آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مکالمه انگلیسی در ایستگاه قطار + لغات مهم

مکالمه در قطار به انگلیسی

اگر در یک کشور خارجی سوار قطار شوید یا طی سفر با قطار با مسافران خارجی مکالمه داشته باشید، مکالمه انگلیسی در قطار به کارتان می‌آید. قطار یکی از محبوب‌ترین وسایل حمل و نقل بین شهری است که بیشتر ما در دوران کودکی علاقه زیادی برای سفر کردن با آن داشتیم. هنگام سفر با قطار ممکن است مسافرانی در ایستگاه‌های بین راهی پیاده شوند یا تا انتهای مسیر در قطار بمانند؛ در هر صورت اگر در کشور دیگری قصد استفاده از قطار را داشته باشید لغات و عبارات انگلیسی در مورد قطار به کمک شما خواهد آمد تا سفری لذت بخش‌تر داشته باشید.

لغات و عبارات انگلیسی در مورد قطار

کلمات مربوط به قطار انگلیسی

پیش از اینکه چند نمونه مکالمه در مورد قطار را مورد بررسی قرار دهیم، ابتدا با لغات انگلیسی مرتبط با آشنا خواهیم شد و سپس به سراغ مکالمات می‌رویم.

 • baggage car : واگن حمل بار
 • boxcar : واگن حمل بار
 • buffet car : واگن بوفه
 • bullet train : قطار تندرو
 • bunk : تختخواب
 • cab : اتاق کوچک راننده قطار
 • car : واگن
 • carriage : واگن
 • club car : واگن استراحت
 • compartment : کوپه
 • corridor : راهرو
 • couchette : تختخواب تاشو
 • dining car : واگن غذاخوری
 • emergency brake : ترمز اضطراری
 • engine : موتور
 • engine driver : راننده لوکوموتیو
 • express : قطار سریع‌السیر
 • first class : درجه یک
 • freight : بار
 • freight car : واگن باربری
 • freight train : قطار باربری
 • guard’s van : واگن نگهبان قطار
 • locomotive : لوکوموتیو
 • luggage rack : قفسه چمدان
 • luggage van : واگن بار
 • metro : مترو
 • Pullman : واگن درجه یک
 • seat : صندلی
 • second class : درجه دو
 • sleeping car : واگن تختخواب‌ دار
 • third class : درجه سه
 • through : بدون توقف
 • train : قطار
 • truck : واگن بار
 • wagon : واگن

مطلب مفید: اصطلاحات انگلیسی در سفر

لغات و عبارات انگلیسی در مورد قطار
لغات و عبارات انگلیسی در مورد قطار

سوالات کاربردی لغات و عبارات انگلیسی در مورد قطار

قبل از شروع سفر، باید بلیط قطار تهیه کنید و بدانید قطار شما از چه زمانی و کجا حرکت می‌کند. پیش از بررسی مکالمات ایستگاه قطار ابتدا چند پرسش را مطالعه می‌کنیم که کمک زیادی به شما در پیش بردن مکالمات خواهد کرد.

?Where’s the ticket office

باجه بلیط کجاست؟

?Can I buy a ticket on the train

آیا می‌توانم بلیط قطار بخرم؟

.I’d like a single ticket to Los Angeles

من یک بلیط برای لس آنجلس می‌خواهم

?Could I get a ticket for the train to New York City

آیا می‌توانم بلیط قطار به شهر نیویورک را تهیه کنم؟

?What is the cheapest way to get to Washington, D.C

ارزان‌ترین راه برای رفتن به واشنگتن دی سی چیست؟

?How much does a round trip ticket to berlin cost

هزینه بلیط رفت و برگشت به برلین چقدر است؟

?What time does the train leave

چه زمانی قطار حرکت می‌کند؟

?What platform does the train leave from

قطار از چه سکوی حرکت می‌کند؟

?Do I have to change trains

آیا باید قطار را عوض کنم؟

?Is food served on the train

آیا غذا در قطار سرو می‌شود؟

?How long is the train delayed for

قطار چقدر تاخیر دارد؟

?Do you know why there is a delay

⁠آیا می‌دانید چرا تاخیر وجود دارد؟

 

مطلب مفید: مکالمه انگلیسی در فرودگاه و هواپیما

گرفتن بلیط قطار به انگلیسی

گرفتن بلیط قطار به انگلیسی

I’d like a single ticket to Los Angeles

یکی از راه های درخواست بلیط به انگلیسی، الگوی جمله I’d like a + TICKET TYPE + to Los Angeles است. کارمندی که به شما در خرید بلیط کمک می‌کند احتمالاً در پاسخ سؤالات بعدی را خواهد پرسید.

