آکادمی روان
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

پیشوند انگلیسی چیست؟ (prefixes) + ویدئو و مثال

پیشوندهای انگلیسی کدامند؟

پیشوند انگلیسی شامل حروفی می‌شود که به ابتدای یک کلمه اضافه می‌کنیم تا یک کلمه جدید با معنی متفاوت بسازیم. علاوه بر ساخت معنی جدید، پیشوندها می‌توانند یک کلمه را منفی کرده یا روابط زمان، مکان یا شیوه را بیان کنند.

 

پیشوند در انگلیسی چیست؟

پیشوند یا Prefix  یک حرف یا گروهی از حروف هستند که به اول کلمه اضافه می‌شود و معنای آن را تغییر می‌دهد.

لیست پیشوندهای انگلیسی prefixes

در جدول زیر چند مثال مختلف از کلمات دارای پیشوند انگلیسی آورده شده که با کمک آن‌ها درک بهتری از گرامر پیشوند انگلیسی پیدا خواهید کرد.

لینک مرتبط: پسوند انگلیسی چیست؟ 

شکل اصلی کلمه

پیشوند انگلیسی تغییر معنایی

possible

impossible

ساخت تضاد کلمه

able

unable

تضاد/منفی

payment

non-payment

منفی

war

pre-war

زمان گذشته

terrestrial

extraterrestrial

بیان مکان ( خارج از)

cook overcook

بیشتر از حد معمول

 

مثال کلمه با پیشوند انگلیسی در جمله:

I’m sorry I was unable to attend the meeting

متاسفم که نتوانستم در جلسه شرکت کنم

Non-payment of fees could result in a student being asked to leave the course

عدم پرداخت شهریه می‌تواند منجر به درخواست از دانشجو مبنی برای ترک دوره شود

Has anyone ever really met an extraterrestrial being?

 آیا تا به حال کسی واقعاً یک موجود فرازمینی را ملاقات کرده است؟

The meat was overcooked and quite tasteless

گوشت بیش از حد پخته شده و کاملا بی‌مزه بود

لینک مفید: اسامی مرکب انگلیسی را یاد بگیریم!

اهمیت یادگیری پیشوندهای زبان انگلیسی

درک کردن معنا و کاربرد پیشوندها در زبان انگلیسی به شما کمک می‌کند تا راحت معنی کلمات جدیدی که می‌آموزید را یاد بگیرید. واقعیت این است که در زبان انگلیسی بسیاری از کلمات جدید در واقع ترکیب جدیدی از کلمه‌ای دیگر هستند.

به همین خاطر درک کردن معنای انواع پیشوندهای انگلیسی نقش مهمی در تقویت دایره واژگان و درک کلی مطلب شما خواهد داشت.

کلمه با پیشوند در انگلیسی

 

لیست انواع پیشوند انگلیسی

در این بخش جدولی از رایج‌ترین پیشوندها را مشاهده می‌کنید که در کنار آن‌ها معنی پیشوندهای انگلیسی نیز درج شده است.

پیشوند

معنا مثال

anti-

مخالف

anti-government, anti-war

مخالف جنگ، مخالف حکومت

auto-

خود

autobiography, automobile

زندگی نامه، خودرو

de-

معکوس decontaminate, demotivate
آلودگی زدایی، بی انگیزه کردن

dis-

معکوس یا حذف

disagree, displeasure, disqualify
مخالفت، نارضایتی، رد صلاحیت
down-

کاهش

Downhearted
دلسرد

extra-

فراتر از

extraordinary, extraterrestrial
خارق العاده، فرازمینی

hyper-

بیش از اندازه، حداکثر

بیش فعالی، فشار خون بالا

il-, im-, in-, ir-

نفی

illegal, impossible, insecure, irregular
غیرقانونی، غیرممکن، ناامن، نامنظم
inter- بین، میان

