آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

200 لغت تخصصی رشته ستاره شناسی به انگلیسی

لغات ستاره شناسی

رشته و نجوم و ستاره‌ شناسی همواره یکی از جذاب‌ترین رشته‌های تحصیلی بوده است. ما انسان‌ها ذاتا به ستاره‌شناسی علاقه‌مندیم. خود شما چند کتاب علمی و دانستنی‌‌ها در مورد ستاره‌شناسی دارید؟ در دوران نوجوانی چقدر به ستاره ها و علوم مربوط به آن‌ها علاقه داشتید؟

حتی اگر یک ستاره‌شناس یا منجم متخصص هم نباشیم، ستاره‌شناسی همیشه جایگاه ویژه و جذابی در زندگی ما دارد. ما همواره دوست داریم اطلاعات خود را در مورد ستاره‌ها افزایش دهیم و چیزهای بیشتری از آن ها بدانید. علم نجوم همیشه و برای همه افراد جذاب است. به همین خاطر واژگان و لغات ستاره‌شناسی و نجوم در زندگی روزمره ما هم زیاد جریان دارند.

رواج لغات تخصصی رشته ستاره شناسی در زندگی عادی باعث شده تا در مکالمه‌های روزمره انگلیسی هم زیاد از آن‌ها استفاده شود. به عنوان مثال بدون دانستن معنی اصطلاحات انگلیسی ستاره‌شناسی، نیمی از شوخی‌های بامزه سریال‌ تئوری بیگ‌بنگ را درک نخواهید کرد.

این موضوع به خوبی نشان می‌دهد که دانستن معنی لغات تخصصی رشته ستاره‌شناسی تا چه اندازه می‌تواند در یادگیری بهتر زبان انگلیسی مهم باشد.

در ادامه به مهم‌ترین و عمومی‌ترین لغات و اصطلاحات تخصصی رشته ستاره‌شناسی اشاره می‌کنیم. لغاتی که به عنوان یک فرد عادی بهتر است با آن‌ها آشنا باشید و به عنوان یک متخصص نجوم حتما باید آن‌ها را بدانید. با ما همراه باشید.

مطلب خواندنی: لغات تخصصی مهندس عمران به انگلیسی

لغات انگلیسی تخصصی رشته ستاره شناسی همراه با ترجمه فارسی

لغات ستاره شناسی

Ammonia  آمونیاک
 Asteroid  سیارک
  Astrology  طالع‌بینی
  Astronomy  ستاره‌شناسی، افلاک‌شناسی
  Astrophysics  فیزیک نجومی
  black hole  سیاه چاله (فضایی)
  Celestial  آسمانی
  Chromosphere  کروموسفر، فام سپهر
  Comet  ستاره دنباله‌دار، شهاب‌سنگ
  Constellation  صورت فلکی
  Convection  همرفت
  Cosmic  کیهانی
  Cosmology  کیهان‌شناسی
  Cosmos  کیهان
  Earth  زمین
  Flare  شعله‌ور شدن
  Galaxy  کهکشان
  Gravitational  جاذبه‌ای، مربوط به جاذبه
  Infrared  مادون قرمز، فروسرخ
  Interferometer  تداخل سنج
  Intergalactic  میان کهشکشانی
  Interplanetary  میان سیاره‌ای
  Interstellar  میان ستاره‌ای
  Jupiter  سیاره مشتری
  leap year  سال کبیسه
  light year  سال نوری
  luminosity  درخشندگی
  Mars  مریخ
  Mercury  سیاره عطارد، سیاره تیر
  Meteor  شهاب
  Meteorite  شهاب‌سنگ، شخانه، شخان سنگ، آن بخش از شهاب‌سنگ که پس از عبور از جو زمین باقی می‌ماند و بر سطح سیاره می‌افتد
  Meteoroid  تیر شهاب، شهاب ثاقب، شهاب‌واره
  Molten  مذاب
  naked eye  چشم غیر مسلح
  Nebula  سحابی
  Neptune  سیاره نپتون