?When would you like to travel

چه زمانی می‌خواهید به سفر بروید؟

اگر نمی‌دانید هزینه بلیط قطار چقدر است، می‌توانید با استفاده از الگوی جمله How much does a + TICKET TYPE + to Los Angeles قیمت را جویا شوید.

?When would you like to travel

چه زمانی می‌خواهید به سفر بروید؟

?Where would you like to travel to

دوست دارید به کجا سفر کنید؟

There are ticket machines down by the platforms

در کنار سکوها دستگاه های فروش بلیط وجود دارد

You’ll have to change trains to get to berlin

برای رفتن به برلین باید قطار را عوض کنید

The train leaves from platform 9

قطار از سکوی 9 حرکت می‌کند

The next train is leaving in a half hour

قطار بعدی نیم ساعت دیگر حرکت می‌کند

The train to Washington, D.C. leaves at 5:15

قطار به واشنگتن دی سی ساعت 5:15 حرکت می‌کند

You can buy refreshments on the train

می‌توانید در قطار نوشیدنی بخرید

The train is delayed for two hours

قطار دو ساعت تاخیر دارد

مطلب مفید: اسامی افراد در سفر هوایی به انگلیسی

سوالات کاربردی در سکو

پس از تهیه بلیط قطار، باید به سکوی مناسب بروید تا سوار قطار شوید. عبارات زیر زمانی که به سکوی مناسب می‌روید، مفید خواهند بود.

?Is this the right platform for the train heading to Chicago

آیا این سکوی قطاری است که به سمت شیکاگو می‌رود؟

?Which platform do I need for the train going to Washington, D.C

برای قطاری که به واشنگتن دی سی می‌رود به کدام سکو باید بروم؟

The train arrives at platform 9

قطار در سکوی 9 می‌ایستد

The next train to arrive at platform 4 is the one to New York City

قطار بعدی که به سکوی 4 می‌رسد، قطاری است که به شهر نیویورک می‌رود

The train’s been canceled

قطار کنسل شد!

?Can I see the timetable, please

آیا می‌توانم جدول زمانی را ببینم، لطفا؟

مطلب پیشنهادی: مکالمه انگلیسی در هتل

 لغات و عبارات انگلیسی در مورد قطار
لغات و عبارات انگلیسی در مورد قطار

مکالمه در ایستگاه قطار

آشنایی با مکالمات مختلف انگلیسی در ایستگاه قطار به شما کمک خواهد کرد در صورت قرار گرفتن در هر کدام از این موقعیت‌ها، بتوانید سوال خود را مطرح کرده و قطار مورد نظر را پیدا کنید.

خرید بلیط قطار

.Mike: I’d like a ticket from Sydney to Melbourne for the 18th of November please

مایک: یک بلیط از سیدنی به ملبورن برای 18 نوامبر می خواهم.

.Ticket Seller: First class or second class

فروشنده بلیط: درجه یک یا درجه دو

.Mike: Second class, please

مایک: درجه دوم لطفا

?Ticket Seller: Your name please

فروشنده بلیط : اسمتون لطفا؟

.Mike: Mike Smith

مایک اسمیت

.Ticket Seller: That’s $120

فروشنده بلیط: 120 دلار میشه

.Mike pays the ticket seller

مایک به فروشنده بلیط هزینه را پرداخت می‌کند

Ticket Seller: Thank . Here is your ticket and receipt. The train leaves at 6:15 in the morning. You need to be .at the station 30 minutes before

فروشنده بلیط: ممنون. این هم بلیط و رسید شما. قطار ساعت 6:15 صبح حرکت می‌کند. شما باید 30 دقیقه قبل از حرکت در ایستگاه باشید.

Mike: Thank you

مایک : ممنونم

مکالمه شماره 2

?Passenger: Excuse me? Which platform does the train to Cambridge leave from

مسافر: ببخشید قطار به سمت کمبریج از کدام سکو حرکت می‌کند؟

?Train station attendant: The 10:15 train or the 10:40

متصدی ایستگاه قطار: قطار ساعت 10:15 یا ساعت 10:40؟

.Passenger: The 10:15

مسافر: ساعت 10:15

.Train station attendant: The 10:15 train leaves from platform 3

متصدی ایستگاه قطار: قطار ساعت 10:15 از سکوی 3 حرکت می‌کند

Passenger: Thanks

مسافر: ممنون.

مکالمه شماره 3

مکالمه در قطار به انگلیسی

?Passenger: Hi. Could I have a ticket for the next train to Manchester, please

مسافر: سلام. آیا می‌توانم بلیط قطار بعدی منچستر را داشته باشم، لطفا؟

?Train ticket vendor: Single or return

فروشنده بلیط قطار: یک طرفه یا رفت و برگشتی؟

.Passenger: single please

مسافر: رفت لطفا

.Train ticket vendor: The next train is at 12:30pm, leaving from platform 2

فروشنده بلیط قطار: قطار بعدی ساعت 12:30 بعد از ظهر است که از سکوی 2 حرکت می‌کند

?Passenger: And how much is it

مسافر: و چند است؟

Train ticket vendor: £13:50

فروشنده بلیط قطار: 13:50 پوند

مکالمه شماره 4

?Ticket inspector: Can I see your ticket, please

بازرس بلیط: می‌توانم بلیط شما را ببینم؟

.Passenger: Yes, here you are

مسافر: بله بفرمایید

.Ticket inspector: This ticket is for Oxford

بازرس بلیط: این بلیط برای آکسفورد است

.Passenger: Yes, that’s right

مسافر: بله، درست است.

.Ticket inspector: But this train doesn’t go to Oxford, it goes to Liverpool

بازرس بلیط: اما این قطار به آکسفورد نمی‌رود، به لیورپول ‌می‌رود

Passenger: What? Liverpool? Oh no

مسافر: چی؟ لیورپول؟ وای نه!

مکالمه شماره 5

?Harry: What time is our train back to London

هری: قطار ما ساعت چند برمی‌گرده به لندن؟

.Angel: It leaves at 4:30. We’ve only got 5 minutes

انجل: ساعت 4:30 حرکت می‌کند. ما فقط 5 دقیقه فرصت داریم

?Harry: What platform does it leave from

هری: از چه سکویی حرکت می‌کند؟

.Angel: Platform 2. Look, over there

سکوی 2. نگاه کن، آنجا

.Harry: I can’t see our train anywhere. Let me see the ticket. Look, it says 4:20, not 4:30

هری: من نمی‌توانم قطارمان را جایی ببینم. بگذار بلیط را ببینم. ببین 4:20 هست نه 4:30

.Angel: Oh no, we’ve missed it

اوه نه، ما آن را از دست دادیم

.Harry: No we haven’t, it’s late. Look, here it is now

هری: نه ندادیم، دیر حرکت کرده. ببین، الان اینجاست

Angel: that was lucky

 انجل: خوش شانسی بود

مطلب مفید: مکالمه انگلیسی و سفارش دادن در کافه

ویدیو لغات و عبارات انگلیسی در مورد قطار

 

https://www.youtube.com/watch?v=nSaVzujGlj4

اشتراک گذاری مقاله در:
در کنار شما هستیم

مشاوره و ثبت‌نام در دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

روزها
ساعت
دقیقه
ثانیه ها

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

🔴 برای ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، اسم و شماره خود را در فرم زیر وارد کنید:

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

لطفا بعد از وارد کردن شماره مجدد وارد فرم شوید و کد تایید را وارد کنید.🌹

off 55%
روزها
ساعت
دقیقه
ثانیه ها