International
بین المللی

mega-

مهم، خیلی بزرگ

megabyte, megaton
مگابایت، مگاتون

mid-

وسط، میانه

midday, midnight, mid-October
ظهر، نیمه شب، نیمه اکتبر

mis-

نادرست، بد misaligned, mislead

نادرست، گمراه کردن

non-

منفی

non-payment, non-smoking

عدم پرداخت، عدم استعمال دخانیات

over-

بیش از حد

overcook, overcharge
بیش از حد پختن، شارژ بیش از حد

out-

فراتر از

outdo

پیشی گرفتن

post- بعد

post-election, post-war

بعد از انتخابات، پس از جنگ

pre-

قبل

prehistoric, pre-war

ماقبل تاریخ، پیش از جنگ

pro-

تمایل به چیزی

pro-communist, pro-democracy
طرفدار کمونیست، طرفدار دموکراسی

re-

تکرار

reconsider, redo, rewrite
تجدید نظر، دوباره انجام دادن، بازنویسی

semi-

نصف

semicircle, semi-retired

نیم دایره، نیمه بازنشسته

sub-

زیر، پایین

Submarine
زیردریایی

super-

بالا، فراتر

super-hero, supermodel

ابرقهرمان، سوپرمدل

tele-

فاصله

television, telepathic

تلویزیون، تله پاتی

trans-

از یک سمت به سمت دیگر رفتن

transfer

انتقال

ultra-

بسیار

ultra-compact

فوق فشرده

un-

حذف، منفی

unpack, unhappy

باز کردن بسته، خوشحال نبودن

under-

کمتر از

underestimate

دست کم گرفتن

up- بالاتر بردن

Upgrade
ارتقا

تقسیم‌بندی پیشوند در انگلیسی

پیشوندها در زبان انگلیسی می‌توانند جلوی هر نوع کلمه‌ای با هر نوع نقش دستوری قرار بگیرند. از این رو می‌توانیم پیشوندهای انگلیسی را بر اساس نقش دستوری و ریشه کلمات تقسیم‌بندی کنید.

به این ترتیب باید انواع پیشوند انگلیسی را به سه گروه مجزای “پیشوندهای انگلیسی که قبل از فعل می‌آیند”، “پیشوندهای انگلیسی که قبل از اسم می‌آیند” و “پیشوندهای انگلیسی که قبل از صفت می‌ایند” دسته‌بندی کنیم.

پیشوندها می‌توانند بسته به نقش دستوری کلمات اصلی، معنی آن‌ها را تغییر داده و کلمه جدیدی را خلق کنند. به عنوان مثال پیشوند “re” یکی از انواع پیشوند در انگلیسی است که قبل از افعال می‌آید. چنانچه این پیشوند را به کلمه write (نوشتن) اضافه کنیم، با کلمه جدیدی به نام “rewrite” روبرو خواهیم شد که معنای جدیدی دارد (بازنویسی کردن).

در مثالی دیگر، پیشوند “un” یکی از پیشوندهای زبان انگلیسی است که در دسته “پیشوندهای انگلیسی که از صفت می‌آیند” قرار می‌گیرد. این پیشوند در ترکیب با کلمه real (واقعی)، ترکیب جدیدی به نام unreal می‌سازد که معنی ان کاملا متضاد کلمه اصلی است (غیر واقعی).

علاوه بر این دسته‌بندی کلی، می‌توان پیشوندهای زبان انگلیسی را بر اساس ریشه و عملکرد آن‌ها میز دسته‌بندی کرد. به عنوان مثل در هرکدام از دسته‌های مورد اشاره، می‌توان پیشوندها را به انواع مختلفی همچون پیشوندهای منفی‌ساز، پیشوندهای مربوط به شدت و غیره مجددا تقسیم‌بندی کرد.

برای درک بهتر انواع پیشوند انگلیسی در زیر سعی می‌کنیم تمام آن‌ها را در دسته‌‌های مختلف مورد بررس یقرار دهیم.

