جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

70 کالوکیشن make + ویدیو و مثال

کالوکیشن make
گیف دوره جامع

فعل Make یکی از افعال پر کاربرد زبان انگلیسی است که در این مقاله از آکادمی روان قصد داریم کالوکیشن‌های make (کالوکیشن به دو یا چند کلمه گفته می‌شود که در کنار هم استفاده شده و معنای مشخصی دارند) را به طور کامل بررسی کنیم. آشنایی با این لیست به شما اجازه خواهد داد جملات بهتری بسازید.

لیست کالوکیشن‌های make

لیست کامل کالوکیشن‌های make

مرتب کردن تخت Make a bed
کیک درست کردن Make a cake
تماس گرفتن Make a call
انتخاب کردن Make a choice
نظر دادن Make a comment
شکایت کردن Make a complaint
اعتراف کردن Make a confession
انعقاد قرارداد Make a contract
قرار گذاشتن، قرار داد بستن Make a deal
تصمیم گرفتن Make a decision
چیزی را تغییر دادن. تفاوت ایجاد کردن Make a difference
کشف کردن Make a discovery
مسخره کردن، مورد تمسخر قرار دادن Make a fool of yourself
ثروت جمع کردن Make a fortune
الم‌شنگه راه انداختن Make a fuss
عادت کردن Make a habit
شوخی کردن Make a joke
فهرست درست کردن، لیست کردن Make a list
امرار معاش كردن Make a living
خرابکاری کردن Make a mess
اشتباه کردن Make a mistake
اقدام کردن Make a move
یادداشت کردن Make a note (of)
با تلفن تماس گرفتن Make a phone call
اشاره کردن به موضوعی Make a point
پیش بینی کردن Make a prediction
سود کردن Make a profit
قول دادن Make a promise
بهبود یافتن Make a recovery
رزرو کردن Make a reservation
سالاد درست کردن Make a salad
ساندویچ درست کردن Make a sandwich
سر و صدا در آوردن Make a sound
سخنرانی کردن Make a speech
اظهار نظر کردن Make a statement
پیشنهاد دادن Make a suggestion
تهدید کردن Make a threat
اشتباه خود را جبران کردن Make amends
توافق کردن Make an agreement
خودی نشان دادن Make an appearance
وقت ملاقات گرفتن Make an appointment
تدارک چیدن Make an arrangement
تلاش کردن Make an attempt
سعی کردن Make an effort
بررسی کردن Make an enquiry
استثناء قائل شدن Make an exception
بهانه آوردن Make an excuse
تأثیر گذاری Make an impression
نظر دادن بر اساس مشاهده چیزی Make an observation
پیشنهاد کردن Make an offer
صبحانه/ ناهار / شام درست کردن Make breakfast/ lunch/ dinner
تغییر ایجاد کردن Make changes
قهوه درست کردن Make coffee
ارتباط برقرار کردن Make contact
به اندازه ی درآمد خرج کردن Make ends meet
دوست شدن Make friends
پول به دست آوردن Make money
سروصدا کردن Make noise
کنار آمدن Make peace
برنامه ریزی کردن Make plans
پیشرفت کردن Make progress
جا باز کردن Make room
قابل درک بودن، معنی داشتن Make sense
شخصی را عصبانی، خوشحال، ناراحت کردن Make someone angry/ mad/ happy/ sad
اطمینان حاصل کردن Make sure
تختخواب را مرتب کردن Make the bed
وقت گذاشتن Make time
دردسر درست کردن Make trouble
تصمیمت را بگیر Make up your mind
شروع کردن جنگ Make war

از دست ندهید: کالوکیشن‌های فعل get در انگلیسی + مثال

نمونه‌هایی از کالوکیشن های make در جمله

کالوکیشن های make در جمله

Can you wait a second while I make a call?

آیا می‌توانید یک ثانیه صبر کنید تا من تماس بگیرم؟


She should make a right choice.

او باید یک انتخاب درست انجام دهد.


I’d just like to make a comment.

من فقط می‌خواهم نظری بدهم.


I made a complaint to the manager about the poor service in the restaurant.

بابت سرویس‌دهی ضعیف رستوران به مدیر شکایت کردم.


I want to make a confession to you.

من می‌خواهم به شما یک اعتراف کنم.


We are to make a contract for a supply of raw silk with the company.

قرار است برای تامین ابریشم خام با شرکت قرارداد ببندیم.

مطالعه کنید: 500 کالوکیشن انگلیسی (collocation) + معنی


John always makes himself a cup of tea when he gets to work.

جان همیشه وقتی سر کار می‌آید برای خودش یک فنجان چای درست می‌کند.


I can make a difference in this world.

من می‌توانم در این دنیا تغییری ایجاد کنم.


She makes beautiful dresses.

او لباس‌های زیبایی درست می‌کند.


I could make a fortune as a research consultant on these projects.

من می‌توانم به عنوان مشاور تحقیقاتی در این پروژه‌ها ثروت زیادی به دست بیاورم.


Mr. Wells doesn’t plan to make a habit of this.

آقای ولز قصد ندارد به این کار عادت کند.


She will worry about making a living when she gets there.

وقتی به آنجا برسد نگران گذران زندگی خواهد بود.


She didn’t like to make a mess.

او دوست نداشت خرابکاری درست کند.


It’s easy to make a mistake.

اشتباه کردن آسان است.


I’ll make a note of our next meeting in my diary.

جلسه بعدی را در دفتر خاطراتم یادداشت خواهم کرد.


Kate had to make a phone call during her break.

کیت مجبور شد در طول استراحش یک تماس تلفنی برقرار کند.


کالوکیشن های make مثال

Mark made some good points in his presentation, we should consider his project.

مارک در ارائه خود به نکات خوبی اشاره کرد، ما باید پروژه او را در نظر بگیریم.


It’s difficult to make any predictions about the future of the economy.

پیش‌بینی در مورد آینده اقتصاد دشوار است.


We can’t undertake that you will make a profit.

ما نمی‌توانیم متعهد شویم که شما سود کنید.


I made a promise to my mother to always take care of my siblings.

به مادرم قول دادم همیشه مراقب خواهر و برادرم باشم.

مطلب کاربردی: کالوکیشن های ضروری رایتینگ 8 آیتلس


We make a reservation with an airline or travel agent.

ما با یک شرکت هواپیمایی یا آژانس مسافرتی رزرو می‌کنیم.


He responded by making a rude gesture, prompting the other car to stop.

او با انجام یک حرکت بی‌ادبانه پاسخ داد و ماشین دیگر را وادار به توقف کرد.


I made a salad for the family picnic.

برای پیک نیک خانوادگی سالاد درست کردم.


When I take a break from studying I make myself a snack.

وقتی بین مطالعه استراحت می‌کنم، برای خودم میان وعده درست می‌کنم.


I tried to make a suggestion but she snubbed me.

من سعی کردم پیشنهادی بدهم اما او مرا رد کرد.


The company made a takeover bid for one of its rivals.

این شرکت برای یکی از رقبای خود پیشنهاد خرید داد.


She tried to make amends by inviting him out to dinner.

او سعی کرد با دعوت او برای شام، جبران کند.


We need to make an effort to do well in this competition.

باید تلاش کنیم تا در این رقابت‌ها عملکرد خوبی داشته باشیم.


I thought I’d make an exception for the family.

فکر کردم برای خانواده استثنا قائل شوم.


I suppose I could make an excuse.

فکر می‌کنم بتوانم بهانه‌ای بیاورم.


I’ve decided to make an offer on it.

من تصمیم گرفتم برای آن پیشنهادی ارائه کنم.


I’m making dinner – it’ll be ready in about ten minutes.

در حال درست کردن شام هستم، حدود ده دقیقه دیگر آماده می‌شود.


We need to make some changes to the schedule.

باید تغییراتی در برنامه ایجاد کنیم.


We’d like to make contact with other schools in the area.

مایلیم با مدارس دیگر منطقه ارتباط برقرار کنیم.


I can’t make ends meet on my small salary.

من نمی‌توانم با دستمزد ناچیز مخارج زندگی را تامین کنم.


I did make food for the kids.

من برای بچه‌ها غذا درست کردم.


They made friends with the children next door.

با بچه‌های همسایه دوست شدند.


Don’t make noise when you eat soup.

هنگام خوردن سوپ سر و صدا ایجاد نکنید.


We’re making plans to travel to Australia next year.

ما در حال برنامه ریزی برای سفر به استرالیا در سال آینده هستیم.


We will just be looking to make progress from last year.

ما فقط به دنبال پیشرفت نسبت به سال گذشته خواهیم بود.


We need to make an effort to do well in this competition.

باید تلاش کنیم تا در این رقابت‌ها عملکرد خوبی داشته باشیم.


You should not make your mother angry.

شما نباید مادرتان را عصبانی کنید.


I make the bed in my bedroom every day.

من هر روز تخت خوابم را مرتب می‌کنم.


It’s important to make time to read to your children.

مهم است که برای فرزندانتان وقت بگذارید.

 

منبع

اشتراک گذاری مقاله در:
در کنار شما هستیم

مشاوره و ثبت‌نام در دوره جامع آموزش زبان انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

🔴 برای ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، کلیک کنید.  ⬇️

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

35درصد تخفیف

این آخرین تلاش و هزینه برای یادگیری زبان تو خواهد بود.

تو هم بیا جزو ۶۰ هزار زبان آموز موفق ماشو…

جهت ثبت نام و دریافت دوره جامع زبان انگلیسی اسم و شماره همراه خود را وارد کنید.