از دست ندهید: لغات تخصصی حسابداری به انگلیسی

Observatory  رصدخانه
  outer space  فضا، حجو خارج از زمین
  photosphere  فوتوسفر، نور کره، نور آفتاب
  planetarium  افلاک‌نما
  Pluto  سیاره پلوتو
  Pseudoscience  شبه‌ علم
  Quasar  دور اختر
  Revolution  گردش، دوران
  Revolve  تغییر کردن، سیر کردن، گردیدن
  Rotation چرخیدن به دور محور خود
  Saturn  سیاره زحل
  solar prominence برجستگی خورشیدی
stellar  ستاره‌ای
 sunspot  لکه خورشیدی
 ultraviolet  فرابنفش
 Uranus  سیاره اورانوس
 Venus  سیاره زهره
 alignment  هم‌راستایی
 altitude  ارتفاع
 apogee  دورینگی
 ascension  صعود
 astronomer  ستاره‌شناس
 astronomical  مربوط به ستاره‌شناسی
 azimuth  آزیموت
 conjunction  اتصال
 cosmogenic  کازموژنی، کیهان‌زادی
 cosmogonic  کازموگونی، وابسته به خلقت عالم وجود
 cosmography  کازموگرافی، گیتی شناسی
 cosmology  کیهان‌شناسی
 culmination  قله، اوج
 epoch  عصر، دوره
 equinox  تعادل، اعتدال شب و روز
 horizon  افق
 latitude  عرض جغرافیایی
 lodestar  ستاره قطبی
 nadir  حضیض، سمت‌القدم، فرودینگاه
 navigation  ناوبری
 nova  نوا، نو اختر
 quadrant  ربع، چهارگوش، ربه دایره، یکچهارم
 satellite  ماهواره
 sidereal  ستاره‌ای، نجومی
 star  ستاره
 stargazer  ستاره‌نگر، کسی که مدام سرش بالاست و به ستاره‌ها نگاه می‌کند
 supernova  سوپرنوا، ابر نو اختر
 syzygy  ترازوی سماوی
 tropic  مدار

کلیک کنید: اصطلاحات فیزیک به انگلیسی

لغات ستاره شناسی

uranologist  اورانولوژیست، کالبدشناسی سیارات
vertex  رأس
zenith  اوج
solar  خورشیدی، شمسی
lunar  قمری، مربوط به ماه
Angular Size and Distance  زاویه اندازه و فاصله
Aperture  دهانه، دیافراگم تلسکوپ
Asterism  نشان ستاره، هر چیزی شبیه به ستاره، برج، گروه ستاره‌ای
Astronomical Unit  واحد نجومی
Averted Vision  شیوه‌ای برای دیدن اشیاء کم‌نور
Baily’s Beads  مهره‌های بیلی
Barlow Lens  لنز بارلو
Blue Moon  ماه آبی
Celestial Coordinates  مختصات آسمانی، مختصات کیهانی
Circumpolar  دائره قطبی
Collimation  هم‌ردیفی
Compound Telescope  تلسکوپ ترکیبی
Conjunction  هم‌افزایی
Dark Adaptation  سازگاری با تاریکی
Declination (Dec.)  انحراف
Dobsonian (“Dob”)  تلسکوپ دوبسن
Double Star (Binary Star)  ستاره دوتایی
Earthshine  زمین‌تاب، روشنی ضعیف نیمه ی تاریک ماه در اثر بازتاب نور خورشید از زمین
Eccentricity  گریز از مرکز، دوری از مرکز، کجی
Eclipse  خسوف یا کسوف
Ecliptic  برج خورشیدی، مربوط به خسوف و کسوف، دایره‌البروج
Elongation  فاصله زاویه‌ای، کشیدگی
Ephemeris  جدول حرکت سیارات
Eyepiece  چشمی
Field of View  میدان دید
Finderscope  تلسکوپ ردیابی، یابنده
Focal Length  فاصله کانونی لنز
Focal Ratio (f/number)  نسبت فاصله کانونی و دهانه لنز
Gibbous  کج‌رو
Histogram  نمودار توزیع فراوانی
Inclination  انحراف
Libration  حرکت نوسانی
Light Pollution  آلودگی نوری
Limb  لبه
Magnification (power)  بزرگنمایی، قدرت بزرگنمایی
Magnitude  بُعد
Messier Object  اجسام مسیه
Meteor Shower  باران شهابی
Milky Way  راه شیری
Objective  هدف، عینی
Occultation  پنهان‌شدن، غیبت
Opposition  مخالفت، هم‌وجهی
Parallax  انحراف زاویه‌ای، اختلاف منظر، انطباق
Phase  فاز
Planisphere (Star Wheel)  چرخ ستاره‌ای، کیهان هامن نما
Reflector  بازتابنده
Refractor  بازشکن‌گر
Retrograde  انحطاط دهنده
Right Ascension (R.A.)  عروج راست
Sidereal Time  زمان ستاره‌ای
Solar Filter  فیلتر خورشیدی
Solstice  توانگریزی
Star Cluster  خوشه ستاره‌ای
Star Diagonal  قطری ستاره
Star Party  مهمانی ستاره‌ای
Terminator  خاتمه‌دهنده، نابودگر

