش بروی.


 1. “To wish was to hope, and to hope was to expect”

آرزو کردن امید بود و امید داشتن به معنی انتظار بود.


 1. “If you have a goal, write it down. If you do not write it down, you do not have a goal – you have a wish.”

اگر هدفی داری، آن را بنویس. تا زمانی که آن را ننویسی، هدفی نداری و صرفا یک آرزو داری.


 1. “Sometimes the soul takes pictures of things it has wished for, but never seen.”

گاهی اوقات روح تصاویری از چیزهایی که همیشه آرزویشان را داشته ولی هیچ‌وقت آنها را ندیده، ثبت می‌کند.


 1. “Peace is not something you wish for,
  it is something you make, something you are, something you do,
  and something you give away. ”

صلح چیزی نیست که آرزوی داشتن آن را بکنید، بلکه چیزی است که آن را می‌سازید، چیزی است که هستید، چیزی است که انجام می‌دهید و به دیگران می‌بخشید.


 1. Life is too short to be scared and not take risks. I’d rather be the person that’s like, ‘I messed up,’ than, ‘I wish I did that.’

زندگی خیلی کوتاه است که بخواهی از خطر کردن بترسی. من ترجیح می‌دهم کسی باشم که می‌گوید «گند زدم» جای این‌که بگوید «ای کاش آن کار را می‌کردم».


امیدواریم از خواندن این متن های انگلیسی درباره آرزوها لذت برده باشید. اگر شما هم نقل‌قول یا متنی درباره آرزوها دارید حتما آن را با ما در میان بگذارید. برای یادگیری زبان انگلیسی از صفر تا صد دوره آموزش زبان انگلیسی روان را استفاده کنید.

اشتراک گذاری مقاله در:
در کنار شما هستیم

مشاوره و ثبت‌نام در دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

🔴 برای ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، کلیک کنید.  ⬇️

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

off 55%

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

جهت ثبت نام و دریافت دوره جامع زبان انگلیسی اسم و شماره تماس خود را برای ما ارسال کنید.