پیشوند در انگلیسی برای فعل

پیشوند های انگلیسی که قبل از فعل می‌آیند به موارد زیر تقسیم‌بندی می‌شوند:

 • پیشوندهای منفی‌ساز : Dis، Un، De، Mis، Out
 • پیشوندهای زمانی : Pre، Fore، Post
 • پیشوندهای مربوط به شدت : Sub، Under، Over، Up
 • پیشوندهای همراهی : Con، Com، Co
 • پیشوندهای میانی : inter، trans
 • پیشوند‌های درونی و بیرونی : in، ex

پیشوند در انگلیسی برای اسم

پیشوند های انگلیسی که قبل از اسم می‌آیند به موارد زیر تقسیم‌بندی می‌شوند:

 • پیشوندهای منفی‌ساز : anti، dis، un، non
 • پیشوندهای کاهشی و افزایشی : Over، Under، Up، Down، Hyper
 • پیشوندهای مربوط به کمیت : mono، bi، omni، di ، uni، tri
 • پیشوندهای مربوط به شدت : Micro، Mini، Mega، Macro

 

پیشوند در انگلیسی برای صفت

گروه سوم پیشوندهای انگلیسی آن‌هایی هستند که معمولا قبل از صفت می‌آیند. این پیشوندها نیز مشابه پیشوندهای قبلی هستند، اما اکثر آن‌ها از نوع منفی‌سازند. یعنی معنی صفات را برعکس می‌کنند. در زیر به رایج‌ترین و اصلی ترین پیشوندهای انگلیسی که قبل از صفت می‌ایند اشاره می‌کنیم:

 • Il
 • Im
 • Ir
 • In
 • Un
 • dis

برخی از پیشوندهای این گروه با پیشوندهای گروه‌های دیگر مشترک هستند. مانند un، dis، in.

نکته : پیشوند ir پیش از کلماتی استفاده می‌شود که با حرف r شروع می‌شوند.

نکته : پیشوند انگلیسی il پیش ا زکلماتی استفاده می‌شود که با حرف L شروع می‌شوند.

نکته : پیشوند انگلیسی im پیش از کلماتی می‌آید که با حروف‌های M یا P شروع می‌شوند.

نکته : محدودیتی در استفاده از پیشوند انگلیسی in وجود ندارد و می‌تواند قبل از انواع کلمات بیاید.

پیشوند منفی‌ساز در زبان انگلیسی چیست؟

برخی از پیشوندهای زبان انگلیسی هستند که وقتی به کلمات اضافه می‌شوند معنی آن‌ها را معکوس می‌کنند. پیشوندهای منفی‌ساز در واقع جایگزین کلمات not و never هستند.

نکاتی در مورد پیشوند انگلیسی

 • در زبان انگلیسی می‌توان با اضافه کردن یک پیشوند، معنای کلمه را تغییر داد.
 • پیشوندهای مختلف در زبان انگلیسی می‌توانند معانی مشابهی داشته باشند، مانند un un, in و non که همگی تغییر معنایی “نفی” یا “مخالفت” ایجاد می‌کنند.
 • توجه داشته باشید که ممکن است دو حرف مشابه در کنار هم قرار گیرند. به عنوان مثال وقتی پیشوند im را به کلماتی که با حرف “m” شروع می شوند اضافه می کنید، دو “m” خواهید داشت مانند immeasurable.
 • هنگام اضافه کردن پیشوند به یک کلمه، املای کلمه پایه به هیچ عنوان تغییر نمی‌کند. به عنوان مثال پیشوند un املای کلمه ” happy” را تغییر نداده و پیشوند re املای کلمه “live” را در “Relive” تغییر نمی‌دهد.

از دست ندهید: تفاوت صفت با ing و ed چیست؟

وند (Affix) چیست؟

در گرامر زبان انگلیسی هم مثل زبان فارسی، اسم ها، فعل ها، صفت ها و قیدها ممکن است پیشوند یا پسوند (suffix) بگیرند. در مجموع به پسوندها و پیشوندهایی که به کلمات می‌چسبند، وند (Affix) می‌گوییم.

مطالعه کنید: بهترین کتاب‌های خودآموز انگلیسی کدامند؟

برای یادگیری کامل مکالمه و گرامر انگلیسی، سایر مقالات ما را از دست ندهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری مقاله در:
به جمع زبان‌آموزان ما در تلگرام بپیوندید
ارتباط با ما
پرفروش‌ترین دوره‌ها

برای پشتیبانی دوره و سوال در مورد ثبت‌نام کامل‌ترین دوره آموزش زبان انگلیسی، به یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید.

اسم و شماره خود را در فرم زیر وارد کنید تا مشاورین ما جهت ثبت نام دوره باشما تماس بگیرند تا مشاوره شوید.

off 55%