مطلب کاربردی: لغات زبان تخصصی برق


Transit  گذر، گذرگاه، ترانزیت
Transparency  شفافیت
Twilight  گرگ و میش
Unit-Power Finder  ردیاب تلسکوپ
Universal Time (UT)  زمان جهانی
Variable Star  ستاره متغیر
Waning  کاهشی
Waxing  افزایشی
Zodiac  برج‌های زودیاک
axial precession  تقدیم محوری
axial tilt  انحراف محور
barycenter  مرکز ثقل
blazar  ستاره دنباله‌دار
Bulge  تحدب، برآمدگی
celestial pole  قطب آسمانی
celestial mechanics  مکانیک آسمانی
centaur  قنطورس
Corona  هاله، حلقه نور
cosmic dust  گرد و غبار کیهانی
cosmic ray  اشعه کیهانی
diurnal motion  حرکت روزانه
dwarf star  ستاره کوتوله
dwarf planet  سیاره کوتوله
equator  خط استوا، منصف، نیم‌کره ساز
escape velocity  گرزتندی
extragalactic astronomy  ستاره‌شناسی فراکهکشانی
extrasolar planet  سیاره فرامنظومه شمسی
Fulton gap  شکاف فولتون
gas giant  غول گازی ( مانند سیاره‌های مشتری و زحل که از گاز تشکیل شده‌اند)
globuar cluster  خوشه ستاره ای کروی
gravitational collapse  فروریزی جاذبه‌ای، فروپاشی گرانشی
heliosphere  حباب خورشید، خورسپهر
inclination  انحراف، تمایل، عطف
ionosphere  یون کره
Kuiper belt  کمربند کویپر (ناحیه‌ای خارج از مدار نپتون که بنظر می‌رسد منشاً ‌های دنباله‌دار با دوره کوتاه است)
molecular cloud  ابر مولکولی
moon  ماه
Neutrino  نوترینو
neutron star  ستاره نوترونی
nutation  گردش، خمیدگی
Obliquity  کجی، مایل بودن، انحراف
orbital eccentricity  خروج از مرکز مداری
orbital elements  عناصر مداری
planet  سیاره
Redshift  انتقال به سرخ، اثر هابل
Sun  خورشید
Telescope  تلسکوپ

از دست ندهید: اصطلاحات بازرگانی به انگلیسی

سخن آخر

در این مقاله سعی کردیم تعدادی از رایج‌ترین کلمات و لغات تخصصی رشته ستاره‌شناسی را با معنی فارسی به شما معرفی کنیم. آشنایی با شکل انگلیسی این لغات تخصصی برای افرادی که به صورت حرفه‌ای در زمینه ستاره‌شناسی فعالیت می‌کنند ضروری است. همچنین زبان‌آموزان عادی نیز می‌توانند از طریق آشنایی با این لغات مکالمات انگلیسی بهتر و حرفه‌ای‌تری را صورت دهند.

اشتراک گذاری مقاله در:
در کنار شما هستیم

مشاوره و ثبت‌نام در دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

🔴 برای ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، اسم و شماره خود را در فرم زیر وارد کنید:

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

اسم و شماره خود را در فرم زیر وارد کنید تا مشاورین ما جهت ثبت نام دوره باشما تماس بگیرند تا مشاوره شوید.

off 55%
جشنواره دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

دوره جامع آموزش زبان انگلیسی (۶۰٪تخفیف)

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه